areyouready.punt.nl
Voor hier uw onderschrift in, voer alleen een spatie in als dit leeg moet zijn.[!imgslider_title     _2!]

I'm ready for you, are you ready for Me!!


God houdt zoveel van jou, dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft, opdat wanneer je dat gelooft, je niet verloren gaat, maar eeuwig met Hem zult leven!!

            De doop in de Heilige Geest en kan ik Gods stem verstaan?
Zie ook het Hoofdstuk:"Wat gaat eruit gestort worden?

Onthou: God zal Zichzelf nooit aan je opdringen. Hij wacht totdat jij Hem zelf in je leven uitnodigt.  Dus op het moment dat je de Heilige Geest vraagt om in je leven te komen, dan pas doet Hij dat. En vertrouw erop dat Hij dat dan ook doet, Hij wil niets liever!!
 
 
Vindt Jezus het belangrijk dat we de Heilige Geest zullen ontvangen?
Ja. Vlak voordat  Jezus op Hemelvaart klaar staat om terug naar Zijn Vader in de Hemel te gaan, zegt Hij:"Ga niet weg uit Jeruzalem, voordat jullie de Kracht uit de Hoge (de H.G.) ontvangen hebben!!" Luc24:49 Hand 1:8
                 
en  in Hand.2 kun je lezen, dat de H.G. op hun kwam en moet je zien,wat voor gevolgen dat had.
 
Wat voor gevolg heeft het wanneer de H.G. in ons leven komt?
Jezus noemde de H.G. de Trooster, die bij ons zal zijn, Hij zal ons leiden in de Waarheid. Hij zal ons leiden, coachen, de dingen die gaan komen (de toekomst)aan ons duidelijk maken en Hij zal Jezus verhogen( niet ons dus!). Wanneer dan de H.G. niet alleen bij, maar ook in ons is, zal overal waar we gaan de Kracht met ons mee gaan. Joh. 14:12-27, 16:8,13-15
De kracht om dingen te veranderen, de duisternis(ziekte,zwakheid,te kort
en gebrek te binden) en Gods Koninkrijk vrij te zetten!!
                                        De kracht van Gods sterke arm!
Waarom?
Om te verkondigen dat het Koninkrijk van God is gekomen.
Hoe kun je dat merken? 
God bevestigd Zijn Woord(Jezus stierf aan het kruis voor al onze zondes en al onze ziektes!!) door de tekenen(wonderen) die erop volgden.Luc.16:20
En wat is het Koninkrijk van God?
Als Gods Koninkrijk in je leven gaat komen, zal blijdschap, vrede, sjaloom (niets missend, niets wat stuk is), gezondheid, heelheid en compleetheid, in elk deel van je leven gaan komen.
Jezus zei:
 "Het is beter dat Ik wegga, anders kan de Trooster niet komen!" Joh16:7
Waarom?
Omdat Jezus maar op één plek tegelijk kon zijn en de kracht van God, was dus alleen waar Jezus was. Maar nu, op elke plek in de wereld, waar een volgeling van Jezus komt, wandelend en handelend in geloof en in de kracht van de H.G., zal de kracht van God Zijn werk kunnen doen en Gods wil zal kunnen gebeuren over de hele wereld verspreid en tegelijkertijd!
 
Wat ging er mis in het verleden?
Er is  heel vaak verkeerd omgegaan met de H.G. in het verleden. Veel mensen waar de H.G. in was en waar God grote krachten en wonderen door heeft kunnen doen, heeft de H.G. Zich op den duur,door hun zondes (zoals roddelen, negatief spreken over anderen, chagerijnig zijn, niet willen vergeven, trots enz.) moeten terug trekken. En wat toen over bleef, was alleen de "show en de fake" zonder de Kracht!
 
Wat Zijn Gods voorwaardes om Zijn Geest in ons te laten blijven?
Doen wat God zegt(gehoorzamen): Heb Hem lief met alles wat in je is, en wees een aardig en vriendelijk persoon. Jezus zei: "Hieraan zullen anderen zien dat jullie bij Mij horen, dat juliie liefde hebben voor elkaar. 
Let op je spreken!! Je bent een sprekende geest, net als je Vader. Dus met je woorden creéer je of leven, of duisternis en dood! Heb een zacht hart, vraag om en ontvang Zijn vergeving, zodra je een misser maakt. Geef Hem alle eer, wees dus niet trots en kies ervoor om blij te zijn ten alle tijde, want weet:"What the devil meant for evil, the Lord will use it for good!!"Rom. 8:28. Dus daarom moet je blij zijn!
 
http://www.youtube.com/watch?v=vB06DaOGmW8   Dit filmpje moedigt je aan om het bidden in tongen te ontvangen en te doen!

fire_in_mozambique2 vuur in Mozambique

 
 
Sleutels tot het ontvangen van de doop in de Heilige Geest.

1. Begrijp dat de Heilige Geest uitgestort werd op de Pinksterdag (Handel. 2: 1-4)

  
2. Onthoud dat wedergeboorte/ behoudenis de enige voorwaarde is, die nodig is om de doop in de Heilige Geest te kunnen ontvangen (Handel. 2: 38). 
Wedergeboorte of behoudenis is: dat je Jezus aanneemt als jouw persoonlijke Redder en je vanaf dat moment je best gaat doen om je leven door Hem te laten leiden( en dat is dus liefde, zie zoals hierboven beschreven is).
  
3. Wanneer ik het God vraag, dan zal Hij mij vullen met Zijn Geest en mij de bekwaamheid geven om te spreken in tongen!! (Luc. 11: 13. Handel. 2: 4). Daarom neem ik U op Uw Woord en ontvang dit nu in de Naam van Jezus.

4. Maar wanneer je het fijner vindt om voor je te laten bidden, kun je het ook samen met iemand doen die er ook in gelooft. Weet dat het handen opleggen Bijbels is (Handel. 8: 17 en 19: 6)

5. Wees niet bang dat je misschien een vals/namaak geest zult ontvangen (Luc 11: 11-13).

6. Open je mond als een daad van geloof tot het ontvangen van de Heilige Geest, wat zich uit tot het spreken in tongen (Ef. 5: 18-19).

Zie het net als een klein kind, die zijn eerste klanken/woordjes leert. Schaam je niet en blijf God danken voor Zijn grote cadeau en zie het als een machtig wapen van God. De duivel is er panisch voor, omdat hij er niets van begrijpt en weet hoe krachtig dit wapen is!
  
  
Stromen van Levend Water zullen uit mijn binnenste vloeien.

Judas19. Bewaar jezelf in de liefde van God, door jezelf op te bouwen in je allerheiligst geloof door te bidden in de Heilige Geest.

1Cor. 14:2. Wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand verstaat het; door de Geest spreek je geheimenissen.

1Cor. 14:39. Belemmer het spreken in tongen niet! 
  
  
Info bronnen:

Larry Huch.
Dr. C Dollar.
 
 God wil dat ik elke dag Zijn stem versta, maar hoe dan?
  
http://www.youtube.com/watch?v=mMfYpnayL6k&feature=uploademail I'm coming! Ken je Mij? Hoe leer je Hem dan  kennen? Dit filmpje kan je daarbij helpen.
 
http://nl.truveo.com/Listening-to-the-voice-of-God/id/4294808586   Een gefrustreerde voorganger, nam een jaar de tijd om alles over dit onderwerp te weten te komen en als gevolg daarvan sprak God tot hem. Duur 29 min.

    
Jason Westerfield, een Christen die vertelt over zijn dagelijkse leven met Jezus, waarin tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus.
 
De zoon van dit gezin, heeft op 12 jarige leeftijd, na een zwaar auto ongeluk, verschillende indrukwekkende situaties  meegemaakt. 
  

 

 

Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl