areyouready.punt.nl
Voor hier uw onderschrift in, voer alleen een spatie in als dit leeg moet zijn.[!imgslider_title     _2!]

I'm ready for you, are you ready for Me!!


God houdt zoveel van jou, dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft, opdat wanneer je dat gelooft, je niet verloren gaat, maar eeuwig met Hem zult leven!!

Are you ready
            Are you Ready !!  

 

Excuses: 

Voordat je begint met lezen, wil ik eerst mijn excuses aanbieden aan elke persoon, die verschrikkelijk heeft geleden, door mensen die zeiden godsdienstig/christelijk te zijn en zich ondertussen vreselijk gedroegen.                                                                  
Gods grote gebod is:"Heb Mij lief met heel je hart, al je kracht en heel je verstand en heb je naaste(dat is ieder persoon, buiten jezelf) lief, als jezelf!"
Dat maakt het heel simpel. Een ieder die zegt, bij God te horen en dingen doet, die niet kloppen met dat gebod, daar is God dus beslist niet blij mee. Dus wanneer je mensen dingen hebt zien doen of zeggen, die niet in lijn zijn met dat gebod, dan is dat niet naar Gods wil! En al heeft die persoon misschien dan nog zo’n mooie, belangrijke kerkelijke titel( bv. voorganger, oudste, pastoor, discipel, kapelaan, dominee, kardinaal, paus, non, monnik, protestant, katholiek, gereformeerd, apostolisch, evangelisch of weet ik veel wat) of al gaat hij 3 keer per dag naar de kerk, wanneer hij/zij niet probeert te leven, volgens dat grote gebod, dan behoort hij/zij niet tot Gods familie! Er zijn zoveel verschrikkelijke dingen gebeurd en gezegd(sexuele misbruik/verkrachting, liegen, bedriegen, moorden, stelen, manipuleren, enz.) dat alles heeft niets, maar dan ook niets te maken, met hoe God wil dat we ons gedragen. God zal nooit een oprecht berouwvol persoon in de kou laten staan. Maar al die vreselijke dingen, die mensen anderen aandoen, daar is God niet de schuld van. Ik hoop dat je God, Jezus en de Heilige Geest de kans wilt geven, om te laten zien wie zij werkelijk zijn, zodat je gaat begrijpen, hoeveel zij van je houden!!  God wil zo graag een relatie met jou! 
 
 
         
 
 

Voor eventuele vragen of opmerkingen: www.areyouready.punt@gmail.com 
 
Welkom op de weblog.
Degene die al vaker op dit weblog zijn geweest, weten dat de boodschap erop gericht was om je wakker te schudden, te informeren, te prikkelen en te bemoedigen. Ik ben getrouwd en moeder. Ik hou heel veel van Jezus en daardoor ook van mensen. Daarom hoop ik, dat je mijn hart ziet, in de reden voor het maken van deze weblog. Je zult ongetwijfeld wel taalfouten kunnen ontdekken, maar ik hoop dat je je daar niet door laat afleiden. Het gaat uiteindelijk om de boodschap. Ik ben me ervan bewust, dat die nu een stuk ernstiger is geworden, vanwege de" laatheid van het uur", waarin we ons bevinden. De boodschap die ik wil duidelijk maken, komt hier op neer:  
 
1.  God zegt tegen jou persoonlijk: " Ik hou zo veel van jou, zodat Ik het aller kostbaarste(Mijn Zoon Jezus) wat Ik had opgaf, zodat Ik jou, wanneer je dat gelooft en aanneemt, niet verloren gaat, maar Eeuwig met Mij zult leven!!  
2. Jezus staat klaar om Zijn Bruid op te halen!(dat zijn alle mensen, die  Jezus Christus als hun Redder en Verlosser hebben aangenomen en klaar staan, bekleed met Zijn geestelijke, smetteloze, witte bruidskleed!)
3. Wanneer de Opname geweest is en je bent nog hier( zie Hfdst.:"I'm coming!"), wil ik je zeer ernstig waarschuwen, om nooit het Merk (RFID-chip) in je lichaam te accepteren, omdat God dan niets meer voor je kan doen!! (zie Hfdst.:" De RFID-chip is het merk van het beest")
 
http://www.youtube.com/watch?v=6ba0Xd6plvE Perry Stone, vertelt over de laatste ontwikkelingen wat met de chip te maken heeft!!
http://www.youtube.com/watch?v=lcLqHcl8M20 (Het lijkt erop dat de RFID chip, het merk is, uit Openb. 19:20!!)
 
                                                                                                 
 
 
http://www.youtube.com/user/fidockave213? Voordat je verder gaat met lezen, of besluit dat dit niets voor jou is. Wil ik je vragen of je alleen maar deze video wilt bekijken(klik dan met je muis op de rode tekst hier net boven) behoorlijk indrukwekkend!!
De reden dat ik je dit wil laten zien is, omdat het je doet realiseren, wat er elke maand weer, allemaal aan heftige dingen, over de hele wereld verspreid, plaats vindt. Vanaf feb 2011 maken "fidockave213", deze filmpjes. De gebeurtenissen die over de hele wereld plaats vinden, beschrijft de Bijbel, als voorweeën (barensnood)! (Romeinen 8:22).                                                                                       
Wanneer je dit gezien hebt, hoop ik dat het je tot nadenken zal zetten.
Hoe komt het dat er ineens van alles om ons heen gebeurt? Aardbevingen op verschillende plekken tegelijk, tsunami's, zandstormen,(Jesaja 24:4,6,19) extreme weersomstandigheden, groepen dieren, die door onverklaarbare reden zomaar in grote getalen sterven(Hosea 4:3), groepen mensen die elkaar naar de strot vliegen, sinkholes, geruchten over oorlogen, enz. enz.
De Bijbel heeft er veel over te vertellen!! Mijn bedoeling is niet om je bang te maken, maar om je wakker te schudden. Dit zijn de tekenen waarvan Jezus zei, waar we op moesten letten(Math. 24, Marcus 13 en Luc. 21

Op aarde zijn al vanaf het begin 2 Koninkrijken in oorlog met elkaar zijn. Beiden knokken om jouw ziel. God vecht voor jou, omdat Hij van je houdt. De vijand vecht om jou, omdat hij je intens haat en jou onder zijn controle wilt houden en uiteindelijk in zijn koninkrijk wilt krijgen. De hele wereld ligt al 1000-den jaren in de macht van de vijand(1 Joh 5:19) en alle” gestoordheid” die je nu op aarde ziet gebeuren, zijn de werken van de vijand. Hij gaat rond, zoekende waar hij kan verslinden en killen. Hij weet dat zijn tijd bijna op is. We leven in de laatste secondes van Gods genade tijd. Dat betekent, dat God je de tijd geeft, om je te bekeren, van een ik-gericht leven, naar een leven in afhankelijkheid van en vertrouwen op Hem. God heeft de mens beloofd, dat er een tijd van oordeel gaat komen, waarin Hij gaat afrekenen met de vijand van de mens en al het slechte in de wereld( 2 Petrus 3:9). De vijand zal dan nog alles uit de kast trekken, om zoveel mogelijk schade te brengen, want dat is zijn hele natuur. Om te slachten, te doden en te vernietigen.(Johannes 10:10) Dan zal er enkele jaren een strijd zijn, zoals er nog nooit op aarde is geweest(Math 24:21.) Daarom wil God niet, dat Zijn kinderen dan nog hier zijn op aarde. 
Meer hierover kun je lezen in de hoofdstukken:"Waar zitten we op Gods profetische tijdslijn.", "I'm coming!!", "Eindtijd waar hebben ze het over?" en de "Brief voor achtergeblevenen". 
http://www.youtube.com/watch?v=79y76BWjhXY: (8 min. durend)deze voorganger vertelt over de vele dieren die, alleen al dit jaar op onverklaarbare reden dood zijn neergevallen, over de hele wereld verspreid. Waarom? Zie Hosea 4 profetie.
 
 
 
                     
Dit is het Evangelie/Gods Reddingsplan!!
 
In dit filmpje wordt dat heel duidelijk uitgelegd. http://www.youtube.com/watch?v=nPIOkdNL-QQ&feature=player_embedded#!  Wil je Hem toestaan om jou te verlossen uit je geestelijke gevangenis. Ben je bereid om je leven in Zijn handen te leggen, zodat Hij door jou heen, Zijn goede werken hier op aarde kan doen? Als je gaat beseffen, wie Hij is en hoeveel Hij van je houdt en dat, wanneer je Hem in je leven hebt uitgenodigd, Hij je bij alles kan en wil helpen, dan is dat niet moeilijk meer. 
 
                                        
 
 
Wat is Gods plan voor een ieder?!
 
 
 
                               Zie God Zijn wonderen doen!
 
http://www.youtube.com/watch?v=JYKOMCXelCU&feature=related (ong.5 min.) Todd White is iemand die zo'n leven in de werkelijkheid leeft,"a real Christian live!" Mensen die hij ontmoet op straat en God zorgt voor wonderen!   Afbeeldingsresultaat voor todd white
http://www.youtube.com/watch?v=ISKZEx5mOhI&list=PLyA9KxNkeSYiGSsfwbsmRVOwfftoxBqqH&index=3
http://www.youtube.com/watch?v=bT7PhvCyr74&feature=related (0ng. 8 min.) Hier is muziek voor bedoeld; beseffen wie Hij is en hoeveel Hij van je houdt en Hem alle eer geven!!

Wat is Gods plan voor Zijn kinderen?

http://www.youtube.com/watch?v=5_g8gfMw_rU   Sorry, de automatische link doet het niet, maar als je de link zelf in de adresbalk zet, kom je er wel op. Ong. 5 min. durend, waarin je kunt zien, hoe een Christelijke levensstijl er ongeveer behoort uit te zien! (Joh 14:12, Marc 16:15)
https://www.youtube.com/watch?v=U0qL8fSmvUM
                                                                                                
 
 
You're special to Him/ Je bent heel kostbaar in Gods ogen!!
 
 
Voor God is ieder mens heel bijzonder en zeer kostbaar!
Hij kent je persoonlijk, weet alles over je en houdt verschrikkelijk veel van je. God wil, dat je weet, dat Hij jou een reddingstouw heeft toegeworpen en Zijn naam is:"Jezus."
 
Give your life to Me and then I can and will save you!
                                                                            
Als je die vastpakt en op Hem je vertrouwen stelt, zul je goed uitkomen. Op het moment dat je besluit om Jezus aan te nemen als je persoonlijke Verlosser, komt God de Heilige Geest in je wonen. Hij wil voor altijd bij je blijven, om je te leren, te leiden, te troosten en te coachen. Hij wil persoonlijke omgang met je, elk moment van de dag.
 Jezus heeft bewezen dat Hij zoveel van je houdt, door Zich vrijwillig, gigantisch te laten martelen en daarna een vreselijke dood aan het kruis te sterven, zodat Hij jou vrij kon kopen, met Zijn Bloed, uit de handen van je vijand en terug kon brengen in een relatie met God de Vader.
 
http://www.youtube.com/watch?v=iPtQxgcVsvM De kracht van het kruis, waar Jezus voor ons betaalde, zodat wij vrijgekocht kunnen worden!!
 
Erken dat je Jezus nodig hebt.
Bekeer je en geef je leven in Zijn handen en sta Hem toe dat Hij je leven mag gaan leiden. Er is niets of niemand anders door wie je gered kan worden.
Handelingen 4:12 12 En de behoudenis/redding is in niemand anders, want er is  geen andere naam (dan de naam van Jezus)aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.
 
 
                                   
Heb ik ze wel allemaal op een rijtje, of zit er misschien een draadje bij me los? Of heb ik dit ergens op gebasseerd en wat zijn dan mijn bronnen?
Ik ben van mening, dat we nu in de allerlaatste alarmfase zitten!! Gods profetische tijdsklok staat niet op 1 minuut voor 12, maar op seconde(s) verwijdert van 12 uur. Mijn roep nu naar de mensen is:

                                                         

 

Hij is klaar!! Jezus zei tegen Zijn discipelen, let op de tekenen. Dan zul je weten en herkennen, wanneer Ik eraan kom, om Mijn Bruid/kinderen op te halen!!
Joh. 14:3 And if I go(Jezus ging naar de Hemel) and prepare a place for you, I will come again, and receive you unto myself; that where I am, there ye may be also.
     1 Thes 4:17  daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen.
  
Wie is die Bruidegom?
Waarom denk ik dat er nog maar zo weinig tijd is?
Wie is die Bruid, die Hij kan meenemen en waarom?
Wat zijn de tekenen van Jezus komst,  waar de Bijbel het over heeft?

 

  
  
Hier zijn enkele tekenen waar de Bijbel het over heeft:
  
Onverklaarbare massale Dier sterfte over de hele wereld verspreid (vogels die dood uit de lucht vallen, 100.000 dode vissen, 100-den dolfijnen die dood aanspoelen op het strand, zeesterren, krabben, 200 koeien zonder enige aanwijsbare reden in Amerika, groepen dode paarden,enzTsunami's, overstromingen, aardbevingen die toenemen in intensiteit en op verschillende plekken tegelijk op aarde, zandstormen in steden, klimaatsveranderingen(sneeuw in de woestijn van Namibië in juli 2011, extreem koud, of juist extreem warm, extreem veel regen of juist abnormale droogte. Tekenen aan de zon, maan en sterren. Ontploffingen op de zon, abnormaal lange maansverduisteringen, 2 zonnen die worden waargenomen op verschillende plaatsen op de wereld. NASA die zijn eigen personeel via een video waarschuwt, hoe voor te bereiden op grote onverwachtse calamiteiten, die hun eigen website stukken van de foto's van het heelal blinderen. Wat mogen we niet zien? Wetenschappers die experimenteren in speciale labaratoria,met het mengen van de genen van het menselijk met het dierlijke ras. Oorlogen, geruchten van oorlogen, rellen, opstanden en bloedvergietenvan verschillende groepringen. Veel geweld en toename van rellen en respectloosheid voor de mens. Toename van UFO meldingen.Economische turbulentie, veel landen die in economische problemen komen. Sexuele uitspattingen en losbandigheid(onder het motto:"Doe "het", waar, wanneer en met wie je zin hebt, zorg er alleen voor, dat je het "veilig" doet en niet zwanger wordt!"). Epidemiën en angst voor ziektes. Plagen van kikkers, krekels en torren. Vulkanen die actief worden. Orkanen en tornado's die de afgelopen jaren alleen maar zijn toegenomen in frequentie en hevigheid. En nu sinds een paar maanden "vreemde,", onverklaarbare geluiden, die over de hele wereld gehoord worden!
(http://www.youtube.com/watch?v=IZQwyV7wHzM )op dit youtube filmpje, kun je vele van deze geluiden horen. Ook in Nedeland is het al gehoord; op 19, 21 en 24 Jan. 2012)
 
De anti-christ, Obama, geboorte van een nieuw ras, 666, NWO, Illuminatie, enz. Hier kun je de plannen van de vijand zien.
 
          
  
God wil niet dat je bang wordt, maar dat je wakker wordt en je leven, met alles erop en eraan in Zijn handen legt! He loves you!!
 
 
       Afbeeldingsresultaat voor zandstormen  
  
    tsunami's             bloedvergieten             zandstormen
 
    
  
wereldwijde diersterfte                          zon erupties              sneeuw in de woestijn!
  
  
  
Mijn grote hartsverlangen voor jou is dat je, de informatie die je verder hier nog kunt vinden, gaat lezen, zelf gaat onderzoeken en je je eigen conclusies kunt trekken. Jezus komt eraan, ben je er klaar voor?!!
Herken je de tekenen die je ziet gebeuren in de wereld, waarvan Jezus zei dat we daarop moesten letten(Math 24, Marcus 13, Lucas 21) en waaraan je kunt zien dat Zijn komst voor Zijn bruid nu elk moment kan zijn?

Op zoek naar wetenschappelijk bewijzen voor dit soort onderwerpen?

Misschien helpen het zien van deze beelden je een beetje. 
http://www.youtube.com/watch?v=-4FOjRMoVMs&NR=1&feature=endscreen  Een stukje van de video Watchers 3, van Dr. LA Marzulli
http://www.youtube.com/watch?v=gOsuvXlxjgw  een stukje van de video Watchers 2, Tekenen op aarde en in de lucht, door Dr. LA Marzulli
http://www.youtube.com/watch?v=X1j8cyhw_Wo  een interview met de makers van Watchers 5.

 
 
http://www.youtube.com/watch?v=25BlY7TbOsY  Een 2 min duren filmpje over het wereldwijd sterven van grote groepen dieren, wat deskundigen niet kunnen verklaren. God houdt van jou(Joh 3:16) en Hij wil echt niet dat je verloren gaat. De Bijbel schrijft, dat er een afschuwelijke tijd op aarde gaat komen. Wat we nu om ons heen zien, noemt de Bijbel het begin van de weeën. De eerste 4 zegels, beschreven in Openbaringen 6:1-8 zijn al geopend en na de Opname( het moment dat Jezus Zijn bruid veilig in de Hemel heeft gebracht) begint de tijd van de grote verdrukking (Openb. 6 tot 18) en dat wil Hij je heel graag besparen.
Hij houdt zoveel van jou en is zeer geïnteresseerd in jouw leven nu en in je toekomst. Maar God heeft haast en weet dat de tijd tot de opname, nog zeer kort is en dat heeft Hij op allerlei manieren proberen duidelijk te maken.
De grote vraag is:
 
 
"Behoor jij tot die Bruid die Hij straks mee zal kunnen nemen?! "
                          Ben je al gered!!
 
Is Jezus al jouw Heer geworden?! Heb je je leven in Zijn handen gelegd? Hij is de Enige die jou wil en kan redden en beschermen. Hij houdt van jou!!
     

Stort je net als in het verhaal van de verloren zoon, in de armen van de wachtende Vader. Zonder verwijten wil Hij je in Zijn armen sluiten.!!!

http://www.youtube.com/watch?v=N1-ezZ9hkD8 Ian Mc Cormick stierf na giftige kwallenbeten, zag de hel en hemel en werd weer levend. Hij vertelt wat hij heeft meegemaakt.

                                                                              

http://www.youtube.com/watch?v=KelctiNacpM Een Afrikaanse voorganger stierf na een auto ongeluk. Ging naar de hemel en kwam in de hel terecht en werd na 3 dgn door gebed weer levend.                     

 

 http://www.youtube.com/watch?v=IoyayndwXQ4  Visioenen en dromen van Jezus Christus trekken Moslims tot Jezus.

 
Angelica Zambrano
Op 18 jarige leeftijd liet Jezus aan Angelica Zambrano, gedurende 23 uur, het Koninkrijk van de Hemel en Hel zien. Met de opdracht dat ze bij terugkomst op aarde overal de mensen die het willen horen, hierover moest vertellen.
 
                  
 Angelica op 18 jarige leeftijd      Hier is zij gedurende 23 uur dood.   Hier is zij 22 jaar.
In 2008 was de eerste keer.
In jan. 2010 nam Jezus haar voor de 2e keer mee.! Je kunt het ook lezen in het nederlands. Klik dan op het woordje:"Dutch". Vlak boven de rechter video.
 
Wanneer je een kind van God wilt worden.
De Bijbel zegt:
Rom.3:6: Voor God is niemand rechtvaardig, werkelijk niemand!
Rom3:23 Alle mensen hebben gezondigd en kunnen daardoor nooit bij God komen!
Wat is Gods oplossing hiervoor:
Joh 3:16 God houdt zoveel van mensen, dat Hij Zijn enige Zoon gegeven heeft, zodat een ieder die gelooft in Hem, niet verloren gaat, maar eeuwig leven krijgt. (Door Jezus offer aan het kruis, kunnen we nu bij Hem komen en Zijn kind worden!!)
Hoe?:
Rom. 10: 9-13 wanneer je met je mond uitspreekt dat Jezus jouw Redder/Heer is en wanneer je met je hart gelooft, dat God Jezus na 3 dagen uit de dood heeft opgewekt, dan ben je gered. Een ieder die zijn vertrouwen in Jezus heeft gesteld, zal niet teleurgesteld/beschaamd worden. Een ieder die de naam van de Heer/Jezus aanroept zal gered worden!!
Dit kun je dan hardop zeggen:
1. Dank U wel Jezus dat U voor mij aan het kruis bent gegaan en de straf/boete hebt betaald voor al mijn verkeerde keuzes en daden die ik heb gedaan. Ik accepteer dat Uw Bloed mij totaal gereinigd heeft van ale rottigheid. Ik geloof dat ik totaal vergeven ben, nu op dit moment. Dank U wel dat U nu  mijn Redder bent geworden en dat Uw natuur/karakter nu in mij is.                                                                                              
2. Vader God:"Ik geloof dat U Jezus uit de dood heeft opgewekt en dat Hij Uw Zoon is. Dank U wel dat ik nu Uw kind ben geworden en dank U wel Jezus, dat U zoveel van mij houdt en dat door dit alles, ik nu een Vader-kind relatie heb met God de Vader. U bent mijn  kaartje/ticket tot God en de Hemel!                                                                                                       
3. Dank U wel Heilige Geest dat U zoveel van mij houdt en dat U mijn Coach en mijn Trooster bent. ik dank U, dat U voor altijd in mij blijft om bij mij te zijn en mij te helpen met alles wat ik doe.  In Jezus naam bid ik dit alles, amen.
                                      Ja ik wil !!!
Op het moment dat je aan iemand vertelt, dat je gelooft dat Jezus voor jou is gestorven en is opgestaan/uit de dood opgewekt, is je verbond met God bevestigd/een feit geworden. Net als dat wanneer een stel trouwt en elkaars beloften uitspreekt(ja ik wil!), horen daar getuigen bij te zijn, dan pas is het rechtsgeldig.
  
http://www.youtube.com/watch?v=WWMw6eNmsh8  Bloed van Jezus gevonden?! Kijk en zie zelf wat je er van vindt. 
 http://www.be4thefire.com/  Op deze site kun je allerlei video's bekijken, betreffende de tijd waarin we nu zitten. Zeer de moeite waard. God zegt:"De hele wereld ligt in de boze"(1Joh. 5:19).

http://sidroth.org/radio/this-weeks-broadcast  Interview met David Jones over een visioen, van de dag des Heren! He's coming, be ready! God houdt van je!

     

http://www.youtube.com/watch?v=sez3OpBSIbM&feature=BFa&list=PLCA749832E72297EE Deze  man, legt in het nederlands verschillende onderwerpen uit betreffende de tijd waarin we nu zitten, ondersteund door beeldmateriaal. Heeft de Bijbel iets te vertellen over dit soort verschijningen? UFO's, aliens, de RFID-chip, graancirkels, NWO, de anti-christ, genesis 6:4,enz. Het zijn ong 13 filmpjes en zeer de moeite waard om te zien.
 
 
 Het gezicht van Jezus?! (het lijkgewaad van Turijn/shroud of Turin)

  
 
Hier kun je 3 films vinden, over het lijkgewaad van Turijn!!
 
Hier nog een andere film over het lijkgewaad van Turijn.
 

 

 


Reacties

sternsdorff op 28-05-2010 20:25
Beste broeder/zuster,
 
Sinds juni 2008 ben ik gediagnosticeerd als manisch-depressief. Hoe ziet u deze ziekte en hoe kom ik er van af? Mensen zeggen tegen mij dat ik in een reinigingsproces zit en dat manisch-depressiviteit te maken heeft met onverwerkt pijn dat kan opspelen als men grenzen overschrijdt. Graag een reactie.
 
Shalom,
 
Arnoud Sternsdorff
areyouready op 30-05-2010 15:05
Hallo Arnoud,ik geloof dat elke ziekte uit de koker van de "boze" komt. Ik heb i/h boek van Henry W. Wright, zitten zoeken en wat ik uit zijn schrijven begrijp, is dat manisch-depr., het gevolg is, van een gebrekkig zelfbeeld, zelf-haat en schuldgevoel, wat zeer schadelijk voor de menselijke geest is en vaak wodt veroorzaakt door de vader. Ergenstijdens dekinderjaren is er een gebrek aan koestering geweest. Vaak is dit van generatie op generatie doorgegeven.Zou dat kunnen kloppen in jouw geval?
Maar goed, hoe kom je hier dan uit?
Ik denk, zoals God zelf gebied: kies ervoor(maak een keuze) om te vergeven wat een ander je aan gedaan heeft, vergeef jezelf (stop met jezelf te verwijten) en ontvang Zijn Vrede, Zijn acceptatie voor jouzelf(Hij verwijt jou niets, wil je alles vergeven, troosten en wildat je succesvol wordten Zijn grootste verlangen voor jouw leven, is dat jij in een leven van Zijn overvloed komt!!)
Ik weet niet of dit een beetje op jou van toepassing is en je hier wat aan hebt.
Ik volg de teachings van Larry Huch. Hij leert over verbreken van de vloeken in je leven, zodat Gods zegeningen weer in je leven kunnen komen en ik ben daar helemaal blij mee en heb er veel aan. http://www.larryhuchministries.com/, als je dan op:"watch live broadcast"klikt, kun je de gewenste diensten aanklikken. Ben nu aan het luisteren naar Vrijd. 21 mei, vind ik erg goed, misschien wat voor je!Je kunt doorklikken, als je stukjes wilt overslaan. Ik hoop dat je wat aan mijn antwoord hebt, wens je al het goede en ik wil je aanmoedigen om nooit de situatie te accepteren, waarin je nu zit. God is groter dan elke prut situatie, waarin we kunnen zitten en Hij wil dat we leven in overvloed hebben!! Geef nooit op, Hij is onze goede Vader!
Elena op 24-07-2010 18:02
Wauw. wat een mooie blog. Heel informatief, ik vind het gewoon geweldig. Ontdekte net op endtimes je adres dus vandaar. Ga alles eens goed lezen dus kom zeker terug.
 
Eleen.
Arnoud op 26-07-2010 10:58
Dag beste broer/zus,
 
Ik geloof en denk dat je gelijk hebt wat betreft de oorzaak van het ontstaan van de manisch-depressiviteit. Bij mij is dit geopenbaard toen ik over mijn grenzen ging tijdens het werk. Waarom ging ik over mijn grenzen? Omdat ik hierdoor voldoening en aanvaarding dacht te krijgen. Waar komt dit uit voort? Doordat ik thuis nooit echt warmte en aanvaarding heb gekend. Om die reden ben ik gaan presteren .... ..Dat doen we nu dus niet meer. Wel gebruik ik nog medicatie. Hoe zien jullie dat en afbouwen van medicatie. Ik zit toch niet geheel mijn leven vast aan de Lithium?
 
Shalom,
 
Arnoud
areyouready op 28-07-2010 16:41
Hallo Arnaud. Ik denk dat iedereen last heeft van een geest van afwijzing, de èèn meer dan de ander. Dat kanzijn oorsprong hebbeni/d baarmoeder, tijdens de geboorte, gezinssituatie, school, vrienden, huwelijk enz. Besef dat Jezus dit alles heeft ondergaan op aarde.Hij weet als geen ander hoe het voelt om afgewezen/niet geaccepteerd te worden. Hij als Enige, onderging aan het kruis, daarnaast ook de afwijzing van God de Vader. Dit allemaal voor ons, zodat wij nu,ons tot in het diepst van onze ziel,geaccepteerd weten door onze liefheb-bende Vader. Accepteer die omwisseling: Jezus werd verworpen, zodat ik nu geaccepteerd kan worden.Meestal zoeken we liefde op de verkeerde plaatsen/mensen, Hij alleen kan die vullen en daarna kunnen we ook beter ontvangen al het goede, wat je Vader jou zo graag wil geven(leven in overvloed)Wat de Lithium betreft, sommige medicatie, hebben veel nare bijwerkingen, dus lijkt me goed om dat uit te zoeken. Bv. Ritaline(veel gegeven aan mensen met ADHD-problemen) schijnt regelrechte troep te zijn!! Als je baat lijkt te hebben bij de med. die je slikt, zou ik het in geloof innemen(Dank U Heer, dit zal me goed doen en geen kwaad) en ondertussen God blijven geloven dat je genezing zo'n realiteit wordt, dat je uiteindelijk geen med. meer nodig zult hebben. Hoop dat je er wat aan hebt.Kijk ook eens het Hfdst. door:"Waar was Jezus meebezig op het kruis".Bless You.
thekingdom op 28-07-2010 18:17
Hoi Arnaud,
ik wil zelf even melden dat ik vroeger depressief was omdat ik te hoge verwachtingen van mijzelf had. Ik had het gevoel alsof ik bepaalde dingen moest doen, moest voldoen aan een bepaald beeld wat de maatschappij had gevormd.
Ik wil me aansluiten op hetgeen areyouready eerder schreef, met als toevoeging dat er een werkelijke verandering plaatsvindt in je leven en in je diagnose door te accepteren wie jij bent als individu, want zo heeft God je geschapen.
 
Uiteindelijke genezing komt vanuit God, dat is iets waarop je mag hopen en je in mag verheugen. Ik weet dat dit niet altijd even makkelijk is, maar ik wil je ook adviseren om de Bijbel te lezen vanuit het perspectief van de Genade:
Alles wat je fout gedaan hebt is al vergeven door Jezus aan het kruis.
Tel je zegeningen één voor één en je zal merken dat God goed is.
 
Ik wens je Gods zegen toe Broeder.
Shalom Ha Massiach,
 
Thy Kingdom come.
Amen
op 22-12-2010 14:16
hallo arnaud
ik ben zelf 8 maanden lang depressief geweest omdat ik geen werk had en behoorlijk wat problemen had.
Ik keek alleen maar achterom  naar mijn problemen en het leek wel of ik daar niet van af kon komen ,ook waren er mensen waar ik mee over hoop lag die mij iets gedaan hadden wat niet prettig was,zulke mensen zul je moeten vergeven want anders komt er ook weinig van de Heer wat werkt
je zult al je problemen in de diepste zee moeten gooien zo staat het ergens in de bijbel en plaats er een bordje bij verboden te vissen draai je om en kijk niet meer achterom kijk naar voren en kijk op Jezus ,Hij is de enige die jou kan helpen zodra jij hem aanneemt als verlosser en zalig maker of als je weet een kind van God te zijn weet je ook dat Hij de enige is die jou helpen kan.
gezegende kerstdagen en een gezond 2011 in Jezus naam amen.
met vriendelijke groeten walter
appie op 14-05-2011 16:13
Mooi weblog! Fijn dat je mensen waarschuwt; er is nog maar weinig tijd. Zó maar, plotseling, zal die genadetijd aflopen. Dan haalt de Heer zijn Gemeente Thuis.

Aan de mensen die nog niet zeker weten of ze verzoend bent met God:

Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

1 Joh 1,9
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl