areyouready.punt.nl
Voor hier uw onderschrift in, voer alleen een spatie in als dit leeg moet zijn.[!imgslider_title     _2!]

I'm ready for you, are you ready for Me!!


God houdt zoveel van jou, dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft, opdat wanneer je dat gelooft, je niet verloren gaat, maar eeuwig met Hem zult leven!!

Laatste artikelen

 Hoe is God's karakter?

 

 

 Hoe kan ik God nou leren kennen en daarbij wil ik Hem wel leren kennen?! Hoe is Hij? Hieronder staan wat teksten uit de Bijbel, lees ze eens en je zult al een aardig beeld van Hem krijgen.

 

Psalm25:8 God is rechtvaardig en goed, daarom wijst Hij zondaren de weg. 
 Psalm86:5 Want U Heer bent goed en graag vergevend, rijk in het goed doenvoor ieder die U aanroepen. 
 
Psalm100:5 de Heer is goed en Zijn liefde duurt Eeuwig (Zijn groot aan goed doen) Zijn trouw aan jou, geldt ook voor je nageslacht. 
 
 Psalm107:1 Bewonder God,want Hij is goed, Zijn onmetelijke goedheid is tot in Eeuwigheid. 
 
 Marcus10:18 Niemand is goed, behalve God. 
 
 Hand10:38 Jezus reisde rond en deed goed en genas allen (die geloofde dat Hij hun kon en wilde genezen) die door de duivel overweldigd waren, want God was met Hem. 
 
 1Joh4:8 Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is Liefde. Hieraan kun je de liefde van God voor ons zien, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gestuurd heeft naar de wereld, opdat we door Hem zouden leven!! 
 
 Jes55:7 Laat degene die zonder God leeft (zijn eigen gang gaat) zich bekeren(omkeren naar Hem), dan zal Hij Zich over jou kunnen ontfermen, want Hij vergeeft veelvuldig!

 

  Exod 34:6 Hier roept God Zijn namen over Zichzelf uit.  

1. Jehova Jaweh= de grote Ik Ben, die je nooit in de steek laat.   

  2. El= God, de sterke, de krachtige

3. Barmhartig= met ontferming bewogen

4. Genadig= Ik geef je gunst, sterkte.

5. Lankmoedig=  zeer langzaam in boos worden.

6. Groot in goedertierenheid= constant maar goed willen doen

7. Trouw= Hij wil verbond met je, Hij is verknocht aan je.

 

 

 Wijs je dat af?

Als God zo goed is, waarom is er dan zoveel ellende in de wereld?

Toen God alles begon was het goed, maar door verkeerd gemaakte keuzes, zijn er dingen gigantisch mis gegaan, waardoor er rottigheid de wereld in kon komen.

Joh10:10 zegt Jezus: "De dief (de duivel) komt alleen maar om te stelen, te slachten en te verdelgen, MAAR Ik (Jezus) ben gekomen, opdat je leven hebt en overvloed!!

Jac1:13 Laat niemand, als hij verzocht(nare dingen over zich heen krijgt) wordt, zeggen: Dat is God Zijn schuld, want God zal jou nooit met het kwade verzoeken!"

Dat betekent dat, wanneer je ziek bent, in echtscheiding ligt, of noem maar op wat voor akeligs je kan overkomen, dat nooit, nooit door God is gegeven. Wanneer God je iets wilt leren, dan doet Hij dat door de Heilige Geesten en Zijn Woord. Hij onderwijst, corrigeert en spreekt tot je.

Waarom?  

 Waarom leer en corrigeer jij je kinderen?  

 Opdat het ze goed gaat, ja toch? Wanneer je uit frustratie en onmacht je kinderen gaat mishandelen. Kun je zo de kinderbescherming op je dak hebben en wordt je als slechte ouders bestempeld.

Mat7:9 Welk mens onder jullie zal als zijn zoon hem om een brood vraagt, hem een steen geven? Of als hij een vis vraagt, zal hij hem toch geen slang geven? Indien dan jullie, hoewel je slecht bent goede cadeaus weet te geven aan je kinderen, HOEVEEL te meer zal jouw Vader in de hemelen het goede geven aan hen die Hem daarom vragen!!

Dus God wil dat wij leven en overvloed hebben, nu al hier op aarde. Bij wie kan ik de goede dingen dan halen?  

Jac1:16 Iedere gave die goed en volmaakt is, komt van boven, van God de Vader, die nooit verandert en altijd dezelfde blijft.

Hoe dan?

Mat6:33 Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid (dus je moet Hem gaan leren kennen en leren hoe Zijn manier van dingen doen werkt) en alles (alles wat je nodig hebt in het leven) zal je bovendien geschonken worden.

Hoe kom ik erachter hoe "Zijn manier van dingen doen" werkt?  

Door de Bijbel. Zijn Woord (de Bijbel) en God zijn  één.

 Mat. 22:37 Heb God lief met heel je hart, met al je kracht en heel je verstand en je naaste (dat is iedereen buiten jou) als jezelf.

  Dit is het grote GEBOD en eigenlijk zit daar alles in. Wanneer je hier gehoor aan wil geven, ga dan op onderzoek.

 God belooft je: 

 "Wie tot Mij komt, moet geloven dat Ik besta en dat Ik een beloner ben voor wie Mij ernstig (serieus) gaat zoeken" Hand11:6

 "Zoek en Ik beloof je, dat je zult vinden" Mat7:7 

 

 

Succes!

 

 

 

 

Lees meer...

Wat is Gods reddingscampagne voor ons?

 

  In elke religie moet je door een het doen van bepaalde daden, proberen je eigen redding te bewerken en dan maar hopen dat je aan het einde van de rit, genoeg gescoord hebt om het gehaald te hebben. God zag dat we nooit, maar dan ook nooit, bij Hem in de buurt zouden kunnen komen. Hij is absoluut rechtvaardig en absoluut goed en wij dus niet. Wat gebeurt er als je te dicht bij vuur komt? Je verbrandt. Is het vuur slecht? Nee, maar dat gaat gewoon niet samen. Er blijft niets van je over. 
Daarom bedacht God, voordat Hij de mens gemaakt had, al deze reddingscampagne. Hij kwam in Zijn Zoon naar deze aarde. Jezus legde Zijn Godheid af, werd als mens geboren uit een maagd en verwekt uit Goddelijk zaad. Op die manier leefde Hij, in Zijn leven hier op aarde, als enige, zonder zonden. Op ong. 33 jarige leeftijd koos Hij ervoor, om als het vlekkeloze Offerlam, alle zondes van de gehele mensheid voor eens en voor al, op zich te nemen.

Hij stierf een marteldood. Elke marteling(geestelijk bijna gek worden van angst, helemaal murf en kapot geslagen door marteltuig, de doornenkroon, bespuugd, baard uitgetrokken, gekruizigd worden enz.) diende ergens voor. Hij was de boete aan het betalen, voor elke vloek die een mens in zijn leven kan hebben opgelopen. 

Een mens is geest, heeft een ziel(bestaat uit je denken, emoties en wil) en woont in een lichaam. Je lichaam is je tijdelijke aardkostuum. Toen Zijn lichaam stierf en achter bleef aan het kruis, ging Zijn Geest en ziel naar de hel en werden 3 dagen lang gepijnigd.

Wat deed Hij daar? 

Hij betaalde de boete die het gevolg was, van de door ons gemaakte zondes. God is rechtvaardig en verkrachting, incest, moord, mishandeling, verwaarlozing, maar dus ook roddelen, ruzie maken, begeren, misleiden, liegen, je zorgen maken, manipuleren, egoïsme enz. enz., is verkeerd. God maakt geen onderscheid tussen kleine en grote zondes. Ieder mens heeft gewoon Zijn vergeving nodig!! 
Jezus betaalde de volledige prijs, zodat wij totaal vergeven kunnen worden!!

Na drie dagen was de complete prijs betaald. God sprak leven in de situatie. Jezus stond op, als absolute overwinnaar. Verliet de hel, kwam terug in Zijn lichaam, wat toen in een oogwenk in een verheerlijkt lichaam(lichaam wat nooit meer dood kan) werd veranderd. 

De prijs was betaald en de mensheid was vrijgekocht met het Bloed van Jezus en iedereen die dit geweldige gebeuren voor zichzelf aanneemt, is vrij en een kind van God geworden.
Dit kan je brein niet verwerken en verklaart dit als iets volstrekt belachelijk!!
Weet je na Zijn opstanding heeft Jezus zich aan heel veel mensen laten zien, maar het maakt niet uit, met hoeveel niet weerlegbare harde bewijzen ik zou kunnen aankomen. Niemand kan jou overtuigen. Er is er maar eén die jou kan overtuigen en dat is de Heilige Geest. Hij is de enige, die jou aan je binnenkant kan overtuigen, wat voor je denken misschien volslagen belachelijk lijkt, toch waar is. Maar je kunt Zijn spreken smoren. Hij is een gentleman, Hij zal je zeker niets opdringen en zal zich terug trekken, wachtend tot je misschien wel wilt. God heeft ieder mens een eigen wil gegeven en Hij geeft je alle ruimte om zelf te kiezen. Je mag je eigen religie kiezen en God hoopt met alles wat in Hem is, dat je Zijn weg zult nemen, omdat Hij weet dat je dan alleen goed uit zult komen. Hij houdt zoveel van een ieder van ons! 

In ieder van ons heeft God de overtuiging gegeven dat Hij bestaat. Door akelige gebeurtenissen of gesproken woorden die tegen die overtuiging ingaan, ben je anders gaan denken. 

Rom.1:20 Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt vanaf de schepping van de wereld uit Zijn werken met het verstand doorzien, zodat niemand een verontschuldiging heeft.
 

Redeneren en intelligentie kunnen grote hindernissen zijn om de dingen van God te kunnen begrijpen en te aanvaarden. 

1Cor 1:27 "God heeft juist wat voor de wereld dwaas is, uitgekozen om hen die zichzelf zo wijs vinden, terecht te wijzen. Hij heeft de zwakken van de wereld uitgekozen om de sterken te beschamen." 

Een andere oorzaak voor het niet accepteren van Gods waarheden is, is dat Satan, de god van deze wereld, de mensen heeft verblind. 2Cor.4:4" Satan, de god van deze wereld, heeft hen verblind, zodat zij het Goede Nieuws niet geloven." 

Satan, de Duivel,  geloof je daar in??  
Ja . De Bijbel is daar heel duidelijk over.  
Joh 10:10  Jezus zegt daar:"De dief (dat is de duivel) komt alleen maar om te stelen, te slachten en te verdelgen, maar Ik ben gekomen, zodat je leven hebt en overvloed!"  
 Hand. 10:38 "Jezus is rondgegaan , goeddoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren."
 
Wat komt de duivel  stelen, slachten en verdelgen?  
Gezondheid, goede relaties, financiën, je vrede in je gezin of in je emoties enz. dat wil hij stelen zo veel en zo vaak als hij de kans daarvoor krijgt. Alles kapot maken, daar is hij opuit.  En waar het hem uiteindelijk allemaal om gaat, is zoveel mogelijk mensen in zijn koninkrijk te krijgen. De Hel.

God zegt:"Mijn volk gaat te gronde (wordt vernietigd) door een gebrek aan kennis.  Welke kennis?   Een gebrek aan, of verwerping van de Bijbelse waarheden, zal je mislukking en gebrek brengen en uiteindelijk doen uitkomen in de hel voor eeuwig. 

Maar daar ga jij toch niet voor? 
  
  
 

 

 Je kunt genoeg op deze website vinden om niet een gebrek aan kennis te blijven houden!!

http://video.google.com/videoplay?docid=3682855866783766146 

 Dit is het verhaal over Ian McCormick een waargebeurd verhaal wat verfilmd is. Een jonge vent op zoek naar avontuur en vrijheid en die nu al jaren lang de hele wereld overreist, om zijn bijzondere ervaringen te vertellen, aan een ieder die het maar wil horen! 

De website lijkt hier te zijn afgelopen, maar er volgen nog verschillende hoofdstukken! Wanneer je naar de beginpagina terug gaat, aan de linker kant ervan, staan onder het kopje "logs", nog 9 hoofdstukken, M.n. de rubriek:"de Hemel en Hel zijn echt, onderzoek het!", zou ik je zeer willen aanmoedigen om te lezen en te beluisteren!!

 

 

 

Lees meer...

 

               De Bijbel, wat moet ik ermee?

 

De Bijbel is geen geschiedenis Boek, maar een instructie handleiding Boek!! God geeft ons instructies en aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen. Niet om ons te beperken, maar zodat wij uiteindelijk altijd de overwinning zullen behalen, hier op aarde, over elke aanval van de vijand.
 
Tot 325 jaar na Christus, was er geen Oude en geen Nieuwe Testament. Het was één Boekrol die niet in hoofdstukken of alinea's verdeeld was. Het is geschreven in het Hebreeuws en Aramees( soort dialect Hebreeuws). In het Hebreeuws heeft elke letter en getal een betekenis.
Het Hebreeuwse alfabet.
 
De Hebreeuwse tekst kent geen hoofdletters, punten, komma's en klinkers. Door de schrift te bestuderen en daarna op de juiste manier de zinnen te verdelen, gaan we begrijpen, hoe de tekst bedoeld wordt. 325 Jaar na Christus, zijn de Romeinen en Grieken het Hebreeuws gaan vertalen en interpreteren naar hun manier van denken. Maar we moeten de Bijbel lezen en begrijpen vanuit een Hebreeuws/Joods denken, anders missen we wat God, Jezus en de andere Joodse schrijvers ermee bedoelen. De versen en kopjes boven de schriftgedeeltes, zijn er dus later pas bijgevoegd, om het lezen en opzoeken voor ons, te vergemakkelijken.
 
God gaf aan Mozes op de berg de Sinai de 10 geboden in 1 dag tijd, geschreven door God zelf, op 2 stenen tafelen. 
 
Daarna nam God 40 jaar lang de tijd om uit te leggen, wat of het precies inhield en zo ontstond de Torah, dat zijn de eerste 5 boeken van de Bijbel.
Je kunt één woord hebben, die 2 totaal verschillende betekenissen heeft. Bv. een griezel in Noord Holland betekent een eng persoon, maar in Brabant betekent het bv. een hark en dat is wat er gebeurd is. We zijn de Bijbel gaan vertalen en gaan interpreteren, vanuit een Romeins en/of Grieks denken, maar we moeten de Bijbel lezen vanuit een Joods denken.
De Bijbel bevat 66 boeken, de eerste boeken beschrijven het ontstaan en de geschiedenis van Israel, het volk dat God uitkoos om een hoofdrol te vervullen in Zijn plan voor de mensen. Het Nieuwe Testament, dat 27 boeken omvat, beschrijft het leven van Jezus Christus en de bedoeling van Zijn komst naar de aarde 2000 jaar geleden en over Zijn tweede komst naar de aarde!
 
De Bijbel is een MYSTERIE BOOK
Jezus sprak tot de mensen in vergelijkingen, over een boer die ging zaaien, over vissers die vangen, over een koopman die parels koopt, enz. Toen de discipelen Hem om uitleg vroegen zei Jezus: 
"Aan jullie is het gegeven om de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen(ontdekken), maar niet aan hun".(Math13:11)
 
Wie waren die"jullie"? 
Jezus sprak tot Zijn volgelingen/leerlingen; dat is een ieder die Jezus Christus tot zijn Heer en Redder heeft gemaakt.
Waarom?
Omdat, zodra je eigen geest opnieuw geboren wordt( je dus Jezus als je Heer aanvaardt) je Gods mysteries met behulp van de Heilige Geest gaat begrijpen.
En dan geldt: De waarheid die je begrijpt, dat zal dan de kracht hebben om je vrij te zetten!!(Joh 8:31)
Voor alle andere mensen, zal de Bijbel enkel een verzameling van verhalen blijven. Ze lezen het en denken: "Nou mooi, maar wat kan ik ermee?!"
 
De Torah : zijn de eerste 5 boeken (Genesis tot en met Deuteronomium) die God persoonlijk aan Mozes gaf, geschreven in het Hebreeuws. Aan deze boeken is niets veranderd en nog precies hetzelfde gebleven. Jezus zei hierover (Math. 5:17) Ik ben niet gekomen om de wet/Torah of de profeten te ontbinden, maar om te vervullen. Om te laten zien, hoe je het moet leven.
De Torah is te vergelijken met de krantenkoppen in de krant; wanneer je die naast elkaar zet, weet je dan precies wat de verhalen achter die titels zijn? Nee, wat er precies gebeurd is, dat moet dan nog uitgelegd worden. Zo zou je het een beetje kunnen vergelijken. God gaf Zijn geboden, Zijn richtlijnen, wat het volk op het juiste pad moest houden, opdat het zou blijven wandelen in Gods zegen en niet zou gaan afdwalen en leven zoals "de wereld" deed en ze in problemen zouden komen. Jezus kwam om Gods Woord levend/ begrijpend te maken.
 
   
 
Is de Bijbel nu voor mij nog van belang?
De Bijbel bestaat uit 66 verschillende Boeken, waarvan er 64 door de Joden geschreven zijn en 2 door de Griekse, niet-Joodse dokter, genaamd Lucas. Hij schreef het Boek:"Lucas en Handelingen".  De 64 andere Boeken zijn geschreven door 40 verschillende mensen uit het Joodse volk, met verschillende sociale achtergronden (koningen, vissers, schaapsherders, Joodse leraars, grote leiders enz.) over een periode van 1500 jaar.
 In 2 Petrus 1:20 staat dat de Geest van God hen ertoe heeft gedreven, namens God te spreken/ schrijven. Een kwart van de Bijbel is profetie!! Profetie zijn, dingen die God zegt, die in de toekomst zullen gaan gebeuren. Staat er misschien dan ook nieuws voor ons in? 
 Koningen als David, Salomo hebben belangrijke stukken in de Bijbel geschreven; geleid door de Heilige Geest, wisten zij precies welke woorden zij moesten schrijven.

Als God bestaat en stel dat Hij deze brieven door mensen heen aan ons heeft geschreven, wil Hij mij dan misschien iets duidelijk maken, is er iets dat Hij wil dat ik weet?

Onderzoek het.
 Eénvoudige vissersmannen schreven de Evangeliën.

Gods Woord en Gods liefde voor ons persoonlijk is, als een ijsberg. Ong. 10 procent is voor ons "zichtbaar" en de rest is nog onder de zeespiegel( moeten we nog leren ontdekken).
 
  
  
In het Hebreeuws zijn er 4 dimensies van het begrijpen van Gods Woord:
  
1. P'shat: dat noemt de Bijbel het baby niveau (dat is de 10 procent van de ijsberg die voor de meesten zichtbaar is)
2.Remez   : is het begrijpen van vergelijkingen. Bv.:"Als je een zaad zaait, krijg je een oogst." Of:"God gaat komen, daar waar mensen Hem aanbidden." Dus je krijgt al iets meer uit Gods Woord.
3. Drash  : wanneer de Heilige Geest ons verschillende schriftgedeeltes met elkaar gaat verbinden(connecten), wat ons een nieuwe openbaring van Gods Woord geeft.
4. Sod  : dat zijn de geheimenissen van God, die boven alle menselijke wijsheid uitgaat.
 
In het Hebreeuws is Hemel: PARDES. In het Hebreeuws gebruiken ze geen klinkers, dus dan houd je alleen de 4 medeklinkers over en dat zijn de eerste 4 letters van de 4 dimensies die hierboven net genoemd zijn. PRDS !!!
 
Wat betekent dit nu?
Wanneer wij gaan ontdekken de diepere betekenissen van Gods Woord, wat Hij ons duidelijk wil maken, dan zullen die openbaringen ons terug brengen in Gods paradijs, hier al op aarde. Waar geen ziekte, narigheid, gebrek of tekort zal heersen, maar overwinning op elke aanval van de vijand. Waar God weer zal kunnen wandelen in een relatie met ons, net als met Adam en Eva in het Paradijs. Die openbaringen, zullen ons gaan doen begrijpen hoeveel God van ons houdt!!  Dat Hij geen gemene, veeleisende, bestraffende God is, maar een liefhebbende, geweldige, snelvergevende, heilige God is; op zoek naar Zijn kinderen, die Hij krachtig bij kan staan en waar Hij al Zijn goedheid aan kan geven!! Een liefhebbende, beschermende Hemelse Pappa. 
                  
Dit is een film in het Engels, waarin je kunt zien, hoeveel Bijbelse profetieen er al uitgekomen zijn. Is de Bijbel toch meer dan zomaar een boek?

 http://www.allabouttruth.org/dutch/is-de-bijbel-waar-video.htm

Er zijn 3 ong. 5 min. durende filmpjes, Nederlands ondertiteld over: Is de Bijbel waar, Wie is Jezus en herrijzenis van Jezus Christus. 
  

Lees meer...

    Bestaat er zoiets als de Waarheid?

 

 Wat is Waarheid. Is mijn waarheid de waarheid, of is jouw waarheid de waarheid; is de waarheid gevoelig voor de tijd waarin we leven en daardoor dus veranderlijk. Wie bepaalt wat de waarheid is, bestaat er een absolute waarheid, of is alles maar betrekkelijk. Als de Waarheid bestaat, is dat dan belangrijk voor mij om te weten ???

Er was eens een man die over Zichzelf zei:"Ik ben de Waarheid" 

Wat is dat nu voor een uitspraak? Hoe kan nou iemand zoiets zeggen en nog wel over zichzelf?! Dan heeft hij, of last van een grootheidswaanzin, of is een stevige leugenaar, of hij heeft gelijk! Laten we eens verder kijken. Wie was die persoon die dat over zichzelf zei. Was het een sprookjesfiguur of heeft hij werkelijk geleefd?
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=StBTb6Xzg2A&feature=related Wie is de werkelijke God en wie ga jij dienen?!! (lied, 6 min. durend)
 
In de Bijbel in Joh.14:6 doet Jezus deze uitspraak:"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven zelf, niemand komt tot de Vader, dan alleen door Mij!"  In de tijd dat Jezus hierop aarde rondliep, vonden m.n. de leiders van de kerk Hem een grote ramp en zetten alles op alles om Hem, Zijn uitspraken en Zijn daden zo snel mogelijk te smoren. Maar er was nog een hele grote groep, die Hem wel zagen zitten. Hoe kwam dat?  Omdat Zijn daden Zijn uitspraken bevestigden! Hij leerde hun over wie God was( als je Mij gezien hebt, heb je de Vader gezien, Joh.14:9), Hij genas mensen van lichamelijke, sociale en psychische problemen, wekte enkele doden op en deed grote wonderen. Wat Hij zei, gebeurde ook! In Hand.10:38 staat "God  had Jezus, de Heilige Geest en grote Kracht gegeven, waardoor Hij overal waar Hij kwam, goed deed en iedereen genas, die door de duivel (niet door God!!!) overweldigd waren, want God was met Jezus." 
  
 Jezus wekt het meisje uit de dood op.

Kwam Jezus zomaar uit de lucht vallen of was Zijn komst op aarde al voorzegd?

Er zijn ong. 300 verwijzingen in het Oude Testament, in de Bijbel opgeschreven die allemaal verwijzen naar éen persoon, de Messias (Jezus). Over 1000 jaar verspreid en zeker 400 jaar voordat Jezus geboren werd, zijn deze profetieën opgeschreven. Bij elkaar vertellen deze aanwijzingen iets over Jezus leven hier op aarde, waardoor je het kunt vergelijken met een soort legitimatiebewijs. Er wordt verwezen naar Jezus voorgeslacht, geboorteplaats, zijn moeder, omstandigheden rondom de geboorte, vluchtplaats, latere woonplaatsen, titels die de mensen Hem gaven, daden die Hij deed, Zijn sterven, tijdstip wanneer en onder welke omstandigheden, manier waarop stierf, wat er gebeurde met Zijn kleding, begraafplaats, opstanding na 3 dagen, enz. enz. In 1012 voor Christus staat een profetie, waarin staat dat de handen en voeten van de Messias doorboord zouden worden (geeft een kruisiging aan). Dat was 800 jaar, voordat de kruisiging als straf, door de Romeinen werd ingesteld. 
  
Jezus geboren uit een maagd.
  
Jezus sterven aan het kruis en de manier waarop, deze profetieën werden al honderden jaren in de Bijbel voorzegd.

Meer hierover kun je vinden op deze sites:

 http://www.windmillministries.org/frames/NL-CH20A.htmen http://www.allabouttruth.org/dutch/messiaanse-profetie.htm

Maar nu weer even terugkomend op de eerste vraag:

 

 

"Wat is nu Waarheid".
Als je dit allemaal gelezen hebt en misschien enkele profetieën op de sites bekeken hebt, lijkt het me aardig helder, dat dit niet zomaar door mensen verzonnen kan zijn. Wat doe je nu met deze informatie? Er lijken mij 2 opties mogelijk.

 

 

Of terzijde schuiven en denken, "Allemaal best, maar niks voor mij", of besluiten dat je genoeg gezien hebt om het niet als irrelevant te beschouwen.
 

Wat is de consequentie van het afwijzen van de boodschap die God, door mensen, ons op allerlei mogelijke manieren probeert duidelijk te maken?!!

Als ik jou was, zou ik, voordat ik weer door zou gaan met mijn eigen drukke leventje daar toch eens ernstig over nadenken. Het gaat niet over het maken van de juiste keuze van baan, of de beslissing in het nemen van nog een kind enz. Waarschijnlijk denk je daar wel heel  goed over na. Hoeveel te meer over dit!!

Wat wil God ons dan duidelijk maken ??

Stel, dat jij God was! Misschien wat lastig om je voor te stellen, maar wees creatief. Je hebt besloten om samen met je 2 andere Goddelijke familieleden, schepsels te creëren, die op jullie lijken. Met als doel:"Om op de eerste plaats relatie met hun te hebben." Gewoon genieten van elkaars aanwezigheid. maar Gods liefde is een gevende liefde. Dus je wilt hen iets moois cadeau geven. Net als goede ouders, die ook hun kinderen willen zegenen met spullen die ze gaaf vinden. Dus je maakt  een super mooi heelal met alles wat daarbij hoort en een flitsende planeet met alles erop en eraan. Je laat het aan Jouw geweldige mooie schepsels zien en geeft hun nog wat instructies mee." Blijf elke dag in contact met Mij. Dat zal ervoor zorgen dat je altijd kunt putten uit Mijn Alwetende Wijsheid, oplossingen, vrede, blijdschap, creativiteit, sterkte, rust, troost, bescherming en alle andere GOEDE dingen en Ik geef je voor 6000 jaar de verantwoording en heerschappij over deze aardbol, waarover jij moet regeren als god met een kleine "g". Je moet heersen over alle dieren, planten en de hele aarde, maar niet heersen over je medemensen. En als er iets of iemand komt om te stelen of te slachten, dan kick jij die eruit. Ik geef jou daar de bekwaamheden voor en jij hoeft het alleen maar toe te passen! 
  
 Het paradijs
  
Een geweldig plan toch? Alles mooi, toffe relaties met je in liefde door Jou gemaakte schepsels en iedereen happy. Je spreekt tot de sterren, hemellichamen enz. en zegt hoe ze zich moeten bewegen, ieder in zijn eigen melk weg. Je spreekt tot de oceanen en vertelt hun tot hoever ze het land op mogen. Je spreekt bergen tot aanzien en alles gehoorzaamt en er is een geweldige harmonie in alles wat je hebt gemaakt. Dan spreek je tot je menselijke schepsels, gemaakt naar jou image en zegt:"Kom!" en hij zegt:"Nee!" 
  

Wat nu? Dat is rebellie ten top. Je eigen schepsels, zijn niet langer meer geïnteresseerd in een relatie met Jou. Ze zijn eigenwijs (denken zelf de wijsheid in pacht te hebben) en lossen problemen op hun manier op, met alle gevolgen van dien!! Is het niet triest, zoals dit verhaal afloopt. Wat zo mooi bedacht was en uit liefde geboren, is geëindigd in een behoorlijke chaos. Jij was nog steeds de grote God en Schepper in dit verhaal. Hoe zou Jij hier nu mee verder gaan; zou Jij er überhaupt nog mee door gaan. Kijk, in het verhaal begon alles met Jou en Je schepsels kwamen pas nadat Jij daartoe besloten had. Maar de schepsels zijn zo misleid, dat ze nog steeds denken dat alles om hun draait!!

Mij lijken 2 mogelijkheden toepasbaar.

1. Zo misleid (en vaak ook hoogmoedig) als mensen kunnen zijn, gaan ze gewoon zo door en leven het leven, zoals het komt. In de hoop dat het een beetje gunstig voor hun uitpakt.

2. Of ze erkennen dat er een God is. Besluiten om naar Hem toe te gaan en Hem en Zijn Woord de hoogste autoriteit te geven in hun leven.

Welke keuze ga jij maken?? 
 
   

Durf je je leven in Zijn handen te leggen?
 
 en mag Hij jouw dan redden?

 http://www.allabouttruth.org/dutch/is-the-bible-true--dut-ec44.htm 

Hier vind je heel veel vragen beantwoordt!  

 

 

 

 

 

Lees meer...
          'IK KOM SPOEDIG' - 'I AM COMING'
 
http://www.end-times-prophecy.com/rapture.html Hier kun je in het engels lezen, wat de opname(Rapture) van de bruid, volgens de Bijbel betekent.
 

 Als christen hebben we altijd geleerd, dat voordat God de zonde van de wereld zal gaan oordelen, Jezus zou terugkomen om Zijn Bruid (Gods kinderen) te halen. We hebben ook geleerd, dat dit moment onaangekondigd zou komen.
Vele Christenen verwachten de door de Bijbel aangekondigde opname heel snel. Waarom doen ze dat? Waar baseren zij dat op? Is het zo maar een leuk ideetje van een groep fanatiekelingen of zit er een kern van waarheid in?

http://www.youtube.com/watch?v=RA7BYIG4rSY&NR=1&feature=endscreen

Angelica Zambrano, is 2 keer door Jezus meegenomen naar de hemel en de hel en kreeg van Hem de opdracht om overal te vertellen, wat ze daar gezien en gehoord had. Ze vertelt ook over hoe Jezus haar de komende opname/Rapture liet zien en zag wat er op dat moment dan zal plaats vinden.

   Op 18 en 22 jarige leeftijd.

 

De Bijbel spreekt over "wees wakker,(let op de tekenen, die in de Bijbel genoemd worden) "sta klaar, bekeer je, want Hij komt spoedig", "laat het moment van de opname jou niet overvallen, zodat je het niet zal missen" enz. enz. 

God wil dat we klaar zijn en ons niet plotseling laten overvallen, doordat we in slaap gesukkeld zijn(door zondes, door lauwheid, enz) Net als de vijf dwaze maagden! Lees: Matthëus 25: 1-13.
 
De Bijbel leert ons, dat we leven in een tijd, waarin veel kerken slapen, ‘dood’ of lauw zijn. 
In  Openb. 3: 2,16 kun je lezen:" Word wakker, versterk uw laatste krachten: u bent op sterven na dood. Want ik merk dat uw gedrag tekortschiet in Gods ogen. Maar nu u lauw bent in plaats van warm of koud, zal ik u uitspuwen. 17 U zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. U beseft niet, hoe ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt je bent!"

Dit is de tijd, om ons te bekeren van lauwheid en zonde. Nu is de tijd, om onze ‘kleren’ nog wit te wassen. Wordt wakker: Maak het in orde tussen God en jou.
Laat niets of niemand (ook niet je eigen verwonde gevoelens), je weerhouden van jouw Hemelse bestemming.
God zegt: “Vergeef een ieder (dit is een bevel) anders kan Ik jou niet vergeven". Vergeven is een keuze, niet een emotie.
God beveelt ons ook:" Word wakker!! Indien gij dan niet wakker wordt, dan zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op welk uur Ik u zal overvallen. Openb.2, 3.
 
 
 
1Thessalonicenzen 4:16 want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; 17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen.18 Vermaant elkander dus met deze woorden. 
 
  
Waarom kan het zo moeilijk voor ons zijn om ineens te beseffen, dat het moment van Zijn wederkomst heel snel daar kan zijn.
Waarschijnlijk mede ook, omdat we door hebben, dat onze eigen toekomstplannen misschien niet meer ten uitvoer gebracht kunnen worden. God waarschuwt ons: “Als je Mijn kind bent, dan is het niet meer jouw wil, maar Mijn Wil geschiedde in jouw leven!!”. We zijn wel in, maar niet van deze wereld. Onze plannen en verlangens moeten we in Zijn Handen leggen.

Er zijn mensen die een ontmoeting met Jezus hebben gehad, ook al was het maar kort. Wat door klinkt uit de getuigenissen van deze mensen, is dat ze zo graag bij Hem wilden blijven. Dus maak je geen zorgen en vraag Hem jou te helpen bij alles wat je doet.
  
Een 28 min. durend filmpje over Retha's 12 jarige zoon, die gedurende de tijd, dat hij in coma lag, een ontmoeting met Jezus had en welke boodschap hij van Hem moest doorgeven. 

Hierna staat beschreven, waarom ik denk (en met mij nog vele andere Christenen over de hele wereld) dat Jezus echt héél spoedig terug komt. Sneller dan je denkt. 
  
1. Waarom wil God dat we Hem verwachten?
  
1. Het is Zijn bevel aan ons.
Open. 3:10  Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, daarom zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking(de dag dat de verdrukking/Gods oordeel over de wereld begint) die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.
 
2. Zodat we klaar staan.
Matthëus 25:1-13 "waakt!", Lucas 12: 35-40 "zij verwachtten Hem, waakten en deden meteen open." 1 Thes1:10 1. dien God, 2. verwacht Zijn Zoon, 3. die ons verlost van de komende toorn.
 
3. Zodat we niet hier zijn als God de aarde gaat oordelen.
Luc. 21: 34 wees nuchter en niet bezorgd, zodat die dag( de dag dat God de wereld gaat oordelen) jou niet zal overvallen!!
Weet, dat God onmetelijk genadig is en super graag wil vergeven, als je ermee bij Hem komt, maar Hij is ook rechtvaardig. En er komt een tijd dat God Zijn tijd van genade voorbij is en het tijd is, dat de wereld geoordeeld gaat worden. Maar God zegt:"Als jij jezelf oordeelt volgens Mijn Woord, zal Ik jou niet hoeven te oordelen. Daar is Jezus kruiziging voor geweest!! Heeft Hij jouw boete ook al mogen betalen, of wil je dat zelf gaan doen?

2. Betekenis en achtergrond info over de uitspraak: “als een dief in de nacht” ?

1Thes. 5:2,4. In de tempel moest het heilige vuur altijd brandende blijven. ’s Nachts hadden ze daar wachters voor. De hoofdwachter ging soms onaangekondigd controleren of zijn wachters niet in slaap waren gevallen. Als dat toch was gebeurd, pakte de hoofdwachter een smeulende kool en hield dat tegen zijn kleding aan, waardoor zijn kleding vlam vatte en de wachter in paniek wegrende en zijn kleding van zijn lichaam scheurde, waardoor zijn ‘schaamte’ zichtbaar werd.
Kortom, doordat hij niet waakzaam was geweest, werd zijn schaamte zichtbaar. Lees: openbaring 16:15 en openbaring 3:18 (schande van uw naaktheid – dit was gesproken tegen de lauwe kerk).

3. Voor wie kwam ‘de dief in de nacht’?

Veel mensen wijzen erop, dat je nooit kan weten, wanneer de opname(rapture) van Jezus bruid is, verwijzend oa naar dit schriftgedeelte. 

1 Thes.5 Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat jullie geschreven wordt: immers, jullie weten zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó komt, als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën van een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen. 4 Maar jullie, broeders, zijn niet in de duisternis, zodat die dag jullie als een dief overvallen zou: want jullie zijn allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe; laten wij dan ook niet slapen, zoals de anderen, maar wakker en nuchter zijn.
Zie je wel, daar staat de dag des Heren (dat is de eerste dag van de 7 jaar durende verdrukking) komt als een dief in de nacht. Ja, maar voor wie dan? Voor degenen die niet waakzaam zijn. Lees vanaf vers 4 :"maar jullie zijn niet in de duisternis, zodat die dag je als een dief zou overvallen!"
De exacte dag en het precieze uur weten we dan wel niet, maar we zullen weten, wanneer het heel dichtbij is!
Math.24:33  Leert dan van de vijgeboom(Israël) deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten(1948), weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. 33 Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur. 34 Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.

Jezus komt alleen ‘als een dief’(als je Hem niet verwacht) voor degenen, die Hem niet verwachten,
die: lauw zijn / ‘geestelijk dood’ zijn / of hun kleren niet wit gewassen hebben / of wandelen in ongeloof.
Dus die dag zal Gods wakkere, verwachtende kinderen niet overvallen. Voordat de verdrukking zal beginnen, haalt God Zijn bruid naar de Hemel. Degene die Jezus als hun Heer en Verlosser hebben aangenomen, zijn al geoordeeld. Jezus is daarvoor aan het kruis gegaan!! Jezus heeft al onze straf betaald, dus is het niet nodig dat we nog een keer onder het oordeel zouden komen. Leef zoals God zegt dat we moeten leven, vanuit Zijn genade, maar ook een heilig leven. God vraagt geen perfecte mensen, maar wel, gehoorzame mensen met een zacht hart voor Hem, die snel zijn om zich te bekeren, of die snel zijn om te willen veranderen, wanneer Hij corrigeert. Lees: 1 Johannes 1: 5-9.
De verdrukking: dat is de tijd, precies 7 jaar, vertelt de Bijbel, waarin God de zonde gaat oordelen en het op aarde een verschrikkelijke tijd zal worden, zoals nog nooit in de wereldgeschiedenis heeft plaats gevonden.
De kerktijdperk is dan voorbij en God zal dan uitreiken en evangeliseren naar de wereld, door m.n. het volk Israël. De 144.000 verzegelde Joden (Openb.7:4, 14:1 en door de 2 getuigen Mozes en Elia.(Openb. 11:3)

4. Achtergrond info over de uitspraak: “Alleen Mijn Vader weet het”
Waarom zei Jezus dat ?
De joodse bruiloft is de blauwprint voor de bruiloft van Jezus en Zijn gemeente.
A. De bruiloft werd geregeld door de ouders.
B. De jongen gaat naar het huis van het meisje en neemt drie dingen mee.
1. Kostbaarheden (hoe groter de prijs, hoe kostbaarder het meisje moet zijn voor de jongen. (Jezus bruidschat voor ons, was Zijn Leven !!)

2. Het huwelijkscontract (voor ons zijn dat alle beloftes van God in de Bijbel).
3. Leren zak met wijn, voor als de bruidsprijs aanvaard was en het meisje ermee had ingestemd. Als er uit de beker met wijn door de jongen en het meisje gedronken was, waren ze officieel verloofd (de beker van het Nieuwe Verbond).
De jongen ging terug naar het huis van zijn vader, om een plaats/huis te bereiden. Lees: Johannes 14:3-4 Het meisje was op dat moment ‘betaald’.
Zij ging zich bij haar ouders thuis voorbereiden, op haar nieuwe leven straks als echtgenote en zij wachtte op zijn terugkomst. Wij, leren hoe we moeten leven naar Jezus geboden (Marcus 12:29-32) en verwachten de terugkomst van onze Bruidegom: de Here Jezus. De vader heeft alle touwtjes in handen, regelt en overziet alles. Tussendoor stuurt hij verspieders naar haar huis om te kijken of het meisje zich gedraagt, zoals het hoort of dat ze ondertussen misschien met andere jongens omgaat(ontrouw is geworden). Pas, wanneer hij helemaal zeker is en alles klaar is, stuurt hij boodschappers om haar te laten weten dat ze zich nu moet voorbereiden, omdat hij nu elk moment kan komen en de bruiloft zal beginnen. De bruidegom kon ‘s nachts terug komen met een roep (shout, het blazen van de shofar). De lampen moesten daarom ook brandende blijven. Lees: Matthëus 25:6, Openbaring 19:7, Matthëus 22:1-14, Lucas 14:15-24.
Dus als je toen een joodse bruidegom zou vragen: “Wanneer is de bruiloft”? Is zijn respons altijd: “Alleen mijn vader weet het” !

5. Waarom denken we, dat God wil, dat wij weten, wanneer Hij terug komt? 
Amos 3:7 God doet niets zonder het eerst te voorzeggen door Zijn knechten.
Genesis 18:17, Jacobus 2:23, Exodus 33:11 Zou Ik voor Mijn vriend verbergen wat Ik ga doen?
Daniel 12:10 Deze dingen zullen verzegeld blijven tot de eindtijd, maar de verstandigen zullen het verstaan.
Voorbeeld:
Stel dat de bruid niet klaar staat, dan kan de bruiloft niet doorgaan!
Het is belangrijk dat beide partijen, er klaar voor staan met de juiste kleding aan.
God is een God van geloof. Hij heeft geloof nodig (erop vertrouwen, dat wat Hij zegt, ook werkelijk zo zal gebeuren).
Hoe kun je geloven wat Hij gaat doen, als je niet weet, wat Hij gezegd of beloofd heeft?
6. Waarom komt er een Opname van Gods kinderen (de Bruid)?
De Opname wordt ook wel genoemd: het vertrek(2Thes.2:3 daar staat afval, maar de juiste vertaling is:"vertrek"; of weghalen van de kerk of de Rapture.
Reden:
1. Die dag wordt ook wel opstandingsdag genoemd. Ons sterfelijk lichaam wordt, binnen een split van een seconde, veranderd in een opstandingslichaam. Het lijkt op je "oude" lichaam, maar dan onsterfelijk en heel mooi. Net als bij Jezus is gebeurd (Hij is ook onze Broer en de eerstgeborene onder zijn broers en zussen).
2. Op die dag begint God met het oordelen van de zonde in de wereld. Zodra wij van de aarde zijn(en besef goed, dat God het liefst iedereen zou willen meenemen, daarom wacht Hij nog zo lang met het moment van de Opname. Dat is pure genade van Hem! Dan gaat God beginnen met Zijn werk, van oordelen van de zonde. Hetgeen Hij dus zo lang mogelijk heeft uitgesteld!!  De kinderen van God kunnen elkaar bemoedigen en troosten met de komende Opname in het vooruitzicht. De Bijbel noemt het: "De gezegende hoop", die wetenschap geeft je kracht. Als je kijkt naar de wereld hoe die nu is, de ramp van BP, waardoor miljarden liters olie in de zee stroomden, die al zoveel dieren in het water en in de lucht hebben gedood. De uiterst giftige gassen, in gigantische hoge percentages, die daarbij in de lucht zijn vrij gekomen, hetgeen verschrikkelijke gevolgen voor de mensen en m.n. ongeboren baby's zullen hebben. Door de liters olie op het water zijn de warme lucht stromingen ontregeld geraakt, wat weer grote gevolgen voor het weer heeft gegeven. Veel ijs en sneeuw in Europa, extreme hitte in Rusland afgelopen zomer. De orkanen, aardbevingen, overstromingen, modderstromen, angst voor absurde tsunami's tgv actieve vulkanen in de oceaan. Volgens klimaat experts zal het weer dodelijk worden in de toekomst. Dan nog de economische crashes, spanningen in het Midden Oosten, politieke problemen over de hele wereld verspreid, nucleaire ramp in Japan enz.,enz. De wereld is zo onstabiel, dat het je angstig zou maken.
God zegt, wanneer je dit alles ziet gebeuren, weet dan dat de tijd nabij is en richt je hoofd omhoog. Waarom? Omdat Hij eraan komt om ons te halen. 
  
6. Waar moesten we van Jezus op letten?
Lees: Matthëus 24:32 (de vijgenboom is een beeldspraak voor Israël).
M.a.w.: Let op Israël !! Net als een vijgenboom weer in bloei komt na de winter,
zo moeten wij letten op het feit dat de joden weer hun eigen staat terugkregen in 1948.  Israël kreeg Jeruzalem weer in bezit op 7 juni 1967.

 
God belooft ons, dat wanneer we onszelf zullen beoordelen, wij niet onder het oordeel hoeven te komen 1 Corinthiers 11:31. Hoe moet je jezelf beoordelen? Zodra je doorhebt dat je scheef gaat (zelfs al lijkt het klein), ga er dan meteen mee naar God toe.
1Joh.1:9 Wanneer we onze zonden beleiden,Hij is getrouw en rechtvaardig om voortdurend ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid!!
Bekeer je ervan, reken ermee af, ontvang Zijn vergeving en ga weer verder. Zo kunnen we erzelf voor zorgen, dat niets als belemmering tussen ons en God's zegeningen(al Zijn goedheid die Hij ons altijd en overal wil geven) in kan komen. Zie toe dat je hart niet bezwaard wordt door roes, dronkenschap en zorgen. Zorg er ook voor dat die dag (wanneer de verdrukking begint) jou niet plotseling overvalt. Want die dag zal zeker komen!
Waakt altijd en bidt altijd dat je in staat bent om te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en dat je onbevlekt en onberispelijk voor Hem mag verschijnen. Lucas 21:36 en 2 Petrus 3:14.

Jezus Christus moet de focus zijn in elk aspect van ons leven. En we moeten ons uiterste best doen om zoveel mogelijk mensen (zielen) te redden voor Hem, nu we nog hier zijn.

In 1 Petrus 3:20 noemt God je ongehoorzaam als je Hem niet vurig blijft verwachten. Lees ook Lucas 17:26-31.
Leef volgens Zijn Grote Gebod Matthëus 22: 37. Heb Mij lief met heel je hart, al je kracht en heel je verstand.
Laat Jezus jouw focus en passie zijn!
God gebied ons, dat wij Hem vurig moeten blijven verwachten en daarbij leven, alsof Hij elk moment terug zou kunnen komen. Openb. 3:10 "Omdat jij het BEVEL bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik jou bewaren voor de ure der verzoeking(eindtijd/verdrukking), die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen".

Vertrouw op Hem, wanneer je in geloof staat voor de redding van familieleden, vrienden etc. er is goed nieuws. Lees: Handelingen 16:32, Jesaja 49:25, Jeremia 31:16, Jesaja 54:13, Deuteronomium 30:6 en 20, Psalm 90:16, Psalm 127:3-5, Hebreeën 11:7 (alleen Noach was rechtvaardig in Gods ogen, toch kon zijn hele gezin gered worden). Vraag God om de juiste arbeiders op hun pad te sturen; dat de vreze des Heren over hun zal komen (ontzag voor God) en stel je vertrouwen op Jezus, onze Hoge Priester. Kijk niet naar hun gedrag, maar blijf geloven in de redding en verlossing van allen. Laat Gods beloftes niet los!! 
  
Op www.choothomas.com  bij ‘urgent message’, wanneer je naar beneden scrollt, vanaf 20 okt 2007, kun je vele getuigenissen lezen van mensen die samen met Jezus in de Hemel en of in de Hel geweest zijn. Mensen van verschillende leeftijden, sociale achtergronden en woonplaatsen. Tevens leggen ze uit: Waarom Jezus hun dit liet mee maken en wat ze met deze ervaringen moesten doen.

Het zal je helpen meer bewust te worden. Het leven wat je nu leeft en al je keuzes, die je nu maakt, zullen bepalend zijn voor je uiteindelijke eeuwige toekomst straks. Deze getuigenissen zullen je helpen Gods weg op te willen gaan en niet je eigen weg.
http://www.youtube.com/watch?v=qsM8Trg7v2U : Aldo Mc Pherson, een jongen die na het krijgen van een auto ongeluk, sterft en in de Hemel is geweest en o.a. een ontmoeting met Jezus had. Nu ong. 7 jaar later heeft hij nog steeds regelmatig ontmoetingen met Jezus en hieruit is deze brief gekomen 26 jan 2011.
                                     brief in het Engels

Information about Jesus.

Information about Jesus’ coming is in John 3:16, Mathew 24:21-22, Romans 10:9, 1 Thessalonians 4:16, Luke 16:19-31, etc. 
 
 The coming of Christ will be a wonderful event for the millions of believers in Jesus. They will be taken up to Heaven along with their young children. For the rest of humanity, it will be the beginning of a hell on earth. Those who remain will be presented with the choice of worshiping Jesus, or worshiping Satan. The latter will be the easy choice, but a horrible choice that no one should make.
The world will then go through seven years of the “Tribulation” described in the book of Revelation in the Bible as follows: During the first 42 months after Christ comes and takes to Heaven those who have accepted Him as their Lord and Savior, the Antichrist will come to power, will consolidate his power and cause peace to reign throughout the earth. Then great world catastrophes will lead many people to recognize that the judgment of God is taking place. In two separate happenings, half of the world’s population, probably many of the evil of the world, will be killed in cataclysmic events like nothing the world has ever seen. There will be earthquakes, tidal waves, hurricanes and other disasters described in the Bible. A sample of this may have occurred already. This will be a time of great persecution for the people who have delayed until then to accept Jesus as their savior. 
 
 At that time the Antichrist will be killed. Next, Satan will resurrect and take over the body of the Antichrist. All humanity will be required to worship him or his image. He will deceive people into believing that he, Satan, is God though miraculous happenings. Those who accept this will have the mark of Satan (666) either on their right hand or forehead (Revelation 13: 16-17). Those without this mark will not be allowed to buy or sell anything. Thus there will be monumental hardship for those people. Those who have pledged to Christ will have the mark of the Lord on them and will be mercilessly persecuted and tortured. Unless they give in to Satan, they will be killed. Satan’s plan is to drive as many as possible to worship him. So the easy way out will be to go along with Satan. Those who accept him will be doomed to be forever in hell. For doomed persons, it will be an eternity of torture and fire with no way out.
No one should choose to go through Tribulation. The choice is yours to make. The only way to avoid this is to become a follower of Jesus Christ, ask for His forgiveness of your sins, and then worship Jesus as your Lord and Savior. This is easy and has many great present day benefits.
 
To gain information on what is going to happen during Tribulation, read the last book of the Bible, “Revelations”. Especially note the passages in Revelations 20:4 and 14:11. If you haven’t read this before, you may find the images strange. The book “Revelation Unveiled” by Tim LaHaye explains in great detail what the symbols and events in Revelation really mean.
 
Jesus will help you all the time if you ask. Having true faith gives you a wonderful warm feeling, there is nothing like it. The Bible is the Word of God. Those who don’t believe this probably haven’t read it. The Bible says you are not saved by just doing good works. You must accept and love Jesus as your savior.

There are no non-sinners and never were except Jesus. I thought I was OK by just living a good life. For salvation, we must repent our sins. Also accept that Jesus’ crucifixion and decent into Hell and resurrection was penalty for removing our sins. Unless we accept Jesus, we won’t be saved no matter how pure our life. We must worship and love Jesus and our Heavenly Father, pray often and sincerely, read the Bible, and live by the messages in the Bible! And try to do what we believe Jesus wants us to do. We should show our love to everyone, forgive even our enemies! Help the less fortunate. The door is narrow. Jesus said: “No one will see the Father except through me”. “I am the way”. Although the door is narrow, it is wide enough for all who sincerely seek the love of Jesus.
Attending church is a real help. It gives fellowship and a way to share our beliefs, and have them reinforced. Regular tithing is important, and if we give with our heart, we will gain back in some way more value than we contribute. Everything that we “own” is a gift of God for us to use while on the earth. We can’t take it with us, but we can take the rewards of giving and good deeds.

The alternative to being saved is eternal hell. Satan is in control of the earth right now to the extent that God allows.
 He is working continually to try to have us come to his home, hell. He is trying to break up Christian marriages and friendships. Tell him to get out of your life - in Jesus’ name. Do this whenever you don’t sense Jesus’ presence.

How do I know these things? How did I get to be a believer? I have never seen Jesus but feel his presence. I ask Him for something (non-material and non-physical) and often get immediate response.

My turning point was in reading Choo Thomas’ book “Heaven Is So Real”. I have told my story in another writing of having a vision after reading the first few chapters of this book.
The author is a present-day apostle of Jesus. Her life is totally dedicated to Jesus while still fulfilling her role as a wife, mother and grandmother. I am most fortunate to know her and we correspond and talk regularly; each time is a wonderful experience. Everything in her book was verified for me in the Bible. I find the Bible interesting, not boring at all, and with modern language. The New International Version, NIV, was researched by noted scholars using all available texts, languages and modern tools.

The time to be saved is now! We don’t know how long we will be here, months, days or hours.
We need to concentrate on eternal life for our spirit, not present day pleasures. Our mission today is to spread the Word. How else will others know Jesus if someone doesn’t tell them?

Summary on how to be saved:
Accept Jesus as our savior; love him for his sacrifices and what he has done for us.
Be sure to also show Our Father our praise, thanks and love for everything we have and are.
Repent your sins. Ask for forgiveness every day.
Show love to everyone! Forgive anyone who we think has wronged us.
Pray often and pray sincerely to Heavenly Father in Jesus’ name, for important things.
Ask Jesus for the Holy Spirit to help in our everyday life. He is extremely helpful.
Try to do what you believe Christ wants you to do.
Live an example to others and they will recognize it. Some of course will try to tear you down.
Keep Satan from influencing your life; cast him out of your life in Jesus’ name!
Associate as much as possible with people who have similar faith, but don’t ignore others. Also: Attend church and tithe. If you don’t want to attend now, take the other steps immediately and tithe somewhere. However, church attendance helps in reinforcing your faith and in gaining knowledge.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lees meer...

        Eindtijd? Waar hebben ze het over?!!

 

 Leven wij in, wat de Bijbel noemt, de eindtijd? 
 
 Jezus vertelde, dat we moeten letten op de tekenen, zodat we kunnen weten, wanneer Hij weer terug komt. zie ook hoofdstuk:"De 7 tekenen voordat Jezus terugkomt"
 
Welke tekenen  bedoelde Hij?  
 
De anti-christ, Obama, geboorte van een nieuw ras, 666, NWO, Illuminatie, enz.
 
    
 
 
Nieuwe paus roept op tot vrede, tussen de verschillende religies, zodat er vrede zal kunnen komen. Eén wereldwijde religie!
 
1 Thes 5:3 Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust (peace and security!) overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen.
 
                                                     
 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=fxTSOqkpqVA&feature=player_embedded  Bijenpopulatie bijna uitgestorven, vogelsterfte, dolfijnen die de weg kwijt zijn, giga veranderingen op planeten, vulkaanuitbarstingen, tsunami's enz. Zeer verhelderende video!! De maker van deze video moedigt je aan om de video helemaal uit te kijken, zodat je begrijpt, waar hij naar toe wil met zijn boodschap.  
  
http://www.youtube.com/user/ernaklop                                                                                
leven wij in de eindtijd? ( 3 min.)
 
http://www.youtube.com/user/paulbegley34 deze voorganger kijkt naar wat er plaats vindt in de wereld en vervolgens wat de Bijbel erover te zeggen heeft. Dit laat zien hoe ver we in de tijd zijn.
 
 
 
1. De discipelen vroegen Jezus, wanneer Hij weer terug zou komen.
Zijn antwoord was:"Wanneer de vijgeboom weer tot leven komt!!". Math.24:32 Leer van de vijgeboom(dat is Israël).De wedergeboorte van Israël in 1948. Israël werd weer een natie en in 1967 kwam Jeruzalem weer in handen van de Joden. Dat zijn 2 hele belangrijke tekenen.
Math24:34-42 Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. 35 Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen. 36 Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het. 37 Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. 38 Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, 39 en zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt. 40 Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. 41 Van twee vrouwen die samen aan de molen draaien, zal de ene worden meegenomen en de andere achtergelaten. 42 Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. Zie verder hoofdstuk 5:"Ik kom spoedig!"
 
Hoe weten we dat de opname al spoedig kan plaats vinden? (3 min.) 
  
2. De generatie die nu leeft, is zeer ontwikkeld, maar heeft een hart van steen
(lees de krant of kijk gewoon om je heen en zie hoe mensen met elkaar omgaan)
  
3. Nucleaire wapens
 Een tijd van nucleaire oorlog in het Midden Oosten. De wapens zijn klaar, de dreiging tussen de verschillende landen is geen geheim.  De plaag die God dan zal toestaan, waarbij het vlees van je botten smelt, voordat je lichaam op de grond neervalt, door de inmense hitte van de "wapens". Zach. 14:12
Waterstofbom.
  
4. Jeruzalem komende onder het Joods bewind.
Is gebeurt in 1967.Gen. 17: 7-8
  
5. Internationale t.v.(sateliet)
Via de sateliet is het mogelijk om de 2 getuige, waar Openb. 11: 9 over schrijft, over de hele wereld tegelijk te kunnen late zien.
  
6. Generatie van wetsverachting,
waardoor de liefde verkilt.
Math. 24: 12. De wereld leert de mensen grijs gebied. Drugs, aids, abortus, pornografie enz. wordt getolereerd. God is duidelijk. Er bestaat geen grijs gebied.
 
  
7. Het feit dat je niet wil geloven dat Jezus aan het komen is,
is een bewijs dat Hij snel komt.
Math. 24: 37-44.
  
8. De zwarte dood.
Dodelijke ziektes, waar nog geen behandeling voor gevonden is. Aids, vogelgriep enz. Openb. 6: 8. Deze virussen veranderen steeds.
De mexicaanse varkensgriep
  
Enz., enz. Maar God wil dat je je bekeert, zodat jij hier niet zult zijn, wanneer de aarde geoordeeld gaat geworden.
Noach en zijn gezin wisten precies wanneer de vloed zou komen. Gen.7:4. 
  
http://nl.youtube.com/watch?v=Ck6aji4bdWU, filmpje van ong. 2 min. Are you ready! 
  
  
       Wat gebeurt er allemaal in de wereld?
  
Lees meer...

              De RFID- chip in je hand of voorhoofd, is het teken/merk van het beest, waar de Bijbel ernstig voor waarschuwt!!  

De Bijbel zegt:vlak voordat Jezus terugkomt om Zijn Koninkrijk te vestigen, zal de wereld vallen in de macht van een anti-christ(elijk) systeem. Een Eén-wereldsysteem, gekenmerkt door een merk in de mensen hun rechterhand en/of voorhoofd, waardoor alleen op die manier gekocht en verkocht kan worden. Wanneer je weigert om dat betalingssysteem aan te nemen, zal geld waardeloos zijn en het kopen onmogelijk voor je worden. Dit zal straks het enige legale betaalmiddel in de hele wereld zijn. Om dat wereldwijde systeem erdoor te krijgen, zal elke valuta en economie van elke natie eerst moeten falen. We zijn al aardig op weg!
Wat zegt de Bijbel hier over??
De Bijbel is hier heel duidelijk over, als je kiest voor deze manier van financiëren, wat logisch is, omdat dat dan de enige manier zal zijn, om nog te kunnen leven op aarde, dan zul je voor Eeuwig verloren zijn!! Omdat je niet Jezus, maar het systeem van de Nieuwe Wereld Orde(en dat is Gods vijand), als jouw Heer/Voorziener kiest!
God zegt:"Wanneer je deze beslissing maakt, zal Ik je niet kunnen vergeven en zul je, wanneer je sterft rechtstreeks naar de Hel gaan. Iets wat God nooit voor jou bedoeld had!
 
Openb. 13:16 Verder liet het( de anti-christ, is de wereldleider die straks aan de macht komt, maar nu al achter de schermen bezig is) alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun hand of op hun voorhoofd. 17 Alleen mensen met dat teken – dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam – konden iets kopen of verkopen.
  
Openb 14:9‘Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of zijn hand krijgt, 10 zal hij de wijn van Gods woede moeten drinken. De rook van die pijniging zal opstijgen tot in eeuwigheid. Wie het beest en zijn beeld aanbidden, of wie het merkteken van zijn naam draagt, ze krijgen geen rust, overdag niet en ’s nachts niet.’  
  
Openb. 16:2  Alle mensen die het merkteken van het beest droegen en zijn beeld aanbaden, kregen kwaadaardige en pijnlijke zweren.
  
Openb. 20:4  Het zijn de zielen van hen die onthoofd waren omdat ze van Jezus hadden getuigd en over God hadden gesproken; zij hadden het beest en zijn beeld niet aanbeden en ook zijn merkteken niet op hun voorhoofd of hun hand gekregen.
  
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1711-Qzvxk4#at=142  Paul Begley legt uit wat de wet HR 3200, section 2521, in het kort op neer komt. Vanaf 23 mrt 2013, zal elke Amerikaanse burger verplicht gechipt moeten worden met een RFID chip in zijn hand, zodat iedereen vanaf dan medisch verzekerd is. Goed toch!! Geen gesjoemel meer met identificatiefraude en meteen al je medische gegevens bekend, wanneer dat nodig is. Met deze RFID chip is bekend:
1. Al je medische gegevens
2. Je financiële gegevens.
3. Het is tevens een GPS( die 7 keer beter werkt dan elke andere GPS die nu beschikbaar is), dus je bent overal en altijd traceerbaar.
 
De wet is begin 2012 al geaccepteerd en de technieken om dit systeem te laten werken, zijn al klaar. Het is enkel een kwestie van implanteren.
 
https://www.youtube.com/watch?v=eAUGBO287sU&list=UU8MyFJ1tspsMOb23pn5e0ow In Amerika is er een school, waar kinderen hun lunch betalen dmv een palmscanner!! Obama heeft al voor de tv camera's gezegd, dat iedereen zal gechipt moeten worden!
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=6ba0Xd6plvE  Een voorganger(Perry Stone) vertelt over de laatste ontwikkelingen en informatie over de RFID-chip!!! Hij heeft contacten met mensen in Israël, Europa en de VS, die te maken hebben met deze dingen.(18 min. durend) Jammer genoeg is de hele preek niet meer te vinden.
  
http://www.youtube.com/watch?v=P0agYoeQmuQ&feature=relmfu  Michael Hoggard spreekt over the mark of the beast. Dit is deel 1, er zijn er 6.
                                                  
  
Waarom is het zo erg om dat merk aan te nemen?                             Ik heb verschillende teachings gehoord (Tom Horn, L.A. Marzulli, enz) en het lijkt erop dat "het merk" in staat is, om het DNA(erfelijkheidsmateriaal) van de mens te veranderen). Daarnaast kies je ervoo,r datniet langer meer God jouw voorziener is, maar het systeem van de anti-christ. Watof het merk(waarschijnlijk een chip) ook met je doet, God zegt in ieder geval heel duidelijk dat Hij als gevolg van die keuze, dan niets meer voor je kan doen en na je sterven zul je dan als nog in de hel terecht komen, voor eeuwig en eeuwig. Dit zou meer dan afgrijselijk zijn. Dus wordt wakker, let op en weiger om zijn merkteken te ontvangen (zelfs al kost het op dat moment je leven, onthou: "wanneer je sterft,  stopt je leven niet, maar daar begint het pas!!").
Misschien vind je mijn manier van schrijven overdreven en over de top, maar het gaat om jouw redding, de redding van je ziel voor eeuwig. Weet, dat als je sterft het niet ophoudt. Nee, dan begint het pas en er is te veel bekend om dat te kunnen ontkennen, onderzoek het.
Het zal een afschuwelijke tijd op de aarde zijn (oorlogen, natuurrampen, overstromingen, vuur op aarde, tsunami's, grote hongersnoden, vreselijke angst, grote verwarring, epidemische ziektes, martelingen, mensen worden onthoofd enz.). De Bijbel zegt dat een kwart van de bevolking die dan nog op aarde zijn zal sterven door het zwaard, de honger, de zwarte dood en door de wilde dieren.(Openb. 6:8). En in Openb. 9:16 staat daarna nog eens een derde deel van de mensen zal sterven. Dat betekent dat er in de grote verdrukking de helft van de menselijke bevolking die dan nog op aarde leven, zal sterven aan allerlei rampen. Dat is één op de twee mensen. Hou dat goed in gedachten. Dus de kans dat je die jaren zult overleven, is niet erg groot. 

Er zal immens grote druk uitgeoefend worden op de mensen, die niet het teken willen aannemen (misschien verlies van je baan, huis, bezittingen, reputatie, en onderga je martelingen en uiteindelijk de dood door onthoofding). Lees: Openbaring 20:4.
Maar er is hoop. In deze afschuwelijke tijd zullen toch heel veel mensen gered worden voor de Eeuwigheid(Openbaring 7:9, 7:14). Je bent niet de enige.  Het zal een grote uitzichtloze puinbak op aarde zijn. Heel veel mensen zullen sterven. Complete steden zullen weggevaagd worden (H-bom, nucleaire wapens).

Maar waar het uiteindelijk omgaat is:" Waar ga jij de eeuwigheid naar toe?"   Aan jou de keus, je hebt het zelf in de hand. Onderzoek het.
http://www.sidroth.org/site/News2?abbr=tv_&page=NewsArticle&id=11177 LA Marzulli, Christen en onderzoeker, vertelt hieir, vanaf ong. 7 min., over vreemde tekenen in het heelal, nieuwe informatie over de chip, UFO's, de Bijbelcode, enz.                                                                                                     
  
.http://www.divinerevelations.info/Documents/Mark_of_the_Beast/Mark_of_the_Beast_666.htm    Dit filmpje waarschuwt je voor de tijd, waarin het "teken"aangeboden zal worden en waarom God zegt, om dat nooit aan te nemen!!
http://www.youtube.com/watch?v=v8uJPpfxqPk&feature=related  wat te doen, wanneer je in de grote verdrukking zit, heb hoop!!
 http://www.youtube.com/watch?v=1gsN2NZDhhc          9 min. durend filmpje, kwam uit in 2008 en geeft inzicht in wat er gaande is op deze wereld, wat het werkelijke motief is, voor de verschillende wereldse gebeurtenissen.
http://www.youtube.com/user/paulbegley34 

Een vurige voorganger spreekt over dat je aan de tekenen kunt zien, dat Jezus/Yeshua komt!!! 

Hier stond een youtube filmpje, maar die is helaas weggehaald. De informatie die verteld werd kwam van een arts, die lid is van de Amerikaanse Medische staf. Hij was op weg naar een conferentie met 3000 andere medici om te praten over de nieuwe chip. Voor het einde van 2009 moet deze chip klaar zijn om gebruikt te kunnen worden. Er werd verteld dat voor  2012, elke Amerikaanse burger, onder het mom vanwege veiligheidsredenen, verplicht gechipt zou moeten zijn. Al je medische en persoonlijke gegevens zullen hierop te lezen zijn. Denk niet, dat is ver weg in Amerika. De hele wereld zal hier uiteindelijk mee te maken krijgen.  Zie verder het 2e Hoofdstuk over: De 7 laatste tekenen die de komst van Jezus Christus aankondigen, onder punt 7.
 Dit is de nano-chip. Zo klein dus!!! Past in de punt van een injectie naald!!!
                            
dit is een microchip, die heeft de grote van een rijstekorrel. Een heel aantal mensen lopen al met een microchip  rond. Leden van het koningshuis, sommige soldaten uit het leger. Dit wordt gebruikt ter identificatie.
http://www.youtube.com/watch?v=lcLqHcl8M20 : hier vertelt een man hoe hij een droom van God kreeg, die hem erg verontrustte, waaruit later bleek, dat God waarschuwt voor het binnenkort ingevoerd worden van de RIFD chip. En dat dat, het teken uit Openbaringen 13:16 is. Wanneer je daarin mee gaat, zegt de Bijbel ben je voor eeuwig verloren! God kan dan niets meer voor je doen. Zelfs al ben je een kind van God. Omdat niet langer meer God jouw voorziener is, maar je gekozen hebt voor het systeem van de anti-christ. Daar is geen vergeving voor mogelijk en na je sterven zul je dan als nog in de hel terecht komen, voor eeuwig en eeuwig. Dit zou meer dan afgrijselijk zijn. Dus wordt wakker, let op en weiger om zijn merkteken te ontvangen. Lees verder ook Hfdst. "Brief voor achtergeblevenen."
http://end-times-prophecy.com/blog/?tag=fredfederal: hier kun je lezen over hoe de Bijbel waarschuwt, over het systeem wat de Eén Wereld Regering zal gaan hanteren. Wat de Bijbel het teken van het beest noemt. De RFID chip, geplaatst net onder de huid in je rechter hand of voorhoofd. Hier lees je ook over de droom die hierboven wordt vertelt in het youtube filmpje. God waarschuwt, dat die tijd al snel gaat komen.
http://www.youtube.com/watch?v=kJ8j6YhXWb4  Wetenschapper Dr. Gasson, heeft in zijn hand een RIFD-chip laten zetten, hij onderzoekt wat er gebeurt, wanneer deze kleine computer een virus oploopt?!!(ong. 2 min.)
LA Marzulli, in een interview. De chip komt eraan en 2000 jaar geleden, waarschuwde God ons er al voor. Let op, let op het is een truc van de vijand!! Als je dat accepteert in je lijf, kan Ik(God), niets meer voor je doen en zul je voor eeuwig verloren gaan. Je legt je vertrouwen om in je dagelijkse levensonderhoud te voorzien, in de handen van Gods vijand!!! 
http://www.youtube.com/watch?v=ZJlIsQ6S3A8&feature=related: waarschuwing:  neem niet de chip die je straks(in de grote vedrukking) zal worden aangeboden.
http://boinnk.nl/blog/19831/het-is-opvallend-stil-ineens-rond-de-microchip-maar/   Nieuws over de microchip. Wat ze van plan zijn en wat voor effect de microchip heeft op je lichaam en denken.
 
http://xandernieuws.punt.nl/?id=637635&r=1&tbl_archief=& Een verslagje over iemand die een boek heeft geschreven over de microchip en wat de Bijbel erover schrijft.
  
Hieronder heb ik nog een brief toegevoegd, wat gaat over waar ik hierboven over geschreven heb. Op een iets andere manier belicht en wat uitgebreider, vandaar dat ik hem er toch bij zet.
 

                “Het merkteken van het beest”, 666!!  RFID

 

“Openb. 13: 16-18 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.  18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.” 

666, EEN SYSTEEM VAN WERELDWIJDE REGERING

 

In deze dagen, biometrische identificatiessystemen computer geleid, ontwikkelen zich snel en zijn al in onze maatschappij geaccepteerd. Chips die van RFID technologie gebruik maken (identificatie door radiofrequenties) zijn al ingewerkt in elektronische apparaten, goederen verkocht in detailhandel, veehouderij, en mensen. Het gaat niet om science fiction van morgen, het gebeurt vandaag.

In veel delen van de wereld, wordt het menselijk inplant van de microprocessor (VeriChip) van Applied Digital Solutions gebruikt als bijstand in diagnoses van Alzeimer ziekte, geestesziekten, diabetes, hartproblemen en het helpt ook om kidnappings te voorkomen. In de nabije toekomst, zal dit soort biochip algemeen geaccepteerd en ingeplant worden voor persoonlijke identificatie, bescherming, toezicht, opsporing, handel, en andere gebruiken die we ons nog niet kunnen voorstellen. Helaas slaan zulke biochips een persoonlijke identificatie op en de door zijn gebruik gegenereerde informatie zal in een database opgeslagen en bewaard worden. Uw lichaam wordt een gelabeld eigendom waar toezicht wordt op gehouden en waarvan het gedrag bijgehouden wordt. Het implanteren van een microchip in een lichaam wijzigt een persoon zijn/haar fysiek, mentaal en uiteindelijk geestelijk. Het probleem dat voortkomt uit het gebruik van een biochip bij mensen is meer dan een esthetische, medische, politieke of wettelijke kwestie.

Satan is aan het werk in de wereld en hij beïnvloedt de personen en de maatschappijen om zijn doelen te realiseren. Bewust zijnde of niet zal de antichrist de mensen forceren om een programma te volgen en te gehoorzamen die in het beste belang van individuen ontworpen blijkt maar, die naar het model van de geschiedenis der mensheid en rebellie van de mens tegen God, pijn en lijden zal brengen tot de terugkeer van Christus.

« En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. »  (Openb. 13 :14-15)

 

Er komt een tijd waarin maatschappijen en levens zullen geregeerd worden door een zelf opgelegd systeem, waarin de mensheid wordt gecontroleerd, geanalyseerd en geëvalueerd door computers. In die tijd, ieder die dit systeem weigert te aanvaarden, zal gemarteld en dan gedood worden.

 

ONTWIKKELING VAN EEN ALOMTEGENWOORDIGE MAATSCHAPIJ.
 Wij gaan naar een alomtegenwoordige maatschappij waarin mensen uit alle geledingen toegang kunnen vinden tot alles, overal, op elk moment ongeacht van tijd of plaats. De implementaties van RFID-technologie in de detailhandel is één voorbeeld. Geschat wordt dat het grootste deel van de detailhandel zeer binnenkort RIFD technologie zal gebruiken en de barcodes zal vervangen, die de laatste 30 jaar gebruikt zijn.

Wat zulk een ontwikkeling aanspoort is het geloof dat we veiliger, makkelijker en rijker zullen leven en meer zullen genieten van onze levens door het gebruik van de technologie om alle dagelijkse aspecten van het leven te beheren. In een maatschappij die hunkert naar een financieel automatisch beheer, onmiddellijke communicatie en veiligheid, is er alleen maar een el lengte voor de RFID biochips om in het lichaam ingeplant te kunnen worden, en uiteindelijk geld dat makkelijk gestolen, verloren of verborgen wordt, te vervangen.  In de nabije toekomst:

1. Iedereen zal worden verplicht om een biochip te hebben. Alle financiële verrichtingen zullen deze chip gebruiken door de uitwisselingseenheden van vandaag te vervangen.

2. Er zal een private ingreep zijn en vrijheid zal ophouden te bestaan.

3. Een charismatische leider, die de antichrist is, zal de hele wereld regeren door middel van een aan elkaar verbonden en onderling afhankelijk systeem …

HET MERKTEKEN VAN HET BEEST IN HET MENSELIJK LICHAAM, WE MOGEN  DIT NIET ONTVANGEN.!!!(Openb 14:9-11, 16:2)

1) Die merkteken aannemen is de onomkeerbare daad van uw ziel aan satan te verkopen. Deze zonde is onvergeeflijk en kan niet omkeerbaar gemaakt worden door fysieke verwijdering van het merk. (Openb. 14:9-11). Uw ziel behoort tot God. Vandaar, als u dit merkteken ontvangt, dan zult u satan toebehoren.

2) Als u dit merkteken ontvangt, dan stelt u opzettelijk uw geloof in de mens en niet in God. U kiest actief om te leven zonder een liefhebbende God die verlangt om met u de eeuwigheid in de hemel door te brengen. God wil niet dat u de weg kiest die naar de hel leidt. God wist deze dingen op voorhand, en omdat Hij van ons houdt en wilt dat we dit erkennen, was ons dat door middel van de schriften van de apostel Johannes in het boek Openbaring geopenbaard. Als u niet opgenomen wordt en dus achterlaten voor de grote verdrukking, moet u niet het merkteken van het beest ontvangen, zelfs als u gemarteld en dan gedood zal worden voor het feit dat u niet de daden van de door satan gesanctioneerde regering aanvaardt. U moet zich dit ten allen tijde herinneren omdat de hoop van de hemel blijft totdat het einde gekomen is.

HEEFT U JEZUS ALS UW PERSOONLIJKE REDDER AANVAARD?

Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods.” (Rom 3:23)

Geld is niet alles. Een persoon kan niet tot God komen door het geloven in andere goden, ethiek, discipline of door middel van goede werken. Alleen maar een persoonlijke relatie met Jezus Christus maakt het mogelijk om rechtvaardig te staan voor een heilig God op het einde van de menselijke geschiedenis. Het was om deze reden dat Jezus Christus op het kruis geleden heeft, zijn bloed vergoten heeft, stierf en opgestaan is uit de dood. Dit werd gedaan om God’s bereidheid, bekwaamheid en de heerlijkheid van God te tonen om ons van zonde en dood te redden.

Lees meer...   (1 reactie)

        Info in English: Wake-up call!!
 
 

March 1, 2009

     Praise the Lord for such an awesome Revelation February 24, 2010

I was certain the rapture would happen in 2009 but it did not and I was very, very disappointed.  During the first week of 2010 the Lord explained to me that the rapture was supposed to have happened in 2009 but He had delayed it for only a twinkling of an eye.  Since the beginning of 2010 the Lord has talked about the rapture with urgency now more than ever before.  The way He talks about the Rapture, it sounds like it could happen any second.   

On February 24, 2010 I asked the Lord if the Rapture would happen anytime soon and if so, would He please show me a vision of the Rapture right now.  The moment I said that, I heard a great groaning come from my innermost stomach with a very loud noise that the whole house could hear.  I think it lasted for at least 10 minutes then I started speaking in a new tongue, not the one I usually speak, and it was very loud.   This eventually changed to the Heavenly (Holy) songs with the same new tongues I was speaking.  I was singing the new Holy song and it was so beautiful and louder than any other Holy songs I have ever sung before.  During this encounter words cannot express how much peace and joy I felt.  It was like my body would fly away with joy and then I started seeing the Rapture vision so very clearly.  I saw a cemetery and so many new bodies were coming out of the graves and they were flying upwards.  As I was looking at them flying into the air I saw the air was filled with so many people and I begun to see people I personally knew that the Lord has been telling me for some time that they would be Raptured.  Among these people were my family and my new body was also flying in the air too.  The next thing I saw on top of the clouds were so many people and the Lord was standing on the clouds in the center of all these people as they gathered around Him.   At the end of the vision I was crying with tears of joy.  

God has shown me many visions of the Rapture including the ones He showed me for the book; however, this one was very different than any other before.   For the past couple of years God has shown me several visions of the Rapture but He has never told me to post it on my website before.  This time He told me to put it on my website and also the Korean Café so people can read it and prepare and stay ready for the Rapture.  I really feel we will be going home much sooner than we think; Praise the Lord.  I want all the readers of the book to know that ever since the revelations of Heaven 14 years ago the Lord still visits me after each of my prayers, which is four times a day.  I never miss that for anything or anyone.  After each of my prayers the Lord’s presence shows up and talks about many things especially Heaven and what it will be like when we get there.  He is so faithful.  Whoever wants to be Raptured and enter His Kingdom has to love the Lord above all and He has to be the center of every area of their lives no matter what the situation is.  We have to die from all worldly desires.  Also without hardship we cannot enter His Kingdom.  Read Acts 14:22.  No matter how hard our situations or whatever tribulation comes to our lives we have to endure until the end because it will all be worth it at the end.  We have to remember how the Lord suffered for us on earth.  Read Philippians 1:29.  I pray whoever reads this revelation will stay ready for the Rapture anytime.  The most important work of our salvation is witnessing.

May God’s favor be on each and everyone who reads this message; Hallelujah.

Choo Thomas

                                                ---------------------------------------

Webmaster's Commentary: Dear Brothers in Sisters in Christ. According to the Bible, in the end-times, the whole earth will go through some terrible times. As Christians, we are called to "Watch therefore, and pray always that you may be counted worthy to escape all these things that will come to pass (referring to the Rapture), and to stand before the Son of Man." Luke 21: 36. I believe our whole world is on the verge of total economic collapse and have written an article about it. You can read it by clicking here. God bless you!( read on www.choothomas.com , urgent message).

  
  

September 28th, 2009

Dear Brothers and Sisters in Christ,
  
Listed below is very important information about the Mark of the Beast.  It is very important that you read the whole thing especially the very last line.  Please forward this email to all the people you know saved and unsaved, so they can forward it to all others too.  Print and hand them out to people on the streets and everywhere you go.  When printing, please print from where it states the mark of the beast (666) and it will all fit one page both front and back.  Everyone needs to be warn about the Mark of the Beast, both Christians and nonChristians.  As you already know, we are in the end times.  The Lord said, this message is very, very important to both believers and nonbelievers because we are in the days of Noah, Luke 17:26. Thank you.
  
God favor is on you
  
Choo Thomas

                                         MARK OF THE BEAST (666)

                                                           RFID

“He required everyone – great and small, rich and poor, slave and free – to be given a mark on the right hand or on the forehead.  And no one could buy or sell anything without that mark, which was either the name of the beast or the number representing his name.  Wisdom is needed to understanding this.  Let the one who has understanding solve the number of the beast, for it is the number of a man.  His number is 666” (Rev. 13:16-18 New Living Translation).

              666 IS A SYSTEM OF THE ONE WORLD GOVERNMENT

At the present time, computer-assisted biometric identification systems are being developed rapidly and have been readily accepted into our society.  Miniature computer chips, using RFID (Radio Frequency Identification) technology, have already been embedded within electronic appliances, retail goods, livestock, and human beings.  This is not tomorrow’s science fiction – it is happening today. 

In many parts of the world, Applied Digital Corporation’s human implanted RFID microchip (VeriChip) is used to help diagnose Alzheimer’s disease, mental illness, Diabetes, heart problems and it also helps to prevent kidnappings.  In the near future, this type of biochip will be widely accepted and implanted for personal identification, protection, monitoring, tracking, commerce, and other uses not yet imagined. 

Unfortunately, such biochips store personal identification and the information generated from its use will be stored and maintained in a computer database.  Your body becomes a tagged asset that is monitored and whose behavior will be tracked.  Implanting the microchip in the body alters a person’s physically, mentally and ultimately – spiritually.  The problem that arises from the use of biochip in humans is more than an aesthetic, medical, political, or legal issue.
  The micro chip is just as small as a rice grain.
 Dit is de nano chip, it can put in a needle, so small!!

Satan works in the world and he shapes people and society to achieve his goals.  Knowingly or not, anti-christ will force people to follow and obey an agenda that appears to be in the best interest of its people but, in following the pattern of human history and man’s rebellion to God, will bring about pain and suffering until Christ comes again.

“…he [satan’s agent] deceived all the people who belong to this world.  He ordered the people of the world to make a great statue of the first beast, who was fatally wounded and then came back to life.  He was permitted to give life to this stature so that it could speak.  Then the statue commanded that anyone refusing to worship it must die.”  (Rev 13vs14-15 New Living Translation).

A time is coming when society and lives will be ruled by a self-imposed system where mankind is monitored, analyzed, measured, and evaluated by computers.  In those times, anyone who refuses to accept this system will be tortured then killed.

                          FORMATION OF A UBIQUITOUS SOCIETY

We are moving towards a ubiquitous society where people from all walks of life can access anything, anywhere, and at anytime regardless of time and location.  The implementations of RFID technology in retail stores is one example.  It’s estimated that the majority of retail merchandise will use RFID technology very soon and will replace bar codes, which have been used for the past 30 years.

What drives such development is the belief that we will live safer, easier, richer and more enjoyable lives by using technology to manage everyday aspects of daily life.  In a society that craves automated financial management, instant communication and security, it’s not a far stretch for RFID enabled biochips to be implanted into the body, and eventually replacing currency that is easily stolen, lost, or hidden.  In the near future:

1)       All people will be required to have a biochip.  All economic operations will use this chip thereby replacing today’s unit of monetary exchange.

2)       There will be privacy invasion and freedom will cease to exist.

3)       A charismatic leader, who is the Anti-Christ, will rule the whole world through a system that is interconnected and interdependent.

                 MARK OF THE BEAST IN THE HUMAN BODY, WE MUST
                      NOT RECEIVE IT.  (REV 14VS9, 14VS11, 16VS2)

1) Accepting this mark is the irreversible act of selling your soul to Satan.  This sin is unforgivable and cannot be reversed by physically removing the mark (Rev. 14:9-11).  Your soul belongs to God.  Therefore if you receive this mark, you then will belong to Satan.

2) If you receive this mark, you willfully placing your faith in man and not in God.  You are actively choosing to live without a loving God who desires to spend eternity with you in Heaven.  God does not want you choosing Hell’s path.  God knew these things beforehand, and because He loves us and wants us to acknowledge this, it was revealed to us through the writing of the apostle John in Revelation around 100 AD. If you are not taken up to heaven and are thereby left behind for the tribulation, you must not receive the mark of the beast even though you will be tortured then killed for not accepting the government’s sanctioned acts of satan.  You must remember this at all times because the hope of heaven still remains until the end comes.

         HAVE YOU RECEIVED JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR?

For all have sinned and fall short of the glory of God. (Rom. 3:23)

Money is not everything.  A person cannot come to God by believing in any other gods, ethics, discipline, or by good deeds.  Only a personal relationship with Jesus Christ makes it possible to stand righteous before a holy God at end of human history.  It was for this reason that Jesus Christ suffered on the cross, shed His blood, died, and came back to life.  This was done to demonstrate God’s willingness, ability, and glory in saving us from sin and death.

I am the way and the truth and the life.  No one comes to the Father excerpt through Me.  (John 14:6)

That if you confess with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved.  For it is with your heart that you believe and are justified.  And it is with your mouth that you confess and are saved.  (Rom 10:9-10)

You must believe in Jesus and that He died for your sins.  Jesus loves you.

For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. (John 3:16)

Realize that you are a sinner and you must pray in faith.  You need to receive Jesus as your personal Savior.  There is surely a Heaven and a HellJesus Christ is the only way to Heaven.

               JESUS IS COMING SOON, PREPARE FOR THE RAPTURE

Jesus, who redeemed us through the cross will prepare a place and will come back to be with us.  He has promised us.  (John 14:3).  The rapture will take place before the Great Tribulation (Rev. 3:10).  Jesus said, “you know to interpret how to interpret the appearance of the sky but you cannot interpret the signs of the times, (Matt. 16:3 Luke 12:56).

                        ALL BELOVED SAINTS IN JESUS CHRIST

The rapture is reserved for those saints who will be lifted into the sky upon God’s trumpet call, saints that are to be raptured will be lifted into the sky to meet Jesus in the clouds (1 The 4:16-17).  The rapture is reserved for those believers who wear spiritual white robes.  Their physical body will be transformed into a glorious body and will be God’s delight, (Rev. 19:7-8). 

If you remain in lukewarm faith, Jesus will spew you out so you must not be like this type of believer (Rev. 3:16).   Jesus’ first coming was to bring salvation, but He is coming again to meet those who are Ready and Waiting in the clouds at the sound of the trumpets and this is call Rapture.  Lord Jesus, will take His children with Him to Heaven.  After the tribulation on earth then He will return again on earth with those who were ratpured with Him into Heaven to the New Jerusalem this will be called His Second Coming.  For what is our hope, our joy, or the crown in which we will glory in the presence of our Lord Jesus when He comes? Is it not you? (1 Thess. 2:19)

At Jesus’ return, only raptured saints will be presented at the seat of glory (1 Cor. 15:49-55).  Even if we do not know the day and time of His coming, the sons of light are not in darkness therefore that day will not come upon you like a thief (1 Thess. 5:4-5).  Do not be lukewarm believers nor do not sleep but be awake and pray, (1 Thess. 5:1-4).  Remember, therefore, what you have received and heard: obey it, and repent.  But if you do not wake up, I will come like a thief, and you will not know at what time I will come to you, (Rev. 3:3). Those with lukewarm faith, those who are tied to the world, and those who do not know Jesus will be left behind for the Great Tribulation.  The Great Tribulation will be the most devastating time in all of human history.  Those who are left behind in the Great Tribulation must not receive the biochip (which bears satan’s name) into their body (forehead or right hand; Rev 13vs16, 20vs4) even to the point of death.  Christians who commit suicide will spend eternal life in hell.  By refusing this chip, you will be tortured then killed.  For the unblelievers (nonChristians) you don’t only have to refuse the chip but also you will have to confess Jesus as your Lord and savior with your lips, ask of forgiveness of your sins and believe in your heart that is the Son of the God and He died for us, Amen.Mark of the Beast Warning in other languages (click below to view):

Chinese (Traditional), Chinese (Simplified), French, Phillipines, West Africa, East Africa, South Africa, Indonesia, India, Hindu, Nigerian, Korean, Russian, Spanish, ItalianSeptember 23, 2009

                                 A MESSAGE FROM SISTER SANDRA SADIQ

When I first became born again Christian 12 years ago I went to a Benny Hinn's crusade in Long Island, New York and bought this Spirit filled Life Bible from Benny Hinn's ministry on 13 August 1997 (5:47pm).  I was so poor and broke but I was so happy to spend $50 on a bible because my Pastor always said it was good to have a least one good study/quality bible that we can keep for years  and she said we spend money on everything else why not spend money on God's things.  I was just so happy to be saved and full of peace I felt that was the best gift I could give myself anyway. 
 
After the Lord started dealing with me about end times, in October 2008 Holy Spirit led me to the spiritual answers written on page 2001 by Pat Roberstson in that New King James bible from Benny Hinn's ministry and I could believe what I was seeing or reading.  Mind you, I have had this bible for over a decade even taken it to war but then read the bible just Genesis to Revelation.  God knew He had created me for End times revelations before I was even formed in my mother's womb that is why He moved my heart to purchase that bible because at the end He was going to use the things on the page 2001 to tell the world if they will listen.  Please take a look for yourself and you will not believe the Lord had already given Pat Roberston knowledge of what was really going to happen and how the AntiChrist (A/C) was going to come on the scene of the earth, wow.

I JUST HAVE TO SAY I LOVE THE LORD.  HE IS THE ROCK OF MY SALVATION AND HE ROCKS FOREVER MORE. 

                       ENDTIMES (SIGNS, RAPTURE, ANTICHRIST, ETC.)
                                            RAPTURE (CAUGHT UP)
The carrying of a person to another place or sphere of existence.
1 Thess 4:16-17 After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever.
Dan 12:2, 13(Daniel will be died/resting and at the end he will also arise)
1 Corin 15:51-53 (We shall be changed in a twinkling of an eye)

                           ENDTIMES SIGNS BEFORE THE RAPTURE
1. Matt 24:3-14 (JESUS talks about the signs of the end times)
2. Mark 13:4-13 (JESUS talks about the signs of the end times)
3. Luke 21:8-19 (JESUS talks about the signs of the end times)

       FINAL PIECE TO THE PROPHESY THAT HAD TO BE FULFILLED
            BEFORE THE RAPTURE  (WHICH HAS BEEN ALREADY)

2 Thess 2:3 (Let no one deceive you in any way. For that day will not come, unless the rebellion comes first, and the man of lawlessness is revealed, the son of destruction)

                               THE MEANING OF ANTICHRIST (A/C)

1 John 2:22 Who is the liar? It is the man who denies that Jesus is the Christ. Such a man is the antichrist—he denies the Father and the Son.

1 John 4:3 but every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. This is the spirit of the antichrist, which you have heard is coming and even now is already in the world.

2 John 1:7 Many deceivers, who do not acknowledge Jesus Christ as coming in the flesh, have gone out into the world. Any such person is the deceiver and the antichrist.

The spirit of the antichrist is always in the world and has shown itself in many ways and in many people down the ages.

Empowered by satan, this last great antichrist will recognize no authority, Christian or otherwise, apart from his own, will put himself in the place of God as the sole controller of mankind.

1 John 2:18 The last hour (not in the timing of man of in the timing of God)
SOME PEOPLE HAVE BEEN SEEING 11:11 OR 01:11 (ALL THESE 1’S) IT IS BECAUSE LORD TOLD ME THE REASON WHY I KEEP SEEING THE 1’S IT IS BECAUSE OF THE ANTICHRIST WHO HAS BEEN REVEALED IN THE LAST HOUR AND THE LAST HOUR IS 11PM.

                             THE NAMES OF THE ANTICHRIST (A/C)

1. AntiChrist will come – 1 John 2:18
2. The man of lawlessness – 2 Thess 2:3
3. The man doom to destruction – 2 Thess 2:3
4. Lawless one – 2 Thess 2:9
-Lawless means contrary to or without regard for the law: lawless violence/ being without law; uncontrolled by a law; unbridled; unruly; unrestrained: lawless passion
5. Name of the beast/the number of his name 666- Rev 13:17-18.

                           GOD SAID TO ME IN JANUARY 2009 THAT
                                    THE FIRST SEAL IS OPENED.

                             HOW CAN THE A/C BE KILLED/DESTOYED
1. He (A/C) cannot be killed by human hands (Dan 8:25)
2. The Lord will consume the A/C, lawless one with the
-Breath of His mouth
-Destroy with the brightness of His coming (2 Thess 2:8)
3. He (A/C) will be captured with the false prophet and will be cast alive into the Lake of             fire burning with brimstone (Rev 19:20)

                              SOME OF THE THINGS THE A/C WILL
                                    DO/ HIS CHARACTERISTICE
1. He will have a mouth speaking pompous words (Dan 7:8, 11; 11:36; Rev 13:1,5,6)
2. Whose appearance was greater than his fellow (Dan 7:20, 23-24)
3. He is going to make war against the Saints (Christians) (Dan 7:21)
4. He shall speak pompous words against the Most High (Dan 7:25; 11:36)
5. Then Saints shall be given into his hand for 3 1/2yrs (Dan 7:25; Rev 13:7)
6. He shall persecute/oppress the Saints (children) of the Most High (Dan 7:25)
7. A king (leader) shall arise having fierce features, who understands sinister schemes (Dan 8:23)
8. He shall be mighty but not by his own power (Dan 8:24)
9. He shall prosper and do his own pleasure (Dan 8:24)
10. He shall corrupt & destroy the mighty men & the holy people(Israel, saints) (Dan 8:24)
11. Through his policy he shall cause trickery to prosper in his hand (Dan 8:25 Amp)
12. He shall magnify himself in his heart and mind (Dan 8:25)
13. In their security he will corrupt and destroy many (Dan 8:25)
14. He shall also stand up against the Prince of princes (JESUS), (Dan 8:25)
15. He shall be broken and that by no [human] hand (Dan 8:25)
16. He shall confirm a covenant with many for one week but in the middle of the week he will bring an end to sacrifice and offering (peace covenant with Israel (Dan 9:27)
17. He will stop the offerings and sacrifices after three and one-half years (Dan 9:27, NCV)
18. He will set up a sacrilegious object that causes desecration, until the fate decreed for this defiler is finally poured out on him (Dan 9:27, NCV)
19. And armed forces of his shall appear [in the holy land] and they shall pollute the sanctuary, the [spiritual] stronghold, and shall take away the continual [daily burnt offering] (Dan 11:31Amp)
20. They (A/C and his soldiers) shall set up [in the sanctuary] the abomination that astonishes and makes desolate [probably an altar to a pagan god] (Dan 11:31Amp)
21. The covenant he shall pervert and seduce with flatteries, but the people who know their God shall prove themselves strong and shall stand firm and do exploits [for God] (Dan 11:32 Amp)
22. He shall do according to his will (Dan 11:36)
23. He shall exalt himself and magnify himself above every god (Dan 11:36)
24. He shall prosper till the wrath has been accomplished (Dan 11:36)
25. He shall regard neither the God of his fathers (Dan 11:37)
26. He shall regard neither the desire of a woman (Dan 11:37)
27. He shall regard neither the God of his fathers nor regard any god for he shall exalt himself above them all (Dan 11:37, 2 Thess 2:4)
28. He sits as God in the temple of God, showing himself that he is God (2 Thess 2:4)
29. He shall honor a god of fortresses and a god which his fathers did not know he shall honor with gold and silver, with precious stones and pleasant things (Dan 11:38)
30. He shall act against the strongest fortresses with a foreign god, which he shall acknowledge
(Dan 11:39)
31. Those who acknowledge him he shall magnify with glory and honor, and he shall cause them to rule over many and shall divide the land for a price (Dan 11:39 Amp)
32. He shall have power over the treasures of gold and silver, and over all the precious things of Egypt; also the Libyans and Ethiopians shall follow at his heels (Dan 11:43)
33. He shall also enter the Glorious Land, and many countries shall be overthrown; but these shall escape from his hand: Edom, Moab, and the prominent people of Ammon (Dan 11:41)
34. He shall stretch out his hand also against the [other] countries, but the land of Egypt shall not be among the escaped ones (Dan 11:42)
35. He shall have power over the treasures of gold and silver, and over all the precious things of Egypt; also the Libyans and Ethiopians shall follow at his heels (Dan 11:43)
36. News from the east and the north shall trouble him; therefore he shall go out with great fury to destroy and annihilate man (Dan 11:44)
37. He shall plant the tents of his palace between the seas and the glorious holy mountain; yet he shall come to his end, and no one will help him (Dan 11:45)
38. The lawless one (the antichrist) will be revealed and the Lord Jesus will slay him with the breath of His mouth and bring him to an end by His appearing at His coming (2 Thess 2:8 Amp)
39. The coming [of the lawless one, the antichrist] is through the activity and working of Satan and will be attended by great power and with all sorts of [pretended] miracles and signs and delusive marvels--[all of them] lying wonders-- (2 Thess 2:9 Amp)
40. He was given authority to continue for forty-two months (Rev 13:5)
38. He will cause as many as would not worship the image of the beast to be killed (Rev 13:15)
41. He causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand or on their foreheads, 17 and that no one may buy or sell except one who has the mark or[f] the name of the beast, or the number of his name. (Rev 13:16-17)

SOME OR MOST OF THE CHARACTERISTICS OF THE ANTICHRIST WILL NOT HAPPEN TILL AFTER THE RAPTURE. REMEMBER HE WILL NOT BE ACTIVATED TILL AFTER THE RAPTURE.

Praise the Lord, He has been so good to me. I thank the Lord so much for giving me these Revelations because I never knew anything about the end times not even a word about the Rapture (Caught up) but it was prophesied to me 26 December 2007 that in the coming year starting 2008 that God was going to give me a lot of serious revelations of His Word, serious discoveries and etc. Now I can’t stop sharing some of the things God has given me. My name is Sandra Sadiq.

In August 2006 whiles I was stationed in Korea early one morning the Lord woke me up to pray like I usually do but I was so tired and I told Him I will spend time with Him before I going to work like I always do but I just needed a little more sleep. In about 45 minutes to an hour later, I heard this loud sound and the first thing that came to my mind was oh boy that is the sounding for all the soldiers on post to get ready for war (in the Army that is how we practice for war and we call it an alert). So I got up running in my barracks room getting ready for work and at the same time I was repenting to the Lord that I have to get ready for work because of this emergency so I will have to spend more time with Him later. When I finally left the room I realized there was no one on the streets or even in my office and at that time I was working for one of the general officer’s in the army. This was about 4 or 5 am in the morning. Finally I decided to go back to my room then I saw a guy on the street on post and I asked him why there is no one outside because there is an alert and later on that day I kept asking people and no one had heard that sound the sound but me. But I never bothered to ask the Lord so a couple of days later which was on a Sunday I was in the bus going to church and there was a young lady who I had invited to church talking to me in the bus but then I heard the Lord so clear and what He said to me was the sound I heard that day was from Him in Heaven that was the trumpets; wow. GOD IS SO GREAT.

On 18 September 2009, I went to the salon to get my hair done and I started talking about end times with a couple of the ladies there. I told them about the first seal been opened and one lady asked me who is the A/C and I said I can’t tell her but I will send her the scriptures so she can study them herself and allow the Lord to talk to her. Then she mentioned a name and told me she thought it was that person too but she went and asked her Pastor and her Pastor said it will be a beast from East. I knew not to engage in any arguments with her so I said I know what the Lord told me and I rather listen to God rather than any other human being. So the next day on 19 Sept. when I got up and the first thing the Lord said to me was, even He is God Almighty had to come in the form of man and was also was called the Lamb but yet did He did not come walking on all fours (looking like an actual lamb) on earth what makes people think the devil will actually send a real beast to conquer the world. Yes the bible uses the word beast or the A/C but that doesn’t mean the Antichrist will actually look just like a beast as in an animal form, oh boy. The A/C has to come in the form of man and pretend and deceive many, in order for one to deceive they will have to look and talk like the people or the thing they are trying to take over.

I LOVE THE LORD. I never thought God will pick me to give me all these end times Revelations because I really didn’t even know anything about trumpets, Rapture, end times, etc. It is easier to teach, preach or talk about these end times Revelations instead of writing them. My brothers and sisters in the Lord, please be Ready and Waiting for the Lord because there really is nothing left for Him to do other than the sounding of the trumpets.

LORD, I AM FOREVER GRATEFUL AND I LOVE YOU. REALLY THERE IS NO GOD LIVE JEHOVAH.

MARANATHA

Please if you have any questions I can be reached at:
adjowa75@comcast.com

COPY AND DISTRIBUTE AND FEEL FREE TO TEACH THESE THINGS IN YOUR BIBLE STUDIES OR AT YOUR CHURCH.

PLEASE WARN PEOPLE NOT TO RECEIVE THE MARK OF THE BEAST EVEN IF THEY ARE LEFT BEHIND BECAUSE SO LONG AS THEY DON’T RECEIVE THAT MARK AND GIVE THEIR LIVES TO THE LORD THEY WILL STILL GET A CHANCE TO SPEND ETERNAL LIFE WITH OUR LORD.

Click here to view page 2001 by Pat Roberstson in the New King James Bible
  
 www.choothomas.com ; click on urgent message, there you will find the info.
  
  
October 13, 2008. Choo Thomas 

Dear Brothers and Sisters in Christ,
As we all can see the end time is already here.  When you receive this message, please forward it to everyone you know; it is the most important message for everyone before the Rapture and those left behind. Please do print this message and share it with as many as you can.  Anyone who calls themselves a Christian and has no desire to witness to souls, this is the saddest thing to our Lord because He died for our souls, PRAISE THE LORD.

MARK OF THE BEAST (666)
RFID
"He required everyone - great and small, rich and poor, slave and free - to be given a mark on the right hand or on the forehead.  And no one could buy or sell anything without that mark, which was either the name of the beast or the number representing his name.  Wisdom is needed to understanding this.  Let the one who has understanding solve the number of the beast, for it is the number of a man.  His number is 666" (Rev. 13:16-18 New Living Translation).
666 IS A SYSTEM OF THE ONE WORLD GOVERNMENT
At the present time, computer-assisted biometric identification systems are being developed rapidly and have been readily accepted into our society. Miniature computer chips, using RFID (Radio Frequency Identification) technology, have already been embedded within electronic appliances, retail goods, livestock, and human beings.  This is not tomorrow's science fiction
- it is happening today. 
In many parts of the world, Applied Digital Corporation's human implanted RFID microchip (VeriChip) is used to help diagnose Alzheimer's disease, mental illness, Diabetes, heart problems and it also helps to prevent kidnappings.  In the near future, this type of biochip will be widely accepted and implanted for personal identification, protection, monitoring, tracking, commerce, and other uses not yet imagined. 
Unfortunately, such biochips store personal identification and the information generated from its use will be stored and maintained in a computer database.  Your body becomes a tagged asset that is monitored and whose behavior will be tracked.  Implanting the microchip in the body alters a person's physically, mentally and ultimately - spiritually.  The problem that arises from the use of biochip in humans is more than an aesthetic, medical, political, or legal issue.
Satan works in the world and he shapes people and society to achieve his goals.  Knowingly or not, anti-christ will force people to follow and obey an agenda that appears to be in the best interest of its people but, in following the pattern of human history and man's rebellion to God, will bring about pain and suffering until Christ comes again.
"...he [satan's agent] deceived all the people who belong to this world.  He ordered the people of the world to make a great statue of the first beast, who was fatally wounded and then came back to life.  He was permitted to give life to this stature so that it could speak.  Then the statue commanded that anyone refusing to worship it must die."  (Rev 13vs14-15 New Living
Translation).
A time is coming when society and lives will be ruled by a self-imposed system where mankind is monitored, analyzed, measured, and evaluated by computers.  In those times, anyone who refuses to accept this system will be tortured then killed.
FORMATION OF A UBIQUITOUS SOCIETY
We are moving towards a ubiquitous society where people from all walks of life can access anything, anywhere, and at anytime regardless of time and location.  The implementations of RFID technology in retail stores is one example.  It's estimated that the majority of retail merchandise will use RFID technology within 1 or 2 years (as of 2005) and will replace bar codes, which have been used for the past 30 years.
What drives such development is the belief that we will live safer, easier, richer and more enjoyable lives by using technology to manage everyday aspects of daily life.  In a society that craves automated financial management, instant communication and security, it's not a far stretch for RFID enabled biochips to be implanted into the body, and eventually replacing currency that is easily stolen, lost, or hidden.  In the near future:
1) All people will be required to have a biochip.  All economic operations will use this chip thereby replacing today's unit of monetary exchange.
2) There will be privacy invasion and freedom will cease to exist.
3) A charismatic leader, who is the Anti-Christ, will rule the whole world through a system that is interconnected and interdependent.
MARK OF THE BEAST IN THE HUMAN BODY, WE MUST NOT RECEIVE IT.  (REV 14VS9,
14VS11, 16VS2)
1) Accepting this mark is the irreversible act of selling your soul to Satan.  This sin is unforgivable and cannot be reversed by physically removing the mark (Rev. 14:9-11).  Your soul belongs to God.  Therefore if you receive this mark, you then will belong to Satan.
2) If you receive this mark, you willfully placing your faith in man and not in God.  You are actively choosing to live without a loving God who desires to spend eternity with you in Heaven.  God does not want you choosing Hell's path.
God knew these things beforehand, and because He loves us and wants us to acknowledge this, it was revealed to us through the writing of the apostle John in Revelation around 100 AD.
If you are not taken up to heaven and are thereby left behind for the tribulation, you must not receive the mark of the beast even though you will be tortured then killed for not accepting the government's sanctioned acts of satan.  You must remember this at all times because the hope of heaven still remains until the end comes.
HAVE YOU RECEIVED JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR?
For all have sinned and fall short of the glory of God (Rom. 3:23). Money is not everything.  A person cannot come to God by believing in any other gods, ethics, discipline, or by good deeds.
Only a personal relationship with Jesus Christ makes it possible to stand righteous before a holy God at end of human history.  It was for this reason that Jesus Christ suffered on the cross, shed His blood, died, and came back to life.  This was done to demonstrate God's willingness, ability, and glory in saving us from sin and death.
I am the way and the truth and the life.  No one comes to the Father excerpt through Me.  (John 14:6)
That if you confess with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved.  For it is with your heart that you believe and are justified.  And it is with your mouth that you confess and are saved.  (Rom 10:9-10) You must believe in Jesus and that He died for your sins.  Jesus loves you. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. (John 3:16)
Realize that you are as sinner and you must pray in faith.  You need to receive Jesus as your personal Savior.  There is surely a Heaven and a Hell. Jesus Christ is the only way to Heaven.
JESUS IS COMING SOON, PREPARE FOR THE RAPTURE
Jesus, who redeemed us through the cross will prepare a place and will come back to be with us.  He has promised us.  (John 14:3)
The rapture will take place before the Great Tribulation (Rev. 3:10).  Jesus said, "you know to interpret how to interpret the appearance of the sky but you cannot interpret the signs of the times, (Matt. 16:3 Luke 12:56).
ALL BELOVED SAINTS IN JESUS CHRIST
The rapture is reserved for those saints who will be lifted into the sky upon God's trumpet call, saints that are to be raptured will be lifted into the sky to meet Jesus in the clouds (1 The 4:16-17).  The rapture is reserved for those believers who wear spiritual white robes.  Their physical
body will be transformed into a glorious body and will be God's delight, (Rev. 19:7-8). 
If you remain in lukewarm faith, Jesus will spew you out so you must not be like this type of believer (Rev. 3:16).   Jesus' first coming was to bring salvation, but He is coming again to meet those who are Ready and Waiting in the clouds at the sound of the trumpets and this is call Rapture.  Lord Jesus, will take His children with Him to Heaven for seven years.  After the seven years tribulation on earth then He will return again on earth with those who were ratpured with Him into Heaven to the New Jerusalem this will be called His Second Coming. 
For what is our hope, our joy, or the crown in which we will glory in the presence of our Lord Jesus when He comes? Is it not you? (1 Thess. 2:19)
At Jesus' return, only raptured saints will be presented at the seat of glory (1 Cor. 15:49-55).  Even if we do not know the day and time of His coming, the sons of light are not in darkness therefore that day will not come upon you like a thief (1 Thess. 5:4-5).  Do not be lukewarm believers nor do not sleep but be awake and pray.  (1 Thess. 5:1-4)
Remember, therefore, what you have received and heard: obey it, and repent. But if you do not wake up, I will come like a thief, and you will not know at what time I will come to you, (Rev. 3:3). Those with lukewarm faith, those who are tied to the world, and those who do not know Jesus will be left behind for the Great Tribulation.  The Great Tribulation will be the most devastating time in all of human history. Those who are left behind in the Great Tribulation must not receive the biochip (which bears satan's name) into their body (forehead or right hand; Rev 13vs16, 20vs4) even to the point of death.  Christians who commit suicide will spend eternal life in hell.  By refusing this chip, you will be tortured then killed but if you remain faithful, you will be able to enter into Heaven.  All saints must realize this truth and wish Jesus to return. Be awake in the spirit and know that Jesus Christ's return is very near,
Amen
 

  

 

 

 

 Bron: Choo Thomas 

 

 

 

 

 

 

Lees meer...
 
Wanneer er een  grote groep mensen over de hele wereld plotseling verdwenen lijken te zijn, zullen wetenschappers  hun verklaringen over deze verdwijning in de media brengen. Één daarvan zal hoogst waarschijnlijk zijn, dat UFO's (ruimteschepen) massa's mensen ontvoerd zullen hebben. Daar wordt nu al over gesproken en geschreven! 
God heeft al eeuwen geleden voorzegd dat dit zou gebeuren. Over een plotselinge opname van Gods volk, van de aarde naar de Hemel, hier over kun je meer lezen aan het begin van het hoofdstuk "Ik kom eraan!!" en onderaan het hoofdstuk '"De laatste 7 tekenen voordat Jezus terug komt."
http://www.youtube.com/user/paulbegley34#p/u/6/G_sNFwI0ZM0 Paul Begley een voorganger, spreekt over waar ik hierboven over geschreven heb(over een mogelijk valse Rapture/opname).
Omdat de vijand van God alles uit de kast zal trekken om te proberen nog zoveel mogelijk mensen te misleiden en bij God en Zijn Evangelie(de blijde boodschap) vandaan te houden, zullen er veel "onverklaarbare", bovennatuurlijke dingen gezien worden.
Nu al zijn er gemiddeld 300 UFO meldingen per maand, over de hele wereld verspreid. Cirkels in mais/graan velden, signaleren van vreemde, glimmende schotels enz.
http://www.youtube.com/watch?v=O0VC8UI9ok8  Deze christen heeft 3 mnd. lang aliëns/boze geesten kunnen filmen, beseffende wat God hem over deze scheppsels had gezegd.
http://www.youtube.com/watch?v=A8iQvxQ32zQ&feature=related  wanneer plotseling vele mensen over de hele wereld verspreid, op onverklaarbare redenen ineens verdwenen zijn, zal de regering waarschijnlijk vertellen dat Aliëns hun meegenemen hebben. Er zijn Hollywood films, waarin deze boodschap nu al in verwerkt  is!!
Laat je niet in de war brengen. God is erop uit om iedereen te redden en de duivel wil vanaf de tijd dat hij zich van God heeft afgekeerd, zoveel mogelijk mensen verblinden voor Gods waarheid en zodoende de hel in krijgen.
Zie verder hoofdstuk:"UFO's wat moet ik ervan geloven?".
 
http://www.end-times-prophecy.com/rapture.html Informatie in het engels, over wat de Rapture of opname inhoudt.
 
http://www.youtube.com/watch?v=v8uJPpfxqPk&feature=related wat te doen, wanneer je in de grote verdrukking zit, heb hoop!!

Onderzoek het voor jezelf! 

 Wanneer er een hele grote groep (Christenen) mensen over de wereld verspreid  op onverklaarbare wijze ineens verdwenen zijn, dan geldt deze brief:
         Hallo kostbare achtergeblevenen.

 

Op dit moment zijn een heel aantal mensen plotseling, over de hele wereld verspreid, verdwenen van de aarde en opgenomen in de Hemel.
 
Al  1000-den jaren geleden is dit voorzegd in de Bijbel (Openbaring 3:10, Jesaja 35:10, 1 Corinthe 15:52, 1 Thessalonicenzen 4:16 enz.)

Op dit moment is Gods oordeel over de aarde gekomen. Deze tijdsperiode zal 7 jaar duren en wordt de Grote Verdrukking genoemd. God had beloofd, dat wanneer je jezelf zou oordelen en zou meten naar de aanwijzingen, die God heeft gegeven in de Bijbel en indien nodig, je je ervan zou bekeren, je dan niet onder het oordeel zou komen (1 Cor. 11: 31).  

God is een genadig, maar ook een rechtvaardig God en de zonde van de afgelopen 6000 jaar gaan nu geoordeeld worden (1 Thessalonicenzen 5:4). In het laatste boek van de Bijbel, Openbaring 4 t/m 22 kun je lezen wat er voor akelige dingen zullen gaan gebeuren de komende 7 jaar hier op aarde, maar dit is niets vergeleken met de Eeuwige Hel. Er bestaat een Hemel en een Hel !!  Op het moment dat je sterft, stapt jouw geest (die is, wie je werkelijk bent, die denkt, heeft herinneringen, emoties, gevoelens enz. heeft) uit je stoffelijk lichaam en komt voor EEUWIG in de Hemel bij God of in de Hel. (Ik benadruk EEUWIG; je keus is bepaalt door jezelf hier op aarde en er bestaat geen herkansing !!).

  
Ik raad je aan om zelf op onderzoek te gaan. De Bijbel schrijft er veel over in bijvoorbeeld: Mattheus 10:28, 25:41 en Marcus 9:43. Jezus wil niet, dat er ook maar iemand verloren gaat, zie 1 Timotheus 2:2.

Op internet is veel te vinden over mensen, die daar zelf geweest zijn, vaak samen met Jezus,
om de mensen te kunnen waarschuwen van het bestaan en de afschuw en definitieve van de Hel. Vind je het moeilijk om in het bestaan van de Hel te geloven? Kijk dan hier eens naar. Gaat over Bill Wiese, in het Hfdst."de Hemel en Hel zijn echt", kun je meer lezen.
 

http://video.google.com/videoplay?docid=3557441432446312669.

God wil dat alle mensen gered worden. Hij heeft alles gedaan wat daarvoor nodig was, maar nu komt het op jou aan. Wat ga je besluiten?!  In  Johannes 3:16 staat dat God zoveel van je houdt, dat Hij Zijn Zoon Jezus gegeven heeft om jou te redden. In Romeinen 3:23 staat dat iedereen gezondigd  heeft en iedereen redding  nodig heeft (Romeinen 3:11).
De vraag blijft dan: “Wat moet ik doen om gered te worden?” 
In Handelingen 16:31 staat: stel je vertrouwen op Jezus en je zult behouden worden.
In Johannes 14:6 zegt Jezus: ”Ik ben de Weg (tot God), de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader, dan alleen door Mij!!"
Lees: 1 Johannes 1:7, 1 Johannes 5:10,  Johannes 3:36, 2 Thessalonicenzen 1:8,9. 
 


Wanneer je echt (vanuit je hart) Zijn kind wil worden, kun je dit gebed hardop opzeggen:
Vader God, ik ontvang Jezus Uw Zoon, als mijn God en Redder. Ik geloof dat Hij 2000 jaar geleden voor mijn zonden aan het Kruis is gegaan. Dat Hij in mijn plaats naar de Hel is gegaan en dat U Hem na 3 dagen weer heeft opgewekt. Jezus heeft de straf die ik verdiend had, betaald. Ik dank U daarvoor. Jezus Christus kom in mijn hart. Dank U wel, dat U al mijn zonden heeft vergeven; ik keer mij af van mijn verleden. Vul mij met Uw Heilige Geest (Johannes 14:16, 16:13) Dank U wel. U bent vanaf nu mijn Vriend, Leraar, Trooster en Leidsman.
Ik geef U mijn leven, verlangens, lichaam, familie, zorgen enz.
U stierf voor mij en vanaf nu leef ik voor U. Ik ben gekocht en betaald met Uw kostbare bloed, ik ben niet meer van mezelf, maar ik behoor U toe (Rom.8:14) Ik ben nu Uw kind en ik word door de Heilige Geest geleid. Ik vertrouw op U. En ik verklaar: de Heer  is mijn Helper, ik vrees niet, wat zou een mens mij kunnen doen!! (Hebreeën 13:5) Amen.
Super, super gaaf. Je bent nu gered van de hel voor eeuwig!! En daar kan niets tegenop. Onthoud heel goed, de ellende waar je op aarde nu nog doorheen gaat is niets, maar dan ook niets vergeleken met de eeuwige Hel. God had je deze ellende willen besparen, maar beter laat dan nooit.
http://www.spiritlessons.com/Documents/Carmelo_Brenes_Christian_that_wound_up_in_Hell/index.htm wanneer je op deze link klikt, kun je lezen of horen over iemand die in de Hel geweest is. Neem de tijd om even te kijken, het zal je helpen. Kiezen voor Jezus, je te bekeren en anderen te vergeven, enz. is dan niet moeilijk meer!
 
God is bij je overal waar jij gaat en Hij laat je nooit, nooit, nooit in de steek!! Hebr 13:5.
  
Wie komt er dan aan de macht?
Binnenkort zal er een man aan de macht gaan komen, waar de Bijbel veel over waarschuwt (de anti-christ, Openbaring 13:1-8). Hij is een man met veel charisma, een heerser, hij zal op een gegeven moment vuur uit de hemel kunnen doen neerlaten, waardoor hij velen zal  kunnen  imponeren, en hij heeft totaal geen respect voor God / Jezus. Hij heeft de macht om te misleiden en zal beloftes doen, maar hij zal er zich niet aan houden.
Hij lijkt te streven naar wereldvrede, maar is erop uit om zelf de macht over de hele wereld te krijgen op slinkse wijze. Hij zal heel ver komen, maar uiteindelijk zal het hem niet lukken. 
Hij zal geassisteerd worden door een religieus persoon (de valse profeet noemt de Bijbel hem) De antichrist zal na drieëneenhalf jaar dodelijk verwond worden, maar daarvan opmerkelijk herstellen. De satan zal in hem voeren en dan zal hij al zijn haat tegen de Israëlieten keren. De eerste 3,5 jaar is het nog te doen op aarde, maar na die 3,5 jaar noemt de Bijbel die tijd, de grote verdrukking
Er zal een moment komen dat hij  iedereen zal dwingen om een merkteken op zijn voorhoofd of rechterhand te nemen (zonder dat zal je niet meer kunnen kopen of verkopen)
Ik weet niet of het teken echt de getallen “666” zal zijn of een chip of zoiets dergelijks.
Lees: Openbaring 13:15-18, 14:9-13!  De Bijbel is hier heel duidelijk over, wanneer je besluit om dat merkteken aan te nemen, ben je voor eeuwig verloren!! Zelfs al ben je een kind van God en heb je je hart en je leven aan Jezus gegeven.
Waarom is het zo erg om het merk aan te nemen?                             Omdat niet langer meer God jouw voorziener is, maar je gekozen hebt voor het systeem van de anti-christ. Daar is geen vergeving voor mogelijk en na je sterven zul je dan als nog in de hel terecht komen, voor eeuwig en eeuwig. Dit zou meer dan afgrijselijk zijn. Dus wordt wakker, let op en weiger om zijn merkteken te ontvangen (zelfs al kost het op dat moment je leven, onthou: "wanneer je sterft,  stopt je leven niet, maar daar begint het pas!!").
Misschien vind je mijn manier van schrijven overdreven en over de top, maar het gaat om jouw redding, de redding van je ziel voor eeuwig. Weet, dat als je sterft het niet ophoudt. Nee, dan begint het pas en er is te veel bekend om dat te kunnen ontkennen. Onderzoek het!!
http://www.youtube.com/watch?v=ZJlIsQ6S3A8&feature=bf_prev&list=UUcEOqaS3TTxEZK1-UQsM1aw&lf=plcp  waarschuwing om nooit het merk/chip aan te nemen. God zal je helpen!
Komt er na 3,5 jaar verdrukking, nog een opname!!
Ik heb gehoord, dat er voorgangers zijn die geloven dat de Bijbel vertelt dat er na 3,5 jaar Verdrukking, nog een opname zal zijn. ik heb er nooit wat over gehoord en weet niet, op welke Bijbelteksten ze dat basseren. Zodra ik meer weet, zal ik het erop zetten. Als dat zo is, dan zou dat wel heel gaaf zijn. Na die 3,5 jaar zal het dan een zaak worden van sterven door een ramp(besef dat uiteindelijk de helft van de mensheid, dat op dat moment nog leeft, zal sterven), of sterven voor je keuze om een Christen te zijn en het merk te weigeren, of alles overleven, en uiteindelijk nog voor eeuwig naar de Hel gaan, wanneer je het merk hebt aangenomen.
Openb.6:8 En ik zag, en zie, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was [de] dood, en het dodenrijk volgde achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden, met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde.
 Openb.9: 18 Door deze drie plagen werd het derde deel van de mensen gedood: door het vuur en de rook en de zwavel, die uit hun bek kwamen.
Bij elkaar is dat dus de helft van de bevolking!!
http://www.youtube.com/watch?v=6bEFo8BPBGc   Dit filmpje waarschuwt je  om nooit een merk/tatoeage of chip of iets dergelijks aan te nemen, zelfs al lijkt het dan heel slim om het wel te doen. God waarsschuwt je ervoor. duur van het filmpje is 5 minuten).
Het zal een afschuwelijke tijd op de aarde zijn (oorlogen, natuurrampen, overstromingen, vuur op aarde, tsunami's, grote hongersnoden, vreselijke angst, grote verwarring, epidemische ziektes, martelingen, mensen worden onthoofd enz.). De Bijbel zegt dat een kwart van de bevolking die dan nog op aarde zijn zal sterven door het zwaard, de honger, de zwarte dood en door de wilde dieren.(Openb. 6:8). En in Openb. 9:16 staat daarna nog eens een derde deel van de mensen zal sterven. Dat betekent dat er in de grote verdrukking de helft van de menselijke bevolking die dan nog op aarde leven, zal sterven aan allerlei rampen. Dat is één op de twee mensen. Hou dat goed in gedachten. Dus de kans dat je die jaren zult overleven, is niet erg groot. 
Er zal immens grote druk uitgeoefend worden op de mensen, die niet het teken willen aannemen (misschien verlies van je baan, huis, bezittingen, reputatie, en onderga je martelingen en uiteindelijk de dood door onthoofding). Lees: Openbaring 20:4.
Maar er is hoop. In deze afschuwelijke tijd zullen toch heel veel mensen gered worden voor de Eeuwigheid (Openbaring 7:9, 7:14). Je bent niet de enige.  Het zal een grote uitzichtloze puinbak op aarde zijn. Heel veel mensen zullen sterven. Complete steden zullen weggevaagd worden (H-bom, nucleaire wapens).
 

Maar waar het uiteindelijk omgaat is, waar ga jij de eeuwigheid naar toe?
Aan jou de keus, je hebt het zelf in de hand. Onderzoek het.

Veel mensen uit kerken zullen ook achtergebleven zijn, omdat ze of hun leven niet op orde hadden (die ogenschijnlijk voor Jezus leefden, maar eigenlijk hun eigen wil deden en weg volgden. Zij keken niet verwachtings vol uit naar Zijn wederkomst.)

Vraag God om je te helpen te leven voor Hem. Zorg dat je een Bijbel krijgt en zelf de dingen kunt opzoeken. Op internet kun je goede sites vinden, die je verder kunnen helpen.

God vraagt geen perfecte mensen, maar wel gehoorzame mensen met een zacht hart, bereid om zich te bekeren , wanneer Hij je corrigeert ( 1 Johannes 1:5-10 en 1 Johannes 5). 
Nuchter bekeken, is het kiezen voor Jezus als jouw Heer en het weigeren het merk in je lijf(kiezen voor financiële voorziening) aan te nemen, de beste keuze die je kunt maken. Het gevolg is dat je waarschijnlijk vervolgd, gemarteld en onthoofd zult worden. Maar besef goed, ook al is dat op dat moment heel akelig, weet dat Jezus bij je is en de onthoofding is een moment en zul je niet eens voelen. Op het moment van sterven, ben je meteen uit je lichaam. Engelen zullen naast je staan en je begleiden naar de Hemel. Je bent dan voor Eeuwig gered en zult voor altijd bij je Hemelse Redder zijn, die zoveel van je houdt en alles gaf om jou te redden!!  
http://www.youtube.com/watch?v=LXbCVkA4wdU&NR=1     Hou voor ogen, Hij is God en houdt van jou. Kies voor Hem en voor Zijn reddingsplan voor je leven!!
Wanneer je kiest voor financiële voorziening(en het "merk" aanneemt), kun je jezelf en je gezinsleden misschien nog even in leven houden, maar je bent uiteindelijk wel voor Eeuwig verloren, omdat God dan niets meer voor je kan doen en je zult na je/jullie sterven (en die kans is dus 50% binnen 7 jaar!) alsnog direct naar de Hel gaan, waar je voor de Eeuwigheid verschrikkelijk gemarteld zult worden en waar je nooit meer uit zult komen(zie Hfdst.:"De Hemel en Hel bestaan echt!").
Dus óf sterven voor Jezus en zekerheid op een Eeuwig leven met Hem en alle andere gelovigen in de Hemel, óf tijdelijk verlichting(uitstel) op aarde en kiezen voor de vijand van God met zijn systeem(het merk) met een zekerheid op Eeuwig leven, in de afschuwlijkste plaats die je je maar kan bedenken. Waar geen hoop is en je voor Eeuwig verloren zult zijn en constante pijniging zult ondergaan.
Kies voor Zijn liefde en voor Zijn Redding voor jou en je gezin.

 

 

 

 

 

Leer je af te keren van alles wat God haat en leer lief te hebben wat God lief heeft.
God is liefde, genadig, supergeduldig, barmhartig, aardig, graag vergevend, geen leugenaar!!, God haat zonde, maar Hij heeft de zondaar lief !!!  Maar Hij is ook rechtvaardig en wat verkeerd is, is verkeerd.

Ik wens je al Gods genade (kracht) en wijsheid toe en vraag Hem om leiding. Hij zal je bij alles willen helpen, ook in de druk. Onthoud dit: de mensen die nu voor eeuwig in de Hel zitten, zouden er alles voor over hebben om met je te kunnen ruilen, omdat het voor hun te laat is om hun keuze nog te kunnen herzien en jij de juiste beslissing nog wel  kan nemen!!  

 See you all in heaven !!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lees meer...
            De doop in de Heilige Geest en kan ik Gods stem verstaan?
Zie ook het Hoofdstuk:"Wat gaat eruit gestort worden?

Onthou: God zal Zichzelf nooit aan je opdringen. Hij wacht totdat jij Hem zelf in je leven uitnodigt.  Dus op het moment dat je de Heilige Geest vraagt om in je leven te komen, dan pas doet Hij dat. En vertrouw erop dat Hij dat dan ook doet, Hij wil niets liever!!
 
 
Vindt Jezus het belangrijk dat we de Heilige Geest zullen ontvangen?
Ja. Vlak voordat  Jezus op Hemelvaart klaar staat om terug naar Zijn Vader in de Hemel te gaan, zegt Hij:"Ga niet weg uit Jeruzalem, voordat jullie de Kracht uit de Hoge (de H.G.) ontvangen hebben!!" Luc24:49 Hand 1:8
                 
en  in Hand.2 kun je lezen, dat de H.G. op hun kwam en moet je zien,wat voor gevolgen dat had.
 
Wat voor gevolg heeft het wanneer de H.G. in ons leven komt?
Jezus noemde de H.G. de Trooster, die bij ons zal zijn, Hij zal ons leiden in de Waarheid. Hij zal ons leiden, coachen, de dingen die gaan komen (de toekomst)aan ons duidelijk maken en Hij zal Jezus verhogen( niet ons dus!). Wanneer dan de H.G. niet alleen bij, maar ook in ons is, zal overal waar we gaan de Kracht met ons mee gaan. Joh. 14:12-27, 16:8,13-15
De kracht om dingen te veranderen, de duisternis(ziekte,zwakheid,te kort
en gebrek te binden) en Gods Koninkrijk vrij te zetten!!
                                        De kracht van Gods sterke arm!
Waarom?
Om te verkondigen dat het Koninkrijk van God is gekomen.
Hoe kun je dat merken? 
God bevestigd Zijn Woord(Jezus stierf aan het kruis voor al onze zondes en al onze ziektes!!) door de tekenen(wonderen) die erop volgden.Luc.16:20
En wat is het Koninkrijk van God?
Als Gods Koninkrijk in je leven gaat komen, zal blijdschap, vrede, sjaloom (niets missend, niets wat stuk is), gezondheid, heelheid en compleetheid, in elk deel van je leven gaan komen.
Jezus zei:
 "Het is beter dat Ik wegga, anders kan de Trooster niet komen!" Joh16:7
Waarom?
Omdat Jezus maar op één plek tegelijk kon zijn en de kracht van God, was dus alleen waar Jezus was. Maar nu, op elke plek in de wereld, waar een volgeling van Jezus komt, wandelend en handelend in geloof en in de kracht van de H.G., zal de kracht van God Zijn werk kunnen doen en Gods wil zal kunnen gebeuren over de hele wereld verspreid en tegelijkertijd!
 
Wat ging er mis in het verleden?
Er is  heel vaak verkeerd omgegaan met de H.G. in het verleden. Veel mensen waar de H.G. in was en waar God grote krachten en wonderen door heeft kunnen doen, heeft de H.G. Zich op den duur,door hun zondes (zoals roddelen, negatief spreken over anderen, chagerijnig zijn, niet willen vergeven, trots enz.) moeten terug trekken. En wat toen over bleef, was alleen de "show en de fake" zonder de Kracht!
 
Wat Zijn Gods voorwaardes om Zijn Geest in ons te laten blijven?
Doen wat God zegt(gehoorzamen): Heb Hem lief met alles wat in je is, en wees een aardig en vriendelijk persoon. Jezus zei: "Hieraan zullen anderen zien dat jullie bij Mij horen, dat juliie liefde hebben voor elkaar. 
Let op je spreken!! Je bent een sprekende geest, net als je Vader. Dus met je woorden creéer je of leven, of duisternis en dood! Heb een zacht hart, vraag om en ontvang Zijn vergeving, zodra je een misser maakt. Geef Hem alle eer, wees dus niet trots en kies ervoor om blij te zijn ten alle tijde, want weet:"What the devil meant for evil, the Lord will use it for good!!"Rom. 8:28. Dus daarom moet je blij zijn!
 
http://www.youtube.com/watch?v=vB06DaOGmW8   Dit filmpje moedigt je aan om het bidden in tongen te ontvangen en te doen!

fire_in_mozambique2 vuur in Mozambique

 
 
Sleutels tot het ontvangen van de doop in de Heilige Geest.

1. Begrijp dat de Heilige Geest uitgestort werd op de Pinksterdag (Handel. 2: 1-4)

  
2. Onthoud dat wedergeboorte/ behoudenis de enige voorwaarde is, die nodig is om de doop in de Heilige Geest te kunnen ontvangen (Handel. 2: 38). 
Wedergeboorte of behoudenis is: dat je Jezus aanneemt als jouw persoonlijke Redder en je vanaf dat moment je best gaat doen om je leven door Hem te laten leiden( en dat is dus liefde, zie zoals hierboven beschreven is).
  
3. Wanneer ik het God vraag, dan zal Hij mij vullen met Zijn Geest en mij de bekwaamheid geven om te spreken in tongen!! (Luc. 11: 13. Handel. 2: 4). Daarom neem ik U op Uw Woord en ontvang dit nu in de Naam van Jezus.

4. Maar wanneer je het fijner vindt om voor je te laten bidden, kun je het ook samen met iemand doen die er ook in gelooft. Weet dat het handen opleggen Bijbels is (Handel. 8: 17 en 19: 6)

5. Wees niet bang dat je misschien een vals/namaak geest zult ontvangen (Luc 11: 11-13).

6. Open je mond als een daad van geloof tot het ontvangen van de Heilige Geest, wat zich uit tot het spreken in tongen (Ef. 5: 18-19).

Zie het net als een klein kind, die zijn eerste klanken/woordjes leert. Schaam je niet en blijf God danken voor Zijn grote cadeau en zie het als een machtig wapen van God. De duivel is er panisch voor, omdat hij er niets van begrijpt en weet hoe krachtig dit wapen is!
  
  
Stromen van Levend Water zullen uit mijn binnenste vloeien.

Judas19. Bewaar jezelf in de liefde van God, door jezelf op te bouwen in je allerheiligst geloof door te bidden in de Heilige Geest.

1Cor. 14:2. Wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand verstaat het; door de Geest spreek je geheimenissen.

1Cor. 14:39. Belemmer het spreken in tongen niet! 
  
  
Info bronnen:

Larry Huch.
Dr. C Dollar.
 
 God wil dat ik elke dag Zijn stem versta, maar hoe dan?
  
http://www.youtube.com/watch?v=mMfYpnayL6k&feature=uploademail I'm coming! Ken je Mij? Hoe leer je Hem dan  kennen? Dit filmpje kan je daarbij helpen.
 
http://nl.truveo.com/Listening-to-the-voice-of-God/id/4294808586   Een gefrustreerde voorganger, nam een jaar de tijd om alles over dit onderwerp te weten te komen en als gevolg daarvan sprak God tot hem. Duur 29 min.

    
Jason Westerfield, een Christen die vertelt over zijn dagelijkse leven met Jezus, waarin tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus.
 
De zoon van dit gezin, heeft op 12 jarige leeftijd, na een zwaar auto ongeluk, verschillende indrukwekkende situaties  meegemaakt. 
  

 

 

Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl