areyouready.punt.nl
Voor hier uw onderschrift in, voer alleen een spatie in als dit leeg moet zijn.[!imgslider_title     _2!]

I'm ready for you, are you ready for Me!!


God houdt zoveel van jou, dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft, opdat wanneer je dat gelooft, je niet verloren gaat, maar eeuwig met Hem zult leven!!

            Are you Ready !!  

 

Excuses: 

Voordat je begint met lezen, wil ik eerst mijn excuses aanbieden aan elke persoon, die verschrikkelijk heeft geleden, door mensen die zeiden godsdienstig/christelijk te zijn en zich ondertussen vreselijk gedroegen.                                                                  
Gods grote gebod is:"Heb Mij lief met heel je hart, al je kracht en heel je verstand en heb je naaste(dat is ieder persoon, buiten jezelf) lief, als jezelf!"
Dat maakt het heel simpel. Een ieder die zegt, bij God te horen en dingen doet, die niet kloppen met dat gebod, daar is God dus beslist niet blij mee. Dus wanneer je mensen dingen hebt zien doen of zeggen, die niet in lijn zijn met dat gebod, dan is dat niet naar Gods wil! En al heeft die persoon misschien dan nog zo’n mooie, belangrijke kerkelijke titel( bv. voorganger, oudste, pastoor, discipel, kapelaan, dominee, kardinaal, paus, non, monnik, protestant, katholiek, gereformeerd, apostolisch, evangelisch of weet ik veel wat) of al gaat hij 3 keer per dag naar de kerk, wanneer hij/zij niet probeert te leven, volgens dat grote gebod, dan behoort hij/zij niet tot Gods familie! Er zijn zoveel verschrikkelijke dingen gebeurd en gezegd(sexuele misbruik/verkrachting, liegen, bedriegen, moorden, stelen, manipuleren, enz.) dat alles heeft niets, maar dan ook niets te maken, met hoe God wil dat we ons gedragen. God zal nooit een oprecht berouwvol persoon in de kou laten staan. Maar al die vreselijke dingen, die mensen anderen aandoen, daar is God niet de schuld van. Ik hoop dat je God, Jezus en de Heilige Geest de kans wilt geven, om te laten zien wie zij werkelijk zijn, zodat je gaat begrijpen, hoeveel zij van je houden!!  God wil zo graag een relatie met jou! 
 
 
         
 
 

Voor eventuele vragen of opmerkingen: www.areyouready.punt@gmail.com 
 
Welkom op de weblog.
Degene die al vaker op dit weblog zijn geweest, weten dat de boodschap erop gericht was om je wakker te schudden, te informeren, te prikkelen en te bemoedigen. Ik ben getrouwd en moeder. Ik hou heel veel van Jezus en daardoor ook van mensen. Daarom hoop ik, dat je mijn hart ziet, in de reden voor het maken van deze weblog. Je zult ongetwijfeld wel taalfouten kunnen ontdekken, maar ik hoop dat je je daar niet door laat afleiden. Het gaat uiteindelijk om de boodschap. Ik ben me ervan bewust, dat die nu een stuk ernstiger is geworden, vanwege de" laatheid van het uur", waarin we ons bevinden. De boodschap die ik wil duidelijk maken, komt hier op neer:  
 
1.  God zegt tegen jou persoonlijk: " Ik hou zo veel van jou, zodat Ik het aller kostbaarste(Mijn Zoon Jezus) wat Ik had opgaf, zodat Ik jou, wanneer je dat gelooft en aanneemt, niet verloren gaat, maar Eeuwig met Mij zult leven!!  
2. Jezus staat klaar om Zijn Bruid op te halen!(dat zijn alle mensen, die  Jezus Christus als hun Redder en Verlosser hebben aangenomen en klaar staan, bekleed met Zijn geestelijke, smetteloze, witte bruidskleed!)
3. Wanneer de Opname geweest is en je bent nog hier( zie Hfdst.:"I'm coming!"), wil ik je zeer ernstig waarschuwen, om nooit het Merk (RFID-chip) in je lichaam te accepteren, omdat God dan niets meer voor je kan doen!! (zie Hfdst.:" De RFID-chip is het merk van het beest")
 
http://www.youtube.com/watch?v=6ba0Xd6plvE Perry Stone, vertelt over de laatste ontwikkelingen wat met de chip te maken heeft!!
http://www.youtube.com/watch?v=lcLqHcl8M20 (Het lijkt erop dat de RFID chip, het merk is, uit Openb. 19:20!!)
 
                                                                                                 
 
 
http://www.youtube.com/user/fidockave213? Voordat je verder gaat met lezen, of besluit dat dit niets voor jou is. Wil ik je vragen of je alleen maar deze video wilt bekijken(klik dan met je muis op de rode tekst hier net boven) behoorlijk indrukwekkend!!
De reden dat ik je dit wil laten zien is, omdat het je doet realiseren, wat er elke maand weer, allemaal aan heftige dingen, over de hele wereld verspreid, plaats vindt. Vanaf feb 2011 maken "fidockave213", deze filmpjes. De gebeurtenissen die over de hele wereld plaats vinden, beschrijft de Bijbel, als voorweeën (barensnood)! (Romeinen 8:22).                                                                                       
Wanneer je dit gezien hebt, hoop ik dat het je tot nadenken zal zetten.
Hoe komt het dat er ineens van alles om ons heen gebeurt? Aardbevingen op verschillende plekken tegelijk, tsunami's, zandstormen,(Jesaja 24:4,6,19) extreme weersomstandigheden, groepen dieren, die door onverklaarbare reden zomaar in grote getalen sterven(Hosea 4:3), groepen mensen die elkaar naar de strot vliegen, sinkholes, geruchten over oorlogen, enz. enz.
De Bijbel heeft er veel over te vertellen!! Mijn bedoeling is niet om je bang te maken, maar om je wakker te schudden. Dit zijn de tekenen waarvan Jezus zei, waar we op moesten letten(Math. 24, Marcus 13 en Luc. 21

Op aarde zijn al vanaf het begin 2 Koninkrijken in oorlog met elkaar zijn. Beiden knokken om jouw ziel. God vecht voor jou, omdat Hij van je houdt. De vijand vecht om jou, omdat hij je intens haat en jou onder zijn controle wilt houden en uiteindelijk in zijn koninkrijk wilt krijgen. De hele wereld ligt al 1000-den jaren in de macht van de vijand(1 Joh 5:19) en alle” gestoordheid” die je nu op aarde ziet gebeuren, zijn de werken van de vijand. Hij gaat rond, zoekende waar hij kan verslinden en killen. Hij weet dat zijn tijd bijna op is. We leven in de laatste secondes van Gods genade tijd. Dat betekent, dat God je de tijd geeft, om je te bekeren, van een ik-gericht leven, naar een leven in afhankelijkheid van en vertrouwen op Hem. God heeft de mens beloofd, dat er een tijd van oordeel gaat komen, waarin Hij gaat afrekenen met de vijand van de mens en al het slechte in de wereld( 2 Petrus 3:9). De vijand zal dan nog alles uit de kast trekken, om zoveel mogelijk schade te brengen, want dat is zijn hele natuur. Om te slachten, te doden en te vernietigen.(Johannes 10:10) Dan zal er enkele jaren een strijd zijn, zoals er nog nooit op aarde is geweest(Math 24:21.) Daarom wil God niet, dat Zijn kinderen dan nog hier zijn op aarde. 
Meer hierover kun je lezen in de hoofdstukken:"Waar zitten we op Gods profetische tijdslijn.", "I'm coming!!", "Eindtijd waar hebben ze het over?" en de "Brief voor achtergeblevenen". 
http://www.youtube.com/watch?v=79y76BWjhXY: (8 min. durend)deze voorganger vertelt over de vele dieren die, alleen al dit jaar op onverklaarbare reden dood zijn neergevallen, over de hele wereld verspreid. Waarom? Zie Hosea 4 profetie.
 
 
 
                     
Dit is het Evangelie/Gods Reddingsplan!!
 
In dit filmpje wordt dat heel duidelijk uitgelegd. http://www.youtube.com/watch?v=nPIOkdNL-QQ&feature=player_embedded#!  Wil je Hem toestaan om jou te verlossen uit je geestelijke gevangenis. Ben je bereid om je leven in Zijn handen te leggen, zodat Hij door jou heen, Zijn goede werken hier op aarde kan doen? Als je gaat beseffen, wie Hij is en hoeveel Hij van je houdt en dat, wanneer je Hem in je leven hebt uitgenodigd, Hij je bij alles kan en wil helpen, dan is dat niet moeilijk meer. 
 
                                        
 
 
Wat is Gods plan voor een ieder?!
 
 
 
                               Zie God Zijn wonderen doen!
 
http://www.youtube.com/watch?v=JYKOMCXelCU&feature=related (ong.5 min.) Todd White is iemand die zo'n leven in de werkelijkheid leeft,"a real Christian live!" Mensen die hij ontmoet op straat en God zorgt voor wonderen!   Afbeeldingsresultaat voor todd white
http://www.youtube.com/watch?v=ISKZEx5mOhI&list=PLyA9KxNkeSYiGSsfwbsmRVOwfftoxBqqH&index=3
http://www.youtube.com/watch?v=bT7PhvCyr74&feature=related (0ng. 8 min.) Hier is muziek voor bedoeld; beseffen wie Hij is en hoeveel Hij van je houdt en Hem alle eer geven!!

Wat is Gods plan voor Zijn kinderen?

http://www.youtube.com/watch?v=5_g8gfMw_rU   Sorry, de automatische link doet het niet, maar als je de link zelf in de adresbalk zet, kom je er wel op. Ong. 5 min. durend, waarin je kunt zien, hoe een Christelijke levensstijl er ongeveer behoort uit te zien! (Joh 14:12, Marc 16:15)
https://www.youtube.com/watch?v=U0qL8fSmvUM
                                                                                                
 
 
You're special to Him/ Je bent heel kostbaar in Gods ogen!!
 
 
Voor God is ieder mens heel bijzonder en zeer kostbaar!
Hij kent je persoonlijk, weet alles over je en houdt verschrikkelijk veel van je. God wil, dat je weet, dat Hij jou een reddingstouw heeft toegeworpen en Zijn naam is:"Jezus."
 
Give your life to Me and then I can and will save you!
                                                                            
Als je die vastpakt en op Hem je vertrouwen stelt, zul je goed uitkomen. Op het moment dat je besluit om Jezus aan te nemen als je persoonlijke Verlosser, komt God de Heilige Geest in je wonen. Hij wil voor altijd bij je blijven, om je te leren, te leiden, te troosten en te coachen. Hij wil persoonlijke omgang met je, elk moment van de dag.
 Jezus heeft bewezen dat Hij zoveel van je houdt, door Zich vrijwillig, gigantisch te laten martelen en daarna een vreselijke dood aan het kruis te sterven, zodat Hij jou vrij kon kopen, met Zijn Bloed, uit de handen van je vijand en terug kon brengen in een relatie met God de Vader.
 
http://www.youtube.com/watch?v=iPtQxgcVsvM De kracht van het kruis, waar Jezus voor ons betaalde, zodat wij vrijgekocht kunnen worden!!
 
Erken dat je Jezus nodig hebt.
Bekeer je en geef je leven in Zijn handen en sta Hem toe dat Hij je leven mag gaan leiden. Er is niets of niemand anders door wie je gered kan worden.
Handelingen 4:12 12 En de behoudenis/redding is in niemand anders, want er is  geen andere naam (dan de naam van Jezus)aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.
 
 
                                   
Heb ik ze wel allemaal op een rijtje, of zit er misschien een draadje bij me los? Of heb ik dit ergens op gebasseerd en wat zijn dan mijn bronnen?
Ik ben van mening, dat we nu in de allerlaatste alarmfase zitten!! Gods profetische tijdsklok staat niet op 1 minuut voor 12, maar op seconde(s) verwijdert van 12 uur. Mijn roep nu naar de mensen is:

                                                         

 

Hij is klaar!! Jezus zei tegen Zijn discipelen, let op de tekenen. Dan zul je weten en herkennen, wanneer Ik eraan kom, om Mijn Bruid/kinderen op te halen!!
Joh. 14:3 And if I go(Jezus ging naar de Hemel) and prepare a place for you, I will come again, and receive you unto myself; that where I am, there ye may be also.
     1 Thes 4:17  daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen.
  
Wie is die Bruidegom?
Waarom denk ik dat er nog maar zo weinig tijd is?
Wie is die Bruid, die Hij kan meenemen en waarom?
Wat zijn de tekenen van Jezus komst,  waar de Bijbel het over heeft?

 

  
  
Hier zijn enkele tekenen waar de Bijbel het over heeft:
  
Onverklaarbare massale Dier sterfte over de hele wereld verspreid (vogels die dood uit de lucht vallen, 100.000 dode vissen, 100-den dolfijnen die dood aanspoelen op het strand, zeesterren, krabben, 200 koeien zonder enige aanwijsbare reden in Amerika, groepen dode paarden,enzTsunami's, overstromingen, aardbevingen die toenemen in intensiteit en op verschillende plekken tegelijk op aarde, zandstormen in steden, klimaatsveranderingen(sneeuw in de woestijn van Namibië in juli 2011, extreem koud, of juist extreem warm, extreem veel regen of juist abnormale droogte. Tekenen aan de zon, maan en sterren. Ontploffingen op de zon, abnormaal lange maansverduisteringen, 2 zonnen die worden waargenomen op verschillende plaatsen op de wereld. NASA die zijn eigen personeel via een video waarschuwt, hoe voor te bereiden op grote onverwachtse calamiteiten, die hun eigen website stukken van de foto's van het heelal blinderen. Wat mogen we niet zien? Wetenschappers die experimenteren in speciale labaratoria,met het mengen van de genen van het menselijk met het dierlijke ras. Oorlogen, geruchten van oorlogen, rellen, opstanden en bloedvergietenvan verschillende groepringen. Veel geweld en toename van rellen en respectloosheid voor de mens. Toename van UFO meldingen.Economische turbulentie, veel landen die in economische problemen komen. Sexuele uitspattingen en losbandigheid(onder het motto:"Doe "het", waar, wanneer en met wie je zin hebt, zorg er alleen voor, dat je het "veilig" doet en niet zwanger wordt!"). Epidemiën en angst voor ziektes. Plagen van kikkers, krekels en torren. Vulkanen die actief worden. Orkanen en tornado's die de afgelopen jaren alleen maar zijn toegenomen in frequentie en hevigheid. En nu sinds een paar maanden "vreemde,", onverklaarbare geluiden, die over de hele wereld gehoord worden!
(http://www.youtube.com/watch?v=IZQwyV7wHzM )op dit youtube filmpje, kun je vele van deze geluiden horen. Ook in Nedeland is het al gehoord; op 19, 21 en 24 Jan. 2012)
 
De anti-christ, Obama, geboorte van een nieuw ras, 666, NWO, Illuminatie, enz. Hier kun je de plannen van de vijand zien.
 
          
  
God wil niet dat je bang wordt, maar dat je wakker wordt en je leven, met alles erop en eraan in Zijn handen legt! He loves you!!
 
 
       Afbeeldingsresultaat voor zandstormen  
  
    tsunami's             bloedvergieten             zandstormen
 
    
  
wereldwijde diersterfte                          zon erupties              sneeuw in de woestijn!
  
  
  
Mijn grote hartsverlangen voor jou is dat je, de informatie die je verder hier nog kunt vinden, gaat lezen, zelf gaat onderzoeken en je je eigen conclusies kunt trekken. Jezus komt eraan, ben je er klaar voor?!!
Herken je de tekenen die je ziet gebeuren in de wereld, waarvan Jezus zei dat we daarop moesten letten(Math 24, Marcus 13, Lucas 21) en waaraan je kunt zien dat Zijn komst voor Zijn bruid nu elk moment kan zijn?

Op zoek naar wetenschappelijk bewijzen voor dit soort onderwerpen?

Misschien helpen het zien van deze beelden je een beetje. 
http://www.youtube.com/watch?v=-4FOjRMoVMs&NR=1&feature=endscreen  Een stukje van de video Watchers 3, van Dr. LA Marzulli
http://www.youtube.com/watch?v=gOsuvXlxjgw  een stukje van de video Watchers 2, Tekenen op aarde en in de lucht, door Dr. LA Marzulli
http://www.youtube.com/watch?v=X1j8cyhw_Wo  een interview met de makers van Watchers 5.

 
 
http://www.youtube.com/watch?v=25BlY7TbOsY  Een 2 min duren filmpje over het wereldwijd sterven van grote groepen dieren, wat deskundigen niet kunnen verklaren. God houdt van jou(Joh 3:16) en Hij wil echt niet dat je verloren gaat. De Bijbel schrijft, dat er een afschuwelijke tijd op aarde gaat komen. Wat we nu om ons heen zien, noemt de Bijbel het begin van de weeën. De eerste 4 zegels, beschreven in Openbaringen 6:1-8 zijn al geopend en na de Opname( het moment dat Jezus Zijn bruid veilig in de Hemel heeft gebracht) begint de tijd van de grote verdrukking (Openb. 6 tot 18) en dat wil Hij je heel graag besparen.
Hij houdt zoveel van jou en is zeer geïnteresseerd in jouw leven nu en in je toekomst. Maar God heeft haast en weet dat de tijd tot de opname, nog zeer kort is en dat heeft Hij op allerlei manieren proberen duidelijk te maken.
De grote vraag is:
 
 
"Behoor jij tot die Bruid die Hij straks mee zal kunnen nemen?! "
                          Ben je al gered!!
 
Is Jezus al jouw Heer geworden?! Heb je je leven in Zijn handen gelegd? Hij is de Enige die jou wil en kan redden en beschermen. Hij houdt van jou!!
     

Stort je net als in het verhaal van de verloren zoon, in de armen van de wachtende Vader. Zonder verwijten wil Hij je in Zijn armen sluiten.!!!

http://www.youtube.com/watch?v=N1-ezZ9hkD8 Ian Mc Cormick stierf na giftige kwallenbeten, zag de hel en hemel en werd weer levend. Hij vertelt wat hij heeft meegemaakt.

                                                                              

http://www.youtube.com/watch?v=KelctiNacpM Een Afrikaanse voorganger stierf na een auto ongeluk. Ging naar de hemel en kwam in de hel terecht en werd na 3 dgn door gebed weer levend.                     

 

 http://www.youtube.com/watch?v=IoyayndwXQ4  Visioenen en dromen van Jezus Christus trekken Moslims tot Jezus.

 
Angelica Zambrano
Op 18 jarige leeftijd liet Jezus aan Angelica Zambrano, gedurende 23 uur, het Koninkrijk van de Hemel en Hel zien. Met de opdracht dat ze bij terugkomst op aarde overal de mensen die het willen horen, hierover moest vertellen.
 
                  
 Angelica op 18 jarige leeftijd      Hier is zij gedurende 23 uur dood.   Hier is zij 22 jaar.
In 2008 was de eerste keer.
In jan. 2010 nam Jezus haar voor de 2e keer mee.! Je kunt het ook lezen in het nederlands. Klik dan op het woordje:"Dutch". Vlak boven de rechter video.
 
Wanneer je een kind van God wilt worden.
De Bijbel zegt:
Rom.3:6: Voor God is niemand rechtvaardig, werkelijk niemand!
Rom3:23 Alle mensen hebben gezondigd en kunnen daardoor nooit bij God komen!
Wat is Gods oplossing hiervoor:
Joh 3:16 God houdt zoveel van mensen, dat Hij Zijn enige Zoon gegeven heeft, zodat een ieder die gelooft in Hem, niet verloren gaat, maar eeuwig leven krijgt. (Door Jezus offer aan het kruis, kunnen we nu bij Hem komen en Zijn kind worden!!)
Hoe?:
Rom. 10: 9-13 wanneer je met je mond uitspreekt dat Jezus jouw Redder/Heer is en wanneer je met je hart gelooft, dat God Jezus na 3 dagen uit de dood heeft opgewekt, dan ben je gered. Een ieder die zijn vertrouwen in Jezus heeft gesteld, zal niet teleurgesteld/beschaamd worden. Een ieder die de naam van de Heer/Jezus aanroept zal gered worden!!
Dit kun je dan hardop zeggen:
1. Dank U wel Jezus dat U voor mij aan het kruis bent gegaan en de straf/boete hebt betaald voor al mijn verkeerde keuzes en daden die ik heb gedaan. Ik accepteer dat Uw Bloed mij totaal gereinigd heeft van ale rottigheid. Ik geloof dat ik totaal vergeven ben, nu op dit moment. Dank U wel dat U nu  mijn Redder bent geworden en dat Uw natuur/karakter nu in mij is.                                                                                              
2. Vader God:"Ik geloof dat U Jezus uit de dood heeft opgewekt en dat Hij Uw Zoon is. Dank U wel dat ik nu Uw kind ben geworden en dank U wel Jezus, dat U zoveel van mij houdt en dat door dit alles, ik nu een Vader-kind relatie heb met God de Vader. U bent mijn  kaartje/ticket tot God en de Hemel!                                                                                                       
3. Dank U wel Heilige Geest dat U zoveel van mij houdt en dat U mijn Coach en mijn Trooster bent. ik dank U, dat U voor altijd in mij blijft om bij mij te zijn en mij te helpen met alles wat ik doe.  In Jezus naam bid ik dit alles, amen.
                                      Ja ik wil !!!
Op het moment dat je aan iemand vertelt, dat je gelooft dat Jezus voor jou is gestorven en is opgestaan/uit de dood opgewekt, is je verbond met God bevestigd/een feit geworden. Net als dat wanneer een stel trouwt en elkaars beloften uitspreekt(ja ik wil!), horen daar getuigen bij te zijn, dan pas is het rechtsgeldig.
  
http://www.youtube.com/watch?v=WWMw6eNmsh8  Bloed van Jezus gevonden?! Kijk en zie zelf wat je er van vindt. 
 http://www.be4thefire.com/  Op deze site kun je allerlei video's bekijken, betreffende de tijd waarin we nu zitten. Zeer de moeite waard. God zegt:"De hele wereld ligt in de boze"(1Joh. 5:19).

http://sidroth.org/radio/this-weeks-broadcast  Interview met David Jones over een visioen, van de dag des Heren! He's coming, be ready! God houdt van je!

     

http://www.youtube.com/watch?v=sez3OpBSIbM&feature=BFa&list=PLCA749832E72297EE Deze  man, legt in het nederlands verschillende onderwerpen uit betreffende de tijd waarin we nu zitten, ondersteund door beeldmateriaal. Heeft de Bijbel iets te vertellen over dit soort verschijningen? UFO's, aliens, de RFID-chip, graancirkels, NWO, de anti-christ, genesis 6:4,enz. Het zijn ong 13 filmpjes en zeer de moeite waard om te zien.
 
 
 Het gezicht van Jezus?! (het lijkgewaad van Turijn/shroud of Turin)

  
 
Hier kun je 3 films vinden, over het lijkgewaad van Turijn!!
 
Hier nog een andere film over het lijkgewaad van Turijn.
 

 

 


Reacties (8)

           Information about Jesus and the mark of the beast.

 

27 09 2009    MARK OF THE BEAST (666) RFID

 

 “He required everyone – great and small, rich and poor, slave and free – to be given a mark on the right hand or on the forehead.  And no one could buy or sell anything without that mark, which was either the name of the beast or the number representing his name.  Wisdom is needed to understanding this.  Let the one who has understanding solve the number of the beast, for it is the number of a man.  His number is 666” (Rev. 13:16-18 New Living Translation).

 

              666 IS A SYSTEM OF THE ONE WORLD GOVERNMENT

 

At the present time, computer-assisted biometric identification systems are being developed rapidly and have been readily accepted into our society.  Miniature computer chips, using RFID (Radio Frequency Identification) technology, have already been embedded within electronic appliances, retail goods, livestock, and human beings.  This is not tomorrow’s science fiction – it is happening today.  In many parts of the world, Applied Digital Corporation’s human implanted RFID microchip (VeriChip) is used to help diagnose Alzheimer’s disease, mental illness, Diabetes, heart problems and it also helps to prevent kidnappings.  In the near future, this type of biochip will be widely accepted and implanted for personal identification, protection, monitoring, tracking, commerce, and other uses not yet imagined.  Unfortunately, such biochips store personal identification and the information generated from its use will be stored and maintained in a computer database.  Your body becomes a tagged asset that is monitored and whose behavior will be tracked.  Implanting the microchip in the body alters a person’s physically, mentally and ultimately – spiritually.  The problem that arises from the use of biochip in humans is more than an aesthetic, medical, political, or legal issue.

 

Satan works in the world and he shapes people and society to achieve his goals.  Knowingly or not, anti-christ will force people to follow and obey an agenda that appears to be in the best interest of its people but, in following the pattern of human history and man’s rebellion to God, will bring about pain and suffering until Christ comes again.“…he [satan’s agent] deceived all the people who belong to this world.  He ordered the people of the world to make a great statue of the first beast, who was fatally wounded and then came back to life.  He was permitted to give life to this stature so that it could speak.  Then the statue commanded that anyone refusing to worship it must die.”  (Rev 13vs14-15 New Living Translation).A time is coming when society and lives will be ruled by a self-imposed system where mankind is monitored, analyzed, measured, and evaluated by computers.  In those times, anyone who refuses to accept this system will be tortured then killed.

 

                          FORMATION OF A UBIQUITOUS SOCIETY

 

We are moving towards a ubiquitous society where people from all walks of life can access anything, anywhere, and at anytime regardless of time and location.  The implementations of RFID technology in retail stores is one example.  It’s estimated that the majority of retail merchandise will use RFID technology very soon and will replace bar codes, which have been used for the past 30 years.What drives such development is the belief that we will live safer, easier, richer and more enjoyable lives by using technology to manage everyday aspects of daily life.  In a society that craves automated financial management, instant communication and security, it’s not a far stretch for RFID enabled biochips to be implanted into the body, and eventually replacing currency that is easily stolen, lost, or hidden.  In the near future:

 

1)       All people will be required to have a biochip.  All economic operations will use this chip thereby replacing today’s unit of monetary exchange  2)       There will be privacy invasion and freedom will cease to exist.3)       A charismatic leader, who is the Anti-Christ, will rule the whole world through a system that is interconnected and interdependent.

 

     MARK OF THE BEAST IN THE HUMAN BODY, WE MUST
                      NOT RECEIVE IT.  (REV 14VS9, 14VS11, 16VS2)

 

1) Accepting this mark is the irreversible act of selling your soul to Satan.  This sin is unforgivable and cannot be reversed by physically removing the mark (Rev. 14:9-11).  Your soul belongs to God.  Therefore if you receive this mark, you then will belong to Satan.2) If you receive this mark, you willfully placing your faith in man and not in God.  You are actively choosing to live without a loving God who desires to spend eternity with you in Heaven.  God does not want you choosing Hell’s path.  God knew these things beforehand, and because He loves us and wants us to acknowledge this, it was revealed to us through the writing of the apostle John in Revelation around 100 AD. If you are not taken up to heaven and are thereby left behind for the tribulation, you must not receive the mark of the beast even though you will be tortured then killed for not accepting the government’s sanctioned acts of satan.  You must remember this at all times because the hope of heaven still remains until the end comes.

 

         HAVE YOU RECEIVED JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR?

 

For all have sinned and fall short of the glory of God. (Rom. 3:23) Money is not everything.  A person cannot come to God by believing in any other gods, ethics, discipline, or by good deeds.  Only a personal relationship with Jesus Christ makes it possible to stand righteous before a holy God at end of human history.  It was for this reason that Jesus Christ suffered on the cross, shed His blood, died, and came back to life.  This was done to demonstrate God’s willingness, ability, and glory in saving us from sin and death.      I am the way and the truth and the life.  No one comes to the Father excerpt through Me.  (John 14:6)That if you confess with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved.  For it is with your heart that you believe and are justified.  And it is with your mouth that you confess and are saved.  (Rom 10:9-10)

 

You must believe in Jesus and that He died for your sins.  Jesus loves you. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. (John 3:16)Realize that you are a sinner and you must pray in faith.  You need to receive Jesus as your personal Savior.  There is surely a Heaven and a HellJesus Christ is the only way to Heaven.

 

               JESUS IS COMING SOON, PREPARE FOR THE RAPTURE    Jesus, who redeemed us through the cross will prepare a place and will come back to be with us.  He has promised us.  (John 14:3).  The rapture will take place before the Great Tribulation (Rev. 3:10).  Jesus said, “you know to interpret how to interpret the appearance of the sky but you cannot interpret the signs of the times, (Matt. 16:3 Luke 12:56).

 

                        ALL BELOVED SAINTS IN JESUS CHRIST      The rapture is reserved for those saints who will be lifted into the sky upon God’s trumpet call, saints that are to be raptured will be lifted into the sky to meet Jesus in the clouds (1 The 4:16-17).  The rapture is reserved for those believers who wear spiritual white robes.  Their physical body will be transformed into a glorious body and will be God’s delight, (Rev. 19:7-8). 

 

If you remain in lukewarm faith, Jesus will spew you out so you must not be like this type of believer (Rev. 3:16).   Jesus’ first coming was to bring salvation, but He is coming again to meet those who are Ready and Waiting in the clouds at the sound of the trumpets and this is call Rapture.  Lord Jesus, will take His children with Him to Heaven.  After the tribulation on earth then He will return again on earth with those who were ratpured with Him into Heaven to the New Jerusalem this will be called His Second Coming.  For what is our hope, our joy, or the crown in which we will glory in the presence of our Lord Jesus when He comes? Is it not you? (1 Thess. 2:19)

 

At Jesus’ return, only raptured saints will be presented at the seat of glory (1 Cor. 15:49-55).  Even if we do not know the day and time of His coming, the sons of light are not in darkness therefore that day will not come upon you like a thief (1 Thess. 5:4-5).  Do not be lukewarm believers nor do not sleep but be awake and pray, (1 Thess. 5:1-4).  Remember, therefore, what you have received and heard: obey it, and repent.  But if you do not wake up, I will come like a thief, and you will not know at what time I will come to you, (Rev. 3:3). Those with lukewarm faith, those who are tied to the world, and those who do not know Jesus will be left behind for the Great Tribulation.  The Great Tribulation will be the most devastating time in all of human history.  Those who are left behind in the Great Tribulation must not receive the biochip (which bears satan’s name) into their body (forehead or right hand; Rev 13vs16, 20vs4) even to the point of death.  Christians who commit suicide will spend eternal life in hell.  By refusing this chip, you will be tortured then killed.  For the unblelievers (nonChristians) you don’t only have to refuse the chip but also you will have to confess Jesus as your Lord and savior with your lips, ask of forgiveness of your sins and believe in your heart that is the Son of the God and He died for us, Amen.

 

Choo Thomas
 
 
         Information about Jesus
 
Information about Jesus’ coming is in John 3:16, Mathew 24:21-22, Romans 10:9, 1 Thessalonians 4:16, Luke 16:19-31, etc.

The coming of Christ will be a wonderful event for the millions of believers in Jesus. They will be taken up to Heaven along with their young children. For the rest of humanity, it will be the beginning of a hell on earth. Those who remain will be presented with the choice of worshiping Jesus, or worshiping Satan. The latter will be the easy choice, but a horrible choice that no one should make.

The world will then go through seven years of the “Tribulation” described in the book of Revelation in the Bible as follows: During the first 42 months after Christ comes and takes to Heaven those who have accepted Him as their Lord and Savior, the Antichrist will come to power, will consolidate his power and cause peace to reign throughout the earth. Then great world catastrophes will lead many people to recognize that the judgment of God is taking place. In two separate happenings, half of the world’s population, probably many of the evil of the world, will be killed in cataclysmic events like nothing the world has ever seen. There will be earthquakes, tidal waves, hurricanes and other disasters described in the Bible. A sample of this may have occurred already. This will be a time of great persecution for the people who have delayed until then to accept Jesus as their savior.

At that time the Antichrist will be killed. Next, Satan will resurrect and take over the body of the Antichrist. All humanity will be required to worship him or his image. He will deceive people into believing that he, Satan, is God though miraculous happenings. Those who accept this will have the mark of Satan (666) either on their right hand or forehead (Revelation 13: 16-17). Those without this mark will not be allowed to buy or sell anything. Thus there will be monumental hardship for those people. Those who have pledged to Christ will have the mark of the Lord on them and will be mercilessly persecuted and tortured. Unless they give in to Satan, they will be killed. Satan’s plan is to drive as many as possible to worship him. So the easy way out will be to go along with Satan. Those who accept him will be doomed to be forever in hell. For doomed persons, it will be an eternity of torture and fire with no way out.

No one should choose to go through Tribulation. The choice is yours to make. The only way to avoid this is to become a follower of Jesus Christ, ask for His forgiveness of your sins, and then worship Jesus as your Lord and Savior. This is easy and has many great present day benefits.

To gain information on what is going to happen during Tribulation, read the last book of the Bible, “Revelations”. Especially note the passages in Revelations 20:4 and 14:11. If you haven’t read this before, you may find the images strange. The book “Revelation Unveiled” by Tim LaHaye explains in great detail what the symbols and events in Revelation really mean.

Jesus will help you all the time if you ask. Having true faith gives you a wonderful warm feeling, there is nothing like it. The Bible is the Word of God. Those who don’t believe this probably haven’t read it. The Bible says you are not saved by just doing good works. You must accept and love Jesus as your savior.

There are no non-sinners and never were except Jesus. I thought I was OK by just living a good life. For salvation, we must repent our sins. Also accept that Jesus’ crucifixion and decent into Hell and resurrection was penalty for removing our sins. Unless we accept Jesus, we won’t be saved no matter how pure our life. We must worship and love Jesus and our Heavenly Father, pray often and sincerely, read the Bible, and live by the messages in the Bible! And try to do what we believe Jesus wants us to do. We should show our love to everyone, forgive even our enemies! Help the less fortunate. The door is narrow. Jesus said: “No one will see the Father except through me”. “I am the way”. Although the door is narrow, it is wide enough for all who sincerely seek the love of Jesus.
Attending church is a real help. It gives fellowship and a way to share our beliefs, and have them reinforced. Regular tithing is important, and if we give with our heart, we will gain back in some way more value than we contribute. Everything that we “own” is a gift of God for us to use while on the earth. We can’t take it with us, but we can take the rewards of giving and good deeds.

The alternative to being saved is eternal hell. Satan is in control of the earth right now to the extent that God allows. He is working continually to try to have us come to his home, hell. He is trying to break up Christian marriages and friendships. Tell him to get out of your life - in Jesus’ name. Do this whenever you don’t sense Jesus’ presence.

How do I know these things? How did I get to be a believer? I have never seen Jesus but feel his presence. I ask Him for something (non-material and non-physical) and often get immediate response.

My turning point was in reading Choo Thomas’ book “Heaven Is So Real”. I have told my story in another writing of having a vision after reading the first few chapters of this book.
The author is a present-day apostle of Jesus. Her life is totally dedicated to Jesus while still fulfilling her role as a wife, mother and grandmother. I am most fortunate to know her and we correspond and talk regularly; each time is a wonderful experience. Everything in her book was verified for me in the Bible. I find the Bible interesting, not boring at all, and with modern language. The New International Version, NIV, was researched by noted scholars using all available texts, languages and modern tools.

The time to be saved is now! We don’t know how long we will be here, months, days or hours.
We need to concentrate on eternal life for our spirit, not present day pleasures. Our mission today is to spread the Word. How else will others know Jesus if someone doesn’t tell them?

Summary on how to be saved:
Accept Jesus as our savior; love him for his sacrifices and what he has done for us.
Be sure to also show Our Father our praise, thanks and love for everything we have and are.
Repent your sins. Ask for forgiveness every day.
Show love to everyone! Forgive anyone who we think has wronged us.
Pray often and pray sincerely to Heavenly Father in Jesus’ name, for important things.
Ask Jesus for the Holy Spirit to help in our everyday life. He is extremely helpful.
Try to do what you believe Christ wants you to do.
Live an example to others and they will recognize it. Some of course will try to tear you down.
Keep Satan from influencing your life; cast him out of your life in Jesus’ name!
Associate as much as possible with people who have similar faith, but don’t ignore others. Also: Attend church and tithe. If you don’t want to attend now, take the other steps immediately and tithe somewhere. However, church attendance helps in reinforcing your faith and in gaining knowledge.

 

 

Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl