areyouready.punt.nl
Voor hier uw onderschrift in, voer alleen een spatie in als dit leeg moet zijn.[!imgslider_title     _2!]

I'm ready for you, are you ready for Me!!


God houdt zoveel van jou, dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft, opdat wanneer je dat gelooft, je niet verloren gaat, maar eeuwig met Hem zult leven!!

De Bijbel, wat moet ik ermee?

 

               De Bijbel, wat moet ik ermee?

 

De Bijbel is geen geschiedenis Boek, maar een instructie handleiding Boek!! God geeft ons instructies en aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen. Niet om ons te beperken, maar zodat wij uiteindelijk altijd de overwinning zullen behalen, hier op aarde, over elke aanval van de vijand.
 
Tot 325 jaar na Christus, was er geen Oude en geen Nieuwe Testament. Het was één Boekrol die niet in hoofdstukken of alinea's verdeeld was. Het is geschreven in het Hebreeuws en Aramees( soort dialect Hebreeuws). In het Hebreeuws heeft elke letter en getal een betekenis.
Het Hebreeuwse alfabet.
 
De Hebreeuwse tekst kent geen hoofdletters, punten, komma's en klinkers. Door de schrift te bestuderen en daarna op de juiste manier de zinnen te verdelen, gaan we begrijpen, hoe de tekst bedoeld wordt. 325 Jaar na Christus, zijn de Romeinen en Grieken het Hebreeuws gaan vertalen en interpreteren naar hun manier van denken. Maar we moeten de Bijbel lezen en begrijpen vanuit een Hebreeuws/Joods denken, anders missen we wat God, Jezus en de andere Joodse schrijvers ermee bedoelen. De versen en kopjes boven de schriftgedeeltes, zijn er dus later pas bijgevoegd, om het lezen en opzoeken voor ons, te vergemakkelijken.
 
God gaf aan Mozes op de berg de Sinai de 10 geboden in 1 dag tijd, geschreven door God zelf, op 2 stenen tafelen. 
 
Daarna nam God 40 jaar lang de tijd om uit te leggen, wat of het precies inhield en zo ontstond de Torah, dat zijn de eerste 5 boeken van de Bijbel.
Je kunt één woord hebben, die 2 totaal verschillende betekenissen heeft. Bv. een griezel in Noord Holland betekent een eng persoon, maar in Brabant betekent het bv. een hark en dat is wat er gebeurd is. We zijn de Bijbel gaan vertalen en gaan interpreteren, vanuit een Romeins en/of Grieks denken, maar we moeten de Bijbel lezen vanuit een Joods denken.
De Bijbel bevat 66 boeken, de eerste boeken beschrijven het ontstaan en de geschiedenis van Israel, het volk dat God uitkoos om een hoofdrol te vervullen in Zijn plan voor de mensen. Het Nieuwe Testament, dat 27 boeken omvat, beschrijft het leven van Jezus Christus en de bedoeling van Zijn komst naar de aarde 2000 jaar geleden en over Zijn tweede komst naar de aarde!
 
De Bijbel is een MYSTERIE BOOK
Jezus sprak tot de mensen in vergelijkingen, over een boer die ging zaaien, over vissers die vangen, over een koopman die parels koopt, enz. Toen de discipelen Hem om uitleg vroegen zei Jezus: 
"Aan jullie is het gegeven om de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen(ontdekken), maar niet aan hun".(Math13:11)
 
Wie waren die"jullie"? 
Jezus sprak tot Zijn volgelingen/leerlingen; dat is een ieder die Jezus Christus tot zijn Heer en Redder heeft gemaakt.
Waarom?
Omdat, zodra je eigen geest opnieuw geboren wordt( je dus Jezus als je Heer aanvaardt) je Gods mysteries met behulp van de Heilige Geest gaat begrijpen.
En dan geldt: De waarheid die je begrijpt, dat zal dan de kracht hebben om je vrij te zetten!!(Joh 8:31)
Voor alle andere mensen, zal de Bijbel enkel een verzameling van verhalen blijven. Ze lezen het en denken: "Nou mooi, maar wat kan ik ermee?!"
 
De Torah : zijn de eerste 5 boeken (Genesis tot en met Deuteronomium) die God persoonlijk aan Mozes gaf, geschreven in het Hebreeuws. Aan deze boeken is niets veranderd en nog precies hetzelfde gebleven. Jezus zei hierover (Math. 5:17) Ik ben niet gekomen om de wet/Torah of de profeten te ontbinden, maar om te vervullen. Om te laten zien, hoe je het moet leven.
De Torah is te vergelijken met de krantenkoppen in de krant; wanneer je die naast elkaar zet, weet je dan precies wat de verhalen achter die titels zijn? Nee, wat er precies gebeurd is, dat moet dan nog uitgelegd worden. Zo zou je het een beetje kunnen vergelijken. God gaf Zijn geboden, Zijn richtlijnen, wat het volk op het juiste pad moest houden, opdat het zou blijven wandelen in Gods zegen en niet zou gaan afdwalen en leven zoals "de wereld" deed en ze in problemen zouden komen. Jezus kwam om Gods Woord levend/ begrijpend te maken.
 
   
 
Is de Bijbel nu voor mij nog van belang?
De Bijbel bestaat uit 66 verschillende Boeken, waarvan er 64 door de Joden geschreven zijn en 2 door de Griekse, niet-Joodse dokter, genaamd Lucas. Hij schreef het Boek:"Lucas en Handelingen".  De 64 andere Boeken zijn geschreven door 40 verschillende mensen uit het Joodse volk, met verschillende sociale achtergronden (koningen, vissers, schaapsherders, Joodse leraars, grote leiders enz.) over een periode van 1500 jaar.
 In 2 Petrus 1:20 staat dat de Geest van God hen ertoe heeft gedreven, namens God te spreken/ schrijven. Een kwart van de Bijbel is profetie!! Profetie zijn, dingen die God zegt, die in de toekomst zullen gaan gebeuren. Staat er misschien dan ook nieuws voor ons in? 
 Koningen als David, Salomo hebben belangrijke stukken in de Bijbel geschreven; geleid door de Heilige Geest, wisten zij precies welke woorden zij moesten schrijven.

Als God bestaat en stel dat Hij deze brieven door mensen heen aan ons heeft geschreven, wil Hij mij dan misschien iets duidelijk maken, is er iets dat Hij wil dat ik weet?

Onderzoek het.
 Eénvoudige vissersmannen schreven de Evangeliën.

Gods Woord en Gods liefde voor ons persoonlijk is, als een ijsberg. Ong. 10 procent is voor ons "zichtbaar" en de rest is nog onder de zeespiegel( moeten we nog leren ontdekken).
 
  
  
In het Hebreeuws zijn er 4 dimensies van het begrijpen van Gods Woord:
  
1. P'shat: dat noemt de Bijbel het baby niveau (dat is de 10 procent van de ijsberg die voor de meesten zichtbaar is)
2.Remez   : is het begrijpen van vergelijkingen. Bv.:"Als je een zaad zaait, krijg je een oogst." Of:"God gaat komen, daar waar mensen Hem aanbidden." Dus je krijgt al iets meer uit Gods Woord.
3. Drash  : wanneer de Heilige Geest ons verschillende schriftgedeeltes met elkaar gaat verbinden(connecten), wat ons een nieuwe openbaring van Gods Woord geeft.
4. Sod  : dat zijn de geheimenissen van God, die boven alle menselijke wijsheid uitgaat.
 
In het Hebreeuws is Hemel: PARDES. In het Hebreeuws gebruiken ze geen klinkers, dus dan houd je alleen de 4 medeklinkers over en dat zijn de eerste 4 letters van de 4 dimensies die hierboven net genoemd zijn. PRDS !!!
 
Wat betekent dit nu?
Wanneer wij gaan ontdekken de diepere betekenissen van Gods Woord, wat Hij ons duidelijk wil maken, dan zullen die openbaringen ons terug brengen in Gods paradijs, hier al op aarde. Waar geen ziekte, narigheid, gebrek of tekort zal heersen, maar overwinning op elke aanval van de vijand. Waar God weer zal kunnen wandelen in een relatie met ons, net als met Adam en Eva in het Paradijs. Die openbaringen, zullen ons gaan doen begrijpen hoeveel God van ons houdt!!  Dat Hij geen gemene, veeleisende, bestraffende God is, maar een liefhebbende, geweldige, snelvergevende, heilige God is; op zoek naar Zijn kinderen, die Hij krachtig bij kan staan en waar Hij al Zijn goedheid aan kan geven!! Een liefhebbende, beschermende Hemelse Pappa. 
                  
Dit is een film in het Engels, waarin je kunt zien, hoeveel Bijbelse profetieen er al uitgekomen zijn. Is de Bijbel toch meer dan zomaar een boek?

 http://www.allabouttruth.org/dutch/is-de-bijbel-waar-video.htm

Er zijn 3 ong. 5 min. durende filmpjes, Nederlands ondertiteld over: Is de Bijbel waar, Wie is Jezus en herrijzenis van Jezus Christus. 
  

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl