areyouready.punt.nl
Voor hier uw onderschrift in, voer alleen een spatie in als dit leeg moet zijn.[!imgslider_title     _2!]

I'm ready for you, are you ready for Me!!


God houdt zoveel van jou, dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft, opdat wanneer je dat gelooft, je niet verloren gaat, maar eeuwig met Hem zult leven!!

        Eindtijd? Waar hebben ze het over?!!

 

 Leven wij in, wat de Bijbel noemt, de eindtijd? 
 
 Jezus vertelde, dat we moeten letten op de tekenen, zodat we kunnen weten, wanneer Hij weer terug komt. zie ook hoofdstuk:"De 7 tekenen voordat Jezus terugkomt"
 
Welke tekenen  bedoelde Hij?  
 
De anti-christ, Obama, geboorte van een nieuw ras, 666, NWO, Illuminatie, enz.
 
    
 
 
Nieuwe paus roept op tot vrede, tussen de verschillende religies, zodat er vrede zal kunnen komen. Eén wereldwijde religie!
 
1 Thes 5:3 Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust (peace and security!) overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen.
 
                                                     
 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=fxTSOqkpqVA&feature=player_embedded  Bijenpopulatie bijna uitgestorven, vogelsterfte, dolfijnen die de weg kwijt zijn, giga veranderingen op planeten, vulkaanuitbarstingen, tsunami's enz. Zeer verhelderende video!! De maker van deze video moedigt je aan om de video helemaal uit te kijken, zodat je begrijpt, waar hij naar toe wil met zijn boodschap.  
  
http://www.youtube.com/user/ernaklop                                                                                
leven wij in de eindtijd? ( 3 min.)
 
http://www.youtube.com/user/paulbegley34 deze voorganger kijkt naar wat er plaats vindt in de wereld en vervolgens wat de Bijbel erover te zeggen heeft. Dit laat zien hoe ver we in de tijd zijn.
 
 
 
1. De discipelen vroegen Jezus, wanneer Hij weer terug zou komen.
Zijn antwoord was:"Wanneer de vijgeboom weer tot leven komt!!". Math.24:32 Leer van de vijgeboom(dat is Israël).De wedergeboorte van Israël in 1948. Israël werd weer een natie en in 1967 kwam Jeruzalem weer in handen van de Joden. Dat zijn 2 hele belangrijke tekenen.
Math24:34-42 Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. 35 Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen. 36 Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het. 37 Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. 38 Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, 39 en zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt. 40 Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. 41 Van twee vrouwen die samen aan de molen draaien, zal de ene worden meegenomen en de andere achtergelaten. 42 Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. Zie verder hoofdstuk 5:"Ik kom spoedig!"
 
Hoe weten we dat de opname al spoedig kan plaats vinden? (3 min.) 
  
2. De generatie die nu leeft, is zeer ontwikkeld, maar heeft een hart van steen
(lees de krant of kijk gewoon om je heen en zie hoe mensen met elkaar omgaan)
  
3. Nucleaire wapens
 Een tijd van nucleaire oorlog in het Midden Oosten. De wapens zijn klaar, de dreiging tussen de verschillende landen is geen geheim.  De plaag die God dan zal toestaan, waarbij het vlees van je botten smelt, voordat je lichaam op de grond neervalt, door de inmense hitte van de "wapens". Zach. 14:12
Waterstofbom.
  
4. Jeruzalem komende onder het Joods bewind.
Is gebeurt in 1967.Gen. 17: 7-8
  
5. Internationale t.v.(sateliet)
Via de sateliet is het mogelijk om de 2 getuige, waar Openb. 11: 9 over schrijft, over de hele wereld tegelijk te kunnen late zien.
  
6. Generatie van wetsverachting,
waardoor de liefde verkilt.
Math. 24: 12. De wereld leert de mensen grijs gebied. Drugs, aids, abortus, pornografie enz. wordt getolereerd. God is duidelijk. Er bestaat geen grijs gebied.
 
  
7. Het feit dat je niet wil geloven dat Jezus aan het komen is,
is een bewijs dat Hij snel komt.
Math. 24: 37-44.
  
8. De zwarte dood.
Dodelijke ziektes, waar nog geen behandeling voor gevonden is. Aids, vogelgriep enz. Openb. 6: 8. Deze virussen veranderen steeds.
De mexicaanse varkensgriep
  
Enz., enz. Maar God wil dat je je bekeert, zodat jij hier niet zult zijn, wanneer de aarde geoordeeld gaat geworden.
Noach en zijn gezin wisten precies wanneer de vloed zou komen. Gen.7:4. 
  
http://nl.youtube.com/watch?v=Ck6aji4bdWU, filmpje van ong. 2 min. Are you ready! 
  
  
       Wat gebeurt er allemaal in de wereld?
  
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl