areyouready.punt.nl
Voor hier uw onderschrift in, voer alleen een spatie in als dit leeg moet zijn.[!imgslider_title     _2!]

I'm ready for you, are you ready for Me!!


God houdt zoveel van jou, dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft, opdat wanneer je dat gelooft, je niet verloren gaat, maar eeuwig met Hem zult leven!!

Wat is waarheid?

    Bestaat er zoiets als de Waarheid?

 

 Wat is Waarheid. Is mijn waarheid de waarheid, of is jouw waarheid de waarheid; is de waarheid gevoelig voor de tijd waarin we leven en daardoor dus veranderlijk. Wie bepaalt wat de waarheid is, bestaat er een absolute waarheid, of is alles maar betrekkelijk. Als de Waarheid bestaat, is dat dan belangrijk voor mij om te weten ???

Er was eens een man die over Zichzelf zei:"Ik ben de Waarheid" 

Wat is dat nu voor een uitspraak? Hoe kan nou iemand zoiets zeggen en nog wel over zichzelf?! Dan heeft hij, of last van een grootheidswaanzin, of is een stevige leugenaar, of hij heeft gelijk! Laten we eens verder kijken. Wie was die persoon die dat over zichzelf zei. Was het een sprookjesfiguur of heeft hij werkelijk geleefd?
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=StBTb6Xzg2A&feature=related Wie is de werkelijke God en wie ga jij dienen?!! (lied, 6 min. durend)
 
In de Bijbel in Joh.14:6 doet Jezus deze uitspraak:"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven zelf, niemand komt tot de Vader, dan alleen door Mij!"  In de tijd dat Jezus hierop aarde rondliep, vonden m.n. de leiders van de kerk Hem een grote ramp en zetten alles op alles om Hem, Zijn uitspraken en Zijn daden zo snel mogelijk te smoren. Maar er was nog een hele grote groep, die Hem wel zagen zitten. Hoe kwam dat?  Omdat Zijn daden Zijn uitspraken bevestigden! Hij leerde hun over wie God was( als je Mij gezien hebt, heb je de Vader gezien, Joh.14:9), Hij genas mensen van lichamelijke, sociale en psychische problemen, wekte enkele doden op en deed grote wonderen. Wat Hij zei, gebeurde ook! In Hand.10:38 staat "God  had Jezus, de Heilige Geest en grote Kracht gegeven, waardoor Hij overal waar Hij kwam, goed deed en iedereen genas, die door de duivel (niet door God!!!) overweldigd waren, want God was met Jezus." 
  
 Jezus wekt het meisje uit de dood op.

Kwam Jezus zomaar uit de lucht vallen of was Zijn komst op aarde al voorzegd?

Er zijn ong. 300 verwijzingen in het Oude Testament, in de Bijbel opgeschreven die allemaal verwijzen naar éen persoon, de Messias (Jezus). Over 1000 jaar verspreid en zeker 400 jaar voordat Jezus geboren werd, zijn deze profetieën opgeschreven. Bij elkaar vertellen deze aanwijzingen iets over Jezus leven hier op aarde, waardoor je het kunt vergelijken met een soort legitimatiebewijs. Er wordt verwezen naar Jezus voorgeslacht, geboorteplaats, zijn moeder, omstandigheden rondom de geboorte, vluchtplaats, latere woonplaatsen, titels die de mensen Hem gaven, daden die Hij deed, Zijn sterven, tijdstip wanneer en onder welke omstandigheden, manier waarop stierf, wat er gebeurde met Zijn kleding, begraafplaats, opstanding na 3 dagen, enz. enz. In 1012 voor Christus staat een profetie, waarin staat dat de handen en voeten van de Messias doorboord zouden worden (geeft een kruisiging aan). Dat was 800 jaar, voordat de kruisiging als straf, door de Romeinen werd ingesteld. 
  
Jezus geboren uit een maagd.
  
Jezus sterven aan het kruis en de manier waarop, deze profetieën werden al honderden jaren in de Bijbel voorzegd.

Meer hierover kun je vinden op deze sites:

 http://www.windmillministries.org/frames/NL-CH20A.htmen http://www.allabouttruth.org/dutch/messiaanse-profetie.htm

Maar nu weer even terugkomend op de eerste vraag:

 

 

"Wat is nu Waarheid".
Als je dit allemaal gelezen hebt en misschien enkele profetieën op de sites bekeken hebt, lijkt het me aardig helder, dat dit niet zomaar door mensen verzonnen kan zijn. Wat doe je nu met deze informatie? Er lijken mij 2 opties mogelijk.

 

 

Of terzijde schuiven en denken, "Allemaal best, maar niks voor mij", of besluiten dat je genoeg gezien hebt om het niet als irrelevant te beschouwen.
 

Wat is de consequentie van het afwijzen van de boodschap die God, door mensen, ons op allerlei mogelijke manieren probeert duidelijk te maken?!!

Als ik jou was, zou ik, voordat ik weer door zou gaan met mijn eigen drukke leventje daar toch eens ernstig over nadenken. Het gaat niet over het maken van de juiste keuze van baan, of de beslissing in het nemen van nog een kind enz. Waarschijnlijk denk je daar wel heel  goed over na. Hoeveel te meer over dit!!

Wat wil God ons dan duidelijk maken ??

Stel, dat jij God was! Misschien wat lastig om je voor te stellen, maar wees creatief. Je hebt besloten om samen met je 2 andere Goddelijke familieleden, schepsels te creëren, die op jullie lijken. Met als doel:"Om op de eerste plaats relatie met hun te hebben." Gewoon genieten van elkaars aanwezigheid. maar Gods liefde is een gevende liefde. Dus je wilt hen iets moois cadeau geven. Net als goede ouders, die ook hun kinderen willen zegenen met spullen die ze gaaf vinden. Dus je maakt  een super mooi heelal met alles wat daarbij hoort en een flitsende planeet met alles erop en eraan. Je laat het aan Jouw geweldige mooie schepsels zien en geeft hun nog wat instructies mee." Blijf elke dag in contact met Mij. Dat zal ervoor zorgen dat je altijd kunt putten uit Mijn Alwetende Wijsheid, oplossingen, vrede, blijdschap, creativiteit, sterkte, rust, troost, bescherming en alle andere GOEDE dingen en Ik geef je voor 6000 jaar de verantwoording en heerschappij over deze aardbol, waarover jij moet regeren als god met een kleine "g". Je moet heersen over alle dieren, planten en de hele aarde, maar niet heersen over je medemensen. En als er iets of iemand komt om te stelen of te slachten, dan kick jij die eruit. Ik geef jou daar de bekwaamheden voor en jij hoeft het alleen maar toe te passen! 
  
 Het paradijs
  
Een geweldig plan toch? Alles mooi, toffe relaties met je in liefde door Jou gemaakte schepsels en iedereen happy. Je spreekt tot de sterren, hemellichamen enz. en zegt hoe ze zich moeten bewegen, ieder in zijn eigen melk weg. Je spreekt tot de oceanen en vertelt hun tot hoever ze het land op mogen. Je spreekt bergen tot aanzien en alles gehoorzaamt en er is een geweldige harmonie in alles wat je hebt gemaakt. Dan spreek je tot je menselijke schepsels, gemaakt naar jou image en zegt:"Kom!" en hij zegt:"Nee!" 
  

Wat nu? Dat is rebellie ten top. Je eigen schepsels, zijn niet langer meer geïnteresseerd in een relatie met Jou. Ze zijn eigenwijs (denken zelf de wijsheid in pacht te hebben) en lossen problemen op hun manier op, met alle gevolgen van dien!! Is het niet triest, zoals dit verhaal afloopt. Wat zo mooi bedacht was en uit liefde geboren, is geëindigd in een behoorlijke chaos. Jij was nog steeds de grote God en Schepper in dit verhaal. Hoe zou Jij hier nu mee verder gaan; zou Jij er überhaupt nog mee door gaan. Kijk, in het verhaal begon alles met Jou en Je schepsels kwamen pas nadat Jij daartoe besloten had. Maar de schepsels zijn zo misleid, dat ze nog steeds denken dat alles om hun draait!!

Mij lijken 2 mogelijkheden toepasbaar.

1. Zo misleid (en vaak ook hoogmoedig) als mensen kunnen zijn, gaan ze gewoon zo door en leven het leven, zoals het komt. In de hoop dat het een beetje gunstig voor hun uitpakt.

2. Of ze erkennen dat er een God is. Besluiten om naar Hem toe te gaan en Hem en Zijn Woord de hoogste autoriteit te geven in hun leven.

Welke keuze ga jij maken?? 
 
   

Durf je je leven in Zijn handen te leggen?
 
 en mag Hij jouw dan redden?

 http://www.allabouttruth.org/dutch/is-the-bible-true--dut-ec44.htm 

Hier vind je heel veel vragen beantwoordt!  

 

 

 

 

 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl