areyouready.punt.nl
Voor hier uw onderschrift in, voer alleen een spatie in als dit leeg moet zijn.[!imgslider_title     _2!]

I'm ready for you, are you ready for Me!!


God houdt zoveel van jou, dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft, opdat wanneer je dat gelooft, je niet verloren gaat, maar eeuwig met Hem zult leven!!

Laatste artikelen
            Are you Ready !!  

 

Excuses: 

Voordat je begint met lezen, wil ik eerst mijn excuses aanbieden aan elke persoon, die verschrikkelijk heeft geleden, door mensen die zeiden godsdienstig/christelijk te zijn en zich ondertussen vreselijk gedroegen.                                                                  
Gods grote gebod is:"Heb Mij lief met heel je hart, al je kracht en heel je verstand en heb je naaste(dat is ieder persoon, buiten jezelf) lief, als jezelf!"
Dat maakt het heel simpel. Een ieder die zegt, bij God te horen en dingen doet, die niet kloppen met dat gebod, daar is God dus beslist niet blij mee. Dus wanneer je mensen dingen hebt zien doen of zeggen, die niet in lijn zijn met dat gebod, dan is dat niet naar Gods wil! En al heeft die persoon misschien dan nog zo’n mooie, belangrijke kerkelijke titel( bv. voorganger, oudste, pastoor, discipel, kapelaan, dominee, kardinaal, paus, non, monnik, protestant, katholiek, gereformeerd, apostolisch, evangelisch of weet ik veel wat) of al gaat hij 3 keer per dag naar de kerk, wanneer hij/zij niet probeert te leven, volgens dat grote gebod, dan behoort hij/zij niet tot Gods familie! Er zijn zoveel verschrikkelijke dingen gebeurd en gezegd(sexuele misbruik/verkrachting, liegen, bedriegen, moorden, stelen, manipuleren, enz.) dat alles heeft niets, maar dan ook niets te maken, met hoe God wil dat we ons gedragen. God zal nooit een oprecht berouwvol persoon in de kou laten staan. Maar al die vreselijke dingen, die mensen anderen aandoen, daar is God niet de schuld van. Ik hoop dat je God, Jezus en de Heilige Geest de kans wilt geven, om te laten zien wie zij werkelijk zijn, zodat je gaat begrijpen, hoeveel zij van je houden!!  God wil zo graag een relatie met jou! 
 
 
         
 
 

Voor eventuele vragen of opmerkingen: www.areyouready.punt@gmail.com 
 
Welkom op de weblog.
Degene die al vaker op dit weblog zijn geweest, weten dat de boodschap erop gericht was om je wakker te schudden, te informeren, te prikkelen en te bemoedigen. Ik ben getrouwd en moeder. Ik hou heel veel van Jezus en daardoor ook van mensen. Daarom hoop ik, dat je mijn hart ziet, in de reden voor het maken van deze weblog. Je zult ongetwijfeld wel taalfouten kunnen ontdekken, maar ik hoop dat je je daar niet door laat afleiden. Het gaat uiteindelijk om de boodschap. Ik ben me ervan bewust, dat die nu een stuk ernstiger is geworden, vanwege de" laatheid van het uur", waarin we ons bevinden. De boodschap die ik wil duidelijk maken, komt hier op neer:  
 
1.  God zegt tegen jou persoonlijk: " Ik hou zo veel van jou, zodat Ik het aller kostbaarste(Mijn Zoon Jezus) wat Ik had opgaf, zodat Ik jou, wanneer je dat gelooft en aanneemt, niet verloren gaat, maar Eeuwig met Mij zult leven!!  
2. Jezus staat klaar om Zijn Bruid op te halen!(dat zijn alle mensen, die  Jezus Christus als hun Redder en Verlosser hebben aangenomen en klaar staan, bekleed met Zijn geestelijke, smetteloze, witte bruidskleed!)
3. Wanneer de Opname geweest is en je bent nog hier( zie Hfdst.:"I'm coming!"), wil ik je zeer ernstig waarschuwen, om nooit het Merk (RFID-chip) in je lichaam te accepteren, omdat God dan niets meer voor je kan doen!! (zie Hfdst.:" De RFID-chip is het merk van het beest")
 
http://www.youtube.com/watch?v=6ba0Xd6plvE Perry Stone, vertelt over de laatste ontwikkelingen wat met de chip te maken heeft!!
http://www.youtube.com/watch?v=lcLqHcl8M20 (Het lijkt erop dat de RFID chip, het merk is, uit Openb. 19:20!!)
 
                                                                                                 
 
 
http://www.youtube.com/user/fidockave213? Voordat je verder gaat met lezen, of besluit dat dit niets voor jou is. Wil ik je vragen of je alleen maar deze video wilt bekijken(klik dan met je muis op de rode tekst hier net boven) behoorlijk indrukwekkend!!
De reden dat ik je dit wil laten zien is, omdat het je doet realiseren, wat er elke maand weer, allemaal aan heftige dingen, over de hele wereld verspreid, plaats vindt. Vanaf feb 2011 maken "fidockave213", deze filmpjes. De gebeurtenissen die over de hele wereld plaats vinden, beschrijft de Bijbel, als voorweeën (barensnood)! (Romeinen 8:22).                                                                                       
Wanneer je dit gezien hebt, hoop ik dat het je tot nadenken zal zetten.
Hoe komt het dat er ineens van alles om ons heen gebeurt? Aardbevingen op verschillende plekken tegelijk, tsunami's, zandstormen,(Jesaja 24:4,6,19) extreme weersomstandigheden, groepen dieren, die door onverklaarbare reden zomaar in grote getalen sterven(Hosea 4:3), groepen mensen die elkaar naar de strot vliegen, sinkholes, geruchten over oorlogen, enz. enz.
De Bijbel heeft er veel over te vertellen!! Mijn bedoeling is niet om je bang te maken, maar om je wakker te schudden. Dit zijn de tekenen waarvan Jezus zei, waar we op moesten letten(Math. 24, Marcus 13 en Luc. 21

Op aarde zijn al vanaf het begin 2 Koninkrijken in oorlog met elkaar zijn. Beiden knokken om jouw ziel. God vecht voor jou, omdat Hij van je houdt. De vijand vecht om jou, omdat hij je intens haat en jou onder zijn controle wilt houden en uiteindelijk in zijn koninkrijk wilt krijgen. De hele wereld ligt al 1000-den jaren in de macht van de vijand(1 Joh 5:19) en alle” gestoordheid” die je nu op aarde ziet gebeuren, zijn de werken van de vijand. Hij gaat rond, zoekende waar hij kan verslinden en killen. Hij weet dat zijn tijd bijna op is. We leven in de laatste secondes van Gods genade tijd. Dat betekent, dat God je de tijd geeft, om je te bekeren, van een ik-gericht leven, naar een leven in afhankelijkheid van en vertrouwen op Hem. God heeft de mens beloofd, dat er een tijd van oordeel gaat komen, waarin Hij gaat afrekenen met de vijand van de mens en al het slechte in de wereld( 2 Petrus 3:9). De vijand zal dan nog alles uit de kast trekken, om zoveel mogelijk schade te brengen, want dat is zijn hele natuur. Om te slachten, te doden en te vernietigen.(Johannes 10:10) Dan zal er enkele jaren een strijd zijn, zoals er nog nooit op aarde is geweest(Math 24:21.) Daarom wil God niet, dat Zijn kinderen dan nog hier zijn op aarde. 
Meer hierover kun je lezen in de hoofdstukken:"Waar zitten we op Gods profetische tijdslijn.", "I'm coming!!", "Eindtijd waar hebben ze het over?" en de "Brief voor achtergeblevenen". 
http://www.youtube.com/watch?v=79y76BWjhXY: (8 min. durend)deze voorganger vertelt over de vele dieren die, alleen al dit jaar op onverklaarbare reden dood zijn neergevallen, over de hele wereld verspreid. Waarom? Zie Hosea 4 profetie.
 
 
 
                     
Dit is het Evangelie/Gods Reddingsplan!!
 
In dit filmpje wordt dat heel duidelijk uitgelegd. http://www.youtube.com/watch?v=nPIOkdNL-QQ&feature=player_embedded#!  Wil je Hem toestaan om jou te verlossen uit je geestelijke gevangenis. Ben je bereid om je leven in Zijn handen te leggen, zodat Hij door jou heen, Zijn goede werken hier op aarde kan doen? Als je gaat beseffen, wie Hij is en hoeveel Hij van je houdt en dat, wanneer je Hem in je leven hebt uitgenodigd, Hij je bij alles kan en wil helpen, dan is dat niet moeilijk meer. 
 
                                        
 
 
Wat is Gods plan voor een ieder?!
 
 
 
                               Zie God Zijn wonderen doen!
 
http://www.youtube.com/watch?v=JYKOMCXelCU&feature=related (ong.5 min.) Todd White is iemand die zo'n leven in de werkelijkheid leeft,"a real Christian live!" Mensen die hij ontmoet op straat en God zorgt voor wonderen!   Afbeeldingsresultaat voor todd white
http://www.youtube.com/watch?v=ISKZEx5mOhI&list=PLyA9KxNkeSYiGSsfwbsmRVOwfftoxBqqH&index=3
http://www.youtube.com/watch?v=bT7PhvCyr74&feature=related (0ng. 8 min.) Hier is muziek voor bedoeld; beseffen wie Hij is en hoeveel Hij van je houdt en Hem alle eer geven!!

Wat is Gods plan voor Zijn kinderen?

http://www.youtube.com/watch?v=5_g8gfMw_rU   Sorry, de automatische link doet het niet, maar als je de link zelf in de adresbalk zet, kom je er wel op. Ong. 5 min. durend, waarin je kunt zien, hoe een Christelijke levensstijl er ongeveer behoort uit te zien! (Joh 14:12, Marc 16:15)
https://www.youtube.com/watch?v=U0qL8fSmvUM
                                                                                                
 
 
You're special to Him/ Je bent heel kostbaar in Gods ogen!!
 
 
Voor God is ieder mens heel bijzonder en zeer kostbaar!
Hij kent je persoonlijk, weet alles over je en houdt verschrikkelijk veel van je. God wil, dat je weet, dat Hij jou een reddingstouw heeft toegeworpen en Zijn naam is:"Jezus."
 
Give your life to Me and then I can and will save you!
                                                                            
Als je die vastpakt en op Hem je vertrouwen stelt, zul je goed uitkomen. Op het moment dat je besluit om Jezus aan te nemen als je persoonlijke Verlosser, komt God de Heilige Geest in je wonen. Hij wil voor altijd bij je blijven, om je te leren, te leiden, te troosten en te coachen. Hij wil persoonlijke omgang met je, elk moment van de dag.
 Jezus heeft bewezen dat Hij zoveel van je houdt, door Zich vrijwillig, gigantisch te laten martelen en daarna een vreselijke dood aan het kruis te sterven, zodat Hij jou vrij kon kopen, met Zijn Bloed, uit de handen van je vijand en terug kon brengen in een relatie met God de Vader.
 
http://www.youtube.com/watch?v=iPtQxgcVsvM De kracht van het kruis, waar Jezus voor ons betaalde, zodat wij vrijgekocht kunnen worden!!
 
Erken dat je Jezus nodig hebt.
Bekeer je en geef je leven in Zijn handen en sta Hem toe dat Hij je leven mag gaan leiden. Er is niets of niemand anders door wie je gered kan worden.
Handelingen 4:12 12 En de behoudenis/redding is in niemand anders, want er is  geen andere naam (dan de naam van Jezus)aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.
 
 
                                   
Heb ik ze wel allemaal op een rijtje, of zit er misschien een draadje bij me los? Of heb ik dit ergens op gebasseerd en wat zijn dan mijn bronnen?
Ik ben van mening, dat we nu in de allerlaatste alarmfase zitten!! Gods profetische tijdsklok staat niet op 1 minuut voor 12, maar op seconde(s) verwijdert van 12 uur. Mijn roep nu naar de mensen is:

                                                         

 

Hij is klaar!! Jezus zei tegen Zijn discipelen, let op de tekenen. Dan zul je weten en herkennen, wanneer Ik eraan kom, om Mijn Bruid/kinderen op te halen!!
Joh. 14:3 And if I go(Jezus ging naar de Hemel) and prepare a place for you, I will come again, and receive you unto myself; that where I am, there ye may be also.
     1 Thes 4:17  daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen.
  
Wie is die Bruidegom?
Waarom denk ik dat er nog maar zo weinig tijd is?
Wie is die Bruid, die Hij kan meenemen en waarom?
Wat zijn de tekenen van Jezus komst,  waar de Bijbel het over heeft?

 

  
  
Hier zijn enkele tekenen waar de Bijbel het over heeft:
  
Onverklaarbare massale Dier sterfte over de hele wereld verspreid (vogels die dood uit de lucht vallen, 100.000 dode vissen, 100-den dolfijnen die dood aanspoelen op het strand, zeesterren, krabben, 200 koeien zonder enige aanwijsbare reden in Amerika, groepen dode paarden,enzTsunami's, overstromingen, aardbevingen die toenemen in intensiteit en op verschillende plekken tegelijk op aarde, zandstormen in steden, klimaatsveranderingen(sneeuw in de woestijn van Namibië in juli 2011, extreem koud, of juist extreem warm, extreem veel regen of juist abnormale droogte. Tekenen aan de zon, maan en sterren. Ontploffingen op de zon, abnormaal lange maansverduisteringen, 2 zonnen die worden waargenomen op verschillende plaatsen op de wereld. NASA die zijn eigen personeel via een video waarschuwt, hoe voor te bereiden op grote onverwachtse calamiteiten, die hun eigen website stukken van de foto's van het heelal blinderen. Wat mogen we niet zien? Wetenschappers die experimenteren in speciale labaratoria,met het mengen van de genen van het menselijk met het dierlijke ras. Oorlogen, geruchten van oorlogen, rellen, opstanden en bloedvergietenvan verschillende groepringen. Veel geweld en toename van rellen en respectloosheid voor de mens. Toename van UFO meldingen.Economische turbulentie, veel landen die in economische problemen komen. Sexuele uitspattingen en losbandigheid(onder het motto:"Doe "het", waar, wanneer en met wie je zin hebt, zorg er alleen voor, dat je het "veilig" doet en niet zwanger wordt!"). Epidemiën en angst voor ziektes. Plagen van kikkers, krekels en torren. Vulkanen die actief worden. Orkanen en tornado's die de afgelopen jaren alleen maar zijn toegenomen in frequentie en hevigheid. En nu sinds een paar maanden "vreemde,", onverklaarbare geluiden, die over de hele wereld gehoord worden!
(http://www.youtube.com/watch?v=IZQwyV7wHzM )op dit youtube filmpje, kun je vele van deze geluiden horen. Ook in Nedeland is het al gehoord; op 19, 21 en 24 Jan. 2012)
 
De anti-christ, Obama, geboorte van een nieuw ras, 666, NWO, Illuminatie, enz. Hier kun je de plannen van de vijand zien.
 
          
  
God wil niet dat je bang wordt, maar dat je wakker wordt en je leven, met alles erop en eraan in Zijn handen legt! He loves you!!
 
 
       Afbeeldingsresultaat voor zandstormen  
  
    tsunami's             bloedvergieten             zandstormen
 
    
  
wereldwijde diersterfte                          zon erupties              sneeuw in de woestijn!
  
  
  
Mijn grote hartsverlangen voor jou is dat je, de informatie die je verder hier nog kunt vinden, gaat lezen, zelf gaat onderzoeken en je je eigen conclusies kunt trekken. Jezus komt eraan, ben je er klaar voor?!!
Herken je de tekenen die je ziet gebeuren in de wereld, waarvan Jezus zei dat we daarop moesten letten(Math 24, Marcus 13, Lucas 21) en waaraan je kunt zien dat Zijn komst voor Zijn bruid nu elk moment kan zijn?

Op zoek naar wetenschappelijk bewijzen voor dit soort onderwerpen?

Misschien helpen het zien van deze beelden je een beetje. 
http://www.youtube.com/watch?v=-4FOjRMoVMs&NR=1&feature=endscreen  Een stukje van de video Watchers 3, van Dr. LA Marzulli
http://www.youtube.com/watch?v=gOsuvXlxjgw  een stukje van de video Watchers 2, Tekenen op aarde en in de lucht, door Dr. LA Marzulli
http://www.youtube.com/watch?v=X1j8cyhw_Wo  een interview met de makers van Watchers 5.

 
 
http://www.youtube.com/watch?v=25BlY7TbOsY  Een 2 min duren filmpje over het wereldwijd sterven van grote groepen dieren, wat deskundigen niet kunnen verklaren. God houdt van jou(Joh 3:16) en Hij wil echt niet dat je verloren gaat. De Bijbel schrijft, dat er een afschuwelijke tijd op aarde gaat komen. Wat we nu om ons heen zien, noemt de Bijbel het begin van de weeën. De eerste 4 zegels, beschreven in Openbaringen 6:1-8 zijn al geopend en na de Opname( het moment dat Jezus Zijn bruid veilig in de Hemel heeft gebracht) begint de tijd van de grote verdrukking (Openb. 6 tot 18) en dat wil Hij je heel graag besparen.
Hij houdt zoveel van jou en is zeer geïnteresseerd in jouw leven nu en in je toekomst. Maar God heeft haast en weet dat de tijd tot de opname, nog zeer kort is en dat heeft Hij op allerlei manieren proberen duidelijk te maken.
De grote vraag is:
 
 
"Behoor jij tot die Bruid die Hij straks mee zal kunnen nemen?! "
                          Ben je al gered!!
 
Is Jezus al jouw Heer geworden?! Heb je je leven in Zijn handen gelegd? Hij is de Enige die jou wil en kan redden en beschermen. Hij houdt van jou!!
     

Stort je net als in het verhaal van de verloren zoon, in de armen van de wachtende Vader. Zonder verwijten wil Hij je in Zijn armen sluiten.!!!

http://www.youtube.com/watch?v=N1-ezZ9hkD8 Ian Mc Cormick stierf na giftige kwallenbeten, zag de hel en hemel en werd weer levend. Hij vertelt wat hij heeft meegemaakt.

                                                                              

http://www.youtube.com/watch?v=KelctiNacpM Een Afrikaanse voorganger stierf na een auto ongeluk. Ging naar de hemel en kwam in de hel terecht en werd na 3 dgn door gebed weer levend.                     

 

 http://www.youtube.com/watch?v=IoyayndwXQ4  Visioenen en dromen van Jezus Christus trekken Moslims tot Jezus.

 
Angelica Zambrano
Op 18 jarige leeftijd liet Jezus aan Angelica Zambrano, gedurende 23 uur, het Koninkrijk van de Hemel en Hel zien. Met de opdracht dat ze bij terugkomst op aarde overal de mensen die het willen horen, hierover moest vertellen.
 
                  
 Angelica op 18 jarige leeftijd      Hier is zij gedurende 23 uur dood.   Hier is zij 22 jaar.
In 2008 was de eerste keer.
In jan. 2010 nam Jezus haar voor de 2e keer mee.! Je kunt het ook lezen in het nederlands. Klik dan op het woordje:"Dutch". Vlak boven de rechter video.
 
Wanneer je een kind van God wilt worden.
De Bijbel zegt:
Rom.3:6: Voor God is niemand rechtvaardig, werkelijk niemand!
Rom3:23 Alle mensen hebben gezondigd en kunnen daardoor nooit bij God komen!
Wat is Gods oplossing hiervoor:
Joh 3:16 God houdt zoveel van mensen, dat Hij Zijn enige Zoon gegeven heeft, zodat een ieder die gelooft in Hem, niet verloren gaat, maar eeuwig leven krijgt. (Door Jezus offer aan het kruis, kunnen we nu bij Hem komen en Zijn kind worden!!)
Hoe?:
Rom. 10: 9-13 wanneer je met je mond uitspreekt dat Jezus jouw Redder/Heer is en wanneer je met je hart gelooft, dat God Jezus na 3 dagen uit de dood heeft opgewekt, dan ben je gered. Een ieder die zijn vertrouwen in Jezus heeft gesteld, zal niet teleurgesteld/beschaamd worden. Een ieder die de naam van de Heer/Jezus aanroept zal gered worden!!
Dit kun je dan hardop zeggen:
1. Dank U wel Jezus dat U voor mij aan het kruis bent gegaan en de straf/boete hebt betaald voor al mijn verkeerde keuzes en daden die ik heb gedaan. Ik accepteer dat Uw Bloed mij totaal gereinigd heeft van ale rottigheid. Ik geloof dat ik totaal vergeven ben, nu op dit moment. Dank U wel dat U nu  mijn Redder bent geworden en dat Uw natuur/karakter nu in mij is.                                                                                              
2. Vader God:"Ik geloof dat U Jezus uit de dood heeft opgewekt en dat Hij Uw Zoon is. Dank U wel dat ik nu Uw kind ben geworden en dank U wel Jezus, dat U zoveel van mij houdt en dat door dit alles, ik nu een Vader-kind relatie heb met God de Vader. U bent mijn  kaartje/ticket tot God en de Hemel!                                                                                                       
3. Dank U wel Heilige Geest dat U zoveel van mij houdt en dat U mijn Coach en mijn Trooster bent. ik dank U, dat U voor altijd in mij blijft om bij mij te zijn en mij te helpen met alles wat ik doe.  In Jezus naam bid ik dit alles, amen.
                                      Ja ik wil !!!
Op het moment dat je aan iemand vertelt, dat je gelooft dat Jezus voor jou is gestorven en is opgestaan/uit de dood opgewekt, is je verbond met God bevestigd/een feit geworden. Net als dat wanneer een stel trouwt en elkaars beloften uitspreekt(ja ik wil!), horen daar getuigen bij te zijn, dan pas is het rechtsgeldig.
  
http://www.youtube.com/watch?v=WWMw6eNmsh8  Bloed van Jezus gevonden?! Kijk en zie zelf wat je er van vindt. 
 http://www.be4thefire.com/  Op deze site kun je allerlei video's bekijken, betreffende de tijd waarin we nu zitten. Zeer de moeite waard. God zegt:"De hele wereld ligt in de boze"(1Joh. 5:19).

http://sidroth.org/radio/this-weeks-broadcast  Interview met David Jones over een visioen, van de dag des Heren! He's coming, be ready! God houdt van je!

     

http://www.youtube.com/watch?v=sez3OpBSIbM&feature=BFa&list=PLCA749832E72297EE Deze  man, legt in het nederlands verschillende onderwerpen uit betreffende de tijd waarin we nu zitten, ondersteund door beeldmateriaal. Heeft de Bijbel iets te vertellen over dit soort verschijningen? UFO's, aliens, de RFID-chip, graancirkels, NWO, de anti-christ, genesis 6:4,enz. Het zijn ong 13 filmpjes en zeer de moeite waard om te zien.
 
 
 Het gezicht van Jezus?! (het lijkgewaad van Turijn/shroud of Turin)

  
 
Hier kun je 3 films vinden, over het lijkgewaad van Turijn!!
 
Hier nog een andere film over het lijkgewaad van Turijn.
 

 

 


Reacties (8)
        
 Vaders Liefdesbrief aan jou!!
 
 
 
 
God zegt:"" Kom als een kind!"  
Dat betekent, in volle vertrouwen, dat wat Hij zegt, waar is en Hij ook zal doen wat Hij heeft beloofd!
  
Mijn kind,
  
Je kent Mij misschien (nog ) niet, maar Ik weet alles over jou. Ik weet het wanneer je zit en wanneer je weer opstaat. Zelfs de haren op je hoofd zijn geteld. Voordat je verwekt werd, kende Ik je al. Nog voordat Ik de wereld maakte, koos Ik je al uit. Je bent geen vergissing. Ik bepaalde je geboorte en waar je zou leven. Je bent  prachtig gemaakt. Ik heb je gemaakt. Ik heb je gemaakt in de buik van je moeder. Ik ben niet ver weg, maar altijd dichtbij jou. Mijn verlangen is om je te overladen met Mijn liefde. Ik geef je veel meer dan een aardse vader zou kunnen. Want ik ben de perfecte Vader. Al het goede wat je ontvangt,  komt uit Mijn hand. Mijn plan voor jouw toekomst, is altijd vol hoop geweest. Want Ik hou van je met een eeuwigdurende liefde. Ik denk ontelbaar veel aan je. Ik zal niet stoppen met het goede voor je te doen.Want je bent Mijn kostbare bezit. Met Mijn hele hart en ziel verlang Ik er naar om je te bevestigen. En Ik wil je grote en verbazingwekkende dingen laten zien. Als je Mij met je hele hart zoekt, zul je Mij vinden. Ik kan oneindig veel meer voor je doen, dan dat je ooit kan beseffen. Ik ben Diegene die je het meest aanmoedigt. En Ik ben ook de Vader die je troost in al je verdriet. Ik ben je Vader en Ik hou net zoveel van jou als van Mijn Zoon, Jezus. Want in Jezus heb Ik Mijn liefde voor jou laten zien. Hij kwam om te laten zien dat Ik aan jouw kant, en niet tegenover je, sta. Jezus stierf, zodat wij weer bij elkaar kunnen komen. Ik gaf alles op, waar Ik van hield, zodat Ik misschien jouw liefde zou winnen. Als je Jezus verwelkomt, ontvang je Mij ook. En niets zal je ooit nog scheiden van Mijn liefde. Kom thuis en Ik geef je straks het grootste feest dat je ooit beleefd hebt. Ik ben altijd Vader geweest en zal altijd Vader blijven.
  
Mijn vraag aan jou is: "Wil je Mijn kind zijn?" 
                 
          Ik wacht op je, je Vader, Almachtig God 
  
  
 
Deze brief is gebasseerd op de Bijbel, Gods Woord. In de Bijbel kun je nog veel meer lezen over Gods liefde voor jou.
 
 

De teksten uit de Vaders Liefdesbrief,  kun je vinden in de Bijbel:

 

 Ps 139:1-2, Math 10:29-31, Jer 1:5, Ef 1:4, Ps 139:15-16, Hand 17:26, Ps 139:13, 1 Joh 3:1, Math 7:11, Math 5:48, Jac 1:17, Jer 29:11, Jer 31:3, Ps 139: 17-18, Jer 32:40, Ex 19:5, Jer 32:41, Jer 33:3, Det 4:29, Ef 3:20, 2 Thes 2:16-17, 2 Cor 1:3-4, Openb.21:3-4, Joh17:23, Joh 17:26, Rom 8:31, 2 Cor 5:18-19, Rom 8:31-32 1Joh2:23, Rom 8:38-39, Luc 15:7, Ef 3:14-15, Joh 1:12-13, Luc 15:11-32
 
 
 
De Bijbel is Gods liefdesbrief aan jou. Door Zijn Heilige Geest spreekt Hij tot ons hart.

 

 
 Zij zullen mijn naam aanroepen en Ik zal hen verhoren. Ik zeg: Dat is mijn volk; en zij zullen zeggen: De HERE is mijn God.  

  

 

 http://www.youtube.com/watch?v=bWubMIeKPBo&feature=player_embedded#at=310  tactieken in de geestelijke oorlogsvoering!!
 

Lees meer...
Ik vraag me af, of je Hem al kent?
 
 
 http://www.youtube.com/watch?v=sChJUaU5W9I : live gesproken tekst: That's My King! Do you know Him! (4.12 sec. durend)
 
 
 
 
 
Mijn Koning, is de Koning van de Joden, de Koning van Israël, Hij is de rechtvaardige Koning. Hij is de Koning van de eeuwigheid, de Koning van de Hemel, de Koning van Gods zichtbaarheid, de Koning der koningen en God van alle goden. That's my King!!
 
Ken jij Hem?
 
 
 
Mijn Koning is niet te overtreffen, niets kan Zijn eindeloze liefde voldoende beschrijven. Hij is geweldig sterk, volkomen oprecht, volstrekt onwankelbaar, Hij is vol van barmhartigheid, vol van Koninklijke macht, onverdeeld genadig en een mega goede Gever. Hij is de enige deur naar de Hemel en de vriendelijkste persoon die je ooit tegen zult komen!!
 
Wel, ik vraag me af of je Hem kent?
 
 
Hij is de grootste verschijning die ooit de horizon van deze wereld heeft doorkruist. Hij is Gods Zoon, de Redder van de zondaren. Hij is de Hoogste van onze beschaving, ongekend uniek, Hij is de hoogstverheven in de literatuur, de hoogste Persoonlijkheid in de fylosofie. hij is de enig gekwalificeerde om een totaal toereikende Redder te zijn. Hij is de enige weg tot God.
 
Weet je over wie ik het heb?
 
 
 
Hij geeft sterkte aan de zwakke, Hij is altijd beschikbaar voor de belaste en vermoeide, Hij voelt mee met de ander en Hij redt, Hij bekrachtigt en houdt je overeind, Hij leidt en Hij stuurt, Hij geneest de zieke, reinigt de lepra's en vergeeft de zondaren.
 
                                              
  Hij houdt de schuldige niet schuldig, Hij bevrijdt de gevangene, Hij verdedigt de zwakkere en onstandvastige, Hij zegent de jongere, Hij helpt de ongelukkige, Hij leidt de oudere, Hij beloont de ijverige, Hij verfraait de minder bedeelde en fleurt de gebrekkige op.
  
 
Hij is de Koning der koningen, de grootste Strijder aller tijden, de Heer van de Engelen legers, Hij versloeg de grootste vijand van de mensheid, op de dag van Zijn sterven!
 
Ik vraag me af, of je Hem al kent?
Afbeeldingsresultaat voor akiane prince of peace
 
 
 Geschilderd door Akiane, op 8 jarige leeftijd.(http://www.akiane.com/store/)
 
http://www.youtube.com/watch?v=-08YZF87OBQ Lied over hoe Jezus de dood totaal versloeg en daardoor machtig genoeg is om ons te kunnen redden!!
 
 
Hij is de sleutel tot kennis, de bron van wijsheid, Hij is de toegang voor bevrijding, de weg tot echte vrede, de hoofdweg tot rechtvaardigheid, Hij is de snelweg tot heelheid, de toegang tot Gods glorie en de enige weg tot God.
 
Ken je Hem?
 
 
Zijn leven is met niemand te vergelijken, Zijn goedheid is onbeperkt, Zijn genade is eeuwigdurend, Zijn liefde verandert nooit, Zijn Woord is genoeg, Zijn genade is voldoende, Zijn regeren rechtvaardig, Zijn juk is zacht en Zijn last is licht.
Ik wou dat ik Hem aan jou kon beschrijven.
 
Hij is niet in woorden uit te drukken, Hij is niet te bevatten, Hij is onoverwinnelijk, onweerstaanbaar, Je kunt Hem niet uit je gedachten krijgen, je krijgt Hem niet uit je hoofd, Je kunt niet zonder Hem leven, de Farizeeérs konden Hem niet uitstaan, maar ze kwamen erachter dat ze Hem niet konden stoppen, Pilatus kon geen fout in Hem ontdekken, Herodes kon Hem niet doden, de dood kon Hem niet aan en het graf kon Hem niet vasthouden.
 
 
 
That's my King!!
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=a5uNkFr2AWQ&feature=related  Rapper Lecrae, vertelt hoe hij tot geloof kwam en nu radicaal voor Jezus gaat, rappend en al.
                                                          
 
 
Interview met Nathan Morris, waarin hij vertelt dat hij niets te maken wilde hebben met God en de kerk en hoe op een dag God in zijn leven ingreep en hoe zijn leven compleet veranderde.
 
http://www.youtube.com/watch?gl=NL&feature=related&hl=nl&v=7_XPN2O8ups ong. 3 min. filmpje, over het bewijs van de tijd, waarin Jezus leefde.
 
http://www.youtube.com/watch?v=ia_aMJSF5-M&feature=related ong.10 min durend filmpje over geschiedenisschrijvers die rond Jezus tijd leefde en over Hem hebben geschreven.
Lees meer...
 
Waar was Jezus mee bezig op Zijn sterfdag?       
Wanneer je aan een Christen vraagt, waar Jezus Zijn bloed liet vloeien; zullen de meesten zeggen:"Aan het kruis!"  In werkelijkheid heeft Jezus 7 keer zijn bloed laten vloeien. Wanneer, waarom, waarvoor??
Jezus stierf niet alleen voor onze zondes (dan zou alleen Zijn sterven voor ons genoeg geweest zijn). Aan Zijn kruiziging ging een hele martelgang vooraf. Waarom?
Om elke, door Adams verloren gegane authoriteit, terug te halen en ons te verlossen van elke vloek die er maar bestaat!! Wat is een vloek? Enkele voorbeelden. Er zijn vloeken van ziektes, verstoorde/kapot gegane relaties, echtscheiding, angst, drift/ buitensporige boosheid, armoede, depressiviteit, onbeschermd voelen, falen, negativiteit, geen goed werkend denken/ verwardheid, alcoholisme enz. enz. God is niet verantwoordelijk voor heel veel narigheid die je hier op aarde ziet gebeuren! Psalm 115:16 staat dat God de aarde aan de mensen heeft gegeven. Nou en dat kun je wel zien. Wat een puinbak hebben we ervan gemaakt. Maar dat hoeft dus niet zo te blijven.  
Vloeken kunnen in iemand leven komen door: zondes die we zelf bewust of onbewust gedaan hebben, door zondes die onze voorgeslacht(en) bewust of onbewust hebben "binnengelaten", of door het erven van familie/generatie vloeken. Maar heb hoop, we hoeven niet slachtoffers daarvan te blijven!!
 
De 7 plaatsen waar Jezus Zijn bloed liet vloeien.

Waarom was Jezus sterven alleen,  niet genoeg. Waarom liet Hij 7 keer Zijn bloed vloeien? Waar was Hij mee bezig?

Lev 16: 14,19 Op de jaarlijkse Grote Verzoendag sprenkelde de Hoge Priester met zijn vinger op 2 verschillende plaatsen 7 keer het bloed van de stier en de bok op de verzoendeksel en het altaar om verzoening te doen voor al hun zondes, over alle Israëlieten voor het hele jaar. 
2 Sam. 11 Koning David pleegde overspel met de mooie Bathséba, liet vervolgens de echtgenoot van Bathséba op slinkse wijze uit de weg ruimen, daarna trouwde hij haar en kregen zij een zoon. Toen het tot hem doordrong wat hij gedaan had, had hij heel erg spijt en vroeg God om vergeving. God vergaf hem, maar toch lees je verder dat hun zoon overleed aan een dodelijke ziekte. Hoe kan het dat, nadat God hem vergeven had, er toch een vloek over dit gezin was gekomen?
Wanneer een kind een kostbare kristallen vaas van zijn oma per ongeluk breekt, zal de liefhebbende oma, haar kleinkind vergeven, maar ondertussen zit je nog wel met de gevolgen van de gemaakte fout. Duizenden glasscherven!!
Doorwat Jezus aan het kruis heeft gedaan, kunnen we nu niet alleen vergeven worden van al onze zondes, maar ook van de gevolgen van de zondes. Elke vloek veroorzaakt door onszelf of door onze voorgeslachten, kunnen vanaf nu gestopt en ten goede gekeerd worden.
  
1. Jezus zweette bloed in de tuin van Gethsémane , waarom? 
Doel: Door Adams ongehoorzaamheid aan God, ong. 6000 jaar geleden, gaven we onze wilskracht over aan de vijand en verloren daardoor de de mogelijkheid om “ja” te zeggen tegen al het goede wat God voor ons heeft en “nee” te zeggen tegen al het slechte wat de vijand ons wil aan doen. De wilskracht die Adam toen verloor aan de vijand in het Hof van Eden, pakte Jezus weer terug in de tuin van Gethsémane, vlak voor Zijn kruisiging. 
Math 26:39  En Hij ging een weinig verder en Hij wierp Zich met het aangezicht ter aarde en bad, zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan; maar niet gelijk Ik wil, maar gelijk U wilt.
Op het moment dat we Jezus, Heer maken over ons leven en gaan beseffen wat Zijn  Bloed  voor jou bewerkt heeft, wordt  onze wilskracht hersteld.
  
  

 

2. Jezus werd gegeseld, waarom?

Doel: De 39 geselingen,(de 40-1 geselingen)staan voor  alle  ziektes die bekend zijn onder de mensheid. Dit was Gods superplan voor onze verlossing. Elke keer dat Jezus huid, weefsel, spieren en bloedvaten kapot gescheurd werden, werd er genezing en herstel voor elke mogelijke ziekte bewerkt! De volledige prijs voor onze genezing werd door Jezus betaald. Het enige wat we moeten doen, is dat beseffen en Zijn wonder, naar onszelf toetrekken en ontvangen. Vertrouw God op Zijn Woord en geloof in de kracht van het Bloed van Jezus. Jezus is gekomen, opdat we leven hebben en overvloed!(Joh. 10:10)

1 Petr. 2:24 die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen ben je  genezen. 

 
3. De doornenkroon werd op Jezus hoofd geplaatst en Zijn bloed liep over Zijn voorhoofd, waarom? 

Doel: om de vloek van armoede te verbreken en ons vrij te kunnen zetten in Gods overvloed.

Gen. 3: 17  de aardbodem is om uwentwil vervloekt; al zwoegende zult gij daarvan eten zolang gij leeft, 18 en doornen en distelen zal hij u voortbrengen. Een kroon gemaakt van dorens, kreeg Jezus op Zijn hoofd.

Door het Bloed van Jezus, zijn we weer teruggebracht, tot de status die Adam en Eva hadden in het Hof van Eden. Ze leefden in de zegen en in de aanwezigheid van God. Er was geen ziekte en geen armoede en ze hadden alles wat ze nodig hadden. Door de kracht van Jezus Bloed, is niet alleen de vloek van armoede verbroken, maar degene, die de Naam van Jezus en Zijn Bloed gebruiken, zijn bekrachtigd om voorspoedig te zijn.

Psalm 35:27 God heeft plezier in de voorspoed van Zijn dienaren.

Deut. 8: 18 Herinner je de Heer jouw God, want Hij is het die jou de kracht heeft gegeven om rijkdom te verkrijgen, zodat Hij Zijn verbond kan bewijzen.

  
 
4. Jezus handen werden doorboord door de spijkers, waarom? 
  
Doel: God plaatste alle autoriteit in de handen van Adam en Eva, maar toen Adam Satan i.p.v. God gehoorzaamde, kreeg Satan onze autoriteit en werd hij de god van deze wereld. Aan het kruis heeft Jezus die authoriteit weer teruggenomen!! De duivel is nog steeds de god van deze wereld, dit verklaart ook alle rotzooi en duisternis die we om ons heen zien. Maar wij hoeven ons niet langer door duisternis te laten domineren en moeten gaan opstaan, in de door Jezus terugverworven authoriteit en licht gaan spreken, waar we duisternis zien!!
 

 

 

 Deut 28: 12 Wanneer je God gehoorzaam bent, zal Hij al het werk van onze handen zegenen, zodat jij aan vele volken zult uitlenen zonder zelf te leen te ontvangen. 13 De HEREIk zal je stellen tot een hoofd en niet tot een staart, je zult enkel opgaan en niet neergaan,

Gen. 1:26-28 Gods opdracht aan de mens is: wees vruchtbaar en vermenigvuldig, vul de aarde en onderwerp het, heb heerschappij over al de levende schepsels op de aarde(behalve de mensen!!)

Rom. 5: 17 Wij heersen met Jezus als koningen in dit leven.(niet over mensen, maar over nare situaties, zodat door het geloof in je Hemelse Vader en het uitoefenen van je door God gekregen authoriteit, situaties ten goede zullen keren).

  
5. Jezus voeten werden doorboord aan het kruis, waarom?
  
Doel: Heerschappij over deze aarde, is weer van ons geworden, door het vergoten Bloed van Jezus en overal waar we zijn, zal Gods Koninkrijk zich vestigen, zodat we totale heerschappij kunnen hebben over de vijand en zijn werken. Als de vijand zegt: “wie denk je wel dat je bent?” Kunnen we nu verklaren, dat we kinderen zijn van de Allerhoogste, gewassen door het Bloed van Jezus en onze heerschappij hersteld. En kunnen we nu de vijand bevelen uit de levens van ons,onze kinderen, onze kleinkinderen, families, kennissen enz. te gaan. Hem bevelen uit onze gezondheid, financiën, relaties, bezittingen, denken, blijdschap enz enz te gaan.

 
  
 
Math. 18:18 Alles wat jij bindt(niet toestaat) op aarde, zal niet toe gestaan word
en in de hemel en alles wat jij ontbind( wel toestaat) op aarde, zal wel toegestaan worden op aarde.

Wanneer we de duivel binden, is onze volgende stap om de vrede van Jezus vrij te zetten.

Marc. 16:16 Gaat heen in de gehele wereld verkondig de blijde boodschap aan elk levend wezen….. en deze tekenen zullen de gelovigen volgen. In Mijn Naam zul jij boze geesten uitdrijven, nieuwe tongen spreken, slangen opnemen, wanneer je iets giftigs drinkt, zal het je geen kwaad doen en op zieken zul jij je handen leggen  en ze zullen herstellen! 

6. De speer werd in Jezus zijde gestoken, waarom?
  
Doel: Zijn hart werd gebroken, door het gewicht van al onze zondes. Het waren niet de spijkers in zijn handen en voeten die Hem aan het kruis hielden, maar het was Zijn liefde voor ons, die dat deed!! Aan het eind van Zijn leven op aarde, werd Hij afgewezen, in de steek gelaten, verraden en vervloekt, zelfs door Zijn discipelen en uiteindelijk, vanwege het dragen van onze zondes, in de steek gelaten door Zijn eigen Vader. Jezus hart brak, zodat wij nu verlost en hersteld kunnen worden, van onze gebroken en gewonde harten. 
 
 
Jezus hart brak, zodat die van ons geheeld kan worden!
  
Luc. 4:18 Jezus zei: De Geest des Heren is op Mij, daarom heeft God Mij gezalfd, om de gebrokene van hart te genezen.

Alles wat de duivel gedaan en gebruikt heeft om ons proberen kapot te maken en schade aan te doen, wanneer wij die hele situatie aan God geven en vertrouwen op Zijn goedheid in ons leven, zal God dat gaan omzetten naar iets goeds. Rom. 8:28 

7. Jezus had inwendige bloedingen, ten gevolge van alle kneusingen en verwondingen, met welk doel?
 
Doel: om in ieders leven te verbreken, de drang/innerlijke drijfveer om te moeten zondigen.

     Ik deed het voor jou!!! 

 
Jes 53: 5  om onze ongerechtigheden/zonden werd Hij verbrijzeld; de straf die ons de vrede geeft, was op Hem.
Jezus werd niet alleen verwond, zodat Hij nu onze zonden kan vergeven, maar Hij werd ook gekneusd aan de binnenkant, zodat Hij een wonder in ons kan doen, zodat je van een boos en agressief persoon, kan worden tot een gods persoon. Van een verslaafd iemand, naar iemand die vrij is, van een persoon die depressief en suïcidaal is, naar iemand die vol is van blijdschap. Van gevoelens van minderwaardigheid, naar volledig geaccepteerd voelen door God.

 
  
  
Waarom?  Omdat Jezus Bloed sterker is dan elke demonische kracht, die ooit tegen je gebruikt kan worden!
  
  
  
  
    
  
Wanneer iemand gekneusd is , betekent dat hij aan de binnenkant bloedt en God zegt:”Ik vergeef hem niet alleen van alle zondes, maar Ik ga hem ook veranderen aan de binnen kant. Die kracht, die in ons die pijn en lijden veroorzaakt, daar kan God ons nu van verlossen.
  
  
                                             
2Cor.5:21 Jezus die geen zonde gedaan heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt,zodat wij nu volledig recht tegenover God kunnen staan.
Wanneer we meer en meer gaan beseffen wat Jezus volledige werk voor ons geweest is daar op Goede Vrijdag, zullen we steeds meer gaan wakker worden, voor de rechten die God ons gegeven heeft als Zijn kinderen. En we zullen en moeten opstaan en onszelf en onze geliefden niet langer laten overheersen door de werken van de vijand.
Col. 2:15 Hij (Jezus) heeft de overheden en machten(de duivel en zijn handlangers) ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd! (tot nul gereduceerd)
In de hel heeft Jezus overwinning, de duivel compleet gestript van zijn authoriteit, hij heeft geen enkele recht om ons te domineren!! Maar als wij niet opstaan en hem "terugfluiten", zal hij altijd proberen om in onze levens, die van onze kinderen en in die van onze geliefden te roven en te killen.
De Bijbel noemt hem de dief, de leugenaar en de moordenaar! Als een inbreker komt, om in te breken, laten we hem toch ook niet zomaar zijn gang gaan?!
Het koninkrijk van de duivel, zal altijd proberen binnen te dringen in mensen hun levens, maar Gods Koninkrijk dringt zich nooit aan iemand op. God wacht tot wij gaan opstaan in de door Hem gegeven authoriteit en dan zal Hij en Zijn hele Engelenmacht voor ons in de bres gaan staan!!
 
http://www.youtube.com/watch?v=WWMw6eNmsh8 Bloed van Jezus gevonden!!
  
Jason Westerfield een evangelist, vertelt hoe 's morgens zijn zoontje verdronken was in het badwater. God leidde hem, hoe voor zijn zoontje te bidden, waardoor er een wonder kon gebeuren!!
                                          
 
http://www.youtube.com/watch?v=-08YZF87OBQ Lied over hoe Jezus de dood totaal versloeg en daardoor nu machtig genoeg is om ons te kunnen redden!!
http://www.youtube.com/watch?v=6QGIVpL5GdQ: Heer ik geef U het allemaal, met alles erop en eraan! (lied 4 min.)
  
Jezus zei vlak voordat Hij Zijn leven aflegde :"Het is volbracht!"
Dat betekend dus:"Alles wat gedaan moest worden, is gebeurd. Het is klaar! FINITO, afgedaan, afgehandeld, voor elkaar, over en uit, einde verhaal, wij  kunnen daar niets meer aan toe voegen!"
Het enige wat wij moeten doen, is dat geloven en in die overwinning gaan staan en spreken tegen de omstandigheden, wat Gods Woord erover zegt, net zolang, totdat we het gaan zien, in het zichtbare.
Besef en geloof, wat Jezus op die dag daar allemaal voor jou en mij aan het doen was. Hij bewerkte daar: mijn genezing, bescherming, blijdschap, vrijheid, erfenis, gezonde relaties, voorziening op elk gebied van mijn leven, voorspoed, rijkdom, vrij van schulden, helder denken, succes in alles wat ik zal ondernemen(alleen wel, als het in lijn is met Zijn Wil/Woord!), vrij van depressie, boosheid, drift en elke vorm van verslaving enz.
  
http://www.youtube.com/watch?v=zS_6TTDzpBA&feature=related  De film:"The passion of the Christ" Kijk ernaar, beseffende dat Hij zich liet martelen en uiteindelijk Zijn leven zelf aflegde, zodat jij nu kunt leven en een relatie kunt hebben met de Vader!! Hij deed het voor jou!!
  
                                               
 
Het is volbracht!
Daar deed Hij het allemaal voor, uit liefde voor ons.
Geloof het, sta erop en claim het. Anders zou Hij al dat leiden, wat jou betreft voor niets gedaan hebben. Het is ons recht, om overwinning te hebben en succes te hebben in het leven. Als goede ouder, geniet je ervan als je kinderen succesvol zijn. Dus wanneer je een tegenslag te verwerken hebt, weet dan dat je Vader wilt, dat je er zo snel mogelijk weer uitkomt. Sta weer op en besef Zijn ong. 2000 jaar geleden, behaalde, grote overwinning voor jou!
  
Onze wapens zijn: de Naam van Jezus,
                            het Bloed van Jezus,
                            Zijn beloftes aan ons(staan in de Bijbel)
                            Hem danken en prijzen voor wie Hij is.
                            dat we gaan beseffen, wie God zegt dat we zijn.
                            dat we gaan beseffen, wat God zegt dat we hebben, enz.
  
 
Elk lid van dit "Movie-gezin", kwam erachter dat ze bijzondere krachten hadden, op het moment dat ze dat gingen beseffen en gingen uitoefenen, ging het voor hun werken. Laat zo'n voorbeeld ons aanmoedigen.
 
 
Efez. 1:18 geef ons de Geest van wijsheid en openbaring om U recht te kennen: verlicht de ogen van ons hart, opdat we weten ........hoe overweldigend groot Uw kracht in ons is!!......
Hand 1:18 Zodra de Heilige Geest in ons is komen wonen, hebben we Kracht ontvangen!! Zie rubriek:" de doop in de Heilige Geest"
  
Wanneer Jezus jouw persoonlijke Heer en Redder is, ben je een kind van God en heb je de autoriteit van je Vader gekregen om Jezus Naam te gebruiken en de vijand weg te sturen in Jezus Naam en hij zal moeten wijken. Hij heeft geen enkele zegenschap meer in je leven, maar blijft zitten, totdat jij hem hebt "ontdekt" en niet langer toestaat nog langer te blijven.
  
Gebed: Zeg hardop met autoriteit: "Satan ga uit mijn leven, uit mijn denken, mijn lichaam, mijn geest, mijn familie, mijn huis, mijn financiën en mijn toekomst, in Jezus Naam!!" Ik verklaar in de Naam en door het Bloed van Jezus, dat elke vloek, elke familievloek, elke generatievloek is verbroken en omgekeerd is in zegen. Blijdschap is van mij( mijn gezin en mijn geliefden) vrede, gezondheid, plezier, voorspoed, redding, bescherming, enz. het is allemaal van mij en mijn familie/geliefden. Niet ooit, maar nu vanaf deze dag! Dank U wel God, U houdt zoveel van mij en U wilt dat het mij/ons in alles goed gaat. Ik hou van U en dank U wel, Uw wil (en dat is al het goede, wat een goede vader wilt zijn, voor zijn kinderen) zal in mijn leven geschieden in de Naam van Jezus Christus! Amen.
  

 

 

 

Lees meer...
      
 
Is de H1N1 vaccinatie wel veilig?
 

 

Hier wat feiten op een rijtje:
  

 

*De Mexicaanse griep, wordt veroorzaakt door een nieuw griepvirus dat delen bevat van varkens-,vogel- en menselijke griepvirussen, Elk jaar sterven er in de E.U. alleen al min. 40.000 mensen aan de griep. De Mexicaanse griep verloopt tot op heden niet anders dan een normale griep. Het zijn vooral ouderen en chronisch zieken  met long- en/of hartziekten, die tot de risico groep horen;zo blijkt uit een nieuwe studie van het EU-centrum voor besmettelijke ziekten ECDC. In Zweden zijn nu al 4 doden en 200 mensen in het ziekenhuis op genomen, nadat ze de H1N1 vaccinatie hebben gekregen!!
*Het vaccin is veel te kort en veel te beperkt getest en dan ook nog door de Farmaceutische bedrijven zelf, om een goed beeld te krijgen wat de gevolgen kunnen zijn op langer termijn, watvoor effect de toevoegingen kunnen hebben op het menselijk lichaam en mn. ook op zwangeren, ongeboren kinderen, kinderen en mensen met een zwakke gezondheid.
*Het vaccin biedt geen garantie, noch van bescherming, noch van besmetting.
* De vergelijkbare varkensgriepvaccin in 1976, heeft in de V.S.  destijds voor veel meer doden gezorgd dan de griep zelf.

*steeds meer bewijs komt boven tafel dat de beruchte Spaanse grieppandemie uit 1918, waarbij wereldwijd 20 miljoen mensen om het leven kwamen, veroorzaakt werd door de vaccinaties.

*Het adviserende vaccinpanel van de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO), bestaat uit stafmedewerkers van Baxter, Novartis, GSK en Sanofi (de Farmaceutische industrie die miljarden verdienen aan de verkoop van de vaccinaties!!)

Welke ingrediënten zitten er o.a. in:

* Het vaccin bevat het uiterst giftige kwik(onderdeel van de conserveringsstof  Thiomersal). Een desinfecteringsmiddel wat het immuunsysteem aantast en  hersenbeschadiging kan veroorzaken. Volgens  vele medici , zeer schadelijk voor kinderen en in verband gebracht met de wereldwijde autisme-epidemie,  ADHD en Dyslexie (sinds 1991, toen het aantal vaccinaties voor kinderen werd verdubbeld, steeg het aantal autisme gevallen met 1500%).

*De voedende oplossing van het vaccin bestaat uit kankercellen van dode dieren. De longspecialist W. Wodarg heeft verklaart dat het vaccin, risico op kanker kan verhogen.

* Het vaccin bevat 1 miljoen keer meer Squalene, dan de veroorzaker van het Antrax vaccin (die het Golf Syndroom veroorzaakte! ).  Deze zogenaamde "hulpstof”, toegediend per injectie, veroorzaakt dat het immuunsysteem het eigen lichaam kan gaan aanvallen met dramatische gevolgen voor het lichaam. Onafhankelijke laboratoria en wetenschappers zijn tot de conclusie gekomen dat de zeer schadelijke stof Squalene toegediend per injectie, een zeer hoge risico geeft op het ontwikkelen van diverse auto-immuun ziektes, waaronder de dodelijke ziekte A.L.S.,  hartaandoeningen, blindheid, Reuma, M.S., Lupus, enz.  Daarnaast geeft Squalene  een verhoogde kans op permanente onvruchtbaarheid.

*  Een ander vaccin ingrediënt is Gp120. Volgens wetenschapper Dr. Blaylock kan de combinatie van Squalene met Gp120 voor een krachtige auto-immuunreactie zorgen, die meer dan een jaar kan duren. Schokkender is het feit dat studies hebben aangetoond, dat Gp120 intense verhitting en beschadiging van het hersenweefsel kan veroorzaken,  enkele maanden tot  zelfs jaren nà de vaccinatie.
*Andere zeer giftige ingrediënten die ook nog in de H1N1 vaccinatie zitten zijn: Aluminium, Formaldehyde, Methanol enz.  
  
Dus i.p.v. dat u geholpen denkt te worden door de vaccinatie, tasten de giftige stoffen in het vaccin juist je immuunsysteem aan en doen je weerstand ernstig verzwakken, waardoor je een verhoogde kans krijgt op het ontwikkelen van verschillende afschuwelijke ziektes. Griep kan een ernstige virus zijn, waar nog elk jaar mensen aan overlijden, meestal de mensen met een zwakke gezondheid. Nu leven we in een tijd waarin antibiotica voor handen is, die de bijkomende complicaties goed kunnen behandelen. Daarnaast hebben we veel meer kennis over hygiëne.
  
  
Wat cijfers op een rijtje:
In Nederland stierven er vorig jaar:                                                                          ong. 34.000 mensen aan kanker,
ong. 33.000 mensen aan hart- en vaatziekten en
ong. 2.000 aan de griep.
Dus de griep is een serieuze ziekte, maar vergeleken bij andere dodelijke ziektes valt het nog mee. Laat u niet gek maken! 
Mijn conclusie is: de H1N1 griepvirus is niet leuk om te krijgen en je loopt het gevaar dat je er zeer ernstig ziek van kan worden, maar de vaccinatie ertegen zal jou i.p.v. wat velen je willen doen laten geloven, niet helpen, maar je juist extra ziek kunnen maken. Een goed werkend immuunsysteem wat je dan juist nodig hebt, wordt gigantisch aangevallen door de vele en hoge percentages giftige stoffen die erin zitten. De giftige kwik slaat zich op in je hersenen en kan je lichaam niet afbreken. Een paar jaar geleden heeft de W.H.O.( World Health Organisation)  vrouwen en kinderen ingeënt op de Filipijnen, Nicaraqua, Kenia, Thailand enz. met vaccinaties waarin de stof Squalene was verwerkt, met als gevolg, dat veel hoog zwangere vrouwen een miskraam kregen en er heel veel vrouwen onvruchtbaar zijn geworden.
Het gevaar is niet het virus, maar het vaccin!!
  
Wat kunt u doen?
-Zorgen  voor een goed werkend immuunsysteem. Goede voeding, voldoende vitaminen, voldoende nachtrust enz.                                                           
 -Ik raad u aan om eens op te zoeken wat een dagelijkse dosis Extra vitaminen D3 voor gunstig effect heeft op het menselijk lichaam. 
De witte bloedlichaampjes zorgen voor een goed werkend immuunsysteem en die worden aangemaakt in de botten. Er zijn de laatste jaren steeds meer studies bekend over, wat een flinke dagelijkse vit. D3 inname voor positieve effect heeft op: het immunsysteem, depressiviteit, griepvirussen, suikerziekte, M.S. en nog vele andere ziektes.
Aangeraden wordt: voor volwassenen 2000 IE (=50 mcg vit. D3), kinderen onder de 3 jaar 10 mcg.en  vanaf 3 jr 25 mcg., in combinatie met voldoende kalk (zit in melkproducten) Vit. D vergiftiging kan pas optreden  bij een dosis vanaf 10.000 IE. Ik weet dat je in de winkels  Kruidvat en de HEMA vit. D3 kunt kopen. Ong. 7 Euro cent kost 1 portie vit. per persoon per dag.
-Genoeg vit. C. Zit in veel fruit en groenten. Wij hebben ervoor gekozen om zeker deze maanden extra dossis vit. C te slikken. Het is een krachtige ontstekingsremmer en anti-oxidant. Wanneer je gevoelige maag darm kanaal hebt(last hebt van "zuur"), kun je het beste in de gebufferde vorm nemen en niet als absorberend zuur. In de drogist werd me verteld, dat het slim is, om de vit. C in combinatie te slikken met bioflavonoïden, anders plas je toch een gedeelte  via je urine weer uit. De dossis die je kunt slikken is 1000 mg en wanneer je ziek zou zijn, mag je 2000 tot 3000 mg. per dag slikken.
-Groene thee.
-Zo min mogelijk witte suiker enz.
 
  
Ik hoop dat u genoeg gelezen heeft, waardoor u zelf gaat onderzoeken, wat voor stoffen er in de vaccinaties zitten, voordat u besluit uw kinderen, familieleden en uzelf ermee te laten injecteren, nietsvermoedende dat u  er goed aan zou doen en verwachtende dat de vaccinatie uw berscherming zou kunnen geven.
Bronnen:
http://www.wanttoknow.nl/overige/zuster-teresa-forcades-luidt-de-bel-inzake-de-griep/  Deze jonge vrouw is arts in de publieke gezondheidszorg en non in het Benedictijnse klooster, vlakbij Barcelona. Studeerde ooit af aan het Harvard University. Zij vertelt in het Engels, over de griep, het hele vaccinatiegebeuren en over hoe de vaccinatiefabriek Baxter, bijna 72 kg besmet virus aan de wereld kon verkopen, als zijnde  een gezond vaccin. (de Nederlandse vertaling van haar gesproken verhaal, kun je iets lager op die site lezen)
http://www.youtube.com/watch?v=RhZesZe33cw  De Poolse minister van gezondheid en tevens arts, uit hier haar grote zorgen in het kabinet, omtrent de vaccinatie en weigert dit voor hun land aan te schaffen, zolang er nog zoveel onduidelijkheid en mistery omtrent dit middel heerst.
http://www.youtube.com/watch?v=r051fXtfng8 : Deze arts veranderde van mening, na het lezen en bestuderen van de bijsluiter van het vaccin(9 min.)
 www.nvkp.nl  (onder filmfragmenten, een conferentie van M Ekkelenkamp, micro bioloog, die spreekt over de griepvirus)
http://www.youtube.com/watch?v=l1K74Tnrrok 
Hier kun je horen wat artsen en medici tijdens een conferentie, in okt. 2009 in Virginia, erover te zeggen hebben  
http://www.youtube.com/watch?v=UTt5Q6Y9Klg een voormalige Provinciale medische ambtenaar uit Finland, die waarschuwt voor de gevaren van de vaccinatie.  
Wanneer je de namen van de stoffen die in de inenting zitten, op Google intikt, gecombineerd met het woord:"H1N1", kun je de nodige informatie erover vinden.
Hieronder staan nog enkele sites en andere youtube filmpjes vermeld, waar je informatie kunt lezen of horen.
    

Lees meer...
Waar is het Christelijk geloof op gebasseerd? 
 
 
Maar eerst wil ik je vragen: Hoe wil God dat Zijn kinderen zich gedragen?
 
1 Hou van God met alles wat in je zit.
2 Heb je naaste lief(dat is ieder persoon buiten jezelf),zoals jezelf, maw:
Wees dus blij en wees gewoon een aardig/vriendelijk persoon!!
 
Fil. 4:4 Wees blij in de Heer atijd! Laat je vriendelijkheid bekend zijn bij alle mensen, wees niet bezorgd!
Jezus zei: alle mensen zullen weten dat jullie bij Mij horen om maar één reden!!! 
en dat is: "wanneer je de Bijbelteksten zo op kunt dreunen of wanneer je ziet in de wereld hoe immoreel de mensen wel zijn of wanneer je je heel vroom gedraagt enz."
NEE, dat zegt Jezus niet!!!!
Hij zegt: "wanneer ze zien, dat jullie elkaar liefhebben!!(Joh.13:34)
 
Dus we moeten stoppen met elkaar te veroordelen, te roddelen over de ander, elkaar te vergeven en niet trots, chagerijnig, gemeen, bekritiserend en egoïstisch te zijn, enz. enz. Het leven is al vaak moeilijk genoeg. Als we elkaar ook nog eens de grond in trappen, terwijl we de mist in zijn gegaan, blijft er van Gods leger weinig over. God roept ons op om elkaar te helpen. Zonde moet niet goed gepraat worden (zonde blijft zonde.) God roept ons juist op om elkaar weer op te rapen, wanneer we gevallen zijn!!
 
 God wil dat we elkaar helpen, wanneer we gewond zijn geraakt( ook al is het misschien wel onze eigen schuld geweest)
Het draait allemaal om het liefhebben van mensen. Als je zegt van God te houden, maar je hebt je naaste niet lief, dan lieg je en kan de waarheid niet in je komen.
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=ty0SO7IvtXM&feature=related een lied: "ik ben een vriend van God!"
 
 
Als Bijbels Christen geloof je:
 
 
1. in  Jezus Christus, dat Hij de 2e lid is van de Drieénig God 
 
Hij is de Enige weg tot redding voor een ieder die Hem aanneemt ( staat 400 keer in de Bijbel!) en de  tweede Persoon binnen de Drieéenig God .
    Jezus is God. Micha 5:2, Math 2:1.
 
 
 
2. Jezus Christus is geboren uit de maagd Maria.
 
 Dat is een groot teken!
 
    Jes. 7:14, Jer. 31:22
 
Jes. 7:14 De Heer zelf zal ons een groot teken geven: zie de maagd,zal zwanger worden en een zoon baren en Hem de naam Immanuél (= God is met ons) geven.
Math. 1:23 Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren,
Luc. 1:35 De Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je overschaduwen; daarom zal ook het heilige dat verwekt wordt, Zoon van God genoemd worden.
 
 
3. Alleen het Bloed van Jezus kan ons verzoenen met God.
 
Het Bloed van Jezus wat gevloeid heeft aan het kruis op Golgotha, is het enige geldende Verzoenmiddel. Een ieder die dit gelooft en accepteert is gered. Er is niets wat je kan doen, waardoor je zelf je redding/behoudenis kan verdienen. Het is enkel genade van God en dat kun je aannemen of afwijzen.
    Lev. 7:11, Openb. 13:8, Psalm 22:16 
                                        
 
Jezus wist precies waar Hij mee bezig was. Hij liet zich martelen en uiteindelijk slachten als "het Lam", voor de gehele mensheid, zodat Hij, voor een ieder die dat wil en accepteert, de prijs kon betalen. Alleen wanneer je dat grote kado aanneemt, dat Jezus voor jou persoonlijk stierf aan het kruis, ben je gered. 
Zonder Jezus kom je niet in de Hemel!!
400 keer staat dit in de Bijbel.
 
Ef. 1:7 In Jezus Christus hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, door Zijn overweldigende grote genade...
Joh. 3:16 Zo lief heeft God de mensen gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar Eeuwig leve hebben.
Joh. 3:18 Wie in Hem(Jezus) gelooft, wordt niet veroordeeld, wie niet gelooft, is al veroordeeld..
Joh. 14:6 Ik(Jezus) ben de weg en de waarheid en het leven; niemand kan tot God komen, dan alleen door Mij!
1Tim. 2:4 God wil dat alle mensen gered worden en tot erkentenis van de waarheid(Jezus zei: Ik ben de waarheid) komen.Want er is één God en ook één middelaar tussen God en de mensen, de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot losprijs voor allen. enz.
 
4. Jezus is opgewekt uit de dood.
   
Psalm 16:10, Job 19:25
 
  Joh. 20:27  Thomas, wilde pas geloven dat Jezus werkelijk opgestaan was, toen hij zijn hand in de "gaten" in Jezus zijde en hand had mogen steken. 
 
1Cor. 15:20 Christus is opgestaan uit de doden.
Math. 28:6 ik weet dat je Jezus zoekt, de gekruisigde.Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft.
 
5. Jezus komt terug naar de aarde om Zijn Koninkrijk te vestigen.
 
Staat ong. 10.000 keer in de Bijbel vermeld!!
   
  
 
Psalm 2:6 Ik(God) heb Mijn Koning(Jezus) over Sion(Jeruzalem)gesteld,Mijn heilige berg.
Zach.2:10 Jubel en verheug je, dochter van Sion! Zie Ik(Jezus) kom bij jullie wonen.
Jes 59:20 Als Verlosser komt Hij voor Jeruzalem..
Hand. 1:11Deze Jezus, die van jullie is opgenomen naar de Hemel, zal op dezelfde manier terugkomen, op dezelfde manier als jullie Hem nu naar de Hemel hebben zien gaan.
 
Wanneer komt Hij terug , kunnen we dat weten?
Zie rubriek:" De 7 tekenen voordat Jezus terugkomt!"
Lees meer...
De zeven laatste tekenen die de 2e komst
van Jezus Christus aankondigen.
 
Heel veel Christenen willen niet nadenken over de terugkomst van Jezus. Ze hebben hun eigen plannen gemaakt en moeten er niet aan denken dat die misschien niet door kunnen gaan!! Waarom willen ze het niet horen? Het is juist de geruststellende hoop om Jezus te verwachten!! (Titus 2:13). We zullen Hem, de Verlosser en Redder werkelijk gaan ontmoeten  en zien(Openb.22:4).
  
Het algemene geaccepteerde gegeven onder de Christenen, is dus altijd geweest dat een christen ten allen tijde klaar moet zijn voor het einde der tijden en de komst van Christus. Daar ben ik het mee eens, aangezien de Heer in Matteüs 24 zelf zegt dat de exacte dag en het precieze uur van Zijn komst niet bekend is, zelfs niet bij de engelen in de hemel, maar alleen bij Zijn Vader.

Maar hoewel het precieze moment (dag en uur) van Zijn terugkomst alleen bij Zijn Vader bekend is, legt Jezus op veel andere momenten (zoals in Matth. 24) uit dat de tekenen der tijden wel degelijk onderscheiden en herkend kunnen worden. En toen zijn meest nabije discipelen aan Hem vroegen over de tekenen van Zijn terugkomst, gaf Jezus een lange lijst van specifieke tekenen, die Zijn terugkomst zouden aankondigen. In Matteüs voegt Hij daar ook nog eens aan toe: Als jullie al deze dingen zien gebeuren, WEET dat het nabij is, zelfs vlak voor de deur. Ik zeg jullie, dat deze generatie niet voorbij zal gaan voordat ALLES vervuld zal zijn.
  
http://www.youtube.com/user/ernaklop : Jezus zei: wanneer jullie horen over oorlogen en geruchten van oorlogen, wees niet verontrust! Math. 24: 6.
Math 24:6; vele valse christussen/andere evangelies zullen komen en de mensen verleiden...
  
Dus terwijl de meeste christenen het er wel over eens zullen zijn dat het exacte uur en de precieze dag van de terugkomst van Christus niet bekend kan zijn, kunnen we wél weten, sterker nog: zouden we MOETEN weten! Er staat niet voor niets dat iemand gezegend is bij het lezen én begrijpen van het Bijbelboek Openbaring, wat de tekenen zijn die het begin aankonigen van het tijdperk, waarin Jezus, binnen één generatie- zal terugkeren. 
  
Jezus gaat nog twee keer komen, wat is het verschil tussen die twee?
1. De eerste keer wordt de Opname genoemd. 
  
Jezus gaat terugkomen om Zijn Glorieuze Bruid( Gods kinderen, die hun leven aan God hebben gegeven en Jezus komst verwachten) , zonder vlek of rimpel, op te halen.
In een fractie van een seconde zal ons sterfelijk lichaam veranderen in een lichaam wat onsterfelijk wordt(net als Jezus, ons voorbeeld en grote Broer) en Jezus zal ons in de lucht tegemoet komen en ons gedurende die 7 jaar in de Hemel houden.
  
De kerktijdperk is dan voorbij en God zal dan uitreiken en evangeliseren naar de wereld, door m.n. het volk Israël. De 144.000 verzegelde Joden (Openb.7:4, 14:1) en door de 2 getuigen Mozes en Elia.(Openb. 11:3)
  
1 Thes. 4:16-18  Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, 17 en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. 18 Troost elkaar met deze woorden.
  
Openb. 3:10  Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik jou bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. 11 Ik kom spoedig
  
 1 Cor.15:52  in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen. 53 Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke, het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke.

1 Thes. 1:10 en om zijn Zoon te verwachten uit de hemel: Jezus, die hij uit de dood heeft doen opstaan en die ons zal redden van het komende oordeel.

Luc. 21:34 Pas op dat jullie hart niet afgestompt raakt door de roes en de dronkenschap en de zorgen van het dagelijks leven, zodat die dag (wanneer de verdrukking begint) jullie overvalt, 35 onvoorspelbaar als een val die dichtklapt. Want plotseling zal hij komen over allen die waar ook op aarde wonen. 36 Wees waakzaam en bid onophoudelijk om te ontkomen aan de dingen die gebeuren gaan

  
 Daarna gaat God de natiën ( en de achtergebleven lauwe kerk)oordelen en geeft hun 7 jaar de tijd om zich alsnog tot Hem te bekeren.
  
Op de dag dat Jezus voor de tweede keer naar de aarde gaat om in Jeruzalem Zijn Koninkrijk te vestigen, zullen we samen met Hem terug komen hier op aarde.

 

 

 

 

 

2. De tweede keer zal Jezus samen met Zijn Bruid, 7 jaar na 
 
de opname, terugkeren op de Olijfberg.

Op deze dag zullen wij met Jezus naar de aarde teruggaan, om de afslachting onder de mensen, die hier op aarde gaande is, te doen stoppen.

  
Openb. 19 :11, 14  Ik zag dat de hemel geopend was, en dit zag ik: een wit paard met een ruiter(Jezus), die ‘Trouw en betrouwbaar’ heet, die een rechtvaardig vonnis velt en een rechtvaardige strijd voert14 De hemelse legermacht(de gelovigen in de Hemel), gekleed in zuiver, wit linnen, volgde hem op witte paarden.
 
 
Hier wordt goed uitgelegd, dat je alleen met behulp van de de Heilige Geest in je leven, je de Opname/Rapture in kunt gaan. Aan de hand van Math. 24, "de 5 dwaze en 5 wijze maagden" en het verhaal van "Izaak en Rebecca"in Genesis 24, laat hij zien, wat de rol van de Heilige Geest is, in het voorbereiden van de Bruid van Jezus.
  
Conclusie:
Jezus zegt dus dat Hij terug komt (staat ong. 10.000 keer in de Bijbel vermeld). Dat gegeven moet ons goede hoop geven!
  
Math. 24:33  Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is. 34 Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren.
  
Hij laat ons weten, hoe we de tijd van Zijn terug komst kunnen herkennen en beveelt(Openb.3:10) ons om Hem te verwachten, zodat we klaar zullen staan!!
 
Math. 25:1 De wijze en de dwaze maagden.
  
Joh. 14:1 Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het jou gezegd hebben – want Ik ga heen om jou plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en jou plaats bereid heb, kom Ik weder en zal jou tot Mij nemen, opdat ook jou zijn moogt, waar Ik ben.
En waar Ik heenga, daarheen weet gij de weg.
  
Kan Hij voor jou komen, ken jij Hem?
 
1Thes 4:16 wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, 16 want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; 17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen.
18 Vermaant/bemoedig elkander dus met deze woorden!!
  
 
In 586 vCh. werden de Joden door Nebudkadnezar in gevangenschap gezet en pas 2534 jaar later (in mei 1948), kregen ze pas weer hun eigen natie(het land Israël) en in 1967 na een 5 daagse oorlog kwamen ze in het bezit van Jeruzalem.
Waarom is dit gegeven zo belangrijk voor ons om te weten?
Omdat de Bijbel 18 keer de natie Israël als grondgebied noemt waar de oorlogen zich zullen afspelen in de eindtijd. Gedurende 2534 jaar bestond er geen Israël!!
Wanneer het hier straks, als een hel op aarde zal worden(Luc.21:36, door o.a. alle atoomoorlogen, Nieuwe Wereld Orde en natuurrampen die zullen gaan plaats vinden), wil je hier echt niet zijn.
1Thes4:16 “De Heer zelf zal op een bevel…., neerdalen vanuit de Hemel…. en  degene die Hem verwachten op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden , de Here tegemoet in de lucht.”
Weet je hoe vaak er in de bijbel over de terugkomst van Jezus wordt geschreven?? 10.385 keer. Dat betekent dat  1 op de 4 Bijbelverzen schrijft over de terugkomst van Jezus.  Er worden ongeveer 1000 tekenen  door de Bijbel genoemd, die voorafgaan aan Zijn terugkomst; de laatste 7 ga ik hier nu noemen. Deze tekenen laten tevens zien dat de Nieuwe Wereld Orde aan het komen is en dat is het laatste teken, voordat Jezus Zijn gereed staande kinderen komt halen.
 
   
  
De laatste 7 tekenen, voorafgaande aan Jezus laatste terugkomst.:
 
 1. Er moet een natie zijn die Israël heet.
 
 
 
Math 24: 32. Leer dan van de vijgenboom( staat voor Israël), deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten,  weet je daaraan dat de zomer nabij is. Zo moet ook jij, wanneer jij dat alles ziet, weten dat het nabij is.
2534 jaar hebben de Joden geen eigen land gehad en zijn verstrooid geweest over de gehele aarde en in 1948 kregen de Joden weer hun eigen natie. Ezech. 37:11-14
filmpje ong. 3 min. durend, tekenen voor de spoedig komende Opname.
 
2. Israël zal bereid zijn om Jeruzalem op te geven en te delen
 
met de Moslims 
 
Dat betekent dus dat ze eerst Jeruzalem in bezit moeten hebben, voordat ze het straks af kunnen staan. In 1967 kwam Jeruzalem na 2553 jaar in handen van de Joden. In Luc 21:24 lees je dat in de eindtijd, Jeruzalem weer onder controle zal komen  van niet-Joden. De Arabische wereld wil dat Israël Jeruzalem opgeeft, dat zal niet gebeuren. De nieuwe Wereldleider zal hun onder het mom van vrede wel zover kunnen krijgen. Er zal een 7- jarig Vredescontract met het Midden Oosten gemaakt worden, maar na drieënhalf jaar geschonden worden. Omdat ze Gods Jeruzalem verdeeld hebben, zal de 3e Wereld Oorlog  beginnen. Joël 3:2. Er schijnen nu 50.000 terroristische raketten op Israël gericht te staan. 
3. Er moet een natie zijn die de Israëlieten haat en een religie
 
zijn die het Jodendom haat. 
 
De leider van Iran,  Ahmadinejad, heeft gezegd dat hij er voor gaat zorgen dat heel  Israël van de landkaart geveegd zal worden, omdat dat de voorwaarde is, zodat zijn messias kan komen! Er zijn vele fanatieke Moslimgelovigen, die  een grote haat koesteren tegen o.a. de Joodse  bevolking.

Psalm 83:4 zij smeden een listige aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen. Zij zeggen: Komt, laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht. Want zij hebben eensgezind beraadslaagd, tegen U een verbond gesloten

4. Er moet een Europese Unie zijn.
 
 
Eén van de belangrijkste doelstellingen van de Nieuwe Wereld Orde:"Is het opheffen van alle grenzen en het doen verdwijnen van vrijwel alle zelfbestuur van de VN-lidstaten, in het voordeel van een wereldregering." Daarom zie je ook steeds meer grenzen van landen verdwijnen en landen opgaan in grotere organisaties, zodat hun uiteindelijke doel van die wereldregering, steeds dichterbij komt.
 
Er zijn verschillende geheime organisaties( Bilderbergs, Illuminati, New Age beweging, Vrijmetselaars, United Nations of Europe, Vrijmetselaars, Club of Rome, enz.) Deze groeperingen hebben een voor de "wereld" verborgen agenda, waarin ze stapsgewijs, hun eigengemaakte draaiboek afdraaien.
 
 
Sommige zijn al ontstaan rond 1700, allemaal met hetzelfde doel:"Eén-wereld Orde, met Eén-wereld leider, met één geldsysteem, d.m.v.” het merk”, met Eén-wereldreligie, wat totaal gecontroleerd zal worden, door die Wereldleider en zijn systeem. De Bijbel noemt dit het Beest, de eindtijd herlevend wereldrijk/ heerschappij. 
Dit plaatje, met het "alziende oog", wordt vooral gezien, als symbool voor geheime genootschappen, die zich bezig houden met infiltratie van regeringen en de financiële wereldtop, met als doel, het stichten van die wereldregering, de zogenaamde: "New World Order".
 
Eén van de geheime genootschappen is De Bilderbergs. Deze ontstond vlak na de 2e WO, met als doel het creëren van de Verenigde Staten van Europa (Dan. 7:8,20,24 daarna zal het wereldwijd worden, Dan. 7:23, Openb. 13:7), zodat  daar de Verenigde Staten van de Wereld uit kan voortvloeien en uiteindelijk de Nieuwe Wereld Orde. De Wereld leider (de Bijbel noemt hem de anti-Christ, die door bedrog en slinkse streken, de dingen naar zijn hand zal zetten, Dan. 11:21) zal voor het 7-jarig Vredescontract gaan zorgen. Jes. 28:15 Het vredescontract wordt gemaakt, d.m.v. vele compromissen. Henry Kissinger, leider van de Bilderbergs organisatie (en tevens Nobelprijswinnaar), heeft gezegd:”We bereiden Obama voor om de Nieuwe Wereld Orde te creëren en Blair (van Engeland) om president van de E.U. te worden. Volgens de media, wil Obama nu vredesonderhandelingen organiseren en met het Midden Oosten praten. Hij plant een vredesplan binnen 2 jaar en heeft de Arabieren toegezegd, dat Jeruzalem van hun wordt( 31 mei 2009).

Eén andere geheime genootschap, is de 'verlichte' en satanische genootschap  de Illuminati, die, of mensen dit nu willen geloven of niet, al eeuwen uiterst zorgvuldig hun plannen uitwerken om te komen tot deze vorm van wereldheerschappij.

info. bron: Wikepedia. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=4dC8HG8b0CU&feature=related Lindsey Williams, een voorganger die jaren bij de staf vergaderingen van de elite van de wereld heeft gezeten en er zo achter kwam, dat zij degene zijn, die uiteindelijk de wereld onder controle hebben en werken volgens hun uitgestippelde agenda. Al 35 jaar lang waarschuwt hij de wereld over het bestaan van dit groepje zeer machtige mensen. Het is in het engels. Er is veel over hem te vinden via youtube.

 

 

http://www.franklinterhorst.nl/Nieuwe%20Wereld%20Orde%20in%20opkomst.htm : hier kun je in het nederlands lezen over de Nieuwe Wereldorde, ik raad je het aan om het te lezen, omdat het je kan helpen door te hebben, watof er eigenlijk gaande is in de wereld.


5. Rusland zal de 1ste invasie plegen op Israël.

 
1 Thes. 5:3 Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen door de ondergang, zoals een zwangere vrouw door barensweeën. Vluchten is dan onmogelijk.
 
Wanneer iedereen dus blij roept dat er vrede is, omdat het 7 jarig "vredesverdrag" met het Midden Oosten is getekend, zal Rusland daar dus plotseling voor een ommekeer zorgen. Ezech.38:1-23 Lees je over de leider Gog van Magog( dat is Rusland), die oorlog gaat voeren tegen Israël, die op dat moment in vrede is( door dat 7-jarig Vredescontract; ze hebben in de hele wereldgeschiedenis nog nooit vrede gehad, dus dat moet nog komen). Maar God gaat voor Israël opkomen, doordat er waarschijnlijk een gigantische aardbeving en/of vulkaanuitbarsting( vers 19 en 22) zal plaats vinden,wordt dat grote Russische leger voor vijfzesde deel geveld. 7 Maanden lang zullen ze vele mensen nodig hebben om de doden te bergen, Ezech 39:12
Rusland is alleen maar bezig met het uitbreiden van hun wapenarsenaal, op dit moment zijn ze bezig dit te verviervoudigen. Met China hebben ze een contract gesloten(Shanghai Coöperation), waarbij ze hebben afgesproken elkaar militair te steunen,wanneer dit  nodig mocht zijn. Rusland schijnt alle enige tijd, voortdurend schijnaanvallen op Groot Brittanïe, Duitsland en andere landen in de regio uit te voeren. Met schepen en vliegtuigen gaan ze dan tot vlak voor de territoriale wateren van die landen, om op het laatste moment weer om te keren. Rusland doet in samenwerking met China en Noord Korea precies hetzelfde bij Japan. Oorlogsschepen en onderzeeërs van deze landen dringen regelmatig de territoriale wateren van Japan binnen, om daarna snel weer om te keren. En Japan vraagt iedere keer vergeefs om uitleg.
  
  
 
 
6. Vervolgens zal China de volgende zet doen op Israël.
  
Daarna volgt de volgende invasie. Het overgebleven leger van Rusland zal samen met het Oosten( dat is China, Dan. 11:44) en de koningen van het Oosten( Noord Korea en andere landen) met het grootste leger uit de geschiedenis, optrekken  tegen Israël. Openb.9:14-18. In het einde der tijden, de tijd die vooraf gaat vlak voor Jezus terug komt naar de aarde, zullen alle landen die zich tegen Israël keren, in stukken gescheurd worden. Zach. 14:3
  
7. Er moet een organisatie zijn, die het merk van de nieuwe Wereld Orde zal gaan invoeren aan, elk persoon, in de rechter hand of voorhoofd, als het enige geldende betaalmiddel !!
  
Er zal door de Nieuwe Wereld Orde op een gegeven moment, een geweldige oplossing aangedragen worden, onder het mom van een uitermate handig systeem voor de hele mensheid. Een “merk”,  misschien in de vorm van een chip of tatoeage (onzichtbare tatoeage verf is al uitgevonden!) zal dan op je rechter hand of voorhoofd als het enige betaalmiddel gelden. In het begin zal het vrijblijvend zijn, maar uiteindelijk zal het verplicht gesteld worden en zul je alleen op die manier nog kunnen kopen en verkopen. Erg handig! Nooit je creditcard meer kwijt of code die je kunt vergeten, het zal diefstalbestendig zijn en weet ik veel wat voor propaganda ze er nog meer tegenaan zullen gooien.
 
 nano-chip

De Bijbel is hier heel duidelijk over, als je daar gehoor aan geeft, ben je voor Eeuwig verloren, omdat je niet Jezus, maar het systeem van de Nieuwe Wereld Orde, als jouw Heer/Voorziener kiest!

  
Openb. 13:16 Verder liet het bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd. 17 Alleen mensen met dat teken – dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam – konden iets kopen of verkopen. Openb 14:9‘Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of zijn hand krijgt, 10 zal hij de wijn van Gods woede moeten drinken 
  
Dhr. Kissinger,één va de belangrijkste leiders van de Bilderberg, heeft gezegd:” Het “merksysteem”, zal er komen door de Europese Unie en is gepland voor het jaar 2017!"
Het merk zal misschien een nano-chip, streepjescode of een onzichtbaar nummer in je huid kunnen zijn.
  
De streepjescode op onze producten bestaan uit 13 cijfers. Achtereenvolgens duiden ze aan: het producerend land, de fabrikant van het product, het specifiek codenummer voor het product en tenslotte een controlecijfer. Dit systeem is zeer doeltreffend omdat elk product geïdentificeerd kan worden dankzij één enkele code. Om lezing door middel van een scanner mogelijk te maken, dient elk van de dertien cijfers voorgesteld te worden door een opeenvolging van donkere streepjes en spaties. De dikte van de streepjes en de spaties variëren. Ieder streepje stelt dus een cijfer voor, maar we zien dat er drie strepen méér zijn. Deze strepen zijn langer en worden niet benoemd, d.w.z. Er staat geen cijfer onder.
Deze strepen zijn vrijwel identiek en vormen samen...     
666
  
In het Amerikaanse blad "Senior Scholastics" van 20 september 1973 verscheen een artikel waarin deze passage voorkomt: "Alle vormen van koop of verkoop zullen in het nieuwe stelsel worden uitgevoerd door de computer." Geen geld, geen wisselgeld, geen cheques. De mensen zullen allen een nummer krijgen, dat wordt getatoeëerd op hun voorhoofd of rechterhand door middel van een laserstraal, en dat niet gevoeld kan worden. Dit lichamelijk persoonsnummer kan evenmin met het blote oog worden waargenomen, maar het is even blijvend en onveranderlijk als vingerafdrukken.
  
http://www.youtube.com/watch?v=GtquNNEO7Fw :Walid Shoebat een ex-terrorist, met een Christelijke moeder en Moslim vader, nu als Christen en Bijbelbestudeerder met beheersing van de Arabische taal en andere verschillende talen, heeft zo zijn eigen versie van "het teken van het beest". Zeer verhelderend en het luisteren ervan de moeite waard!!
  
http://www.youtube.com/watch?v=1gsN2NZDhhc                      9 min. durend filmpje, kwam uit in 2008 en geeft inzicht in wat er gaande is op deze wereld, wat het werkelijke motief is, voor de verschillende wereldse gebeurtenissen. Ik moedig je aan om even te kijken.
  
God beloofde Zijn volk, de Israëlieten om ze vanuit de hele wereld weer terug te brengen naar Zijn land, Israël. Ezech.37:11-14 God beloofde Zijn land aan de Joden. Amos 9:15, Hosea 9:10. Wanneer Jezus Christus weer terug komt op aarde, zal Hij gaan regeren vanuit de Tempel in Jeruzalem voor altijd. Openb. 11:15, Math. 5:35 Jeruzalem, de stad van de grote Koning.
Veel mensen kunnen en/of willen nog steeds niet geloven, dat de machten en krachten(al die geheime organisaties) achter de nieuwe Wereld Orde, werkelijk verschrikkelijke plannen hebben bedacht, die in het verleden al zijn uitgevoerd en voor de toekomst hebben uitgewerkt. Grote rampen, chaos en verwarring zullen de mensen zo benauwen, dat ze het zullen uitschreeuwen om vrede. Op die manier zal uiteindelijk de hele wereld makkelijk verenigd kan worden onder één politiek en één religieus systeem met één centrale leider. Door eerst grote chaos te creëren(economische crisis, oorlog dreigingen, pandemiën enz.) zullen de mensen angstig, zonder hoop en verward  worden, zodat ze vervolgens hun plannen van "orde en hoop" kunnen aanbieden, met als doel:” de totstandkoming van de  Nieuwe Wereld Orde”. 
  

Het 7- jarig vredescontract zal er komen door onderhandelingen die de nieuwe Wereldleider(anti-Christ)  zal leiden. Israël zal bereid zijn om Jeruzalem te delen met de Palestijnen, waarschijnlijk vanwege (de dreiging van) atoomoorlog en de belofte dat de Joden hun Tempel mogen gaan bouwen in Jeruzalem. De nieuwe Wereldleider zal zeggen:” kijk eens, alles vrede!!”   Deze leider zal een valse hoop brengen. De Bijbel noemt het een contract van dood en hel, Jes 28:15, Dan. 8:25, Jer. 8:11. Door dat contract zullen velen gedood worden. Dan, wanneer de mensen roepen:”het is alles vrede”, zal er plotseling(na drie en een half jaar) rottigheid komen, (zie punt 5).

Jezus zei, wanneer je de legers van alle kanten ziet optrekken tegen Jeruzalem, weet dat de tijd dan dichtbij is. Veel landen, niet alleen Islamitische, willen dat de Joden Jeruzalem weggeeft, “omwille van de vrede”, Zach. 12:9.

Jezus zegt:”Ik beveel je om te weten, wanneer het bijna zover is!” Math. 24:33 Zo moet ook jij, wanneer je dit alles(vers 32, let op Israël)ziet, weten dat het dichtbij is!!
De exacte dag en het juiste uur van de opname van Jezus Bruid (dat zijn alle mensen die Jezus als hun persoonlijke Heer hebben gemaakt en niet "lauw" zijn)zullen we misschien niet exact weten, maar we zullen wel weten, wanneer het heel dichtbij is. Een zwangere vrouw weet, wanneer haar kindje ongeveer geboren gaat worden. De weeën laten je weten, wanneer het heel dichtbij is gekomen! De Bijbel vergelijkt die tijd ook, als de weeën van een zwangere vrouw. 
1 Thes. 5:4  De dag des Here( de dag dat de 7 jaar durende Verdrukking begint) komt als een dief in de nacht. Maar voor wie?
Voor degene die roepen, dat er vrede is. Maar jullie(Gods kinderen, die de Opname verwachten en klaar staan) zijn niet in de duisternis, zodat die dag jullie als een dief zou overvallen!!
Waarom zou God anders ooit in boeken zoals Daniël, Matteüs en Openbaring informatie hebben gegeven over bijvoorbeeld 'tijd, tijden en een halve tijd'? Waarom zou God zelfs maar de moeite nemen om ons al die specifieke gegevens, aantallen dagen en maanden en jaren te geven, als deze niet bedoeld zijn om ons de tijden waarin wij leven te doen begrijpen?
Zie verder rubriek: "I'm coming!"
  
                      
                     Ben je Opname-klaar?!!!
  
  
 
dit filmpje helpt je bewust doen worden, waar je misschien nog "scheef" zit. Vraag God je te helpen te zien, waar je nog moet veranderen. Kijk met een zacht hart en voel je niet veroordeeld, maar zie het als Gods liefdevolle leiding, om je zonder vlek of rimpel te krijgen, zodat Hij je straks kan opnemen. Besef dat je je zelf niet kunt veranderen, dat kan alleen als jij de Heilige Geest toestaat in je leven te spreken en in te grijpen. Hij zal je tot niets dwingen, Hij wacht op je toestemming en je gewilligheid. De gesproken tekst staat eronder in het engels geschreven.

 

Lees meer...   (5 reacties)
            UFO'S, Aliëns wat moet je daar nu van denken?
 
 
Al 1000den jaren is het fenomeen rondom het UFO gebeuren al bekend. In de tijd dat er pyramides gebouwd werden, kun je al UFO toestellen vinden op rotstekeningen.  In 2008 waren er al gemiddeld 300 UFO meldingen per maand, over de hele wereld verspreid. Cirkels in mais/graan velden, signaleren van vreemde, glimmende schotels, verhalen over mensen die door aliëns waren ontvoerd en pijnlijke lichamelijke onderzoeken moesten ondergaan, enz.
 
http://www.youtube.com/watch?v=zXyvYsr9cuc&feature=BFa&list=UU3NFHqD3AAU90eqhI5XvOFA  Jonathan Kleck. Hoe kwam het "slechte"in de wereld en wat is er nu gaande en staat er nog te gebeuren?!!(9 min.)
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=sez3OpBSIbM&feature=BFa&list=PLCA749832E72297EE Deze  man, legt in het nederlands verschillende onderwerpen uit betreffende de tijd waarin we nu zitten, ondersteund door beeldmateriaal. UFO's, aliens, de RFID-chip, graancirkels, NWO, de anti-christ, genesis 6:4,enz. Het zijn ong 13 filmpjes en zeer de moeite waard om te zien.
  
http://www.youtube.com/watch?v=T-w1GX38wgI&list=UU3NFHqD3AAU90eqhI5XvOFA&index=1&feature=plcp  Waarom gebood God aan Jozua, om alles wat leefde, compleet uit te roeien?! Waarom was er toen een zondvloed nodig, om af te rekenen met al het kwade op de aarde?! Dat lijkt toch niet te kloppen met een God, die zegt dat Hij liefde is en absoluut niet kan liegen?!
 
http://www.youtube.com/watch?v=JH-QLDVVIrQ&feature=fvwp&NR=1      LA Marzulli, een Christen die de tekenen van deze tijd onderzoekt, in het licht van de Bijbel. (ong. 11 min.)
 
http://www.youtube.com/watch?v=tAl3p3Do7FQ&feature=endscreen&NR=1 Jonathan kleck laat zien, waarom we moeten "wedergeboren" worden. Zonder Zijn redding zijn we geestelijk  dood/afgesneden van het leven van God. Hij laat zien, hoe je de plannen, van de vijand van de mens overal kunt terug vinden. Heel boeiend, er zijn 7 delen.
 
 
 
 
Wat moet je daar nu toch van denken?
Zouden die mensen allemaal een kronkel in hun denken hebben en dingen zien die er helemaal niet zijn. Of gewoon nachtmerries voor werkelijkheid aannemen? Ikzelf vond het altijd maar heel luguber en wilde er eigenlijk maar zo min mogelijk mee te maken hebben. Totdat ik een "teaching" hoorde, over dat er in de Bijbel ook al in een bepaalde vorm over geschreven wordt. Vanaf toen ben ik gaan kijken wat erover bekend is, wat God wil dat ik erover weet, met welk doel dit hele verschijnsel er is en wat mijn houding t.a.v. dit gebeuren moet zijn.
 

In de Bijbel staat een duidelijk verslag van het bestaan van 'buitenaardsen'. In Genesis 6 :1-4 In de tijd dat Noach leefde, mengen de 'gevallen engelen' zich met de mensheid, en produceren als nageslacht de 'nephilim', ook wel "reuzen" genoemd. Deze vermenging bracht uiteindelijk God's oordeel over de mensheid teweeg: de zondvloed.

Sommigen redeneren, dat we nu opnieuw in zo'n tijd leven. Dat zou overeen komen met de woorden van Jezus over de eindtijd, de periode die vlak vooraf zal gaan aan Zijn terugkomst: 'En het zal zijn als in de dagen van Noach'. In die tijd verschenen 'aliens' (gevallen engelen) ook aan de mensheid, en vermengden zich dus met hen. De vele verhalen van ontvoeringen van mensen door buitenaardsen, zouden kunnen wijzen op een herhaling van die gebeurtenissen. De sterke toename van het aantal waarnemingen en 'kontakten'  zou er volgens sommige christenen daarom mede op wijzen, dat de terugkomst van Jezus Christus zeer nabij is.

   

  

Er is een groep mensen in Amerika, die willen dat de overheid openheid van zaken geeft over UFO- en buitenaardse fenomenen. Ondanks beloftes om dit te doen, houdt de overheid de informatie over UFO's en aliëns al 60 jaar lang verborgen.

Een non-profit organisatie die een campagne organiseert, heeft 10.000 geschreven rapporten verzameld over met name in de VS gedane UFO-waarnemingen, in de periode november 2005 - april 2008. Het aantal waarnemingen in 2008 verdubbelde ten opzichte van een jaar eerder. De rapporten omvatten onder andere honderden getuigenverklaringen van hoge militaire leiders, overheidswetenschappers, overheidsleveranciers, piloten van de burgerluchtvaart, 
 luchtverkeersleiders en NASA-officials, waarvan velen toegang hebben tot als topgeheim geclassificeerde informatie.

  
bron: artikel van Xandernieuws
  
 
Op 8 juli 1947 in New Mexico, een klein plaatsje in Amerika,werd er een militair persbericht de wereld ingestuurd, over neergestorte UFO's, waarin deze schepsels gevonden werden en later sectie op gepleegd is.
  
Waar komen aliëns vandaan?
Er zijn verschillende groeperingen, die aliëns erkennen. Je hebt de New Age beweging,  de Vrijmetselaars, de Illuminati, de Raëlianen, enz. De ene zegt dat ze:"onze scheppers zijn en uit het heelal komen; andere zeggen dat het wezens uit een andere dimensie zijn, of dat het vergevorderde wetenschappers van een andere planeet zijn, die ons naar hun beeld geschapen hebben.
  
Wat zegt de Bijbel hierover?
Vanaf het begin van de Bijbel wordt er geschreven over Gods vijand, de duivel. Heel in het kort gezegd. God is de Schepper, de Almachtige en Hij(God de Vader),God de Zoon(Jezus Christus) en God de Heilige Geest bestonden altijd al. God maakte de Engelen, in een bepaalde hierarchie, met als doel om te dienen. Lucifer was een Engel, die hoog in de hierarchie zat, zeer mooi was en de leiding kreeg over de aanbidding(o.a. de muziek). Hij koos er uiteindelijk voor om niet langer meer voor te gaan in de aanbidding, maar om zelf aanbeden te worden. In zijn rebellie tegenover God, wist hij één derde van de engelen voor zich te winnen en dat resulteerde uiteindelijk, dat God deze hele groep uit de Hemel kickte en zij op de aarde terecht kwamen. Al in Genesis 6:2 lezen we dus over gevallen engelen(zonen Gods), die gemeenschap hadden met vrouwen, waar uiteindelijk reuzen uit ontstonden(b.v. Golliath) en wat Gods oordeel hierover tot gevolg had. 1 Cor.10:21 Ik wil niet dat je in gemeenschap komt met boze geesten. 
  
Waar is de duivel uiteindelijk opuit?
De duivel kan niets op aarde doen, de heerschappij op aarde is aan de mens gegeven. De duivel is de grote leugenaar, misleider, vernietiger en moordenaar. Hij heeft mensen nodig om zijn plannen op aarde te kunnen volvoeren. Dat doet hij door misleiding en daar is hij erg goed in. Zijn streven is om zoveel mogelijk mensen uit Gods Koninkrijk te houden en in zijn Koninkrijk te krijgen (de hel) en om de heerschappij over de wereld in zijn bezit te krijgen. Hij wil de wereld in zijn macht en onder zijn controle krijgen en hij wil degene zijn die aanbeden zal worden.
  
Wat is zijn plan?
Één wereldorde, met één wereldleider(de Bijbel noemt hem de anti-christ, die totaal in zijn macht komt en precies doet wat hij wil; hij zal hem ook bepaalde krachten toekennen, waardoor hij velen zal weten te misleiden) en één betaalmiddel/merkteken(waarschijnlijk een chip) op hand en/of voorhoofd, zie verder hoofdstuk:"RIFD-chip, is het merk van het "beest).
  
Hoe gaat hij dat voor elkaar krijgen?
Verschillende groeperingen, sommige al vanaf ong. 1700 n.Chr.( Vrijmetselaars, Illuminatie, Bilderbergs, New Age, enz.) werken toe naar:" een Éen-wereldorde met één wereldleider en de hulp van een groot Big Brother systeem om dit voor elkaar te krijgen(satellieten, computers die "giga" hoeveelheden gegevens van elk persoon binnen een seconde zal kunnen verwerken en overal camara's die alles op beeld kunnen vast leggen en zodoende ook mensen kunnen volgen). Deze wereldleider zal dan de totale mensheid kunnen controleren en beheersen.
  
Hoe zal de wereld klaar gestoomd worden voor één wereldleider?
Door een grote economische ramp. Jac.5:1-3, Openb.18:19 Wat grote chaos, angst en radeloosheid bij in de wereld zal veroorzaken. De anti-christ zal dan op de voorgrond kunnen treden en zich voordoen als de "Peace-maker".
  
Wat is de rol van de UFO's in dit geheel?
Ze zullen waarschijnlijk voorgesteld worden als de vergevorderde wetenschappers van een andere planeet, die ons naar hun beeld geschapen hebben. Als de wezens, die ons kunnen helpen de grote wereldproblemen op te lossen. Daarnaast heeft God voorspelt dat er een moment zal komen dat Hij Zijn kinderen in een fractie van een seconde zal komen halen en veilig in de Hemel zal brengen ( zie hoofdstuk: I'm coming). De media zal dan waarschijnlijk als verklaring geven, dat Aliëns met hun ruimteschepen, deze grote groep plotseling verdwenen mensen mee genomen hebben, omdat zij nog niet klaar waren om mee te werken aan de oplossingen voor de wereldproblemen. Hier wordt nu al over geschreven!! Heb je ook door dat de mensheid al een heel aantal jaren voorzichtig aan voorbereid wordt op de aanwezigheid van Aliëns en UFO's? In films, reclames en andere vormen van de media zie je ze al regelmatig verschijnen.
  
http://www.prophecyinthenews.com/bobs-review-watchers-3/  Vanaf 10.55 min. vertelt LA Marzulli, over een gesprek met een sceptische arts, die bij 16 mensen Aliën-implantaten (die zeggen ontvoerd te zijn geweest door de grijze Aliëns) heeft verwijderd, die volgens hem in staat zijn om het DNA van de mens te veranderen!
 
  
Wat moet de houding van een Christen t.o.v. Aliëns zijn?
Er zijn een heel aantal verklaringen van Christenen die ontvoerd zijn geweest, of ontvoerd dreigden te worden, die vertelden, dat op het moment, dat zij de Naam van Jezus uitspraken en de Aliëns geboden hun met rust te laten, de ontvoeringen stopten!!
God heeft Zijn kinderen vele wapens gegeven, die we tegen de vijand (moeten) kunnen gebruiken. O.a. het besef van de kracht die in de Naam van Jezus zit. Het besef van welke kracht er zit in het Bloed van Jezus, het gebruik van Zijn Woord(de Bijbel) enz. In Efeze 1:21 staat dat Jezus de plaats heeft boven alle overheid,  macht, kracht en heerschappij en elke naam. Dus op het moment dat je Jezus als jouw persoonlijke Heer maakt, heb jij in de Naam van Jezus heerschappij over Aliëns en alles wat je ook maar kwaad wilt doen. Kom erachter wat God ons als wapens heeft gegeven en gebruik het.
  
Doel van deze boodschap
Het hele UFO gebeuren is naar mijn mening geen fabeltje. Besef dat het verschijnsel over de hele wereld plaats vindt en toeneemt. Heb door, uit welk kamp het komt, laat je niet bang maken en realiseer je dat God je wapens heeft gegeven, zodat we geen slachtoffer hoeven te zijn, maar dat zij in de Naam van Jezus ons geen kwaad kunnen doen!!.
  
 
De Telegraaf                                                       
Op zondag 9 aug. 2009, stond er een 2 pagina groot artikel met de kop:"Aliëns zijn onder ons". Aan het eind van het interview met Anton Teuben
verteld hij, dat de buitenaardse wezens al onder ons gesignaleerd zijn en dat volgens zijn zeggen al veel mensen over de hele wereld verspreid ontmoetingen met hen hebben gehad. Hij laat weten dat ze er net zoals ons uitzien en heel erg aardig zijn en het beste met ons voor hebben! Na alles wat ik al in het verleden heb gelezen en gehoord van verschillende Christenen, geloof ik zeker dat deze figuren op ons lijken. Ik geloof alleen niet dat ze het beste met ons voor hebben, maar dat ze regelrecht uit de hel komen en proberen om zoveel mogelijk mensen te verleiden en te misleiden en bij God vandaan te trekken.
  
Stel dat het wel wezens van een andere planeet zouden zijn, dan is God nog steeds God en de allerhoogste autoriteit die er bestaat op heel het universum! Dan zullen ook zij maar op 1 manier bij God kunnen komen en dat is alleen door Jezus Christus, de Zoon van God de Schepper, aan te nemen als hun persoonlijke Heer en Redder.
  
Op deze site kun je allerlei filmpjes bekijken, die te maken hebben met dit onderwerp.
De enige oplossing voor ons is, God vragen je te reinigen van alle zondes in je, door het Bloed van Jezus. Het gaat niet om religie/godsdienst, maar om een relatie met God de Vader, Zijn Zoon Jezus en de Heilige Geest
  
  
Jezus is de Enige die ons kan redden, anders gaan we voor eeuwig verloren! Hier wordt goed uitgelegd, dat het hele gevecht wat in de Bijbel, vanaf genesis beschreven wordt, gaat om de tempel van het menselijk lichaam(1 Cor. 3:16, 1Cor. 6:12). Wie woont erin jou(wie leidt jouw leven), Jezus of de vijand van Hem!
Bekijk de afbeelding op ware grootte
  
 
 
 
 
 
Chuck Missler: Bijbelgeleerde en hoogopgeleid in de ruimtevaart,geeft hier in het kort weer wat de Bijbel te zeggen heeft over UFO's, hybriden enz., wat heeft dit "verschijnsel" te maken in realatie tot de Eindtijd en waarom worden door de meeste regeringen, koste wat kost, alles wat hierover bekend is, in de doof pot gestopt! (Duur: 20 min.).
  
https://www.youtube.com/watch?v=yD01rawWBnI
Chuck Missler: Bijbelgeleerde en een man die hoogopgeleid is in de ruimtevaart. Geeft hier een interview t.a.v. UFO's. 
 


Lees meer...
 
 

De Hel en de Hemel bestaan echt!! Waar wil jij naar toe??

 

Hallo beste lezer, ik heb één vraag aan je. Wanneer je vanavond zou sterven, waar zou je dan naar toegaan?
Zou het de Hemel of de Hel zijn? Ik hoop dat je de moed hebt, om daar even eerlijk bij te durven stil te staan, want het is het één of het andere!!
       
     
                                
Door de keuze die je tijdens je leven op aarde bewust, of onbewust maakt, bepaal jezelf je eindbestemming voor de eeuwigheid. De hel is een werkelijke en de meest afschuwelijke plek van horror, martelingen en pijn. Het is de eeuwige bestemming voor een ieder die sterft en zich niet verzoend heeft met de God van de Bijbel, door het volbrachte werk aan het kruis van Jezus aangenomen te hebben. Alsjeblieft, denk er over na, onderzoek het en maak de juiste keuze.
 
http://www.youtube.com/watch?v=3RfpoU92Vbc&feature=related  Hel is een werkelijkheid en hij weet, waarover hij het heeft!  
 
http://www.youtube.com/watch?v=il_FiKVt-4Y&feature=related  Deze zelfde man vertelt hier over zijn ruige leven, voordat hij Jezus ontmoette en hoe hij in de hel Jezus ontmoette en zijn leven compleet veranderde(4 delen). Indrukwekkend, vind ik!
 
 
Voorwoord.
Wanneer je op een begrafenis bent en in de ogen van de mensen kijkt, zie je vragen als:"waar is deze persoon, wat gebeurt er eigenlijk na de dood, bestaat er een werkelijke Hemel en een werkelijke Hel?"
 
Jezus zei tegen de misdadiger die naast Hem gekruisigd werd: '' Heden zul jij met MIJ in het paradijs zijn ( lucas 23:43) ''
Het maakt niet uit hoe rijk, bekend of ontwikkeld je bent, de ontzagwekkende confrontatie met de werkelijkheid van de dood, zal de meest aards-denkende persoon aan het denken zetten.
Het probleem is dat mensen die geen respect hebben voor Gods Woord, geen basis hebben voor het vinden van zulke heftige antwoorden over de Eeuwigheid. Het enige wat over blijft zijn theorieën en mythes.
 
                          
 
De Bijbel spreekt meer over de Hel dan over de Hemel, omdat God weet hoe afschuwelijk het daar is en Hij niet wil, dat er iemand daar terecht komt! Tegelijkertijd staat Hij ons toe, dat we onze eigen keuzes maken.
 
Wanneer we zouden weten hoe erg het in de Hel is, zouden we nooit meer bewust zondigen, of zodra we het door hebben dat we scheef gingen, zouden we direct om vergeving vragen en ons ervan bekeren.
Ik ben ervan overtuigd dat maar heel weinig gelovigen de werkelijkheid over Hemel en Hel gepakt hebben. Want als dat wel zo was geweest, zouden ze zich niet zo gedragen zoals ze nu doen! Je kunt niet een werkelijk besef van de Hemel hebben en ondertussen onvergevingsgezind zijn, vol zijn van begeertes op een verkeerde manier, slecht spreken over anderen, sex hebben buiten het huwelijk, liegen, bedriegen, enz.
We hebben een openbaring nodig over de Hemel en dat kan alleen maar, wanneer we de afschuwelijke realiteit van de Hel onder ogen durven te zien.
 
http://www.youtube.com/watch?v=jRXfFTLUsaI What Heaven looks like(deel 1 en 2) uitspraken van mensen die in de Hemel geweest zijn over hoe het er daar uitzag, enz.
 
          
Jezus zei tegen de (tot inkeer gekomen) misdadiger die naast Hem gekruisigd werd: 'Nu zeg Ik je, jij zult met MIJ in het paradijs zijn ( lucas 23:43)
 
 
De bron over deze waarheid. Hoe komen we er achter, wat er na de dood is, of dat er überhaupt wel iets is na de dood? Wetenschappers, dokters, enz. geven toe dat ze daar geen idée over hebben. De bron waar ik deze informatie wil halen, is uit Gods Woord.
 
Joh. 1:1-3 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.  Het was in het begin bij God.  Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat.Voordat er iets bestond, was daar het Woord. Vanaf het begin was het Woord bij God.
 
Soms vragen mensen, hoe ze contact kunnen maken met God. Een antwoord is:" Ga Gods Woord/de Bijbel lezen en je hebt contact met God!"
 
Begin bv in het Nieuwe Testament, bij Matheüs en lees dan vervolgens verder door tot Openbaringen en probeer elke dag een stukje te lezen en vraag God om je dingen duidelijk te maken.) Heb je geen Bijbel, dan kun je via deze site, de Bijbel lezen.   
http://www.online-bijbel.nl/
 
      
                 
                            
 
Deze tekst zegt, dat niets is ontstaan zonder Zijn Woord, daarom is de Bijbel de bron van alle waarheid, inclusief de werkelijkheid over de Hemel en de Hel. Dat is moeilijk voor ontwikkelde mensen om te accepteren. Maar het feit dat je niets of nauwelijks over dit onderwerp hebt geleerd op school of in andere studies, betekent nog niet dat het niet bestaat.
Religie helpt ook niet echt. Op een begravenis halen religieuze mensen vaak hun schouders op en denken:"de Heer geeft en de Heer neemt." Ook al lijkt dat heel vroom, het is niet Bijbels. De mensheid is vaak gewillig in het accepteren van een religieus plaatje over leven en dood, terwijl ze de werkelijke kennis hierover in Gods Woord afwijzen. Hetzelfde wordt gedaan met het feit dat God zegt, dat elk mens een persoonlijke relatie met Jezus Christus moet hebben, wil hij door Hem gered kunnen worden. Meer hierover kun je lezen in de voorgaande hoofdstukken.
In Hosea 4:6 staat: Mijn volk gaat ten onder, door een gebrek aan kennis. Een gebrek, of het afwijzen van Bijbelse kennis zal je doden of nog erger, doen uitkomen voor eeuwig in de Hel! Dat is precies waar de Duivel op uit is.
2 Cor 4:4 Wanneer er dan toch nog een sluier ligt over het evangelie dat wij verkondigen, geldt dit alleen voor hen die verloren gaan: de ongelovigen, van wie de gedachten door de god van deze wereld zijn verblind, waardoor ze het licht van het evangelie niet kunnen zien.
 
 
Hoe verblind de Duivel het denken van een mens? Hij heeft veel wapens om dit te doen. Eén ervan is afleiden, zolang je maar druk bent met het leven van je eigen leventje zoals, werken, uitgaan, zorgen voor je gezin, opgaan in het kijken naar films, t.v., hobbies, soms het gevoel hebben te moeten overleven, druk, druk en nog eens druk zijn met van alles en nog wat, zonder stil te staan bij een onderwerp zoals dit. Een andere is, menselijk redeneren. Ook dat kan een grote hindernis zijn om Gods Woord als waarheid te accepteren.
1 Cor 1:27  Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen; wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen; wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wél iets is teniet te doen. Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen.
1 Cor 2:14 Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld.
Oke, genoeg inleiding, wat zegt God er nu over.
Jezus vertelt hier geen gelijkenis, maar een werkelijk gebeurt verhaal. Over 2 mannen die vlak na elkaar stierven, de ene kwam in de Hel terecht en de andere werd door Gods engelen naar de Hemel gedragen. Luc 16:19-31. Jezus en Jona zijn ook in de Hel geweest en konden het na vertellen.
 
De Hel is een werkelijke plaats.
 
De Hel was van oorsprong bedoeld voor de Duivel en zijn engelen. Als een eeuwige plaats van vurige straf. Math 25: 41 "Verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen"
God wil niet, wil echt niet, dat er ook maar één mens in de Hel terecht komt. Daarom doet Hij er alles aan om je zover te krijgen, dat je Hem toestaat jou daarvan te redden.
 
                            
 
Door je te waarschuwen door Zijn Woord (de Bijbel), maar ook door mensen (volwassenen en kinderen)voor even in de hel te laten zijn, zodat zij de mensen later kunnen waarschuwen. Wanneer je eenmaal gestorven bent, kan Hij niets meer voor je doen.
Wat ik heb gelezen in de Bijbel over de Hel en wat ik heb gehoord en gelezen over de mensen, die er geweest zijn en er weer uit gekomen zijn, beschrijf ik in het kort, hoe de Hel eruit ziet en ervaren wordt.
 
Hoe is het in de Hel:
De Hel is een werkelijke plek. Het is er droog, dor, grauw en er groeien geen gewassen. Het is een plek, diep in de aarde. De lucht stinkt naar zwavel, is zo smerig, dat je probeert er zo weinig van in je longen te krijgen. De temperatuur is er heel hoog en er is geen water of drinken, mensen snakken naar verlichting. Het is er zo donker en zodra je er bent voel je pure angst en uitzichtloze hopeloosheid. Zodra je er bent weet je dat er geen ontsnappen meer mogelijk is en dat je er voor eeuwig zit. Het is een plaats van afschuwelijke marteling en kwelling die nooit ophoudt!! Gedrochten en monsters zijn daar constant bezig met het martelen en pijnigen van mensen.
 
                                        
Er zijn wormen, slangen.Je geestelijke lichaam voelt elke pijn,niet alleen emotioneel, maar ook lichamelijke pijn, alleen na het martelen houdt het lichaam niet op met bestaan, waardoor het martelen gewoon door kan blijven gaan. Je verstand, herinneringen, emoties zijn net als hier op aarde gewoon hetzelfde, alleen is daar geen enkele hulp, medelijden, hoop of verlichting mogelijk. Het ergste wat een mens hier op aarde kan overkomen, is niets vergeleken bij wat er in de Hel gebeurt, omdat het daar nooit ophoudt en er geen enkele hoop is. Ik ben me ervan bewust dat dit (bijna) niet te behappen is, als je dit tot je door laat dringen. Daarom heb ik het ook nooit op deze manier op de site gezet. Maar als je het niet weet, begrijp je ook nooit goed de noodzaak van het gered moeten worden!! En er is redding, voor een ieder die gelooft en vertrouwt in de Enige die je kan en wil redden!!
God heeft een goed leven voor jou op het oog, eerst hier op aarde en straks een geweldige toekomst met Hem en al die anderen in de Hemel. Zie verder de rest van de weblog hierover.
Hieronder staan enkele Bijbelse teksten die een beschrijving geven over de Hel.
 
                                                    
 
Marc 9:44,48 Gehenna (de Hel)te moeten gaan, naar het onblusbare vuur; waar de wormen blijven knagen en het vuur niet dooft.
Joh. 15:6 Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand.   
2 Thes. 1:8 die God niet erkennen en het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. Ze zullen voor eeuwig worden verstoten, ver van de Heer en van zijn kracht en majesteit.
Jes. 24:22 Dan worden zij bijeengedreven, gevangen in een kuil, opgesloten in een kerker. En na lange tijd zullen zij hun straf ontvangen.
Jes. 14:9, 11 Het dodenrijk beneden is in rep en roer om jou een ontvangst te bereiden. Wormen zijn je bed, maden je deken.”
Deut. 32:22 zal het branden tot in het diepste dodenrijk; het zal de aarde verschroeien en alles wat daar groeit, het zal de grondvesten van de bergen verteren.
Micha 3:3 Zij eten hun vlees, ze stropen hun huid af en breken hun botten. Als vlees om te koken, als vlees voor de pot hakken ze mijn volk in stukken. Als ze dan tot de HEER om hulp roepen, zal hij hun niet antwoorden. Hij zal zijn gelaat voor hen verbergen vanwege het kwaad dat ze begaan.
 
                      
Luc. 16:23 Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in de verte Abraham met Lazarus aan zijn zijde.
Math 13:42 Mensenzoon zal zijn engelen eropuit sturen, en ze zullen uit zijn koninkrijk allen die anderen ten val hebben gebracht en de wetten hebben verkracht, bijeenbrengen en hen in de vuuroven werpen; daar zullen ze jammeren en knarsetanden.
Zo zijn er nog veel meer teksten te vinden in de Bijbel. Onthoud goed, God is een genadig en goed God en Hij wil niet dat er ook maar iemand verloren gaat. 2 Petr.3:9
 
http://www.youtube.com/watch?v=LY1SPX98r0Y Na een tragisch auto ongeluk, stierf Caramelo en kwam in de hel terecht. Daar liet de Heer hem zien welke mensen zich daar bevonden(waaronder veel Christenen!!, voorgangers, enz) en waardoor ze daar terecht waren gekomen. Laat je informeren, waardoor jij nu nog de keus hebt om hun weg niet te hoeven volgen. Blijf niet onwetend!
   
 
Een liefhebbende God zou toch nooit toestaan dat een "goed" mens naar de Hel gaat??????
Maar het gaat er niet om of je goed genoeg geweest bent. Luister, als er een onbekend iemand aan je huisdeur belt en jou vertelt:"Zeg moet je horen, ik ben een heel goed persoon en ik heb besloten om vanaf vandaag bij jou te komen wonen" Zeg je dan:"Nou dat is prima, kom erin." Nee, dat doe je niet, want je kent hem niet en hebt geen enkele relatie met hem. Zo is het ook bij God. Als Hij niet je Heer en Verlosser is geworden en je hebt verder nooit een dagelijkse relatie met Hem gebouwd( door met Hem te praten, naar Hem te luisteren,  net zoals een goede liefhebbende Vader met Zijn kind om gaat en Zijn Woord te lezen, als waarheid aan te nemen en te doen enz.,), zal Hij straks ook niets meer voor je kunnen doen. Hij zal dan met pijn in Zijn hart moeten zeggen: "Ik ken je niet!"
 
Het gaat niet om je (goede)daden, maar het gaat op de eerste plaats erom, of je een relatie met Jezus hebt.
 
Hij heeft alles gedaan wat gedaan moest worden nu komt het op jou aan.
Wat ga je doen met deze informatie. Wijs je het af? Die vrije keus heb je. God zal je nooit Zijn wil opleggen. Lees de uitleg van het Evangelie nog een keer, of het hoofdstuk over "behouden in 5 stappen of Gods reddingscampagne". Ik zeg niet dat je mij moet geloven, ik moedig je alleen aan om het zelf te gaan onderzoeken. God zal alles doen wat Hij kan, in zoverre je Hem toelaat, om door Zijn Geest jou te overtuigen. Maar er is er maar éen die jou kan overtuigen en dat ben je uiteindelijk zelf. Wanneer je besluit om het aan te nemen, wees dan niet bezorgd voor je familie en geliefden. Jij kunt God geloven om in hun leven te spreken, zodat ook zij tot erkenning van Gods waarheid zullen komen. Noach was  rechtvaardig, door zijn vertouwen in God, kon God zijn hele gezin redden. Kom erachter hoe God je daarbij kan helpen. Handel 16:31
 
2 Petrus 3:9             
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=HR1sFtFug38&feature=player_embedded video over voorganger Young Park, hij overleed en 2 Engelen namen hem mee naar de Hemel en de Hel. Kijk en leer ervan en blijf niet onwetend!http://www.divinerevelations.info/Documents/Pastor_Park/index.htm : dit is de geschreven tekst van de video van Pastor Park                                    

 http://shelf3d.com/cRoPjNojNqE  dit filmpje gaat over Youg Moon Park, een gangsterlid, die zijn 8 familieleden op het punt stond om te vermoorden, waarop God ingreep. Ong.10 min durend.


http://www.spiritlessons.com/ Op deze site kun je lezen/horen over verschillende mensen, die onder verschillende omstandigheden in de hemel en/of de hel terecht kwamen. Volwassenen, maar ook jonge mensen. Zeer indrukwekkend!


http://www.youtube.com/watch?v=puHPtX5gpFs&feature=related  

 lied van de Rapper Lecrae.  

http://www.youtube.com/watch?v=JAX7TXvQZ0U Een 5 min. durend lied, moet je even horen!! Jezus woorden, over wat Hij wil zijn voor jou. Gezongen door Eddie James.

http://www.youtube.com/watch?v=Ek8p3m9HdZ4&NR=1    Wil je zien hoe iemand een kanaal van Gods goedheid kan zijn? Dan moet je beslist hier even naar kijken. Miracles gewoon op straat. Todd White; op you tube zijn er nog vele andere filmpjes met hem.

Angelica, een 18 jarig meisje die 23 uur dood was en door Jezus meegenomen werd naar de Hel en de Hemel en daar vele bekenden zag, dit alles met als doel, om mensen te waarschuwen. Op 22 jarige leeftijd nam Jezus haar voor een 2e keer mee.    http://spiritlessons.com/Documents/Prepare_to_meet_your_God/2nd_Video/index.htm 

het is ook te lezen in het nederlands, druk dan op het woordje "Dutch" te zien.

    

http://www.wat-is-waarheid.info/video/mary-baxter.htm

Een interview met Mary Baxter, is met nederlands ondertiteling.Duurt 24 min.

http://www.spiritlessons.com/Bill Wiese: een 1 uur durende internet video. Waarin hij vertelt, waarom hij in de Hel is geweest, met welke reden hij daar is geweest en wat hij, van Jezus met deze boodschap moest doen. Wanneer je op de site bent, druk dan met je muis op video.

Op www.choothomas.org bij ‘urgent message’, wanneer je naar beneden scrollt, vanaf 20 okt 2007, kun je vele getuigenissen lezen van mensen die samen met Jezus in de Hemel en of in de Hel geweest zijn. Mensen van verschillende leeftijden, sociale achtergronden en woonplaatsen. Tevens leggen ze uit: Waarom Jezus hun dit liet mee maken en wat ze met deze ervaringen moesten doen.

Het zal je helpen meer bewust te worden. Het leven wat je nu leeft en al je keuzes, die je nu maakt, zullen bepalend zijn voor je uiteindelijke eeuwige toekomst straks. Deze getuigenissen zullen je helpen Gods weg op te willen gaan en niet je eigen weg.

http://www.divinerevelations.info/documents/rawlings/dr_rawlings_near_death_experiences.htm  

Hier kun je indrukwekkende getuigenissen van enkele mensen zelf horen vertellen, waaronder ook enkele artsen. Dr. Whitaker, in het bezit van verschillende diploma's als geneeskundige- en practische arts en Dr. Rodonaia psychiater en wetenschapper. Hieronder staat de gesproken tekst in het nedelands.

http://www.divinerevelations.info/documents/rawlings/dutch_rawlinhtm   hier kun je in het nederlands lezen, wat deze mensen zeiden.

Gaat in door de nauwe poort; want wijd is de poort, en breed is de weggs_naar_de_hel_en_terug., die tot verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want nauw is de poort, en smal is de weg, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. Math 7:14 


Reacties (1)
 

Heb je het Evangelie ooit wel eens goed uitgelegd gekregen, wil je mij die kans geven?

  
Ik denk dat het belangrijkste in ons leven relaties zijn. In het Christendom draait het om de meest belangrijke relatie die er bestaat; een relatie met degene die ervoor gezorgd heeft dat je er bent: God!
  
  
Het gaat in het Christelijk geloof niet in de eerste plaats over regels of over een filosofie, maar over een persoon. Die persoon Jezus, leert ons wat het belangrijkste is. Dat is: "God liefhebben met alles wat in je is en vervolgens je naaste als jezelf." Math.22:37.

Alles draait dus om relaties.
  
Weet je dat God erg enthousiast over je is. Hij heeft je gemaakt met een plan voor je leven. Dat jij daar misschien nog niet in wandelt, is een ander verhaal.
  
Zef. 3: 17 Hij verheugt Zich over jou, met blijdschap.
Jer.29: 12 Hij heeft gedachtes over jou van vrede en niet van onheil om je een hoopvolle toekomst te geven!!
  
Het karakter van God is liefde en rechtvaardig zijn. We hebben het nodig dat Hij rechtvaardig is. Zou je iemand willen hebben met alle kracht, maar die was zoals Hitler? Zou je niet willen dat Hij afrekent met al het slechte in deze wereld? Dat is toch niet meer dan rechtvaardig? Hier is alleen het probleem. God is goed,liefhebbend en rechtvaardig en wij dus niet. Hoe kan God vergeven en tegelijkertijd rechtvaardig zijn??  Hou dit gegeven even in het achterhoofd, als je verder leest zal het wel duidelijker worden. 

God schiep de mens zo, dat Hij met hem in contact kon komen. Hij gaf de mens een geweldig mooi leven. God maakte van die mens echter geen robot die Hem automatisch zou liefhebben en gehoorzamen. Hij gaf hem de ruimte en de vrijheid om eigen keuzen te maken.
Jeremia 29:11 zegt God:"Mijn gedachten over jou zijn gedachtes van vrede en niet van onheil, Ik wil jou een hoopvolle toekomst geven!!"
 

De mens koos echter zijn eigen weg. Een weg zonder God, met alle gevolgen van dien!!
Op die manier sneed hij zichzelf af van de bron van het echte Leven.
Romeinen 3:23 zegt:"Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid."
Door onze zelf gemaakte keuzes is er een onoverbrugbare kloof gekomen tussen God en de mens.
 
  
We zijn gemaakt om een relatie met God te hebben.
  
Zonder die relatie zullen we altijd iets missen in ons leven!!! Een leegte van binnen, die iedereen probeert op een verschillende manier op te vullen. Hobby's, status, carrière, sport, seks/intimiteit, muziek, drugs, alcohol, verzamelen, (vr)eten, vakanties, gezin, enz. In eerste instantie lijkt het wel voldoening te geven, maar die knagende leegte, diep van binnen, gaat er niet mee weg.
We zijn ook gemaakt om Hem te aanbidden, doen we dat niet, dan zullen we altijd iets of iemand anders gaan aanbidden.  Aanbidden= als goddelijk wezen vereren, erg veel houden van iets of iemand (woordenboek).

Wie of wat aanbid jij?  

Jezus zegt:"Ik ben HET BROOD, dat LEVEN geeft"(Joh. 6:35)
Hij is de enige die jouw diepste honger kan stillen. Je bent door Hem gemaakt, om een intieme relatie met Hem te hebben, zoals een goede vader met zijn kind. Hij wil vertrouwelijke omgang met jou. Niets zal dat bevredigend kunnen vervangen.

Iedereen vraagt zich op een gegeven moment af, wat de zin is van zijn leven op aarde hier en of er een leven bestaat na zijn dood. Sommigen zijn gestopt met daarover na te denken en hebben het weggedrukt of hebben op de een of andere manier een antwoord daarvoor gevonden.

 

  

Er zijn veel mensen die zeggen Jezus niet nodig te hebben. Maar wanneer je heel eerlijk naar jezelf durft te kijken en naar al die duizenden gedachtes die er per dag door je hoofd razen, dan weet je dat je vergeving nodig hebt.
Misschien ben je in iemands anders ogen een geweldige toffe vent of vrouw. Aardig, behulpzaam, vriendelijk, goede manieren, misschien zou je nog niet eens een vlieg dood slaan, bij wijze van spreken. En wanneer je naar jezelf kijkt denk je:"Ik doe het zo gek nog niet!"
 
Maar hoe kijkt God naar jou? 
Jouw gedachtes zijn Hem allemaal bekend. Hij kent je beter, dan jij jezelf kent.
Psalm 94:11 "De Heer kent de gedachten van de mensen"
Voel je je dan nog steeds zo top?
In Gods ogen is het denken van verkeerde gedachtes, zonder in daden over te gaan, nog steeds verkeerd, omdat Hij weet dat het handelen op zo'n gedachte niet zo ver weg meer is. Hij weet als geen ander hoe een mens in elkaar zit en weet dat we Zijn hulp vet nodig hebben.
   Math. 5:28 "Een ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd."
Of je je nu schuldig voelt of niet, in Gods ogen hebben we het gemist.
 

Wanneer iemand een misdaad pleegt, is er een straf die betaald moet worden. In onze ogen is dat niet meer dan rechtvaardig. God is rechtvaardig en wat in Zijn ogen verkeerd is, kan Hij dus niet goed keuren. Conclusie: We hebben een groot probleem. 

Is daar een oplossing voor?? 
Al eeuwen door heeft de mens op talloze manieren geprobeerd zijn eigen redding te bewerken. Door goede werken, religies, hoge moraal, het houden van de 10 geboden, enz. Maar God is heel duidelijk.
Rom.3:11 "Niemand is rechtvaardig, ook niet één, er is niemand die verstandig is, niemand die God ernstig zoekt,allen zijn ze afgeweken, tezamen onnut geworden. Er is niemand die doet wat goed is, zelfs niet één!!"
 

Nou dat lijkt me duidelijk, niemand heeft dus een excuus. We hebben hulp nodig!
Zonder vergeving zitten we zwaar in de problemen.
 

God is niet alleen een liefhebbende Vader, maar ook een rechtvaardig God.
Of je accepteert wat Jezus voor jou aan het kruis gedaan heeft, of je betaalt op een dag zelf de rechtvaardige boete voor alle dingen die je verkeerd hebt gedaan!!
Aan jou de keus.
 

Het gevolg van de dingen die we fout doen, is de geestelijke dood. Dat wil zeggen van God afgesneden zijn voor eeuwig!! Rom.6:23 "Want het loon dat de zonde geeft is de dood, maar de genade die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer."
Efeze 1:8 "Door genade ben je behouden, door geloof en dat is niet van jezelf, maar een cadeau van God. Het zijn niet  jouw goede werken, die jou kunnen redden." 
                           
1 Tim.2:4 "God wil dat ALLE mensen behouden/gered worden en tot erkenning van de waarheid komen, want er is één God en één middelaar tussen God en mensen, de mens Jezus Christus", die Zich gegeven heeft tot losprijs voor allen!
2 Cor.5:20 "Laat je met God verzoenen! Jezus die geen zonde gedaan heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt(aan het kruis heeft Jezus alle zondes van de hele mensheid op Zich genomen en de straf ervoor betaald), zodat wij nu recht/schuldvrij bij de rechtvaardige God/Vader kunnen komen!! 
Joh.3:16 "Zo lief heeft God jou, dat Hij Zijn eigen Zoon gegeven heeft, zodat wanneer jij gelooft dat Hij jouw Redder is, niet verloren gaat, maar Eeuwig met Hem zal leven. 

De dingen die we fout doen, hebben iets verslavends. Het lijkt wel, hoe goed we ook ons best doen, we toch uiteindelijk weer de mist in gaan.
Joh.8:34 "Iedereen die zondigt, is een slaaf van de zonde."
 

Heb hoop!
Jezus zegt, wanneer jij Mij in je leven toelaat, zal Ik je kunnen bevrijden en dan pas zul je echt vrij zijn.(Rom.8:36)
Ook al zul je tot je laatste adem hier op aarde fouten maken, de macht van die verslaving is verbroken, toen Jezus je heeft vrijgekocht. Zodra je merkt dat je een misser hebt gemaakt, kun je verschillende besluiten nemen.
 

Of je negeert het en laat je fout voor wat het is. Of je laat je aanklagen en blijft met een schuldgevoel achter. Of je rent als een speer naar God toe en verteld Hem je misser, bekeert je ervan, ontvangt Zijn vergeving en de weg is weer vrij.  

Hij weet het natuurlijk allang, wat je allemaal uitvreet, maar dit is, zoals God wilt dat we met onze fouten omgaan.
1Joh.1:9 "Als wij onze zonden belijden(hardop aan God vertellen), Hij is getrouw en rechtvaardig om ons voortdurend de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle verkeerde dingen.

  
Hij is de Enige die je werkelijk vrij kan maken.
Dat is de zekerheid die God je wil geven. Redding, door Zijn Reddingscampagne. Het enige wat jij moet doen, is dat geloven en aannemen.

Maar terug komend op het begin, Hij wil je niet alleen redden, maar bovenal een intieme relatie. En niet alleen op bv. zondag in de kerk, maar elke dag. 

God zegt:"Zonder Mij kun je niets doen"
Vroeger dacht ik:"Nou, Heer dat valt wel mee hoor, ik kan best wel een hoop, ook zonder U!"
Maar hoe langer ik met God leefde en hoe beter Ik Hem en Zijn denken leerde kennen, hoe beter ik dat ging begrijpen.
Ik kon genoeg zonder Hem, alleen kwam ik er naderhand achter dat ik het niet op Zijn manier had gedaan."Zonder liefde, vaak alleen uit eigenbelang. Of misschien deed ik het wel met de goede bedoelingen, maar pakte het vaak anders uit dan ik had gewenst. Of schoot ik bij de kleinste tegenslag al in de stress.
Frustrerend!!
 

Hoe beter Ik Hem leer kennen, hoe meer ik er achter kom, dat ik Hem in alles nodig heb.
Dit is wat God ons probeert duidelijk te maken:"Ik wil dat jij alles overgeeft in Mijn handen en gaat vertrouwen op Mijn kunnen, Mijn voorziening, in jouw uitzichtloze situatie!"
  
"Sta Mij toe, om te komen in elke situatie van je leven en laat Mij het van je over nemen!"
Misschien heb je het idee, dat je te kort schiet aan alle kanten, maar niets is te moeilijk voor onze God, vertrouw op Hem en op Zijn voorziening in elke situatie in je leven
Hij is super, slimmer en sterker dan elke rottigheid, die ons in het leven kan aanvallen 
God is vriendelijk, graag vergevend, heel geduldig, nooit veroordelend!!, begripvol, heeft humor, staat altijd klaar voor me, eerlijk en rechtvaardig, wil al het goede aan me geven enz. enz.
 

Alles wat Hij doet,is er opgericht om je uiteindelijk goed te doen. God is absoluut goed en in Hem is niets wat niet goed is. Hij is ook niet een beetje niet goed, zwak, oneerlijk of verkeerd.
Jezus zei:"Ik ben gekomen, opdat je leven hebt en overvloed"
"Niemand is goed dan God alleen", Marcus 10:19.
 

Jezus is niet langer lichamelijk op aarde. Maar Hij heeft ons niet alleen achter gelaten. Hij heeft de Heilige Geest gestuurd om bij ons te zijn. Je hebt God de Vader, God de Zoon(Jezus) en God de Heilige Geest. Zij doen alles in eenheid en zijn één van Geest. Er is geen strijd of verdeeldheid en ieder heeft zijn eigen taak.
Joh.14:16 "Ik (Jezus) zal God vragen jullie een andere trooster te geven om tot in eeuwigheid bij jullie te zijn...., want Hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn."
 

De Heilige Geest helpt je om het soort leven te leiden, waar Hij je voor bedoeld heeft. Hij is een gentleman. Hij zal Zich nooit aan je opdringen, maar wacht, totdat jij Hem zelf uitnodigt. Wanneer je Hem vraagt om in je leven te komen wonen, zullen deze kenmerken zich in jou leven gaan ontwikkelen.
Gal.5:22"Liefde(is een gevende liefde), blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
 

Daar zeg je toch geen "nee" tegen? Nou, ik in ieder geval niet.
Dus God bied jou in Jezus Christus:"vergeving, vrijheid, LEVEN, de eeuwigheid met Hem en Zijn gevende liefde."
 

Heb je nog excuses om dit te weigeren? 

Sommigen vinden zichzelf (nog) niet acceptabel/heilig genoeg voor God.
Ja, dat klopt en dat zal je ook nooit worden.
Maar daarom kwam Jezus toch ook? Hij is gelukkig wel goed genoeg om ons te kunnen redden.
 

Dus kijk niet naar jezelf, met al je tekortkomingen, maar richt je op Hem.
Zijn redding voor jou en mij is meer dan genoeg. Het enige wat Hij van je vraagt, is Zijn grote cadeau van Genade te accepteren.

  
Sommigen willen het moment van beslissen, uitstellen tot later. 
Ik vind dat knap stom. Ten eerste, kan elke dag je laatste dag zijn.
Daar gaan we niet voor, maar statistisch gesproken, is die kans wel aanwezig.
Ten tweede, geloof ik en met mij velen andere gelovigen over de hele wereld, dat we leven, in wat de Bijbel noemt, de laatste dagen/eindtijd. In de Hoofdstukken: Ëindtijd wat?' en 'de brief van Choo Thomas", kun je daar meer over lezen.
Maar goed, of je het daar nu mee eens kunt zijn of niet, het feit blijft dat je moet kiezen en uitstellen is ook een keuze.

En weet dat je keuze hier op aarde door jou bepaald wordt, wanneer je sterft, is je keuze bepaalt en valt er niets meer aan te veranderen!! 

Sommigen denken dat een leven met God, saai en beperkend zal zijn.
Als je dat denkt, dan heb je waarschijnlijk Christenen gezien, die God nog niet zo goed begrijpen.
Jezus zegt over Zichzelf dat Hij net zo is als Zijn Vader en Hij is de BRON van het LEVEN zelf! Als er één is die weet wat leven is dan is God het wel. Bij Hem is alles begonnen, hoor!! Wij hebben het leven niet uitgevonden. Wij maken er over het algemeen een zooitje van en als we God toelaten om in onze situatie te komen, zal Hij de dingen ten goede doen keren. God is een goed God! Het is de vijand die rooft en moordt, niet God!!
 

Maar God is een God van Verbond. Als je buurman in problemen is en je denkt hem te kunnen helpen, heb je toch ook eerst zijn toestemming nodig om te mogen spreken in zijn leven? 

Zo is het ook met God. Hij wacht, totdat jij naar Hem toe komt en Hem toestemming geeft om in jou leven te kunnen spreken. En net als een huwelijk, begint het verbond pas, nadat je, "Ja, ik wil" hebt uitgesproken. Vanaf dat moment is het pas rechtsgeldig en heb je als huwelijkspartners bepaalde verantwoordelijkheden naar elkaar toe en ben je gefocust om intiem met elkaar om te gaan, gericht op het welzijn van je partner. En als één of beide partijen zich daar niet aan houdt, dan zal dat niet bevorderlijk voor jullie huwelijk zijn. 

Zo is het ook met God.
Zijn verlangen voor jou, is dat het jou, je familie en je hele kennissenkring goed gaat. Hij kent je beter als jij jezelf kent en wil dat je goed gaat uitkomen.

Mensen zeggen dat God alles kan, maar dat is niet zo. Hij kan niets doen, tenzij je Hem de toestemming ervoor geeft. Daarnaast heeft Hij heeft jouw geloof nodig. Dat betekent vertrouwen in Hem en dat krijg je alleen maar als je Hem/de Bijbel leert kennen en Zijn beloftes voor jou gaat zien en geloven als waarheid voor jouw leven.

 

 Ja, ik wil!! Op dat antwoord wacht Hij.
Zonder jouw geloof kan Hij niets doen, zelfs je niet redden! 
Dus wat wil je? Aan jou is de keus.
http://www.youtube.com/watch?v=Ek8p3m9HdZ4&NR=1      Wil je zien hoe iemand een kanaal van Jezus goedheid is? Dan moet je beslist hier even naar kijken. Op you tube kun je verder nog veel andere filmpjes van Todd White zien. Echt gaaf!!

 

 Bronvermelding:
"Waarom Jezus", van Nicky Gumbel
"Stappen naar vrede met God", traktaatzending.org
  

http://www.youtube.com/watch?v=zelqF0mamCw  Interview met Nicky Cruz, een man vol haat.(7 min.) durend.

 

 

 

 Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl