areyouready.punt.nl
Voor hier uw onderschrift in, voer alleen een spatie in als dit leeg moet zijn.[!imgslider_title     _2!]

I'm ready for you, are you ready for Me!!


God houdt zoveel van jou, dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft, opdat wanneer je dat gelooft, je niet verloren gaat, maar eeuwig met Hem zult leven!!

 

Heb je het Evangelie ooit wel eens goed uitgelegd gekregen, wil je mij die kans geven?

  
Ik denk dat het belangrijkste in ons leven relaties zijn. In het Christendom draait het om de meest belangrijke relatie die er bestaat; een relatie met degene die ervoor gezorgd heeft dat je er bent: God!
  
  
Het gaat in het Christelijk geloof niet in de eerste plaats over regels of over een filosofie, maar over een persoon. Die persoon Jezus, leert ons wat het belangrijkste is. Dat is: "God liefhebben met alles wat in je is en vervolgens je naaste als jezelf." Math.22:37.

Alles draait dus om relaties.
  
Weet je dat God erg enthousiast over je is. Hij heeft je gemaakt met een plan voor je leven. Dat jij daar misschien nog niet in wandelt, is een ander verhaal.
  
Zef. 3: 17 Hij verheugt Zich over jou, met blijdschap.
Jer.29: 12 Hij heeft gedachtes over jou van vrede en niet van onheil om je een hoopvolle toekomst te geven!!
  
Het karakter van God is liefde en rechtvaardig zijn. We hebben het nodig dat Hij rechtvaardig is. Zou je iemand willen hebben met alle kracht, maar die was zoals Hitler? Zou je niet willen dat Hij afrekent met al het slechte in deze wereld? Dat is toch niet meer dan rechtvaardig? Hier is alleen het probleem. God is goed,liefhebbend en rechtvaardig en wij dus niet. Hoe kan God vergeven en tegelijkertijd rechtvaardig zijn??  Hou dit gegeven even in het achterhoofd, als je verder leest zal het wel duidelijker worden. 

God schiep de mens zo, dat Hij met hem in contact kon komen. Hij gaf de mens een geweldig mooi leven. God maakte van die mens echter geen robot die Hem automatisch zou liefhebben en gehoorzamen. Hij gaf hem de ruimte en de vrijheid om eigen keuzen te maken.
Jeremia 29:11 zegt God:"Mijn gedachten over jou zijn gedachtes van vrede en niet van onheil, Ik wil jou een hoopvolle toekomst geven!!"
 

De mens koos echter zijn eigen weg. Een weg zonder God, met alle gevolgen van dien!!
Op die manier sneed hij zichzelf af van de bron van het echte Leven.
Romeinen 3:23 zegt:"Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid."
Door onze zelf gemaakte keuzes is er een onoverbrugbare kloof gekomen tussen God en de mens.
 
  
We zijn gemaakt om een relatie met God te hebben.
  
Zonder die relatie zullen we altijd iets missen in ons leven!!! Een leegte van binnen, die iedereen probeert op een verschillende manier op te vullen. Hobby's, status, carrière, sport, seks/intimiteit, muziek, drugs, alcohol, verzamelen, (vr)eten, vakanties, gezin, enz. In eerste instantie lijkt het wel voldoening te geven, maar die knagende leegte, diep van binnen, gaat er niet mee weg.
We zijn ook gemaakt om Hem te aanbidden, doen we dat niet, dan zullen we altijd iets of iemand anders gaan aanbidden.  Aanbidden= als goddelijk wezen vereren, erg veel houden van iets of iemand (woordenboek).

Wie of wat aanbid jij?  

Jezus zegt:"Ik ben HET BROOD, dat LEVEN geeft"(Joh. 6:35)
Hij is de enige die jouw diepste honger kan stillen. Je bent door Hem gemaakt, om een intieme relatie met Hem te hebben, zoals een goede vader met zijn kind. Hij wil vertrouwelijke omgang met jou. Niets zal dat bevredigend kunnen vervangen.

Iedereen vraagt zich op een gegeven moment af, wat de zin is van zijn leven op aarde hier en of er een leven bestaat na zijn dood. Sommigen zijn gestopt met daarover na te denken en hebben het weggedrukt of hebben op de een of andere manier een antwoord daarvoor gevonden.

 

  

Er zijn veel mensen die zeggen Jezus niet nodig te hebben. Maar wanneer je heel eerlijk naar jezelf durft te kijken en naar al die duizenden gedachtes die er per dag door je hoofd razen, dan weet je dat je vergeving nodig hebt.
Misschien ben je in iemands anders ogen een geweldige toffe vent of vrouw. Aardig, behulpzaam, vriendelijk, goede manieren, misschien zou je nog niet eens een vlieg dood slaan, bij wijze van spreken. En wanneer je naar jezelf kijkt denk je:"Ik doe het zo gek nog niet!"
 
Maar hoe kijkt God naar jou? 
Jouw gedachtes zijn Hem allemaal bekend. Hij kent je beter, dan jij jezelf kent.
Psalm 94:11 "De Heer kent de gedachten van de mensen"
Voel je je dan nog steeds zo top?
In Gods ogen is het denken van verkeerde gedachtes, zonder in daden over te gaan, nog steeds verkeerd, omdat Hij weet dat het handelen op zo'n gedachte niet zo ver weg meer is. Hij weet als geen ander hoe een mens in elkaar zit en weet dat we Zijn hulp vet nodig hebben.
   Math. 5:28 "Een ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd."
Of je je nu schuldig voelt of niet, in Gods ogen hebben we het gemist.
 

Wanneer iemand een misdaad pleegt, is er een straf die betaald moet worden. In onze ogen is dat niet meer dan rechtvaardig. God is rechtvaardig en wat in Zijn ogen verkeerd is, kan Hij dus niet goed keuren. Conclusie: We hebben een groot probleem. 

Is daar een oplossing voor?? 
Al eeuwen door heeft de mens op talloze manieren geprobeerd zijn eigen redding te bewerken. Door goede werken, religies, hoge moraal, het houden van de 10 geboden, enz. Maar God is heel duidelijk.
Rom.3:11 "Niemand is rechtvaardig, ook niet één, er is niemand die verstandig is, niemand die God ernstig zoekt,allen zijn ze afgeweken, tezamen onnut geworden. Er is niemand die doet wat goed is, zelfs niet één!!"
 

Nou dat lijkt me duidelijk, niemand heeft dus een excuus. We hebben hulp nodig!
Zonder vergeving zitten we zwaar in de problemen.
 

God is niet alleen een liefhebbende Vader, maar ook een rechtvaardig God.
Of je accepteert wat Jezus voor jou aan het kruis gedaan heeft, of je betaalt op een dag zelf de rechtvaardige boete voor alle dingen die je verkeerd hebt gedaan!!
Aan jou de keus.
 

Het gevolg van de dingen die we fout doen, is de geestelijke dood. Dat wil zeggen van God afgesneden zijn voor eeuwig!! Rom.6:23 "Want het loon dat de zonde geeft is de dood, maar de genade die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer."
Efeze 1:8 "Door genade ben je behouden, door geloof en dat is niet van jezelf, maar een cadeau van God. Het zijn niet  jouw goede werken, die jou kunnen redden." 
                           
1 Tim.2:4 "God wil dat ALLE mensen behouden/gered worden en tot erkenning van de waarheid komen, want er is één God en één middelaar tussen God en mensen, de mens Jezus Christus", die Zich gegeven heeft tot losprijs voor allen!
2 Cor.5:20 "Laat je met God verzoenen! Jezus die geen zonde gedaan heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt(aan het kruis heeft Jezus alle zondes van de hele mensheid op Zich genomen en de straf ervoor betaald), zodat wij nu recht/schuldvrij bij de rechtvaardige God/Vader kunnen komen!! 
Joh.3:16 "Zo lief heeft God jou, dat Hij Zijn eigen Zoon gegeven heeft, zodat wanneer jij gelooft dat Hij jouw Redder is, niet verloren gaat, maar Eeuwig met Hem zal leven. 

De dingen die we fout doen, hebben iets verslavends. Het lijkt wel, hoe goed we ook ons best doen, we toch uiteindelijk weer de mist in gaan.
Joh.8:34 "Iedereen die zondigt, is een slaaf van de zonde."
 

Heb hoop!
Jezus zegt, wanneer jij Mij in je leven toelaat, zal Ik je kunnen bevrijden en dan pas zul je echt vrij zijn.(Rom.8:36)
Ook al zul je tot je laatste adem hier op aarde fouten maken, de macht van die verslaving is verbroken, toen Jezus je heeft vrijgekocht. Zodra je merkt dat je een misser hebt gemaakt, kun je verschillende besluiten nemen.
 

Of je negeert het en laat je fout voor wat het is. Of je laat je aanklagen en blijft met een schuldgevoel achter. Of je rent als een speer naar God toe en verteld Hem je misser, bekeert je ervan, ontvangt Zijn vergeving en de weg is weer vrij.  

Hij weet het natuurlijk allang, wat je allemaal uitvreet, maar dit is, zoals God wilt dat we met onze fouten omgaan.
1Joh.1:9 "Als wij onze zonden belijden(hardop aan God vertellen), Hij is getrouw en rechtvaardig om ons voortdurend de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle verkeerde dingen.

  
Hij is de Enige die je werkelijk vrij kan maken.
Dat is de zekerheid die God je wil geven. Redding, door Zijn Reddingscampagne. Het enige wat jij moet doen, is dat geloven en aannemen.

Maar terug komend op het begin, Hij wil je niet alleen redden, maar bovenal een intieme relatie. En niet alleen op bv. zondag in de kerk, maar elke dag. 

God zegt:"Zonder Mij kun je niets doen"
Vroeger dacht ik:"Nou, Heer dat valt wel mee hoor, ik kan best wel een hoop, ook zonder U!"
Maar hoe langer ik met God leefde en hoe beter Ik Hem en Zijn denken leerde kennen, hoe beter ik dat ging begrijpen.
Ik kon genoeg zonder Hem, alleen kwam ik er naderhand achter dat ik het niet op Zijn manier had gedaan."Zonder liefde, vaak alleen uit eigenbelang. Of misschien deed ik het wel met de goede bedoelingen, maar pakte het vaak anders uit dan ik had gewenst. Of schoot ik bij de kleinste tegenslag al in de stress.
Frustrerend!!
 

Hoe beter Ik Hem leer kennen, hoe meer ik er achter kom, dat ik Hem in alles nodig heb.
Dit is wat God ons probeert duidelijk te maken:"Ik wil dat jij alles overgeeft in Mijn handen en gaat vertrouwen op Mijn kunnen, Mijn voorziening, in jouw uitzichtloze situatie!"
  
"Sta Mij toe, om te komen in elke situatie van je leven en laat Mij het van je over nemen!"
Misschien heb je het idee, dat je te kort schiet aan alle kanten, maar niets is te moeilijk voor onze God, vertrouw op Hem en op Zijn voorziening in elke situatie in je leven
Hij is super, slimmer en sterker dan elke rottigheid, die ons in het leven kan aanvallen 
God is vriendelijk, graag vergevend, heel geduldig, nooit veroordelend!!, begripvol, heeft humor, staat altijd klaar voor me, eerlijk en rechtvaardig, wil al het goede aan me geven enz. enz.
 

Alles wat Hij doet,is er opgericht om je uiteindelijk goed te doen. God is absoluut goed en in Hem is niets wat niet goed is. Hij is ook niet een beetje niet goed, zwak, oneerlijk of verkeerd.
Jezus zei:"Ik ben gekomen, opdat je leven hebt en overvloed"
"Niemand is goed dan God alleen", Marcus 10:19.
 

Jezus is niet langer lichamelijk op aarde. Maar Hij heeft ons niet alleen achter gelaten. Hij heeft de Heilige Geest gestuurd om bij ons te zijn. Je hebt God de Vader, God de Zoon(Jezus) en God de Heilige Geest. Zij doen alles in eenheid en zijn één van Geest. Er is geen strijd of verdeeldheid en ieder heeft zijn eigen taak.
Joh.14:16 "Ik (Jezus) zal God vragen jullie een andere trooster te geven om tot in eeuwigheid bij jullie te zijn...., want Hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn."
 

De Heilige Geest helpt je om het soort leven te leiden, waar Hij je voor bedoeld heeft. Hij is een gentleman. Hij zal Zich nooit aan je opdringen, maar wacht, totdat jij Hem zelf uitnodigt. Wanneer je Hem vraagt om in je leven te komen wonen, zullen deze kenmerken zich in jou leven gaan ontwikkelen.
Gal.5:22"Liefde(is een gevende liefde), blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
 

Daar zeg je toch geen "nee" tegen? Nou, ik in ieder geval niet.
Dus God bied jou in Jezus Christus:"vergeving, vrijheid, LEVEN, de eeuwigheid met Hem en Zijn gevende liefde."
 

Heb je nog excuses om dit te weigeren? 

Sommigen vinden zichzelf (nog) niet acceptabel/heilig genoeg voor God.
Ja, dat klopt en dat zal je ook nooit worden.
Maar daarom kwam Jezus toch ook? Hij is gelukkig wel goed genoeg om ons te kunnen redden.
 

Dus kijk niet naar jezelf, met al je tekortkomingen, maar richt je op Hem.
Zijn redding voor jou en mij is meer dan genoeg. Het enige wat Hij van je vraagt, is Zijn grote cadeau van Genade te accepteren.

  
Sommigen willen het moment van beslissen, uitstellen tot later. 
Ik vind dat knap stom. Ten eerste, kan elke dag je laatste dag zijn.
Daar gaan we niet voor, maar statistisch gesproken, is die kans wel aanwezig.
Ten tweede, geloof ik en met mij velen andere gelovigen over de hele wereld, dat we leven, in wat de Bijbel noemt, de laatste dagen/eindtijd. In de Hoofdstukken: Ëindtijd wat?' en 'de brief van Choo Thomas", kun je daar meer over lezen.
Maar goed, of je het daar nu mee eens kunt zijn of niet, het feit blijft dat je moet kiezen en uitstellen is ook een keuze.

En weet dat je keuze hier op aarde door jou bepaald wordt, wanneer je sterft, is je keuze bepaalt en valt er niets meer aan te veranderen!! 

Sommigen denken dat een leven met God, saai en beperkend zal zijn.
Als je dat denkt, dan heb je waarschijnlijk Christenen gezien, die God nog niet zo goed begrijpen.
Jezus zegt over Zichzelf dat Hij net zo is als Zijn Vader en Hij is de BRON van het LEVEN zelf! Als er één is die weet wat leven is dan is God het wel. Bij Hem is alles begonnen, hoor!! Wij hebben het leven niet uitgevonden. Wij maken er over het algemeen een zooitje van en als we God toelaten om in onze situatie te komen, zal Hij de dingen ten goede doen keren. God is een goed God! Het is de vijand die rooft en moordt, niet God!!
 

Maar God is een God van Verbond. Als je buurman in problemen is en je denkt hem te kunnen helpen, heb je toch ook eerst zijn toestemming nodig om te mogen spreken in zijn leven? 

Zo is het ook met God. Hij wacht, totdat jij naar Hem toe komt en Hem toestemming geeft om in jou leven te kunnen spreken. En net als een huwelijk, begint het verbond pas, nadat je, "Ja, ik wil" hebt uitgesproken. Vanaf dat moment is het pas rechtsgeldig en heb je als huwelijkspartners bepaalde verantwoordelijkheden naar elkaar toe en ben je gefocust om intiem met elkaar om te gaan, gericht op het welzijn van je partner. En als één of beide partijen zich daar niet aan houdt, dan zal dat niet bevorderlijk voor jullie huwelijk zijn. 

Zo is het ook met God.
Zijn verlangen voor jou, is dat het jou, je familie en je hele kennissenkring goed gaat. Hij kent je beter als jij jezelf kent en wil dat je goed gaat uitkomen.

Mensen zeggen dat God alles kan, maar dat is niet zo. Hij kan niets doen, tenzij je Hem de toestemming ervoor geeft. Daarnaast heeft Hij heeft jouw geloof nodig. Dat betekent vertrouwen in Hem en dat krijg je alleen maar als je Hem/de Bijbel leert kennen en Zijn beloftes voor jou gaat zien en geloven als waarheid voor jouw leven.

 

 Ja, ik wil!! Op dat antwoord wacht Hij.
Zonder jouw geloof kan Hij niets doen, zelfs je niet redden! 
Dus wat wil je? Aan jou is de keus.
http://www.youtube.com/watch?v=Ek8p3m9HdZ4&NR=1      Wil je zien hoe iemand een kanaal van Jezus goedheid is? Dan moet je beslist hier even naar kijken. Op you tube kun je verder nog veel andere filmpjes van Todd White zien. Echt gaaf!!

 

 Bronvermelding:
"Waarom Jezus", van Nicky Gumbel
"Stappen naar vrede met God", traktaatzending.org
  

http://www.youtube.com/watch?v=zelqF0mamCw  Interview met Nicky Cruz, een man vol haat.(7 min.) durend.

 

 

 

 Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl