areyouready.punt.nl
Voor hier uw onderschrift in, voer alleen een spatie in als dit leeg moet zijn.[!imgslider_title     _2!]

I'm ready for you, are you ready for Me!!


God houdt zoveel van jou, dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft, opdat wanneer je dat gelooft, je niet verloren gaat, maar eeuwig met Hem zult leven!!

            UFO'S, Aliëns wat moet je daar nu van denken?
 
 
Al 1000den jaren is het fenomeen rondom het UFO gebeuren al bekend. In de tijd dat er pyramides gebouwd werden, kun je al UFO toestellen vinden op rotstekeningen.  In 2008 waren er al gemiddeld 300 UFO meldingen per maand, over de hele wereld verspreid. Cirkels in mais/graan velden, signaleren van vreemde, glimmende schotels, verhalen over mensen die door aliëns waren ontvoerd en pijnlijke lichamelijke onderzoeken moesten ondergaan, enz.
 
http://www.youtube.com/watch?v=zXyvYsr9cuc&feature=BFa&list=UU3NFHqD3AAU90eqhI5XvOFA  Jonathan Kleck. Hoe kwam het "slechte"in de wereld en wat is er nu gaande en staat er nog te gebeuren?!!(9 min.)
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=sez3OpBSIbM&feature=BFa&list=PLCA749832E72297EE Deze  man, legt in het nederlands verschillende onderwerpen uit betreffende de tijd waarin we nu zitten, ondersteund door beeldmateriaal. UFO's, aliens, de RFID-chip, graancirkels, NWO, de anti-christ, genesis 6:4,enz. Het zijn ong 13 filmpjes en zeer de moeite waard om te zien.
  
http://www.youtube.com/watch?v=T-w1GX38wgI&list=UU3NFHqD3AAU90eqhI5XvOFA&index=1&feature=plcp  Waarom gebood God aan Jozua, om alles wat leefde, compleet uit te roeien?! Waarom was er toen een zondvloed nodig, om af te rekenen met al het kwade op de aarde?! Dat lijkt toch niet te kloppen met een God, die zegt dat Hij liefde is en absoluut niet kan liegen?!
 
http://www.youtube.com/watch?v=JH-QLDVVIrQ&feature=fvwp&NR=1      LA Marzulli, een Christen die de tekenen van deze tijd onderzoekt, in het licht van de Bijbel. (ong. 11 min.)
 
http://www.youtube.com/watch?v=tAl3p3Do7FQ&feature=endscreen&NR=1 Jonathan kleck laat zien, waarom we moeten "wedergeboren" worden. Zonder Zijn redding zijn we geestelijk  dood/afgesneden van het leven van God. Hij laat zien, hoe je de plannen, van de vijand van de mens overal kunt terug vinden. Heel boeiend, er zijn 7 delen.
 
 
 
 
Wat moet je daar nu toch van denken?
Zouden die mensen allemaal een kronkel in hun denken hebben en dingen zien die er helemaal niet zijn. Of gewoon nachtmerries voor werkelijkheid aannemen? Ikzelf vond het altijd maar heel luguber en wilde er eigenlijk maar zo min mogelijk mee te maken hebben. Totdat ik een "teaching" hoorde, over dat er in de Bijbel ook al in een bepaalde vorm over geschreven wordt. Vanaf toen ben ik gaan kijken wat erover bekend is, wat God wil dat ik erover weet, met welk doel dit hele verschijnsel er is en wat mijn houding t.a.v. dit gebeuren moet zijn.
 

In de Bijbel staat een duidelijk verslag van het bestaan van 'buitenaardsen'. In Genesis 6 :1-4 In de tijd dat Noach leefde, mengen de 'gevallen engelen' zich met de mensheid, en produceren als nageslacht de 'nephilim', ook wel "reuzen" genoemd. Deze vermenging bracht uiteindelijk God's oordeel over de mensheid teweeg: de zondvloed.

Sommigen redeneren, dat we nu opnieuw in zo'n tijd leven. Dat zou overeen komen met de woorden van Jezus over de eindtijd, de periode die vlak vooraf zal gaan aan Zijn terugkomst: 'En het zal zijn als in de dagen van Noach'. In die tijd verschenen 'aliens' (gevallen engelen) ook aan de mensheid, en vermengden zich dus met hen. De vele verhalen van ontvoeringen van mensen door buitenaardsen, zouden kunnen wijzen op een herhaling van die gebeurtenissen. De sterke toename van het aantal waarnemingen en 'kontakten'  zou er volgens sommige christenen daarom mede op wijzen, dat de terugkomst van Jezus Christus zeer nabij is.

   

  

Er is een groep mensen in Amerika, die willen dat de overheid openheid van zaken geeft over UFO- en buitenaardse fenomenen. Ondanks beloftes om dit te doen, houdt de overheid de informatie over UFO's en aliëns al 60 jaar lang verborgen.

Een non-profit organisatie die een campagne organiseert, heeft 10.000 geschreven rapporten verzameld over met name in de VS gedane UFO-waarnemingen, in de periode november 2005 - april 2008. Het aantal waarnemingen in 2008 verdubbelde ten opzichte van een jaar eerder. De rapporten omvatten onder andere honderden getuigenverklaringen van hoge militaire leiders, overheidswetenschappers, overheidsleveranciers, piloten van de burgerluchtvaart, 
 luchtverkeersleiders en NASA-officials, waarvan velen toegang hebben tot als topgeheim geclassificeerde informatie.

  
bron: artikel van Xandernieuws
  
 
Op 8 juli 1947 in New Mexico, een klein plaatsje in Amerika,werd er een militair persbericht de wereld ingestuurd, over neergestorte UFO's, waarin deze schepsels gevonden werden en later sectie op gepleegd is.
  
Waar komen aliëns vandaan?
Er zijn verschillende groeperingen, die aliëns erkennen. Je hebt de New Age beweging,  de Vrijmetselaars, de Illuminati, de Raëlianen, enz. De ene zegt dat ze:"onze scheppers zijn en uit het heelal komen; andere zeggen dat het wezens uit een andere dimensie zijn, of dat het vergevorderde wetenschappers van een andere planeet zijn, die ons naar hun beeld geschapen hebben.
  
Wat zegt de Bijbel hierover?
Vanaf het begin van de Bijbel wordt er geschreven over Gods vijand, de duivel. Heel in het kort gezegd. God is de Schepper, de Almachtige en Hij(God de Vader),God de Zoon(Jezus Christus) en God de Heilige Geest bestonden altijd al. God maakte de Engelen, in een bepaalde hierarchie, met als doel om te dienen. Lucifer was een Engel, die hoog in de hierarchie zat, zeer mooi was en de leiding kreeg over de aanbidding(o.a. de muziek). Hij koos er uiteindelijk voor om niet langer meer voor te gaan in de aanbidding, maar om zelf aanbeden te worden. In zijn rebellie tegenover God, wist hij één derde van de engelen voor zich te winnen en dat resulteerde uiteindelijk, dat God deze hele groep uit de Hemel kickte en zij op de aarde terecht kwamen. Al in Genesis 6:2 lezen we dus over gevallen engelen(zonen Gods), die gemeenschap hadden met vrouwen, waar uiteindelijk reuzen uit ontstonden(b.v. Golliath) en wat Gods oordeel hierover tot gevolg had. 1 Cor.10:21 Ik wil niet dat je in gemeenschap komt met boze geesten. 
  
Waar is de duivel uiteindelijk opuit?
De duivel kan niets op aarde doen, de heerschappij op aarde is aan de mens gegeven. De duivel is de grote leugenaar, misleider, vernietiger en moordenaar. Hij heeft mensen nodig om zijn plannen op aarde te kunnen volvoeren. Dat doet hij door misleiding en daar is hij erg goed in. Zijn streven is om zoveel mogelijk mensen uit Gods Koninkrijk te houden en in zijn Koninkrijk te krijgen (de hel) en om de heerschappij over de wereld in zijn bezit te krijgen. Hij wil de wereld in zijn macht en onder zijn controle krijgen en hij wil degene zijn die aanbeden zal worden.
  
Wat is zijn plan?
Één wereldorde, met één wereldleider(de Bijbel noemt hem de anti-christ, die totaal in zijn macht komt en precies doet wat hij wil; hij zal hem ook bepaalde krachten toekennen, waardoor hij velen zal weten te misleiden) en één betaalmiddel/merkteken(waarschijnlijk een chip) op hand en/of voorhoofd, zie verder hoofdstuk:"RIFD-chip, is het merk van het "beest).
  
Hoe gaat hij dat voor elkaar krijgen?
Verschillende groeperingen, sommige al vanaf ong. 1700 n.Chr.( Vrijmetselaars, Illuminatie, Bilderbergs, New Age, enz.) werken toe naar:" een Éen-wereldorde met één wereldleider en de hulp van een groot Big Brother systeem om dit voor elkaar te krijgen(satellieten, computers die "giga" hoeveelheden gegevens van elk persoon binnen een seconde zal kunnen verwerken en overal camara's die alles op beeld kunnen vast leggen en zodoende ook mensen kunnen volgen). Deze wereldleider zal dan de totale mensheid kunnen controleren en beheersen.
  
Hoe zal de wereld klaar gestoomd worden voor één wereldleider?
Door een grote economische ramp. Jac.5:1-3, Openb.18:19 Wat grote chaos, angst en radeloosheid bij in de wereld zal veroorzaken. De anti-christ zal dan op de voorgrond kunnen treden en zich voordoen als de "Peace-maker".
  
Wat is de rol van de UFO's in dit geheel?
Ze zullen waarschijnlijk voorgesteld worden als de vergevorderde wetenschappers van een andere planeet, die ons naar hun beeld geschapen hebben. Als de wezens, die ons kunnen helpen de grote wereldproblemen op te lossen. Daarnaast heeft God voorspelt dat er een moment zal komen dat Hij Zijn kinderen in een fractie van een seconde zal komen halen en veilig in de Hemel zal brengen ( zie hoofdstuk: I'm coming). De media zal dan waarschijnlijk als verklaring geven, dat Aliëns met hun ruimteschepen, deze grote groep plotseling verdwenen mensen mee genomen hebben, omdat zij nog niet klaar waren om mee te werken aan de oplossingen voor de wereldproblemen. Hier wordt nu al over geschreven!! Heb je ook door dat de mensheid al een heel aantal jaren voorzichtig aan voorbereid wordt op de aanwezigheid van Aliëns en UFO's? In films, reclames en andere vormen van de media zie je ze al regelmatig verschijnen.
  
http://www.prophecyinthenews.com/bobs-review-watchers-3/  Vanaf 10.55 min. vertelt LA Marzulli, over een gesprek met een sceptische arts, die bij 16 mensen Aliën-implantaten (die zeggen ontvoerd te zijn geweest door de grijze Aliëns) heeft verwijderd, die volgens hem in staat zijn om het DNA van de mens te veranderen!
 
  
Wat moet de houding van een Christen t.o.v. Aliëns zijn?
Er zijn een heel aantal verklaringen van Christenen die ontvoerd zijn geweest, of ontvoerd dreigden te worden, die vertelden, dat op het moment, dat zij de Naam van Jezus uitspraken en de Aliëns geboden hun met rust te laten, de ontvoeringen stopten!!
God heeft Zijn kinderen vele wapens gegeven, die we tegen de vijand (moeten) kunnen gebruiken. O.a. het besef van de kracht die in de Naam van Jezus zit. Het besef van welke kracht er zit in het Bloed van Jezus, het gebruik van Zijn Woord(de Bijbel) enz. In Efeze 1:21 staat dat Jezus de plaats heeft boven alle overheid,  macht, kracht en heerschappij en elke naam. Dus op het moment dat je Jezus als jouw persoonlijke Heer maakt, heb jij in de Naam van Jezus heerschappij over Aliëns en alles wat je ook maar kwaad wilt doen. Kom erachter wat God ons als wapens heeft gegeven en gebruik het.
  
Doel van deze boodschap
Het hele UFO gebeuren is naar mijn mening geen fabeltje. Besef dat het verschijnsel over de hele wereld plaats vindt en toeneemt. Heb door, uit welk kamp het komt, laat je niet bang maken en realiseer je dat God je wapens heeft gegeven, zodat we geen slachtoffer hoeven te zijn, maar dat zij in de Naam van Jezus ons geen kwaad kunnen doen!!.
  
 
De Telegraaf                                                       
Op zondag 9 aug. 2009, stond er een 2 pagina groot artikel met de kop:"Aliëns zijn onder ons". Aan het eind van het interview met Anton Teuben
verteld hij, dat de buitenaardse wezens al onder ons gesignaleerd zijn en dat volgens zijn zeggen al veel mensen over de hele wereld verspreid ontmoetingen met hen hebben gehad. Hij laat weten dat ze er net zoals ons uitzien en heel erg aardig zijn en het beste met ons voor hebben! Na alles wat ik al in het verleden heb gelezen en gehoord van verschillende Christenen, geloof ik zeker dat deze figuren op ons lijken. Ik geloof alleen niet dat ze het beste met ons voor hebben, maar dat ze regelrecht uit de hel komen en proberen om zoveel mogelijk mensen te verleiden en te misleiden en bij God vandaan te trekken.
  
Stel dat het wel wezens van een andere planeet zouden zijn, dan is God nog steeds God en de allerhoogste autoriteit die er bestaat op heel het universum! Dan zullen ook zij maar op 1 manier bij God kunnen komen en dat is alleen door Jezus Christus, de Zoon van God de Schepper, aan te nemen als hun persoonlijke Heer en Redder.
  
Op deze site kun je allerlei filmpjes bekijken, die te maken hebben met dit onderwerp.
De enige oplossing voor ons is, God vragen je te reinigen van alle zondes in je, door het Bloed van Jezus. Het gaat niet om religie/godsdienst, maar om een relatie met God de Vader, Zijn Zoon Jezus en de Heilige Geest
  
  
Jezus is de Enige die ons kan redden, anders gaan we voor eeuwig verloren! Hier wordt goed uitgelegd, dat het hele gevecht wat in de Bijbel, vanaf genesis beschreven wordt, gaat om de tempel van het menselijk lichaam(1 Cor. 3:16, 1Cor. 6:12). Wie woont erin jou(wie leidt jouw leven), Jezus of de vijand van Hem!
Bekijk de afbeelding op ware grootte
  
 
 
 
 
 
Chuck Missler: Bijbelgeleerde en hoogopgeleid in de ruimtevaart,geeft hier in het kort weer wat de Bijbel te zeggen heeft over UFO's, hybriden enz., wat heeft dit "verschijnsel" te maken in realatie tot de Eindtijd en waarom worden door de meeste regeringen, koste wat kost, alles wat hierover bekend is, in de doof pot gestopt! (Duur: 20 min.).
  
https://www.youtube.com/watch?v=yD01rawWBnI
Chuck Missler: Bijbelgeleerde en een man die hoogopgeleid is in de ruimtevaart. Geeft hier een interview t.a.v. UFO's. 
 


Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl