areyouready.punt.nl
Voor hier uw onderschrift in, voer alleen een spatie in als dit leeg moet zijn.[!imgslider_title     _2!]

I'm ready for you, are you ready for Me!!


God houdt zoveel van jou, dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft, opdat wanneer je dat gelooft, je niet verloren gaat, maar eeuwig met Hem zult leven!!

Wat is Gods reddingscampagne voor ons?

Wat is Gods reddingscampagne voor ons?

 

  In elke religie moet je door een het doen van bepaalde daden, proberen je eigen redding te bewerken en dan maar hopen dat je aan het einde van de rit, genoeg gescoord hebt om het gehaald te hebben. God zag dat we nooit, maar dan ook nooit, bij Hem in de buurt zouden kunnen komen. Hij is absoluut rechtvaardig en absoluut goed en wij dus niet. Wat gebeurt er als je te dicht bij vuur komt? Je verbrandt. Is het vuur slecht? Nee, maar dat gaat gewoon niet samen. Er blijft niets van je over. 
Daarom bedacht God, voordat Hij de mens gemaakt had, al deze reddingscampagne. Hij kwam in Zijn Zoon naar deze aarde. Jezus legde Zijn Godheid af, werd als mens geboren uit een maagd en verwekt uit Goddelijk zaad. Op die manier leefde Hij, in Zijn leven hier op aarde, als enige, zonder zonden. Op ong. 33 jarige leeftijd koos Hij ervoor, om als het vlekkeloze Offerlam, alle zondes van de gehele mensheid voor eens en voor al, op zich te nemen.

Hij stierf een marteldood. Elke marteling(geestelijk bijna gek worden van angst, helemaal murf en kapot geslagen door marteltuig, de doornenkroon, bespuugd, baard uitgetrokken, gekruizigd worden enz.) diende ergens voor. Hij was de boete aan het betalen, voor elke vloek die een mens in zijn leven kan hebben opgelopen. 

Een mens is geest, heeft een ziel(bestaat uit je denken, emoties en wil) en woont in een lichaam. Je lichaam is je tijdelijke aardkostuum. Toen Zijn lichaam stierf en achter bleef aan het kruis, ging Zijn Geest en ziel naar de hel en werden 3 dagen lang gepijnigd.

Wat deed Hij daar? 

Hij betaalde de boete die het gevolg was, van de door ons gemaakte zondes. God is rechtvaardig en verkrachting, incest, moord, mishandeling, verwaarlozing, maar dus ook roddelen, ruzie maken, begeren, misleiden, liegen, je zorgen maken, manipuleren, egoïsme enz. enz., is verkeerd. God maakt geen onderscheid tussen kleine en grote zondes. Ieder mens heeft gewoon Zijn vergeving nodig!! 
Jezus betaalde de volledige prijs, zodat wij totaal vergeven kunnen worden!!

Na drie dagen was de complete prijs betaald. God sprak leven in de situatie. Jezus stond op, als absolute overwinnaar. Verliet de hel, kwam terug in Zijn lichaam, wat toen in een oogwenk in een verheerlijkt lichaam(lichaam wat nooit meer dood kan) werd veranderd. 

De prijs was betaald en de mensheid was vrijgekocht met het Bloed van Jezus en iedereen die dit geweldige gebeuren voor zichzelf aanneemt, is vrij en een kind van God geworden.
Dit kan je brein niet verwerken en verklaart dit als iets volstrekt belachelijk!!
Weet je na Zijn opstanding heeft Jezus zich aan heel veel mensen laten zien, maar het maakt niet uit, met hoeveel niet weerlegbare harde bewijzen ik zou kunnen aankomen. Niemand kan jou overtuigen. Er is er maar eén die jou kan overtuigen en dat is de Heilige Geest. Hij is de enige, die jou aan je binnenkant kan overtuigen, wat voor je denken misschien volslagen belachelijk lijkt, toch waar is. Maar je kunt Zijn spreken smoren. Hij is een gentleman, Hij zal je zeker niets opdringen en zal zich terug trekken, wachtend tot je misschien wel wilt. God heeft ieder mens een eigen wil gegeven en Hij geeft je alle ruimte om zelf te kiezen. Je mag je eigen religie kiezen en God hoopt met alles wat in Hem is, dat je Zijn weg zult nemen, omdat Hij weet dat je dan alleen goed uit zult komen. Hij houdt zoveel van een ieder van ons! 

In ieder van ons heeft God de overtuiging gegeven dat Hij bestaat. Door akelige gebeurtenissen of gesproken woorden die tegen die overtuiging ingaan, ben je anders gaan denken. 

Rom.1:20 Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt vanaf de schepping van de wereld uit Zijn werken met het verstand doorzien, zodat niemand een verontschuldiging heeft.
 

Redeneren en intelligentie kunnen grote hindernissen zijn om de dingen van God te kunnen begrijpen en te aanvaarden. 

1Cor 1:27 "God heeft juist wat voor de wereld dwaas is, uitgekozen om hen die zichzelf zo wijs vinden, terecht te wijzen. Hij heeft de zwakken van de wereld uitgekozen om de sterken te beschamen." 

Een andere oorzaak voor het niet accepteren van Gods waarheden is, is dat Satan, de god van deze wereld, de mensen heeft verblind. 2Cor.4:4" Satan, de god van deze wereld, heeft hen verblind, zodat zij het Goede Nieuws niet geloven." 

Satan, de Duivel,  geloof je daar in??  
Ja . De Bijbel is daar heel duidelijk over.  
Joh 10:10  Jezus zegt daar:"De dief (dat is de duivel) komt alleen maar om te stelen, te slachten en te verdelgen, maar Ik ben gekomen, zodat je leven hebt en overvloed!"  
 Hand. 10:38 "Jezus is rondgegaan , goeddoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren."
 
Wat komt de duivel  stelen, slachten en verdelgen?  
Gezondheid, goede relaties, financiën, je vrede in je gezin of in je emoties enz. dat wil hij stelen zo veel en zo vaak als hij de kans daarvoor krijgt. Alles kapot maken, daar is hij opuit.  En waar het hem uiteindelijk allemaal om gaat, is zoveel mogelijk mensen in zijn koninkrijk te krijgen. De Hel.

God zegt:"Mijn volk gaat te gronde (wordt vernietigd) door een gebrek aan kennis.  Welke kennis?   Een gebrek aan, of verwerping van de Bijbelse waarheden, zal je mislukking en gebrek brengen en uiteindelijk doen uitkomen in de hel voor eeuwig. 

Maar daar ga jij toch niet voor? 
  
  
 

 

 Je kunt genoeg op deze website vinden om niet een gebrek aan kennis te blijven houden!!

http://video.google.com/videoplay?docid=3682855866783766146 

 Dit is het verhaal over Ian McCormick een waargebeurd verhaal wat verfilmd is. Een jonge vent op zoek naar avontuur en vrijheid en die nu al jaren lang de hele wereld overreist, om zijn bijzondere ervaringen te vertellen, aan een ieder die het maar wil horen! 

De website lijkt hier te zijn afgelopen, maar er volgen nog verschillende hoofdstukken! Wanneer je naar de beginpagina terug gaat, aan de linker kant ervan, staan onder het kopje "logs", nog 9 hoofdstukken, M.n. de rubriek:"de Hemel en Hel zijn echt, onderzoek het!", zou ik je zeer willen aanmoedigen om te lezen en te beluisteren!!

 

 

 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl