areyouready.punt.nl
Voor hier uw onderschrift in, voer alleen een spatie in als dit leeg moet zijn.[!imgslider_title     _2!]

I'm ready for you, are you ready for Me!!


God houdt zoveel van jou, dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft, opdat wanneer je dat gelooft, je niet verloren gaat, maar eeuwig met Hem zult leven!!

              De RFID- chip in je hand of voorhoofd, is het teken/merk van het beest, waar de Bijbel ernstig voor waarschuwt!!  

De Bijbel zegt:vlak voordat Jezus terugkomt om Zijn Koninkrijk te vestigen, zal de wereld vallen in de macht van een anti-christ(elijk) systeem. Een Eén-wereldsysteem, gekenmerkt door een merk in de mensen hun rechterhand en/of voorhoofd, waardoor alleen op die manier gekocht en verkocht kan worden. Wanneer je weigert om dat betalingssysteem aan te nemen, zal geld waardeloos zijn en het kopen onmogelijk voor je worden. Dit zal straks het enige legale betaalmiddel in de hele wereld zijn. Om dat wereldwijde systeem erdoor te krijgen, zal elke valuta en economie van elke natie eerst moeten falen. We zijn al aardig op weg!
Wat zegt de Bijbel hier over??
De Bijbel is hier heel duidelijk over, als je kiest voor deze manier van financiëren, wat logisch is, omdat dat dan de enige manier zal zijn, om nog te kunnen leven op aarde, dan zul je voor Eeuwig verloren zijn!! Omdat je niet Jezus, maar het systeem van de Nieuwe Wereld Orde(en dat is Gods vijand), als jouw Heer/Voorziener kiest!
God zegt:"Wanneer je deze beslissing maakt, zal Ik je niet kunnen vergeven en zul je, wanneer je sterft rechtstreeks naar de Hel gaan. Iets wat God nooit voor jou bedoeld had!
 
Openb. 13:16 Verder liet het( de anti-christ, is de wereldleider die straks aan de macht komt, maar nu al achter de schermen bezig is) alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun hand of op hun voorhoofd. 17 Alleen mensen met dat teken – dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam – konden iets kopen of verkopen.
  
Openb 14:9‘Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of zijn hand krijgt, 10 zal hij de wijn van Gods woede moeten drinken. De rook van die pijniging zal opstijgen tot in eeuwigheid. Wie het beest en zijn beeld aanbidden, of wie het merkteken van zijn naam draagt, ze krijgen geen rust, overdag niet en ’s nachts niet.’  
  
Openb. 16:2  Alle mensen die het merkteken van het beest droegen en zijn beeld aanbaden, kregen kwaadaardige en pijnlijke zweren.
  
Openb. 20:4  Het zijn de zielen van hen die onthoofd waren omdat ze van Jezus hadden getuigd en over God hadden gesproken; zij hadden het beest en zijn beeld niet aanbeden en ook zijn merkteken niet op hun voorhoofd of hun hand gekregen.
  
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1711-Qzvxk4#at=142  Paul Begley legt uit wat de wet HR 3200, section 2521, in het kort op neer komt. Vanaf 23 mrt 2013, zal elke Amerikaanse burger verplicht gechipt moeten worden met een RFID chip in zijn hand, zodat iedereen vanaf dan medisch verzekerd is. Goed toch!! Geen gesjoemel meer met identificatiefraude en meteen al je medische gegevens bekend, wanneer dat nodig is. Met deze RFID chip is bekend:
1. Al je medische gegevens
2. Je financiële gegevens.
3. Het is tevens een GPS( die 7 keer beter werkt dan elke andere GPS die nu beschikbaar is), dus je bent overal en altijd traceerbaar.
 
De wet is begin 2012 al geaccepteerd en de technieken om dit systeem te laten werken, zijn al klaar. Het is enkel een kwestie van implanteren.
 
https://www.youtube.com/watch?v=eAUGBO287sU&list=UU8MyFJ1tspsMOb23pn5e0ow In Amerika is er een school, waar kinderen hun lunch betalen dmv een palmscanner!! Obama heeft al voor de tv camera's gezegd, dat iedereen zal gechipt moeten worden!
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=6ba0Xd6plvE  Een voorganger(Perry Stone) vertelt over de laatste ontwikkelingen en informatie over de RFID-chip!!! Hij heeft contacten met mensen in Israël, Europa en de VS, die te maken hebben met deze dingen.(18 min. durend) Jammer genoeg is de hele preek niet meer te vinden.
  
http://www.youtube.com/watch?v=P0agYoeQmuQ&feature=relmfu  Michael Hoggard spreekt over the mark of the beast. Dit is deel 1, er zijn er 6.
                                                  
  
Waarom is het zo erg om dat merk aan te nemen?                             Ik heb verschillende teachings gehoord (Tom Horn, L.A. Marzulli, enz) en het lijkt erop dat "het merk" in staat is, om het DNA(erfelijkheidsmateriaal) van de mens te veranderen). Daarnaast kies je ervoo,r datniet langer meer God jouw voorziener is, maar het systeem van de anti-christ. Watof het merk(waarschijnlijk een chip) ook met je doet, God zegt in ieder geval heel duidelijk dat Hij als gevolg van die keuze, dan niets meer voor je kan doen en na je sterven zul je dan als nog in de hel terecht komen, voor eeuwig en eeuwig. Dit zou meer dan afgrijselijk zijn. Dus wordt wakker, let op en weiger om zijn merkteken te ontvangen (zelfs al kost het op dat moment je leven, onthou: "wanneer je sterft,  stopt je leven niet, maar daar begint het pas!!").
Misschien vind je mijn manier van schrijven overdreven en over de top, maar het gaat om jouw redding, de redding van je ziel voor eeuwig. Weet, dat als je sterft het niet ophoudt. Nee, dan begint het pas en er is te veel bekend om dat te kunnen ontkennen, onderzoek het.
Het zal een afschuwelijke tijd op de aarde zijn (oorlogen, natuurrampen, overstromingen, vuur op aarde, tsunami's, grote hongersnoden, vreselijke angst, grote verwarring, epidemische ziektes, martelingen, mensen worden onthoofd enz.). De Bijbel zegt dat een kwart van de bevolking die dan nog op aarde zijn zal sterven door het zwaard, de honger, de zwarte dood en door de wilde dieren.(Openb. 6:8). En in Openb. 9:16 staat daarna nog eens een derde deel van de mensen zal sterven. Dat betekent dat er in de grote verdrukking de helft van de menselijke bevolking die dan nog op aarde leven, zal sterven aan allerlei rampen. Dat is één op de twee mensen. Hou dat goed in gedachten. Dus de kans dat je die jaren zult overleven, is niet erg groot. 

Er zal immens grote druk uitgeoefend worden op de mensen, die niet het teken willen aannemen (misschien verlies van je baan, huis, bezittingen, reputatie, en onderga je martelingen en uiteindelijk de dood door onthoofding). Lees: Openbaring 20:4.
Maar er is hoop. In deze afschuwelijke tijd zullen toch heel veel mensen gered worden voor de Eeuwigheid(Openbaring 7:9, 7:14). Je bent niet de enige.  Het zal een grote uitzichtloze puinbak op aarde zijn. Heel veel mensen zullen sterven. Complete steden zullen weggevaagd worden (H-bom, nucleaire wapens).

Maar waar het uiteindelijk omgaat is:" Waar ga jij de eeuwigheid naar toe?"   Aan jou de keus, je hebt het zelf in de hand. Onderzoek het.
http://www.sidroth.org/site/News2?abbr=tv_&page=NewsArticle&id=11177 LA Marzulli, Christen en onderzoeker, vertelt hieir, vanaf ong. 7 min., over vreemde tekenen in het heelal, nieuwe informatie over de chip, UFO's, de Bijbelcode, enz.                                                                                                     
  
.http://www.divinerevelations.info/Documents/Mark_of_the_Beast/Mark_of_the_Beast_666.htm    Dit filmpje waarschuwt je voor de tijd, waarin het "teken"aangeboden zal worden en waarom God zegt, om dat nooit aan te nemen!!
http://www.youtube.com/watch?v=v8uJPpfxqPk&feature=related  wat te doen, wanneer je in de grote verdrukking zit, heb hoop!!
 http://www.youtube.com/watch?v=1gsN2NZDhhc          9 min. durend filmpje, kwam uit in 2008 en geeft inzicht in wat er gaande is op deze wereld, wat het werkelijke motief is, voor de verschillende wereldse gebeurtenissen.
http://www.youtube.com/user/paulbegley34 

Een vurige voorganger spreekt over dat je aan de tekenen kunt zien, dat Jezus/Yeshua komt!!! 

Hier stond een youtube filmpje, maar die is helaas weggehaald. De informatie die verteld werd kwam van een arts, die lid is van de Amerikaanse Medische staf. Hij was op weg naar een conferentie met 3000 andere medici om te praten over de nieuwe chip. Voor het einde van 2009 moet deze chip klaar zijn om gebruikt te kunnen worden. Er werd verteld dat voor  2012, elke Amerikaanse burger, onder het mom vanwege veiligheidsredenen, verplicht gechipt zou moeten zijn. Al je medische en persoonlijke gegevens zullen hierop te lezen zijn. Denk niet, dat is ver weg in Amerika. De hele wereld zal hier uiteindelijk mee te maken krijgen.  Zie verder het 2e Hoofdstuk over: De 7 laatste tekenen die de komst van Jezus Christus aankondigen, onder punt 7.
 Dit is de nano-chip. Zo klein dus!!! Past in de punt van een injectie naald!!!
                            
dit is een microchip, die heeft de grote van een rijstekorrel. Een heel aantal mensen lopen al met een microchip  rond. Leden van het koningshuis, sommige soldaten uit het leger. Dit wordt gebruikt ter identificatie.
http://www.youtube.com/watch?v=lcLqHcl8M20 : hier vertelt een man hoe hij een droom van God kreeg, die hem erg verontrustte, waaruit later bleek, dat God waarschuwt voor het binnenkort ingevoerd worden van de RIFD chip. En dat dat, het teken uit Openbaringen 13:16 is. Wanneer je daarin mee gaat, zegt de Bijbel ben je voor eeuwig verloren! God kan dan niets meer voor je doen. Zelfs al ben je een kind van God. Omdat niet langer meer God jouw voorziener is, maar je gekozen hebt voor het systeem van de anti-christ. Daar is geen vergeving voor mogelijk en na je sterven zul je dan als nog in de hel terecht komen, voor eeuwig en eeuwig. Dit zou meer dan afgrijselijk zijn. Dus wordt wakker, let op en weiger om zijn merkteken te ontvangen. Lees verder ook Hfdst. "Brief voor achtergeblevenen."
http://end-times-prophecy.com/blog/?tag=fredfederal: hier kun je lezen over hoe de Bijbel waarschuwt, over het systeem wat de Eén Wereld Regering zal gaan hanteren. Wat de Bijbel het teken van het beest noemt. De RFID chip, geplaatst net onder de huid in je rechter hand of voorhoofd. Hier lees je ook over de droom die hierboven wordt vertelt in het youtube filmpje. God waarschuwt, dat die tijd al snel gaat komen.
http://www.youtube.com/watch?v=kJ8j6YhXWb4  Wetenschapper Dr. Gasson, heeft in zijn hand een RIFD-chip laten zetten, hij onderzoekt wat er gebeurt, wanneer deze kleine computer een virus oploopt?!!(ong. 2 min.)
LA Marzulli, in een interview. De chip komt eraan en 2000 jaar geleden, waarschuwde God ons er al voor. Let op, let op het is een truc van de vijand!! Als je dat accepteert in je lijf, kan Ik(God), niets meer voor je doen en zul je voor eeuwig verloren gaan. Je legt je vertrouwen om in je dagelijkse levensonderhoud te voorzien, in de handen van Gods vijand!!! 
http://www.youtube.com/watch?v=ZJlIsQ6S3A8&feature=related: waarschuwing:  neem niet de chip die je straks(in de grote vedrukking) zal worden aangeboden.
http://boinnk.nl/blog/19831/het-is-opvallend-stil-ineens-rond-de-microchip-maar/   Nieuws over de microchip. Wat ze van plan zijn en wat voor effect de microchip heeft op je lichaam en denken.
 
http://xandernieuws.punt.nl/?id=637635&r=1&tbl_archief=& Een verslagje over iemand die een boek heeft geschreven over de microchip en wat de Bijbel erover schrijft.
  
Hieronder heb ik nog een brief toegevoegd, wat gaat over waar ik hierboven over geschreven heb. Op een iets andere manier belicht en wat uitgebreider, vandaar dat ik hem er toch bij zet.
 

                “Het merkteken van het beest”, 666!!  RFID

 

“Openb. 13: 16-18 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.  18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.” 

666, EEN SYSTEEM VAN WERELDWIJDE REGERING

 

In deze dagen, biometrische identificatiessystemen computer geleid, ontwikkelen zich snel en zijn al in onze maatschappij geaccepteerd. Chips die van RFID technologie gebruik maken (identificatie door radiofrequenties) zijn al ingewerkt in elektronische apparaten, goederen verkocht in detailhandel, veehouderij, en mensen. Het gaat niet om science fiction van morgen, het gebeurt vandaag.

In veel delen van de wereld, wordt het menselijk inplant van de microprocessor (VeriChip) van Applied Digital Solutions gebruikt als bijstand in diagnoses van Alzeimer ziekte, geestesziekten, diabetes, hartproblemen en het helpt ook om kidnappings te voorkomen. In de nabije toekomst, zal dit soort biochip algemeen geaccepteerd en ingeplant worden voor persoonlijke identificatie, bescherming, toezicht, opsporing, handel, en andere gebruiken die we ons nog niet kunnen voorstellen. Helaas slaan zulke biochips een persoonlijke identificatie op en de door zijn gebruik gegenereerde informatie zal in een database opgeslagen en bewaard worden. Uw lichaam wordt een gelabeld eigendom waar toezicht wordt op gehouden en waarvan het gedrag bijgehouden wordt. Het implanteren van een microchip in een lichaam wijzigt een persoon zijn/haar fysiek, mentaal en uiteindelijk geestelijk. Het probleem dat voortkomt uit het gebruik van een biochip bij mensen is meer dan een esthetische, medische, politieke of wettelijke kwestie.

Satan is aan het werk in de wereld en hij beïnvloedt de personen en de maatschappijen om zijn doelen te realiseren. Bewust zijnde of niet zal de antichrist de mensen forceren om een programma te volgen en te gehoorzamen die in het beste belang van individuen ontworpen blijkt maar, die naar het model van de geschiedenis der mensheid en rebellie van de mens tegen God, pijn en lijden zal brengen tot de terugkeer van Christus.

« En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. »  (Openb. 13 :14-15)

 

Er komt een tijd waarin maatschappijen en levens zullen geregeerd worden door een zelf opgelegd systeem, waarin de mensheid wordt gecontroleerd, geanalyseerd en geëvalueerd door computers. In die tijd, ieder die dit systeem weigert te aanvaarden, zal gemarteld en dan gedood worden.

 

ONTWIKKELING VAN EEN ALOMTEGENWOORDIGE MAATSCHAPIJ.
 Wij gaan naar een alomtegenwoordige maatschappij waarin mensen uit alle geledingen toegang kunnen vinden tot alles, overal, op elk moment ongeacht van tijd of plaats. De implementaties van RFID-technologie in de detailhandel is één voorbeeld. Geschat wordt dat het grootste deel van de detailhandel zeer binnenkort RIFD technologie zal gebruiken en de barcodes zal vervangen, die de laatste 30 jaar gebruikt zijn.

Wat zulk een ontwikkeling aanspoort is het geloof dat we veiliger, makkelijker en rijker zullen leven en meer zullen genieten van onze levens door het gebruik van de technologie om alle dagelijkse aspecten van het leven te beheren. In een maatschappij die hunkert naar een financieel automatisch beheer, onmiddellijke communicatie en veiligheid, is er alleen maar een el lengte voor de RFID biochips om in het lichaam ingeplant te kunnen worden, en uiteindelijk geld dat makkelijk gestolen, verloren of verborgen wordt, te vervangen.  In de nabije toekomst:

1. Iedereen zal worden verplicht om een biochip te hebben. Alle financiële verrichtingen zullen deze chip gebruiken door de uitwisselingseenheden van vandaag te vervangen.

2. Er zal een private ingreep zijn en vrijheid zal ophouden te bestaan.

3. Een charismatische leider, die de antichrist is, zal de hele wereld regeren door middel van een aan elkaar verbonden en onderling afhankelijk systeem …

HET MERKTEKEN VAN HET BEEST IN HET MENSELIJK LICHAAM, WE MOGEN  DIT NIET ONTVANGEN.!!!(Openb 14:9-11, 16:2)

1) Die merkteken aannemen is de onomkeerbare daad van uw ziel aan satan te verkopen. Deze zonde is onvergeeflijk en kan niet omkeerbaar gemaakt worden door fysieke verwijdering van het merk. (Openb. 14:9-11). Uw ziel behoort tot God. Vandaar, als u dit merkteken ontvangt, dan zult u satan toebehoren.

2) Als u dit merkteken ontvangt, dan stelt u opzettelijk uw geloof in de mens en niet in God. U kiest actief om te leven zonder een liefhebbende God die verlangt om met u de eeuwigheid in de hemel door te brengen. God wil niet dat u de weg kiest die naar de hel leidt. God wist deze dingen op voorhand, en omdat Hij van ons houdt en wilt dat we dit erkennen, was ons dat door middel van de schriften van de apostel Johannes in het boek Openbaring geopenbaard. Als u niet opgenomen wordt en dus achterlaten voor de grote verdrukking, moet u niet het merkteken van het beest ontvangen, zelfs als u gemarteld en dan gedood zal worden voor het feit dat u niet de daden van de door satan gesanctioneerde regering aanvaardt. U moet zich dit ten allen tijde herinneren omdat de hoop van de hemel blijft totdat het einde gekomen is.

HEEFT U JEZUS ALS UW PERSOONLIJKE REDDER AANVAARD?

Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods.” (Rom 3:23)

Geld is niet alles. Een persoon kan niet tot God komen door het geloven in andere goden, ethiek, discipline of door middel van goede werken. Alleen maar een persoonlijke relatie met Jezus Christus maakt het mogelijk om rechtvaardig te staan voor een heilig God op het einde van de menselijke geschiedenis. Het was om deze reden dat Jezus Christus op het kruis geleden heeft, zijn bloed vergoten heeft, stierf en opgestaan is uit de dood. Dit werd gedaan om God’s bereidheid, bekwaamheid en de heerlijkheid van God te tonen om ons van zonde en dood te redden.

Lees meer...   (1 reactie)

Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl