areyouready.punt.nl
Voor hier uw onderschrift in, voer alleen een spatie in als dit leeg moet zijn.[!imgslider_title     _2!]

I'm ready for you, are you ready for Me!!


God houdt zoveel van jou, dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft, opdat wanneer je dat gelooft, je niet verloren gaat, maar eeuwig met Hem zult leven!!

Hoe is Gods karakter?

 Hoe is God's karakter?

 

 

 Hoe kan ik God nou leren kennen en daarbij wil ik Hem wel leren kennen?! Hoe is Hij? Hieronder staan wat teksten uit de Bijbel, lees ze eens en je zult al een aardig beeld van Hem krijgen.

 

Psalm25:8 God is rechtvaardig en goed, daarom wijst Hij zondaren de weg. 
 Psalm86:5 Want U Heer bent goed en graag vergevend, rijk in het goed doenvoor ieder die U aanroepen. 
 
Psalm100:5 de Heer is goed en Zijn liefde duurt Eeuwig (Zijn groot aan goed doen) Zijn trouw aan jou, geldt ook voor je nageslacht. 
 
 Psalm107:1 Bewonder God,want Hij is goed, Zijn onmetelijke goedheid is tot in Eeuwigheid. 
 
 Marcus10:18 Niemand is goed, behalve God. 
 
 Hand10:38 Jezus reisde rond en deed goed en genas allen (die geloofde dat Hij hun kon en wilde genezen) die door de duivel overweldigd waren, want God was met Hem. 
 
 1Joh4:8 Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is Liefde. Hieraan kun je de liefde van God voor ons zien, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gestuurd heeft naar de wereld, opdat we door Hem zouden leven!! 
 
 Jes55:7 Laat degene die zonder God leeft (zijn eigen gang gaat) zich bekeren(omkeren naar Hem), dan zal Hij Zich over jou kunnen ontfermen, want Hij vergeeft veelvuldig!

 

  Exod 34:6 Hier roept God Zijn namen over Zichzelf uit.  

1. Jehova Jaweh= de grote Ik Ben, die je nooit in de steek laat.   

  2. El= God, de sterke, de krachtige

3. Barmhartig= met ontferming bewogen

4. Genadig= Ik geef je gunst, sterkte.

5. Lankmoedig=  zeer langzaam in boos worden.

6. Groot in goedertierenheid= constant maar goed willen doen

7. Trouw= Hij wil verbond met je, Hij is verknocht aan je.

 

 

 Wijs je dat af?

Als God zo goed is, waarom is er dan zoveel ellende in de wereld?

Toen God alles begon was het goed, maar door verkeerd gemaakte keuzes, zijn er dingen gigantisch mis gegaan, waardoor er rottigheid de wereld in kon komen.

Joh10:10 zegt Jezus: "De dief (de duivel) komt alleen maar om te stelen, te slachten en te verdelgen, MAAR Ik (Jezus) ben gekomen, opdat je leven hebt en overvloed!!

Jac1:13 Laat niemand, als hij verzocht(nare dingen over zich heen krijgt) wordt, zeggen: Dat is God Zijn schuld, want God zal jou nooit met het kwade verzoeken!"

Dat betekent dat, wanneer je ziek bent, in echtscheiding ligt, of noem maar op wat voor akeligs je kan overkomen, dat nooit, nooit door God is gegeven. Wanneer God je iets wilt leren, dan doet Hij dat door de Heilige Geesten en Zijn Woord. Hij onderwijst, corrigeert en spreekt tot je.

Waarom?  

 Waarom leer en corrigeer jij je kinderen?  

 Opdat het ze goed gaat, ja toch? Wanneer je uit frustratie en onmacht je kinderen gaat mishandelen. Kun je zo de kinderbescherming op je dak hebben en wordt je als slechte ouders bestempeld.

Mat7:9 Welk mens onder jullie zal als zijn zoon hem om een brood vraagt, hem een steen geven? Of als hij een vis vraagt, zal hij hem toch geen slang geven? Indien dan jullie, hoewel je slecht bent goede cadeaus weet te geven aan je kinderen, HOEVEEL te meer zal jouw Vader in de hemelen het goede geven aan hen die Hem daarom vragen!!

Dus God wil dat wij leven en overvloed hebben, nu al hier op aarde. Bij wie kan ik de goede dingen dan halen?  

Jac1:16 Iedere gave die goed en volmaakt is, komt van boven, van God de Vader, die nooit verandert en altijd dezelfde blijft.

Hoe dan?

Mat6:33 Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid (dus je moet Hem gaan leren kennen en leren hoe Zijn manier van dingen doen werkt) en alles (alles wat je nodig hebt in het leven) zal je bovendien geschonken worden.

Hoe kom ik erachter hoe "Zijn manier van dingen doen" werkt?  

Door de Bijbel. Zijn Woord (de Bijbel) en God zijn  één.

 Mat. 22:37 Heb God lief met heel je hart, met al je kracht en heel je verstand en je naaste (dat is iedereen buiten jou) als jezelf.

  Dit is het grote GEBOD en eigenlijk zit daar alles in. Wanneer je hier gehoor aan wil geven, ga dan op onderzoek.

 God belooft je: 

 "Wie tot Mij komt, moet geloven dat Ik besta en dat Ik een beloner ben voor wie Mij ernstig (serieus) gaat zoeken" Hand11:6

 "Zoek en Ik beloof je, dat je zult vinden" Mat7:7 

 

 

Succes!

 

 

 

 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl